ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health» 10 must know interesting facts about the female body

  ફીમેલ બોડીના સ્ટ્રક્ચર વિશે નથી જાણતા પુરૂષો આ 10 ખાસિયતો, તમે જાણી લો

  Health Desk, Ahmedabad | Last Modified - Mar 14, 2018, 05:40 PM IST

  મહિલાઓની બોડીની બનાવટથી જોડાયેલી આ 10 વાતો નહીં જાણતાં હોવ, જાણી લો
  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ફીમેલ બોડીનું સ્ટ્રક્ચર, રિપ્રોડક્ટિવ ઓર્ગન્સ, વાઈટલ ઓર્ગન્સની બનાવટ અને કાર્યશેલી પુરૂષો કરતાં અલગ હોય. છે. ડો. નમ્રતા દુબે કહે છે કે મેલ અને ફીમેલની બોડીમાં બાહ્ય દેખાવમાં અંતર હોવાની સાથે આંતરિક અંગો અને બનાવટ અને ફંક્શનમાં પણ અંતર હોય છે. જોકે મોટાભાગના પુરૂષોને ફીમેલની બોડી વિશે વધુ ખબર હોતી નથી. જેથી આજે અમે તમને ફીમેલ બોડીથી જોડાયેલી 10 ખાસ વાતો જણાવીશું.


   આગળ વાંચો મહિલાઓની બોડીથી જોડાયેલી 10 ખાસ વાતો.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ફીમેલ બોડીનું સ્ટ્રક્ચર, રિપ્રોડક્ટિવ ઓર્ગન્સ, વાઈટલ ઓર્ગન્સની બનાવટ અને કાર્યશેલી પુરૂષો કરતાં અલગ હોય. છે. ડો. નમ્રતા દુબે કહે છે કે મેલ અને ફીમેલની બોડીમાં બાહ્ય દેખાવમાં અંતર હોવાની સાથે આંતરિક અંગો અને બનાવટ અને ફંક્શનમાં પણ અંતર હોય છે. જોકે મોટાભાગના પુરૂષોને ફીમેલની બોડી વિશે વધુ ખબર હોતી નથી. જેથી આજે અમે તમને ફીમેલ બોડીથી જોડાયેલી 10 ખાસ વાતો જણાવીશું.


   આગળ વાંચો મહિલાઓની બોડીથી જોડાયેલી 10 ખાસ વાતો.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ફીમેલ બોડીનું સ્ટ્રક્ચર, રિપ્રોડક્ટિવ ઓર્ગન્સ, વાઈટલ ઓર્ગન્સની બનાવટ અને કાર્યશેલી પુરૂષો કરતાં અલગ હોય. છે. ડો. નમ્રતા દુબે કહે છે કે મેલ અને ફીમેલની બોડીમાં બાહ્ય દેખાવમાં અંતર હોવાની સાથે આંતરિક અંગો અને બનાવટ અને ફંક્શનમાં પણ અંતર હોય છે. જોકે મોટાભાગના પુરૂષોને ફીમેલની બોડી વિશે વધુ ખબર હોતી નથી. જેથી આજે અમે તમને ફીમેલ બોડીથી જોડાયેલી 10 ખાસ વાતો જણાવીશું.


   આગળ વાંચો મહિલાઓની બોડીથી જોડાયેલી 10 ખાસ વાતો.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ફીમેલ બોડીનું સ્ટ્રક્ચર, રિપ્રોડક્ટિવ ઓર્ગન્સ, વાઈટલ ઓર્ગન્સની બનાવટ અને કાર્યશેલી પુરૂષો કરતાં અલગ હોય. છે. ડો. નમ્રતા દુબે કહે છે કે મેલ અને ફીમેલની બોડીમાં બાહ્ય દેખાવમાં અંતર હોવાની સાથે આંતરિક અંગો અને બનાવટ અને ફંક્શનમાં પણ અંતર હોય છે. જોકે મોટાભાગના પુરૂષોને ફીમેલની બોડી વિશે વધુ ખબર હોતી નથી. જેથી આજે અમે તમને ફીમેલ બોડીથી જોડાયેલી 10 ખાસ વાતો જણાવીશું.


   આગળ વાંચો મહિલાઓની બોડીથી જોડાયેલી 10 ખાસ વાતો.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ફીમેલ બોડીનું સ્ટ્રક્ચર, રિપ્રોડક્ટિવ ઓર્ગન્સ, વાઈટલ ઓર્ગન્સની બનાવટ અને કાર્યશેલી પુરૂષો કરતાં અલગ હોય. છે. ડો. નમ્રતા દુબે કહે છે કે મેલ અને ફીમેલની બોડીમાં બાહ્ય દેખાવમાં અંતર હોવાની સાથે આંતરિક અંગો અને બનાવટ અને ફંક્શનમાં પણ અંતર હોય છે. જોકે મોટાભાગના પુરૂષોને ફીમેલની બોડી વિશે વધુ ખબર હોતી નથી. જેથી આજે અમે તમને ફીમેલ બોડીથી જોડાયેલી 10 ખાસ વાતો જણાવીશું.


