ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health» 10 miracle tips to tone your hips and thighs

  જાંઘ અને હિપ્સ પર ચરબીના થર વધી ગયા હોય તો, ફટાફટ ઓગાળશે આ 10 TIPS

  Health Desk, Ahmedabad | Last Modified - May 08, 2018, 01:12 PM IST

  ડિલીવરી પછી મોટાભાગની સ્ત્રીઓને પેટ, જાંઘ અને હિપ્સનો ભાગ વધી જાય છે. જેના માટે કેટલીક સરળ ટિપ્સ અપનાવી ફેટ ઓછું કરી શકો
  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ આજકાલ પેટ પર ચરબી વધવાની સાથે જાંઘ અને હિપ્સ પર ચરબી વધવાની પ્રોબ્લેમ પણ વધી ગઈ છે અને આ ખાસ કરીને સ્ત્રીઓમાં આ સમસ્યા વધુ જોવા મળે છે. એમાંય ડિલીવરી પછી મોટાભાગની સ્ત્રીઓને પેટ, જાંઘ અને હિપ્સનો ભાગ વધી જાય છે. જેના માટે કેટલીક સરળ ટિપ્સ અપનાવી ફેટ ઓછું કરી શકો છો. જી હાં, ઘરમાં જ સરળતાથી મળી રહેતી આ વસ્તુઓમાં ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સ હોય છે જે ફેટ બર્નિંગ પ્રોસેસને ઝડપી બનાવે છે. જેથી આજે જાણી લો જાંઘ અને હિપ્સની એક્સ્ટ્રા ચરબી ઓછી કરવાની 10 સરળ ટિપ્સ.


   આગળ વાંચો જાંઘ અને હિપ્સ પર જમા ચરબીને દૂર કરવાની 10 સરળ ટિપ્સ.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ આજકાલ પેટ પર ચરબી વધવાની સાથે જાંઘ અને હિપ્સ પર ચરબી વધવાની પ્રોબ્લેમ પણ વધી ગઈ છે અને આ ખાસ કરીને સ્ત્રીઓમાં આ સમસ્યા વધુ જોવા મળે છે. એમાંય ડિલીવરી પછી મોટાભાગની સ્ત્રીઓને પેટ, જાંઘ અને હિપ્સનો ભાગ વધી જાય છે. જેના માટે કેટલીક સરળ ટિપ્સ અપનાવી ફેટ ઓછું કરી શકો છો. જી હાં, ઘરમાં જ સરળતાથી મળી રહેતી આ વસ્તુઓમાં ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સ હોય છે જે ફેટ બર્નિંગ પ્રોસેસને ઝડપી બનાવે છે. જેથી આજે જાણી લો જાંઘ અને હિપ્સની એક્સ્ટ્રા ચરબી ઓછી કરવાની 10 સરળ ટિપ્સ.


   આગળ વાંચો જાંઘ અને હિપ્સ પર જમા ચરબીને દૂર કરવાની 10 સરળ ટિપ્સ.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ આજકાલ પેટ પર ચરબી વધવાની સાથે જાંઘ અને હિપ્સ પર ચરબી વધવાની પ્રોબ્લેમ પણ વધી ગઈ છે અને આ ખાસ કરીને સ્ત્રીઓમાં આ સમસ્યા વધુ જોવા મળે છે. એમાંય ડિલીવરી પછી મોટાભાગની સ્ત્રીઓને પેટ, જાંઘ અને હિપ્સનો ભાગ વધી જાય છે. જેના માટે કેટલીક સરળ ટિપ્સ અપનાવી ફેટ ઓછું કરી શકો છો. જી હાં, ઘરમાં જ સરળતાથી મળી રહેતી આ વસ્તુઓમાં ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સ હોય છે જે ફેટ બર્નિંગ પ્રોસેસને ઝડપી બનાવે છે. જેથી આજે જાણી લો જાંઘ અને હિપ્સની એક્સ્ટ્રા ચરબી ઓછી કરવાની 10 સરળ ટિપ્સ.


