ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health»  પીરિયડ્સમાં હેવી બ્લીડિંગની પ્રોબ્લેમને કાયમ માટે દૂર કરશે આ 10 બેસ્ટ ફૂડ્સ|10 must eat foods to control heavy menstrual bleeding

  પીરિયડ્સમાં હેવી બ્લીડિંગની પ્રોબ્લેમને કાયમ માટે દૂર કરશે આ 10 બેસ્ટ ફૂડ્સ

  Health Desk, Ahmedabad | Last Modified - Apr 11, 2018, 01:03 PM IST

  પીરિયડ્સ દરમ્યાન હેવી બ્લીડિંગ થાય છે? તો તેનાથી બચવા આ 10માંથી 1 ફૂડ ખાઓ
  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ હોર્મોન્સનું બેલેન્સ બગડવું, અનહેલ્ધી ડાયટ, બ્લીડિંગ ડિસઓર્ડર, સર્વાઈકલ કેન્સર, પેલ્વિક ઈન્ફ્લામેટરી ડિસીઝ વગેરે જેવા કેટલાક કારણોથી ઘણી સ્ત્રીઓમાં પીરિયડ્સ દરમ્યાન પુષ્કળ પ્રમાણમાં બ્લીડિંગની પ્રોબ્લેમ થાય છે. જેને Menorrhagia કહેવાય છે. આ પ્રોબ્લેમ્સને કારણે સ્ત્રીઓને બહુ જ પરેશાની ભોગવવી પડે છે. પણ શું તમે જાણો છો કે આયુર્વેદમાં આ સમસ્યા માટે કેટલાક સરળ રસ્તાં જણાવ્યા છે. જેને અપનાવી આ પ્રોબ્લેમથી બચી શકાય છે. તો આજે તમે પણ જાણી લો, એવા 10 ફૂડ્સ વિશે જે આ સમસ્યામાં રામબાણનું કામ કરે છે. સાથે જ હેવી બ્લીડિંગની પ્રોબ્લેમ દૂર ન થતી હોય તો કોઈ સારાં ડોક્ટરને અવશ્ય બતાવી દેવું.


   આગળ વાંચો એવા 10 ફૂડ્સ વિશે જે હેવી બ્લીડિંગની પ્રોબ્લેમને કાયમી દૂર કરવામાં કરે છે.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ હોર્મોન્સનું બેલેન્સ બગડવું, અનહેલ્ધી ડાયટ, બ્લીડિંગ ડિસઓર્ડર, સર્વાઈકલ કેન્સર, પેલ્વિક ઈન્ફ્લામેટરી ડિસીઝ વગેરે જેવા કેટલાક કારણોથી ઘણી સ્ત્રીઓમાં પીરિયડ્સ દરમ્યાન પુષ્કળ પ્રમાણમાં બ્લીડિંગની પ્રોબ્લેમ થાય છે. જેને Menorrhagia કહેવાય છે. આ પ્રોબ્લેમ્સને કારણે સ્ત્રીઓને બહુ જ પરેશાની ભોગવવી પડે છે. પણ શું તમે જાણો છો કે આયુર્વેદમાં આ સમસ્યા માટે કેટલાક સરળ રસ્તાં જણાવ્યા છે. જેને અપનાવી આ પ્રોબ્લેમથી બચી શકાય છે. તો આજે તમે પણ જાણી લો, એવા 10 ફૂડ્સ વિશે જે આ સમસ્યામાં રામબાણનું કામ કરે છે. સાથે જ હેવી બ્લીડિંગની પ્રોબ્લેમ દૂર ન થતી હોય તો કોઈ સારાં ડોક્ટરને અવશ્ય બતાવી દેવું.


   આગળ વાંચો એવા 10 ફૂડ્સ વિશે જે હેવી બ્લીડિંગની પ્રોબ્લેમને કાયમી દૂર કરવામાં કરે છે.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ હોર્મોન્સનું બેલેન્સ બગડવું, અનહેલ્ધી ડાયટ, બ્લીડિંગ ડિસઓર્ડર, સર્વાઈકલ કેન્સર, પેલ્વિક ઈન્ફ્લામેટરી ડિસીઝ વગેરે જેવા કેટલાક કારણોથી ઘણી સ્ત્રીઓમાં પીરિયડ્સ દરમ્યાન પુષ્કળ પ્રમાણમાં બ્લીડિંગની પ્રોબ્લેમ થાય છે. જેને Menorrhagia કહેવાય છે. આ પ્રોબ્લેમ્સને કારણે સ્ત્રીઓને બહુ જ પરેશાની ભોગવવી પડે છે. પણ શું તમે જાણો છો કે આયુર્વેદમાં આ સમસ્યા માટે કેટલાક સરળ રસ્તાં જણાવ્યા છે. જેને અપનાવી આ પ્રોબ્લેમથી બચી શકાય છે. તો આજે તમે પણ જાણી લો, એવા 10 ફૂડ્સ વિશે જે આ સમસ્યામાં રામબાણનું કામ કરે છે. સાથે જ હેવી બ્લીડિંગની પ્રોબ્લેમ દૂર ન થતી હોય તો કોઈ સારાં ડોક્ટરને અવશ્ય બતાવી દેવું.


