ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health» 10 Mistakes Make You Aging Faster in younger age

  નાની ઉંમરમાં જ લાગશો અંકલ અને આંટી જેવા, 10 ભૂલોથી સ્કિન થઈ જાય છે ખરાબ

  Health Desk, Ahmedabad | Last Modified - Jan 17, 2018, 04:35 PM IST

  ક્યારેય નહીં આવે બુઢાપો, જો રોજિંદા જીવનમાં આ 10 ભૂલોથી દૂર રહેશો
  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ઉંમર વધવાની સાથે તેની સૌથી પહેલાં અસર ચહેરા અને સ્વાસ્થ્ય દેખાવા લાગે છે. પણ કેટલાક લોકો તો નાની ઉંમરમાં પણ ઘરડાં દેખાય છે. ધ એજ ફિક્સ બુક મુજબ આવું લોકોની બેદરકારીને કારણે થાય છે. જો આવી કેટલીક આદતોને અવોઈડ કરવામાં આવે તો લાંબા સમય સુધી યંગ રહેવામાં મદદ મળી શકે છે.

   જેથી આજે અમે તમને 10 એવી ભૂલો વિશે જણાવીશું જે રૂટિન લાઈફમાં કરતાં રહેવાથી ઘડપણ વહેલું આવે છે સાથે ઘણી સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ પણ થઈ શકે છે.

   આગળ વાંચો એવી 10 ભૂલો વિશે જે નાની ઉંમરમાં લાવે છે બુઢાપો.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ઉંમર વધવાની સાથે તેની સૌથી પહેલાં અસર ચહેરા અને સ્વાસ્થ્ય દેખાવા લાગે છે. પણ કેટલાક લોકો તો નાની ઉંમરમાં પણ ઘરડાં દેખાય છે. ધ એજ ફિક્સ બુક મુજબ આવું લોકોની બેદરકારીને કારણે થાય છે. જો આવી કેટલીક આદતોને અવોઈડ કરવામાં આવે તો લાંબા સમય સુધી યંગ રહેવામાં મદદ મળી શકે છે.

   જેથી આજે અમે તમને 10 એવી ભૂલો વિશે જણાવીશું જે રૂટિન લાઈફમાં કરતાં રહેવાથી ઘડપણ વહેલું આવે છે સાથે ઘણી સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ પણ થઈ શકે છે.

   આગળ વાંચો એવી 10 ભૂલો વિશે જે નાની ઉંમરમાં લાવે છે બુઢાપો.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ઉંમર વધવાની સાથે તેની સૌથી પહેલાં અસર ચહેરા અને સ્વાસ્થ્ય દેખાવા લાગે છે. પણ કેટલાક લોકો તો નાની ઉંમરમાં પણ ઘરડાં દેખાય છે. ધ એજ ફિક્સ બુક મુજબ આવું લોકોની બેદરકારીને કારણે થાય છે. જો આવી કેટલીક આદતોને અવોઈડ કરવામાં આવે તો લાંબા સમય સુધી યંગ રહેવામાં મદદ મળી શકે છે.

   જેથી આજે અમે તમને 10 એવી ભૂલો વિશે જણાવીશું જે રૂટિન લાઈફમાં કરતાં રહેવાથી ઘડપણ વહેલું આવે છે સાથે ઘણી સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ પણ થઈ શકે છે.

   આગળ વાંચો એવી 10 ભૂલો વિશે જે નાની ઉંમરમાં લાવે છે બુઢાપો.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ઉંમર વધવાની સાથે તેની સૌથી પહેલાં અસર ચહેરા અને સ્વાસ્થ્ય દેખાવા લાગે છે. પણ કેટલાક લોકો તો નાની ઉંમરમાં પણ ઘરડાં દેખાય છે. ધ એજ ફિક્સ બુક મુજબ આવું લોકોની બેદરકારીને કારણે થાય છે. જો આવી કેટલીક આદતોને અવોઈડ કરવામાં આવે તો લાંબા સમય સુધી યંગ રહેવામાં મદદ મળી શકે છે.

   જેથી આજે અમે તમને 10 એવી ભૂલો વિશે જણાવીશું જે રૂટિન લાઈફમાં કરતાં રહેવાથી ઘડપણ વહેલું આવે છે સાથે ઘણી સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ પણ થઈ શકે છે.

   આગળ વાંચો એવી 10 ભૂલો વિશે જે નાની ઉંમરમાં લાવે છે બુઢાપો.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ઉંમર વધવાની સાથે તેની સૌથી પહેલાં અસર ચહેરા અને સ્વાસ્થ્ય દેખાવા લાગે છે. પણ કેટલાક લોકો તો નાની ઉંમરમાં પણ ઘરડાં દેખાય છે. ધ એજ ફિક્સ બુક મુજબ આવું લોકોની બેદરકારીને કારણે થાય છે. જો આવી કેટલીક આદતોને અવોઈડ કરવામાં આવે તો લાંબા સમય સુધી યંગ રહેવામાં મદદ મળી શકે છે.

   જેથી આજે અમે તમને 10 એવી ભૂલો વિશે જણાવીશું જે રૂટિન લાઈફમાં કરતાં રહેવાથી ઘડપણ વહેલું આવે છે સાથે ઘણી સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ પણ થઈ શકે છે.

   આગળ વાંચો એવી 10 ભૂલો વિશે જે નાની ઉંમરમાં લાવે છે બુઢાપો.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ઉંમર વધવાની સાથે તેની સૌથી પહેલાં અસર ચહેરા અને સ્વાસ્થ્ય દેખાવા લાગે છે. પણ કેટલાક લોકો તો નાની ઉંમરમાં પણ ઘરડાં દેખાય છે. ધ એજ ફિક્સ બુક મુજબ આવું લોકોની બેદરકારીને કારણે થાય છે. જો આવી કેટલીક આદતોને અવોઈડ કરવામાં આવે તો લાંબા સમય સુધી યંગ રહેવામાં મદદ મળી શકે છે.