   આગળ વાંચો જાંઘ અને હિપ્સ પર જમા ચરબીને દૂર કરવાની 10 સરળ ટિપ્સ.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ આજકાલ પેટ પર ચરબી વધવાની સાથે જાંઘ અને હિપ્સ પર ચરબી વધવાની પ્રોબ્લેમ પણ વધી ગઈ છે અને આ ખાસ કરીને સ્ત્રીઓમાં આ સમસ્યા વધુ જોવા મળે છે. એમાંય ડિલીવરી પછી મોટાભાગની સ્ત્રીઓને પેટ, જાંઘ અને હિપ્સનો ભાગ વધી જાય છે. જેના માટે કેટલીક સરળ ટિપ્સ અપનાવી ફેટ ઓછું કરી શકો છો. જી હાં, ઘરમાં જ સરળતાથી મળી રહેતી આ વસ્તુઓમાં ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સ હોય છે જે ફેટ બર્નિંગ પ્રોસેસને ઝડપી બનાવે છે. જેથી આજે જાણી લો જાંઘ અને હિપ્સની એક્સ્ટ્રા ચરબી ઓછી કરવાની 10 સરળ ટિપ્સ.


   આગળ વાંચો જાંઘ અને હિપ્સ પર જમા ચરબીને દૂર કરવાની 10 સરળ ટિપ્સ.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ આજકાલ પેટ પર ચરબી વધવાની સાથે જાંઘ અને હિપ્સ પર ચરબી વધવાની પ્રોબ્લેમ પણ વધી ગઈ છે અને આ ખાસ કરીને સ્ત્રીઓમાં આ સમસ્યા વધુ જોવા મળે છે. એમાંય ડિલીવરી પછી મોટાભાગની સ્ત્રીઓને પેટ, જાંઘ અને હિપ્સનો ભાગ વધી જાય છે. જેના માટે કેટલીક સરળ ટિપ્સ અપનાવી ફેટ ઓછું કરી શકો છો. જી હાં, ઘરમાં જ સરળતાથી મળી રહેતી આ વસ્તુઓમાં ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સ હોય છે જે ફેટ બર્નિંગ પ્રોસેસને ઝડપી બનાવે છે. જેથી આજે જાણી લો જાંઘ અને હિપ્સની એક્સ્ટ્રા ચરબી ઓછી કરવાની 10 સરળ ટિપ્સ.


   આગળ વાંચો જાંઘ અને હિપ્સ પર જમા ચરબીને દૂર કરવાની 10 સરળ ટિપ્સ.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ આજકાલ પેટ પર ચરબી વધવાની સાથે જાંઘ અને હિપ્સ પર ચરબી વધવાની પ્રોબ્લેમ પણ વધી ગઈ છે અને આ ખાસ કરીને સ્ત્રીઓમાં આ સમસ્યા વધુ જોવા મળે છે. એમાંય ડિલીવરી પછી મોટાભાગની સ્ત્રીઓને પેટ, જાંઘ અને હિપ્સનો ભાગ વધી જાય છે. જેના માટે કેટલીક સરળ ટિપ્સ અપનાવી ફેટ ઓછું કરી શકો છો. જી હાં, ઘરમાં જ સરળતાથી મળી રહેતી આ વસ્તુઓમાં ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સ હોય છે જે ફેટ બર્નિંગ પ્રોસેસને ઝડપી બનાવે છે. જેથી આજે જાણી લો જાંઘ અને હિપ્સની એક્સ્ટ્રા ચરબી ઓછી કરવાની 10 સરળ ટિપ્સ.


   આગળ વાંચો જાંઘ અને હિપ્સ પર જમા ચરબીને દૂર કરવાની 10 સરળ ટિપ્સ.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ આજકાલ પેટ પર ચરબી વધવાની સાથે જાંઘ અને હિપ્સ પર ચરબી વધવાની પ્રોબ્લેમ પણ વધી ગઈ છે અને આ ખાસ કરીને સ્ત્રીઓમાં આ સમસ્યા વધુ જોવા મળે છે. એમાંય ડિલીવરી પછી મોટાભાગની સ્ત્રીઓને પેટ, જાંઘ અને હિપ્સનો ભાગ વધી જાય છે. જેના માટે કેટલીક સરળ ટિપ્સ અપનાવી ફેટ ઓછું કરી શકો છો. જી હાં, ઘરમાં જ સરળતાથી મળી રહેતી આ વસ્તુઓમાં ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સ હોય છે જે ફેટ બર્નિંગ પ્રોસેસને ઝડપી બનાવે છે. જેથી આજે જાણી લો જાંઘ અને હિપ્સની એક્સ્ટ્રા ચરબી ઓછી કરવાની 10 સરળ ટિપ્સ.