   આગળ વાંચો એવા 10 ફૂડ્સ વિશે જે હેવી બ્લીડિંગની પ્રોબ્લેમને કાયમી દૂર કરવામાં કરે છે.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ હોર્મોન્સનું બેલેન્સ બગડવું, અનહેલ્ધી ડાયટ, બ્લીડિંગ ડિસઓર્ડર, સર્વાઈકલ કેન્સર, પેલ્વિક ઈન્ફ્લામેટરી ડિસીઝ વગેરે જેવા કેટલાક કારણોથી ઘણી સ્ત્રીઓમાં પીરિયડ્સ દરમ્યાન પુષ્કળ પ્રમાણમાં બ્લીડિંગની પ્રોબ્લેમ થાય છે. જેને Menorrhagia કહેવાય છે. આ પ્રોબ્લેમ્સને કારણે સ્ત્રીઓને બહુ જ પરેશાની ભોગવવી પડે છે. પણ શું તમે જાણો છો કે આયુર્વેદમાં આ સમસ્યા માટે કેટલાક સરળ રસ્તાં જણાવ્યા છે. જેને અપનાવી આ પ્રોબ્લેમથી બચી શકાય છે. તો આજે તમે પણ જાણી લો, એવા 10 ફૂડ્સ વિશે જે આ સમસ્યામાં રામબાણનું કામ કરે છે. સાથે જ હેવી બ્લીડિંગની પ્રોબ્લેમ દૂર ન થતી હોય તો કોઈ સારાં ડોક્ટરને અવશ્ય બતાવી દેવું.


   આગળ વાંચો એવા 10 ફૂડ્સ વિશે જે હેવી બ્લીડિંગની પ્રોબ્લેમને કાયમી દૂર કરવામાં કરે છે.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ હોર્મોન્સનું બેલેન્સ બગડવું, અનહેલ્ધી ડાયટ, બ્લીડિંગ ડિસઓર્ડર, સર્વાઈકલ કેન્સર, પેલ્વિક ઈન્ફ્લામેટરી ડિસીઝ વગેરે જેવા કેટલાક કારણોથી ઘણી સ્ત્રીઓમાં પીરિયડ્સ દરમ્યાન પુષ્કળ પ્રમાણમાં બ્લીડિંગની પ્રોબ્લેમ થાય છે. જેને Menorrhagia કહેવાય છે. આ પ્રોબ્લેમ્સને કારણે સ્ત્રીઓને બહુ જ પરેશાની ભોગવવી પડે છે. પણ શું તમે જાણો છો કે આયુર્વેદમાં આ સમસ્યા માટે કેટલાક સરળ રસ્તાં જણાવ્યા છે. જેને અપનાવી આ પ્રોબ્લેમથી બચી શકાય છે. તો આજે તમે પણ જાણી લો, એવા 10 ફૂડ્સ વિશે જે આ સમસ્યામાં રામબાણનું કામ કરે છે. સાથે જ હેવી બ્લીડિંગની પ્રોબ્લેમ દૂર ન થતી હોય તો કોઈ સારાં ડોક્ટરને અવશ્ય બતાવી દેવું.


