ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health» 10 miracle remedies to remove dark circle

  આ 10 ઉપાયથી કાળા કુંડાળા દૂર કરશો તો પાછા નહીં થાય, એકવાર અજમાવી લો

  Health Desk, Ahmedabad | Last Modified - May 25, 2018, 03:49 PM IST

  આંખો નીચેના વર્ષો જૂના કાળા કુંડાળા પણ સરળતાથી દૂર થઈ જશે, એકવાર આ 10 ઉપાય કરો
  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ બિઝી લાઈફસ્ટાઈમાં વધી રહેલાં સ્ટ્રેસને કારણે સ્ત્રી હોય કે પુરૂષ ડાર્ક સર્કલની પ્રોબ્લેમ ખૂબ જ વધી રહી છે. આ સિવાય અનહેલ્ધી ડાયટ, ઉંઘ પૂરી ન થવી, સ્કિન પ્રોડક્ટ્સમાં રહેલાં કેમિકલ્સની સાઈડ ઈફેક્ટ્સ જેવા કારણોથી પણ આ પ્રોબ્લેમ થાય છે. તો આજે અમે તમને અહીં કેટલીક એવી સરળ ટિપ્સ જણાવીશું જેની મદદથી ડાર્ક સર્કલની પ્રોબ્લેમને કાયમ માટે દૂર કરી શકાય છે અને ફરી પાછા ડાર્ક સર્કલની પ્રોબ્લેમ થશે નહીં. તો તમે પણ જાણી લો.


   આગળ વાંચો મહિલાઓ અને પુરૂષો બંનેના આંખો નીચેના કાળા કુંડાળા દૂર કરવાના 10 બેસ્ટ ઉપાય.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ બિઝી લાઈફસ્ટાઈમાં વધી રહેલાં સ્ટ્રેસને કારણે સ્ત્રી હોય કે પુરૂષ ડાર્ક સર્કલની પ્રોબ્લેમ ખૂબ જ વધી રહી છે. આ સિવાય અનહેલ્ધી ડાયટ, ઉંઘ પૂરી ન થવી, સ્કિન પ્રોડક્ટ્સમાં રહેલાં કેમિકલ્સની સાઈડ ઈફેક્ટ્સ જેવા કારણોથી પણ આ પ્રોબ્લેમ થાય છે. તો આજે અમે તમને અહીં કેટલીક એવી સરળ ટિપ્સ જણાવીશું જેની મદદથી ડાર્ક સર્કલની પ્રોબ્લેમને કાયમ માટે દૂર કરી શકાય છે અને ફરી પાછા ડાર્ક સર્કલની પ્રોબ્લેમ થશે નહીં. તો તમે પણ જાણી લો.


   આગળ વાંચો મહિલાઓ અને પુરૂષો બંનેના આંખો નીચેના કાળા કુંડાળા દૂર કરવાના 10 બેસ્ટ ઉપાય.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ બિઝી લાઈફસ્ટાઈમાં વધી રહેલાં સ્ટ્રેસને કારણે સ્ત્રી હોય કે પુરૂષ ડાર્ક સર્કલની પ્રોબ્લેમ ખૂબ જ વધી રહી છે. આ સિવાય અનહેલ્ધી ડાયટ, ઉંઘ પૂરી ન થવી, સ્કિન પ્રોડક્ટ્સમાં રહેલાં કેમિકલ્સની સાઈડ ઈફેક્ટ્સ જેવા કારણોથી પણ આ પ્રોબ્લેમ થાય છે. તો આજે અમે તમને અહીં કેટલીક એવી સરળ ટિપ્સ જણાવીશું જેની મદદથી ડાર્ક સર્કલની પ્રોબ્લેમને કાયમ માટે દૂર કરી શકાય છે અને ફરી પાછા ડાર્ક સર્કલની પ્રોબ્લેમ થશે નહીં. તો તમે પણ જાણી લો.


   આગળ વાંચો મહિલાઓ અને પુરૂષો બંનેના આંખો નીચેના કાળા કુંડાળા દૂર કરવાના 10 બેસ્ટ ઉપાય.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ બિઝી લાઈફસ્ટાઈમાં વધી રહેલાં સ્ટ્રેસને કારણે સ્ત્રી હોય કે પુરૂષ ડાર્ક સર્કલની પ્રોબ્લેમ ખૂબ જ વધી રહી છે. આ સિવાય અનહેલ્ધી ડાયટ, ઉંઘ પૂરી ન થવી, સ્કિન પ્રોડક્ટ્સમાં રહેલાં કેમિકલ્સની સાઈડ ઈફેક્ટ્સ જેવા કારણોથી પણ આ પ્રોબ્લેમ થાય છે. તો આજે અમે તમને અહીં કેટલીક એવી સરળ ટિપ્સ જણાવીશું જેની મદદથી ડાર્ક સર્કલની પ્રોબ્લેમને કાયમ માટે દૂર કરી શકાય છે અને ફરી પાછા ડાર્ક સર્કલની પ્રોબ્લેમ થશે નહીં. તો તમે પણ જાણી લો.