   આગળ વાંચો મહિલાઓની બોડીથી જોડાયેલી 10 ખાસ વાતો.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ફીમેલ બોડીનું સ્ટ્રક્ચર, રિપ્રોડક્ટિવ ઓર્ગન્સ, વાઈટલ ઓર્ગન્સની બનાવટ અને કાર્યશેલી પુરૂષો કરતાં અલગ હોય. છે. ડો. નમ્રતા દુબે કહે છે કે મેલ અને ફીમેલની બોડીમાં બાહ્ય દેખાવમાં અંતર હોવાની સાથે આંતરિક અંગો અને બનાવટ અને ફંક્શનમાં પણ અંતર હોય છે. જોકે મોટાભાગના પુરૂષોને ફીમેલની બોડી વિશે વધુ ખબર હોતી નથી. જેથી આજે અમે તમને ફીમેલ બોડીથી જોડાયેલી 10 ખાસ વાતો જણાવીશું.


   આગળ વાંચો મહિલાઓની બોડીથી જોડાયેલી 10 ખાસ વાતો.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ફીમેલ બોડીનું સ્ટ્રક્ચર, રિપ્રોડક્ટિવ ઓર્ગન્સ, વાઈટલ ઓર્ગન્સની બનાવટ અને કાર્યશેલી પુરૂષો કરતાં અલગ હોય. છે. ડો. નમ્રતા દુબે કહે છે કે મેલ અને ફીમેલની બોડીમાં બાહ્ય દેખાવમાં અંતર હોવાની સાથે આંતરિક અંગો અને બનાવટ અને ફંક્શનમાં પણ અંતર હોય છે. જોકે મોટાભાગના પુરૂષોને ફીમેલની બોડી વિશે વધુ ખબર હોતી નથી. જેથી આજે અમે તમને ફીમેલ બોડીથી જોડાયેલી 10 ખાસ વાતો જણાવીશું.


   આગળ વાંચો મહિલાઓની બોડીથી જોડાયેલી 10 ખાસ વાતો.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ફીમેલ બોડીનું સ્ટ્રક્ચર, રિપ્રોડક્ટિવ ઓર્ગન્સ, વાઈટલ ઓર્ગન્સની બનાવટ અને કાર્યશેલી પુરૂષો કરતાં અલગ હોય. છે. ડો. નમ્રતા દુબે કહે છે કે મેલ અને ફીમેલની બોડીમાં બાહ્ય દેખાવમાં અંતર હોવાની સાથે આંતરિક અંગો અને બનાવટ અને ફંક્શનમાં પણ અંતર હોય છે. જોકે મોટાભાગના પુરૂષોને ફીમેલની બોડી વિશે વધુ ખબર હોતી નથી. જેથી આજે અમે તમને ફીમેલ બોડીથી જોડાયેલી 10 ખાસ વાતો જણાવીશું.


   આગળ વાંચો મહિલાઓની બોડીથી જોડાયેલી 10 ખાસ વાતો.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ફીમેલ બોડીનું સ્ટ્રક્ચર, રિપ્રોડક્ટિવ ઓર્ગન્સ, વાઈટલ ઓર્ગન્સની બનાવટ અને કાર્યશેલી પુરૂષો કરતાં અલગ હોય. છે. ડો. નમ્રતા દુબે કહે છે કે મેલ અને ફીમેલની બોડીમાં બાહ્ય દેખાવમાં અંતર હોવાની સાથે આંતરિક અંગો અને બનાવટ અને ફંક્શનમાં પણ અંતર હોય છે. જોકે મોટાભાગના પુરૂષોને ફીમેલની બોડી વિશે વધુ ખબર હોતી નથી. જેથી આજે અમે તમને ફીમેલ બોડીથી જોડાયેલી 10 ખાસ વાતો જણાવીશું.


   આગળ વાંચો મહિલાઓની બોડીથી જોડાયેલી 10 ખાસ વાતો.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ફીમેલ બોડીનું સ્ટ્રક્ચર, રિપ્રોડક્ટિવ ઓર્ગન્સ, વાઈટલ ઓર્ગન્સની બનાવટ અને કાર્યશેલી પુરૂષો કરતાં અલગ હોય. છે. ડો. નમ્રતા દુબે કહે છે કે મેલ અને ફીમેલની બોડીમાં બાહ્ય દેખાવમાં અંતર હોવાની સાથે આંતરિક અંગો અને બનાવટ અને ફંક્શનમાં પણ અંતર હોય છે. જોકે મોટાભાગના પુરૂષોને ફીમેલની બોડી વિશે વધુ ખબર હોતી નથી. જેથી આજે અમે તમને ફીમેલ બોડીથી જોડાયેલી 10 ખાસ વાતો જણાવીશું.


   આગળ વાંચો મહિલાઓની બોડીથી જોડાયેલી 10 ખાસ વાતો.

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: 10 must know interesting facts about the female body
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  Top
  `