ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health» 10 must eat Foods for Healthy Teeth and Gums

  દાંત અને પેઢાના રોગોથી બચવું હોય તો, રોજ ખાઓ આ 10માંથી કોઈ 1 ફૂડ

  Health Desk, Ahmedabad | Last Modified - May 08, 2018, 01:20 PM IST

  દાંત પીળા થવા, કેવિટી, પેઢાંના રોગોથી બચવા આ 10માંથી 1 ફૂડ રોજ ખાઓ
  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ દાંતના રોગોથી હમેશાં બચીને રહેવા માટે દાંતની યોગ્ય સંભાળ અને કેટલી સાવધાનીઓ રાખવી ખૂબ જ જરૂરી છે. જેથી દાંતને હેલ્ધી અને ચમકીલા રાખવા માટે કેટલાક પ્રકારના ખાસ ફૂડને ડાયટમાં સામેલ કરવા જોઈએ. જો તમે દાંત સંબંધી સમસ્યાઓ જેમ કે દાંત પીળા થવા, કેવિટી, ગમ ડિસીઝ વગેરેથી બચવા માગો છો તો તમારી રેગ્યુલર ડાયટમાં આ 10 સ્પેશિયલ ફૂડ્સને અવશ્ય સામેલ કરો. આ ફૂડ્સ તમારા દાંત અને પેઢાને હેલ્ધી રાખશે.


   આગળ વાંચો દાંત અને પેઢાંને હેલ્ધી રાખતાં 10 સુપર ફૂડ્સ વિશે, જે બધાંએ ખાવાં જ જોઈએ.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ દાંતના રોગોથી હમેશાં બચીને રહેવા માટે દાંતની યોગ્ય સંભાળ અને કેટલી સાવધાનીઓ રાખવી ખૂબ જ જરૂરી છે. જેથી દાંતને હેલ્ધી અને ચમકીલા રાખવા માટે કેટલાક પ્રકારના ખાસ ફૂડને ડાયટમાં સામેલ કરવા જોઈએ. જો તમે દાંત સંબંધી સમસ્યાઓ જેમ કે દાંત પીળા થવા, કેવિટી, ગમ ડિસીઝ વગેરેથી બચવા માગો છો તો તમારી રેગ્યુલર ડાયટમાં આ 10 સ્પેશિયલ ફૂડ્સને અવશ્ય સામેલ કરો. આ ફૂડ્સ તમારા દાંત અને પેઢાને હેલ્ધી રાખશે.


   આગળ વાંચો દાંત અને પેઢાંને હેલ્ધી રાખતાં 10 સુપર ફૂડ્સ વિશે, જે બધાંએ ખાવાં જ જોઈએ.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ દાંતના રોગોથી હમેશાં બચીને રહેવા માટે દાંતની યોગ્ય સંભાળ અને કેટલી સાવધાનીઓ રાખવી ખૂબ જ જરૂરી છે. જેથી દાંતને હેલ્ધી અને ચમકીલા રાખવા માટે કેટલાક પ્રકારના ખાસ ફૂડને ડાયટમાં સામેલ કરવા જોઈએ. જો તમે દાંત સંબંધી સમસ્યાઓ જેમ કે દાંત પીળા થવા, કેવિટી, ગમ ડિસીઝ વગેરેથી બચવા માગો છો તો તમારી રેગ્યુલર ડાયટમાં આ 10 સ્પેશિયલ ફૂડ્સને અવશ્ય સામેલ કરો. આ ફૂડ્સ તમારા દાંત અને પેઢાને હેલ્ધી રાખશે.


   આગળ વાંચો દાંત અને પેઢાંને હેલ્ધી રાખતાં 10 સુપર ફૂડ્સ વિશે, જે બધાંએ ખાવાં જ જોઈએ.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ દાંતના રોગોથી હમેશાં બચીને રહેવા માટે દાંતની યોગ્ય સંભાળ અને કેટલી સાવધાનીઓ રાખવી ખૂબ જ જરૂરી છે. જેથી દાંતને હેલ્ધી અને ચમકીલા રાખવા માટે કેટલાક પ્રકારના ખાસ ફૂડને ડાયટમાં સામેલ કરવા જોઈએ. જો તમે દાંત સંબંધી સમસ્યાઓ જેમ કે દાંત પીળા થવા, કેવિટી, ગમ ડિસીઝ વગેરેથી બચવા માગો છો તો તમારી રેગ્યુલર ડાયટમાં આ 10 સ્પેશિયલ ફૂડ્સને અવશ્ય સામેલ કરો. આ ફૂડ્સ તમારા દાંત અને પેઢાને હેલ્ધી રાખશે.


   આગળ વાંચો દાંત અને પેઢાંને હેલ્ધી રાખતાં 10 સુપર ફૂડ્સ વિશે, જે બધાંએ ખાવાં જ જોઈએ.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ દાંતના રોગોથી હમેશાં બચીને રહેવા માટે દાંતની યોગ્ય સંભાળ અને કેટલી સાવધાનીઓ રાખવી ખૂબ જ જરૂરી છે. જેથી દાંતને હેલ્ધી અને ચમકીલા રાખવા માટે કેટલાક પ્રકારના ખાસ ફૂડને ડાયટમાં સામેલ કરવા જોઈએ. જો તમે દાંત સંબંધી સમસ્યાઓ જેમ કે દાંત પીળા થવા, કેવિટી, ગમ ડિસીઝ વગેરેથી બચવા માગો છો તો તમારી રેગ્યુલર ડાયટમાં આ 10 સ્પેશિયલ ફૂડ્સને અવશ્ય સામેલ કરો. આ ફૂડ્સ તમારા દાંત અને પેઢાને હેલ્ધી રાખશે.