   આગળ વાંચો મહિલાઓ અને પુરૂષો બંનેના આંખો નીચેના કાળા કુંડાળા દૂર કરવાના 10 બેસ્ટ ઉપાય.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ બિઝી લાઈફસ્ટાઈમાં વધી રહેલાં સ્ટ્રેસને કારણે સ્ત્રી હોય કે પુરૂષ ડાર્ક સર્કલની પ્રોબ્લેમ ખૂબ જ વધી રહી છે. આ સિવાય અનહેલ્ધી ડાયટ, ઉંઘ પૂરી ન થવી, સ્કિન પ્રોડક્ટ્સમાં રહેલાં કેમિકલ્સની સાઈડ ઈફેક્ટ્સ જેવા કારણોથી પણ આ પ્રોબ્લેમ થાય છે. તો આજે અમે તમને અહીં કેટલીક એવી સરળ ટિપ્સ જણાવીશું જેની મદદથી ડાર્ક સર્કલની પ્રોબ્લેમને કાયમ માટે દૂર કરી શકાય છે અને ફરી પાછા ડાર્ક સર્કલની પ્રોબ્લેમ થશે નહીં. તો તમે પણ જાણી લો.


   આગળ વાંચો મહિલાઓ અને પુરૂષો બંનેના આંખો નીચેના કાળા કુંડાળા દૂર કરવાના 10 બેસ્ટ ઉપાય.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ બિઝી લાઈફસ્ટાઈમાં વધી રહેલાં સ્ટ્રેસને કારણે સ્ત્રી હોય કે પુરૂષ ડાર્ક સર્કલની પ્રોબ્લેમ ખૂબ જ વધી રહી છે. આ સિવાય અનહેલ્ધી ડાયટ, ઉંઘ પૂરી ન થવી, સ્કિન પ્રોડક્ટ્સમાં રહેલાં કેમિકલ્સની સાઈડ ઈફેક્ટ્સ જેવા કારણોથી પણ આ પ્રોબ્લેમ થાય છે. તો આજે અમે તમને અહીં કેટલીક એવી સરળ ટિપ્સ જણાવીશું જેની મદદથી ડાર્ક સર્કલની પ્રોબ્લેમને કાયમ માટે દૂર કરી શકાય છે અને ફરી પાછા ડાર્ક સર્કલની પ્રોબ્લેમ થશે નહીં. તો તમે પણ જાણી લો.


   આગળ વાંચો મહિલાઓ અને પુરૂષો બંનેના આંખો નીચેના કાળા કુંડાળા દૂર કરવાના 10 બેસ્ટ ઉપાય.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ બિઝી લાઈફસ્ટાઈમાં વધી રહેલાં સ્ટ્રેસને કારણે સ્ત્રી હોય કે પુરૂષ ડાર્ક સર્કલની પ્રોબ્લેમ ખૂબ જ વધી રહી છે. આ સિવાય અનહેલ્ધી ડાયટ, ઉંઘ પૂરી ન થવી, સ્કિન પ્રોડક્ટ્સમાં રહેલાં કેમિકલ્સની સાઈડ ઈફેક્ટ્સ જેવા કારણોથી પણ આ પ્રોબ્લેમ થાય છે. તો આજે અમે તમને અહીં કેટલીક એવી સરળ ટિપ્સ જણાવીશું જેની મદદથી ડાર્ક સર્કલની પ્રોબ્લેમને કાયમ માટે દૂર કરી શકાય છે અને ફરી પાછા ડાર્ક સર્કલની પ્રોબ્લેમ થશે નહીં. તો તમે પણ જાણી લો.