   આગળ વાંચો એવા 10 ફૂડ્સ વિશે જે હેવી બ્લીડિંગની પ્રોબ્લેમને કાયમી દૂર કરવામાં કરે છે.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ હોર્મોન્સનું બેલેન્સ બગડવું, અનહેલ્ધી ડાયટ, બ્લીડિંગ ડિસઓર્ડર, સર્વાઈકલ કેન્સર, પેલ્વિક ઈન્ફ્લામેટરી ડિસીઝ વગેરે જેવા કેટલાક કારણોથી ઘણી સ્ત્રીઓમાં પીરિયડ્સ દરમ્યાન પુષ્કળ પ્રમાણમાં બ્લીડિંગની પ્રોબ્લેમ થાય છે. જેને Menorrhagia કહેવાય છે. આ પ્રોબ્લેમ્સને કારણે સ્ત્રીઓને બહુ જ પરેશાની ભોગવવી પડે છે. પણ શું તમે જાણો છો કે આયુર્વેદમાં આ સમસ્યા માટે કેટલાક સરળ રસ્તાં જણાવ્યા છે. જેને અપનાવી આ પ્રોબ્લેમથી બચી શકાય છે. તો આજે તમે પણ જાણી લો, એવા 10 ફૂડ્સ વિશે જે આ સમસ્યામાં રામબાણનું કામ કરે છે. સાથે જ હેવી બ્લીડિંગની પ્રોબ્લેમ દૂર ન થતી હોય તો કોઈ સારાં ડોક્ટરને અવશ્ય બતાવી દેવું.


   આગળ વાંચો એવા 10 ફૂડ્સ વિશે જે હેવી બ્લીડિંગની પ્રોબ્લેમને કાયમી દૂર કરવામાં કરે છે.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ હોર્મોન્સનું બેલેન્સ બગડવું, અનહેલ્ધી ડાયટ, બ્લીડિંગ ડિસઓર્ડર, સર્વાઈકલ કેન્સર, પેલ્વિક ઈન્ફ્લામેટરી ડિસીઝ વગેરે જેવા કેટલાક કારણોથી ઘણી સ્ત્રીઓમાં પીરિયડ્સ દરમ્યાન પુષ્કળ પ્રમાણમાં બ્લીડિંગની પ્રોબ્લેમ થાય છે. જેને Menorrhagia કહેવાય છે. આ પ્રોબ્લેમ્સને કારણે સ્ત્રીઓને બહુ જ પરેશાની ભોગવવી પડે છે. પણ શું તમે જાણો છો કે આયુર્વેદમાં આ સમસ્યા માટે કેટલાક સરળ રસ્તાં જણાવ્યા છે. જેને અપનાવી આ પ્રોબ્લેમથી બચી શકાય છે. તો આજે તમે પણ જાણી લો, એવા 10 ફૂડ્સ વિશે જે આ સમસ્યામાં રામબાણનું કામ કરે છે. સાથે જ હેવી બ્લીડિંગની પ્રોબ્લેમ દૂર ન થતી હોય તો કોઈ સારાં ડોક્ટરને અવશ્ય બતાવી દેવું.


   આગળ વાંચો એવા 10 ફૂડ્સ વિશે જે હેવી બ્લીડિંગની પ્રોબ્લેમને કાયમી દૂર કરવામાં કરે છે.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ હોર્મોન્સનું બેલેન્સ બગડવું, અનહેલ્ધી ડાયટ, બ્લીડિંગ ડિસઓર્ડર, સર્વાઈકલ કેન્સર, પેલ્વિક ઈન્ફ્લામેટરી ડિસીઝ વગેરે જેવા કેટલાક કારણોથી ઘણી સ્ત્રીઓમાં પીરિયડ્સ દરમ્યાન પુષ્કળ પ્રમાણમાં બ્લીડિંગની પ્રોબ્લેમ થાય છે. જેને Menorrhagia કહેવાય છે. આ પ્રોબ્લેમ્સને કારણે સ્ત્રીઓને બહુ જ પરેશાની ભોગવવી પડે છે. પણ શું તમે જાણો છો કે આયુર્વેદમાં આ સમસ્યા માટે કેટલાક સરળ રસ્તાં જણાવ્યા છે. જેને અપનાવી આ પ્રોબ્લેમથી બચી શકાય છે. તો આજે તમે પણ જાણી લો, એવા 10 ફૂડ્સ વિશે જે આ સમસ્યામાં રામબાણનું કામ કરે છે. સાથે જ હેવી બ્લીડિંગની પ્રોબ્લેમ દૂર ન થતી હોય તો કોઈ સારાં ડોક્ટરને અવશ્ય બતાવી દેવું.