   આગળ વાંચો દાંત અને પેઢાંને હેલ્ધી રાખતાં 10 સુપર ફૂડ્સ વિશે, જે બધાંએ ખાવાં જ જોઈએ.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ દાંતના રોગોથી હમેશાં બચીને રહેવા માટે દાંતની યોગ્ય સંભાળ અને કેટલી સાવધાનીઓ રાખવી ખૂબ જ જરૂરી છે. જેથી દાંતને હેલ્ધી અને ચમકીલા રાખવા માટે કેટલાક પ્રકારના ખાસ ફૂડને ડાયટમાં સામેલ કરવા જોઈએ. જો તમે દાંત સંબંધી સમસ્યાઓ જેમ કે દાંત પીળા થવા, કેવિટી, ગમ ડિસીઝ વગેરેથી બચવા માગો છો તો તમારી રેગ્યુલર ડાયટમાં આ 10 સ્પેશિયલ ફૂડ્સને અવશ્ય સામેલ કરો. આ ફૂડ્સ તમારા દાંત અને પેઢાને હેલ્ધી રાખશે.


   આગળ વાંચો દાંત અને પેઢાંને હેલ્ધી રાખતાં 10 સુપર ફૂડ્સ વિશે, જે બધાંએ ખાવાં જ જોઈએ.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ દાંતના રોગોથી હમેશાં બચીને રહેવા માટે દાંતની યોગ્ય સંભાળ અને કેટલી સાવધાનીઓ રાખવી ખૂબ જ જરૂરી છે. જેથી દાંતને હેલ્ધી અને ચમકીલા રાખવા માટે કેટલાક પ્રકારના ખાસ ફૂડને ડાયટમાં સામેલ કરવા જોઈએ. જો તમે દાંત સંબંધી સમસ્યાઓ જેમ કે દાંત પીળા થવા, કેવિટી, ગમ ડિસીઝ વગેરેથી બચવા માગો છો તો તમારી રેગ્યુલર ડાયટમાં આ 10 સ્પેશિયલ ફૂડ્સને અવશ્ય સામેલ કરો. આ ફૂડ્સ તમારા દાંત અને પેઢાને હેલ્ધી રાખશે.


   આગળ વાંચો દાંત અને પેઢાંને હેલ્ધી રાખતાં 10 સુપર ફૂડ્સ વિશે, જે બધાંએ ખાવાં જ જોઈએ.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ દાંતના રોગોથી હમેશાં બચીને રહેવા માટે દાંતની યોગ્ય સંભાળ અને કેટલી સાવધાનીઓ રાખવી ખૂબ જ જરૂરી છે. જેથી દાંતને હેલ્ધી અને ચમકીલા રાખવા માટે કેટલાક પ્રકારના ખાસ ફૂડને ડાયટમાં સામેલ કરવા જોઈએ. જો તમે દાંત સંબંધી સમસ્યાઓ જેમ કે દાંત પીળા થવા, કેવિટી, ગમ ડિસીઝ વગેરેથી બચવા માગો છો તો તમારી રેગ્યુલર ડાયટમાં આ 10 સ્પેશિયલ ફૂડ્સને અવશ્ય સામેલ કરો. આ ફૂડ્સ તમારા દાંત અને પેઢાને હેલ્ધી રાખશે.


   આગળ વાંચો દાંત અને પેઢાંને હેલ્ધી રાખતાં 10 સુપર ફૂડ્સ વિશે, જે બધાંએ ખાવાં જ જોઈએ.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ દાંતના રોગોથી હમેશાં બચીને રહેવા માટે દાંતની યોગ્ય સંભાળ અને કેટલી સાવધાનીઓ રાખવી ખૂબ જ જરૂરી છે. જેથી દાંતને હેલ્ધી અને ચમકીલા રાખવા માટે કેટલાક પ્રકારના ખાસ ફૂડને ડાયટમાં સામેલ કરવા જોઈએ. જો તમે દાંત સંબંધી સમસ્યાઓ જેમ કે દાંત પીળા થવા, કેવિટી, ગમ ડિસીઝ વગેરેથી બચવા માગો છો તો તમારી રેગ્યુલર ડાયટમાં આ 10 સ્પેશિયલ ફૂડ્સને અવશ્ય સામેલ કરો. આ ફૂડ્સ તમારા દાંત અને પેઢાને હેલ્ધી રાખશે.


   આગળ વાંચો દાંત અને પેઢાંને હેલ્ધી રાખતાં 10 સુપર ફૂડ્સ વિશે, જે બધાંએ ખાવાં જ જોઈએ.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ દાંતના રોગોથી હમેશાં બચીને રહેવા માટે દાંતની યોગ્ય સંભાળ અને કેટલી સાવધાનીઓ રાખવી ખૂબ જ જરૂરી છે. જેથી દાંતને હેલ્ધી અને ચમકીલા રાખવા માટે કેટલાક પ્રકારના ખાસ ફૂડને ડાયટમાં સામેલ કરવા જોઈએ. જો તમે દાંત સંબંધી સમસ્યાઓ જેમ કે દાંત પીળા થવા, કેવિટી, ગમ ડિસીઝ વગેરેથી બચવા માગો છો તો તમારી રેગ્યુલર ડાયટમાં આ 10 સ્પેશિયલ ફૂડ્સને અવશ્ય સામેલ કરો. આ ફૂડ્સ તમારા દાંત અને પેઢાને હેલ્ધી રાખશે.


   આગળ વાંચો દાંત અને પેઢાંને હેલ્ધી રાખતાં 10 સુપર ફૂડ્સ વિશે, જે બધાંએ ખાવાં જ જોઈએ.

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: 10 must eat Foods for Healthy Teeth and Gums
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  Top
  `