   આગળ વાંચો મહિલાઓ અને પુરૂષો બંનેના આંખો નીચેના કાળા કુંડાળા દૂર કરવાના 10 બેસ્ટ ઉપાય.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ બિઝી લાઈફસ્ટાઈમાં વધી રહેલાં સ્ટ્રેસને કારણે સ્ત્રી હોય કે પુરૂષ ડાર્ક સર્કલની પ્રોબ્લેમ ખૂબ જ વધી રહી છે. આ સિવાય અનહેલ્ધી ડાયટ, ઉંઘ પૂરી ન થવી, સ્કિન પ્રોડક્ટ્સમાં રહેલાં કેમિકલ્સની સાઈડ ઈફેક્ટ્સ જેવા કારણોથી પણ આ પ્રોબ્લેમ થાય છે. તો આજે અમે તમને અહીં કેટલીક એવી સરળ ટિપ્સ જણાવીશું જેની મદદથી ડાર્ક સર્કલની પ્રોબ્લેમને કાયમ માટે દૂર કરી શકાય છે અને ફરી પાછા ડાર્ક સર્કલની પ્રોબ્લેમ થશે નહીં. તો તમે પણ જાણી લો.


   આગળ વાંચો મહિલાઓ અને પુરૂષો બંનેના આંખો નીચેના કાળા કુંડાળા દૂર કરવાના 10 બેસ્ટ ઉપાય.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ બિઝી લાઈફસ્ટાઈમાં વધી રહેલાં સ્ટ્રેસને કારણે સ્ત્રી હોય કે પુરૂષ ડાર્ક સર્કલની પ્રોબ્લેમ ખૂબ જ વધી રહી છે. આ સિવાય અનહેલ્ધી ડાયટ, ઉંઘ પૂરી ન થવી, સ્કિન પ્રોડક્ટ્સમાં રહેલાં કેમિકલ્સની સાઈડ ઈફેક્ટ્સ જેવા કારણોથી પણ આ પ્રોબ્લેમ થાય છે. તો આજે અમે તમને અહીં કેટલીક એવી સરળ ટિપ્સ જણાવીશું જેની મદદથી ડાર્ક સર્કલની પ્રોબ્લેમને કાયમ માટે દૂર કરી શકાય છે અને ફરી પાછા ડાર્ક સર્કલની પ્રોબ્લેમ થશે નહીં. તો તમે પણ જાણી લો.


   આગળ વાંચો મહિલાઓ અને પુરૂષો બંનેના આંખો નીચેના કાળા કુંડાળા દૂર કરવાના 10 બેસ્ટ ઉપાય.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ બિઝી લાઈફસ્ટાઈમાં વધી રહેલાં સ્ટ્રેસને કારણે સ્ત્રી હોય કે પુરૂષ ડાર્ક સર્કલની પ્રોબ્લેમ ખૂબ જ વધી રહી છે. આ સિવાય અનહેલ્ધી ડાયટ, ઉંઘ પૂરી ન થવી, સ્કિન પ્રોડક્ટ્સમાં રહેલાં કેમિકલ્સની સાઈડ ઈફેક્ટ્સ જેવા કારણોથી પણ આ પ્રોબ્લેમ થાય છે. તો આજે અમે તમને અહીં કેટલીક એવી સરળ ટિપ્સ જણાવીશું જેની મદદથી ડાર્ક સર્કલની પ્રોબ્લેમને કાયમ માટે દૂર કરી શકાય છે અને ફરી પાછા ડાર્ક સર્કલની પ્રોબ્લેમ થશે નહીં. તો તમે પણ જાણી લો.


   આગળ વાંચો મહિલાઓ અને પુરૂષો બંનેના આંખો નીચેના કાળા કુંડાળા દૂર કરવાના 10 બેસ્ટ ઉપાય.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ બિઝી લાઈફસ્ટાઈમાં વધી રહેલાં સ્ટ્રેસને કારણે સ્ત્રી હોય કે પુરૂષ ડાર્ક સર્કલની પ્રોબ્લેમ ખૂબ જ વધી રહી છે. આ સિવાય અનહેલ્ધી ડાયટ, ઉંઘ પૂરી ન થવી, સ્કિન પ્રોડક્ટ્સમાં રહેલાં કેમિકલ્સની સાઈડ ઈફેક્ટ્સ જેવા કારણોથી પણ આ પ્રોબ્લેમ થાય છે. તો આજે અમે તમને અહીં કેટલીક એવી સરળ ટિપ્સ જણાવીશું જેની મદદથી ડાર્ક સર્કલની પ્રોબ્લેમને કાયમ માટે દૂર કરી શકાય છે અને ફરી પાછા ડાર્ક સર્કલની પ્રોબ્લેમ થશે નહીં. તો તમે પણ જાણી લો.


   આગળ વાંચો મહિલાઓ અને પુરૂષો બંનેના આંખો નીચેના કાળા કુંડાળા દૂર કરવાના 10 બેસ્ટ ઉપાય.

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: 10 miracle remedies to remove dark circle
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  Top
  `