   આગળ વાંચો એવા 10 ફૂડ્સ વિશે જે હેવી બ્લીડિંગની પ્રોબ્લેમને કાયમી દૂર કરવામાં કરે છે.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ હોર્મોન્સનું બેલેન્સ બગડવું, અનહેલ્ધી ડાયટ, બ્લીડિંગ ડિસઓર્ડર, સર્વાઈકલ કેન્સર, પેલ્વિક ઈન્ફ્લામેટરી ડિસીઝ વગેરે જેવા કેટલાક કારણોથી ઘણી સ્ત્રીઓમાં પીરિયડ્સ દરમ્યાન પુષ્કળ પ્રમાણમાં બ્લીડિંગની પ્રોબ્લેમ થાય છે. જેને Menorrhagia કહેવાય છે. આ પ્રોબ્લેમ્સને કારણે સ્ત્રીઓને બહુ જ પરેશાની ભોગવવી પડે છે. પણ શું તમે જાણો છો કે આયુર્વેદમાં આ સમસ્યા માટે કેટલાક સરળ રસ્તાં જણાવ્યા છે. જેને અપનાવી આ પ્રોબ્લેમથી બચી શકાય છે. તો આજે તમે પણ જાણી લો, એવા 10 ફૂડ્સ વિશે જે આ સમસ્યામાં રામબાણનું કામ કરે છે. સાથે જ હેવી બ્લીડિંગની પ્રોબ્લેમ દૂર ન થતી હોય તો કોઈ સારાં ડોક્ટરને અવશ્ય બતાવી દેવું.


   આગળ વાંચો એવા 10 ફૂડ્સ વિશે જે હેવી બ્લીડિંગની પ્રોબ્લેમને કાયમી દૂર કરવામાં કરે છે.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ હોર્મોન્સનું બેલેન્સ બગડવું, અનહેલ્ધી ડાયટ, બ્લીડિંગ ડિસઓર્ડર, સર્વાઈકલ કેન્સર, પેલ્વિક ઈન્ફ્લામેટરી ડિસીઝ વગેરે જેવા કેટલાક કારણોથી ઘણી સ્ત્રીઓમાં પીરિયડ્સ દરમ્યાન પુષ્કળ પ્રમાણમાં બ્લીડિંગની પ્રોબ્લેમ થાય છે. જેને Menorrhagia કહેવાય છે. આ પ્રોબ્લેમ્સને કારણે સ્ત્રીઓને બહુ જ પરેશાની ભોગવવી પડે છે. પણ શું તમે જાણો છો કે આયુર્વેદમાં આ સમસ્યા માટે કેટલાક સરળ રસ્તાં જણાવ્યા છે. જેને અપનાવી આ પ્રોબ્લેમથી બચી શકાય છે. તો આજે તમે પણ જાણી લો, એવા 10 ફૂડ્સ વિશે જે આ સમસ્યામાં રામબાણનું કામ કરે છે. સાથે જ હેવી બ્લીડિંગની પ્રોબ્લેમ દૂર ન થતી હોય તો કોઈ સારાં ડોક્ટરને અવશ્ય બતાવી દેવું.


   આગળ વાંચો એવા 10 ફૂડ્સ વિશે જે હેવી બ્લીડિંગની પ્રોબ્લેમને કાયમી દૂર કરવામાં કરે છે.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ હોર્મોન્સનું બેલેન્સ બગડવું, અનહેલ્ધી ડાયટ, બ્લીડિંગ ડિસઓર્ડર, સર્વાઈકલ કેન્સર, પેલ્વિક ઈન્ફ્લામેટરી ડિસીઝ વગેરે જેવા કેટલાક કારણોથી ઘણી સ્ત્રીઓમાં પીરિયડ્સ દરમ્યાન પુષ્કળ પ્રમાણમાં બ્લીડિંગની પ્રોબ્લેમ થાય છે. જેને Menorrhagia કહેવાય છે. આ પ્રોબ્લેમ્સને કારણે સ્ત્રીઓને બહુ જ પરેશાની ભોગવવી પડે છે. પણ શું તમે જાણો છો કે આયુર્વેદમાં આ સમસ્યા માટે કેટલાક સરળ રસ્તાં જણાવ્યા છે. જેને અપનાવી આ પ્રોબ્લેમથી બચી શકાય છે. તો આજે તમે પણ જાણી લો, એવા 10 ફૂડ્સ વિશે જે આ સમસ્યામાં રામબાણનું કામ કરે છે. સાથે જ હેવી બ્લીડિંગની પ્રોબ્લેમ દૂર ન થતી હોય તો કોઈ સારાં ડોક્ટરને અવશ્ય બતાવી દેવું.


   આગળ વાંચો એવા 10 ફૂડ્સ વિશે જે હેવી બ્લીડિંગની પ્રોબ્લેમને કાયમી દૂર કરવામાં કરે છે.

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title:  પીરિયડ્સમાં હેવી બ્લીડિંગની પ્રોબ્લેમને કાયમ માટે દૂર કરશે આ 10 બેસ્ટ ફૂડ્સ|10 must eat foods to control heavy menstrual bleeding
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  Top
  `