   જેથી આજે અમે તમને 10 એવી ભૂલો વિશે જણાવીશું જે રૂટિન લાઈફમાં કરતાં રહેવાથી ઘડપણ વહેલું આવે છે સાથે ઘણી સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ પણ થઈ શકે છે.

   આગળ વાંચો એવી 10 ભૂલો વિશે જે નાની ઉંમરમાં લાવે છે બુઢાપો.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ઉંમર વધવાની સાથે તેની સૌથી પહેલાં અસર ચહેરા અને સ્વાસ્થ્ય દેખાવા લાગે છે. પણ કેટલાક લોકો તો નાની ઉંમરમાં પણ ઘરડાં દેખાય છે. ધ એજ ફિક્સ બુક મુજબ આવું લોકોની બેદરકારીને કારણે થાય છે. જો આવી કેટલીક આદતોને અવોઈડ કરવામાં આવે તો લાંબા સમય સુધી યંગ રહેવામાં મદદ મળી શકે છે.

   જેથી આજે અમે તમને 10 એવી ભૂલો વિશે જણાવીશું જે રૂટિન લાઈફમાં કરતાં રહેવાથી ઘડપણ વહેલું આવે છે સાથે ઘણી સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ પણ થઈ શકે છે.

   આગળ વાંચો એવી 10 ભૂલો વિશે જે નાની ઉંમરમાં લાવે છે બુઢાપો.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ઉંમર વધવાની સાથે તેની સૌથી પહેલાં અસર ચહેરા અને સ્વાસ્થ્ય દેખાવા લાગે છે. પણ કેટલાક લોકો તો નાની ઉંમરમાં પણ ઘરડાં દેખાય છે. ધ એજ ફિક્સ બુક મુજબ આવું લોકોની બેદરકારીને કારણે થાય છે. જો આવી કેટલીક આદતોને અવોઈડ કરવામાં આવે તો લાંબા સમય સુધી યંગ રહેવામાં મદદ મળી શકે છે.

   જેથી આજે અમે તમને 10 એવી ભૂલો વિશે જણાવીશું જે રૂટિન લાઈફમાં કરતાં રહેવાથી ઘડપણ વહેલું આવે છે સાથે ઘણી સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ પણ થઈ શકે છે.

   આગળ વાંચો એવી 10 ભૂલો વિશે જે નાની ઉંમરમાં લાવે છે બુઢાપો.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ઉંમર વધવાની સાથે તેની સૌથી પહેલાં અસર ચહેરા અને સ્વાસ્થ્ય દેખાવા લાગે છે. પણ કેટલાક લોકો તો નાની ઉંમરમાં પણ ઘરડાં દેખાય છે. ધ એજ ફિક્સ બુક મુજબ આવું લોકોની બેદરકારીને કારણે થાય છે. જો આવી કેટલીક આદતોને અવોઈડ કરવામાં આવે તો લાંબા સમય સુધી યંગ રહેવામાં મદદ મળી શકે છે.

   જેથી આજે અમે તમને 10 એવી ભૂલો વિશે જણાવીશું જે રૂટિન લાઈફમાં કરતાં રહેવાથી ઘડપણ વહેલું આવે છે સાથે ઘણી સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ પણ થઈ શકે છે.

   આગળ વાંચો એવી 10 ભૂલો વિશે જે નાની ઉંમરમાં લાવે છે બુઢાપો.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ઉંમર વધવાની સાથે તેની સૌથી પહેલાં અસર ચહેરા અને સ્વાસ્થ્ય દેખાવા લાગે છે. પણ કેટલાક લોકો તો નાની ઉંમરમાં પણ ઘરડાં દેખાય છે. ધ એજ ફિક્સ બુક મુજબ આવું લોકોની બેદરકારીને કારણે થાય છે. જો આવી કેટલીક આદતોને અવોઈડ કરવામાં આવે તો લાંબા સમય સુધી યંગ રહેવામાં મદદ મળી શકે છે.

   જેથી આજે અમે તમને 10 એવી ભૂલો વિશે જણાવીશું જે રૂટિન લાઈફમાં કરતાં રહેવાથી ઘડપણ વહેલું આવે છે સાથે ઘણી સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ પણ થઈ શકે છે.

   આગળ વાંચો એવી 10 ભૂલો વિશે જે નાની ઉંમરમાં લાવે છે બુઢાપો.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ઉંમર વધવાની સાથે તેની સૌથી પહેલાં અસર ચહેરા અને સ્વાસ્થ્ય દેખાવા લાગે છે. પણ કેટલાક લોકો તો નાની ઉંમરમાં પણ ઘરડાં દેખાય છે. ધ એજ ફિક્સ બુક મુજબ આવું લોકોની બેદરકારીને કારણે થાય છે. જો આવી કેટલીક આદતોને અવોઈડ કરવામાં આવે તો લાંબા સમય સુધી યંગ રહેવામાં મદદ મળી શકે છે.

   જેથી આજે અમે તમને 10 એવી ભૂલો વિશે જણાવીશું જે રૂટિન લાઈફમાં કરતાં રહેવાથી ઘડપણ વહેલું આવે છે સાથે ઘણી સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ પણ થઈ શકે છે.

   આગળ વાંચો એવી 10 ભૂલો વિશે જે નાની ઉંમરમાં લાવે છે બુઢાપો.

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: 10 Mistakes Make You Aging Faster in younger age
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  Top
  `