   આગળ વાંચો જાંઘ અને હિપ્સ પર જમા ચરબીને દૂર કરવાની 10 સરળ ટિપ્સ.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ આજકાલ પેટ પર ચરબી વધવાની સાથે જાંઘ અને હિપ્સ પર ચરબી વધવાની પ્રોબ્લેમ પણ વધી ગઈ છે અને આ ખાસ કરીને સ્ત્રીઓમાં આ સમસ્યા વધુ જોવા મળે છે. એમાંય ડિલીવરી પછી મોટાભાગની સ્ત્રીઓને પેટ, જાંઘ અને હિપ્સનો ભાગ વધી જાય છે. જેના માટે કેટલીક સરળ ટિપ્સ અપનાવી ફેટ ઓછું કરી શકો છો. જી હાં, ઘરમાં જ સરળતાથી મળી રહેતી આ વસ્તુઓમાં ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સ હોય છે જે ફેટ બર્નિંગ પ્રોસેસને ઝડપી બનાવે છે. જેથી આજે જાણી લો જાંઘ અને હિપ્સની એક્સ્ટ્રા ચરબી ઓછી કરવાની 10 સરળ ટિપ્સ.


   આગળ વાંચો જાંઘ અને હિપ્સ પર જમા ચરબીને દૂર કરવાની 10 સરળ ટિપ્સ.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ આજકાલ પેટ પર ચરબી વધવાની સાથે જાંઘ અને હિપ્સ પર ચરબી વધવાની પ્રોબ્લેમ પણ વધી ગઈ છે અને આ ખાસ કરીને સ્ત્રીઓમાં આ સમસ્યા વધુ જોવા મળે છે. એમાંય ડિલીવરી પછી મોટાભાગની સ્ત્રીઓને પેટ, જાંઘ અને હિપ્સનો ભાગ વધી જાય છે. જેના માટે કેટલીક સરળ ટિપ્સ અપનાવી ફેટ ઓછું કરી શકો છો. જી હાં, ઘરમાં જ સરળતાથી મળી રહેતી આ વસ્તુઓમાં ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સ હોય છે જે ફેટ બર્નિંગ પ્રોસેસને ઝડપી બનાવે છે. જેથી આજે જાણી લો જાંઘ અને હિપ્સની એક્સ્ટ્રા ચરબી ઓછી કરવાની 10 સરળ ટિપ્સ.


   આગળ વાંચો જાંઘ અને હિપ્સ પર જમા ચરબીને દૂર કરવાની 10 સરળ ટિપ્સ.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ આજકાલ પેટ પર ચરબી વધવાની સાથે જાંઘ અને હિપ્સ પર ચરબી વધવાની પ્રોબ્લેમ પણ વધી ગઈ છે અને આ ખાસ કરીને સ્ત્રીઓમાં આ સમસ્યા વધુ જોવા મળે છે. એમાંય ડિલીવરી પછી મોટાભાગની સ્ત્રીઓને પેટ, જાંઘ અને હિપ્સનો ભાગ વધી જાય છે. જેના માટે કેટલીક સરળ ટિપ્સ અપનાવી ફેટ ઓછું કરી શકો છો. જી હાં, ઘરમાં જ સરળતાથી મળી રહેતી આ વસ્તુઓમાં ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સ હોય છે જે ફેટ બર્નિંગ પ્રોસેસને ઝડપી બનાવે છે. જેથી આજે જાણી લો જાંઘ અને હિપ્સની એક્સ્ટ્રા ચરબી ઓછી કરવાની 10 સરળ ટિપ્સ.


   આગળ વાંચો જાંઘ અને હિપ્સ પર જમા ચરબીને દૂર કરવાની 10 સરળ ટિપ્સ.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ આજકાલ પેટ પર ચરબી વધવાની સાથે જાંઘ અને હિપ્સ પર ચરબી વધવાની પ્રોબ્લેમ પણ વધી ગઈ છે અને આ ખાસ કરીને સ્ત્રીઓમાં આ સમસ્યા વધુ જોવા મળે છે. એમાંય ડિલીવરી પછી મોટાભાગની સ્ત્રીઓને પેટ, જાંઘ અને હિપ્સનો ભાગ વધી જાય છે. જેના માટે કેટલીક સરળ ટિપ્સ અપનાવી ફેટ ઓછું કરી શકો છો. જી હાં, ઘરમાં જ સરળતાથી મળી રહેતી આ વસ્તુઓમાં ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સ હોય છે જે ફેટ બર્નિંગ પ્રોસેસને ઝડપી બનાવે છે. જેથી આજે જાણી લો જાંઘ અને હિપ્સની એક્સ્ટ્રા ચરબી ઓછી કરવાની 10 સરળ ટિપ્સ.


   આગળ વાંચો જાંઘ અને હિપ્સ પર જમા ચરબીને દૂર કરવાની 10 સરળ ટિપ્સ.

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: 10 miracle tips to tone your hips and thighs
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  Top
  `