ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health» 10 magical health Benefits and Uses Of Black Tea

  હાડકાં મજબૂત બનાવી ફટાફટ વજન પણ ઘટાડશે આ 1 સસ્તી ડ્રિંક, રોજ પીઓ

  Health Desk, Ahmedabad | Last Modified - Apr 21, 2018, 03:58 PM IST

  ગંભીર રોગોમાં અતિકારગર છે આવી ચા, રોજ પીશો તો થશે 10 અસર
  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ એવું કહેવાય છે કે ચા કરતાં કોફી વધારે નુકસાન કરે છે. પણ ચા કેમ ફાયદો કરે છે તે જાણવું પણ જરૂરી છે. જેમાં બ્લેક ટીનો સમાવેશ થાય છે. બ્લેક ટીમાં કેફીન નહીવત્ હોય છે. ચા માત્ર ઉંઘ ભગાડવા કે તાજગી લાવવા માટે જ પીવી જોઈએ એવું નથી, જો યોગ્ય રીતે ચાને પીવામાં આવે તો ઘણાં હેલ્થ બેનિફિટ્સ મેળવી શકાય છે. દૂધ વિનાની એટલે કે બ્લેક ટી પીવામાં આવે તો આપણાં શરીરને ફાયટોકેમિકલ્સ, એન્ટીઓક્સીડેન્ટ્સ, ફ્લોરાઈડ્સ જેવા તત્વો મળી શકે છે. જેથી ચાના ખરાં લાભ મેળવવા હોય તો ખાંડ અને દૂધ વિનાની બ્લેક ટી પીવી.


   આગળ વાંચો આવી ચા પીવાથી તમારી શરીરને કેવા ફાયદા મળી શકે છે.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ એવું કહેવાય છે કે ચા કરતાં કોફી વધારે નુકસાન કરે છે. પણ ચા કેમ ફાયદો કરે છે તે જાણવું પણ જરૂરી છે. જેમાં બ્લેક ટીનો સમાવેશ થાય છે. બ્લેક ટીમાં કેફીન નહીવત્ હોય છે. ચા માત્ર ઉંઘ ભગાડવા કે તાજગી લાવવા માટે જ પીવી જોઈએ એવું નથી, જો યોગ્ય રીતે ચાને પીવામાં આવે તો ઘણાં હેલ્થ બેનિફિટ્સ મેળવી શકાય છે. દૂધ વિનાની એટલે કે બ્લેક ટી પીવામાં આવે તો આપણાં શરીરને ફાયટોકેમિકલ્સ, એન્ટીઓક્સીડેન્ટ્સ, ફ્લોરાઈડ્સ જેવા તત્વો મળી શકે છે. જેથી ચાના ખરાં લાભ મેળવવા હોય તો ખાંડ અને દૂધ વિનાની બ્લેક ટી પીવી.


   આગળ વાંચો આવી ચા પીવાથી તમારી શરીરને કેવા ફાયદા મળી શકે છે.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ એવું કહેવાય છે કે ચા કરતાં કોફી વધારે નુકસાન કરે છે. પણ ચા કેમ ફાયદો કરે છે તે જાણવું પણ જરૂરી છે. જેમાં બ્લેક ટીનો સમાવેશ થાય છે. બ્લેક ટીમાં કેફીન નહીવત્ હોય છે. ચા માત્ર ઉંઘ ભગાડવા કે તાજગી લાવવા માટે જ પીવી જોઈએ એવું નથી, જો યોગ્ય રીતે ચાને પીવામાં આવે તો ઘણાં હેલ્થ બેનિફિટ્સ મેળવી શકાય છે. દૂધ વિનાની એટલે કે બ્લેક ટી પીવામાં આવે તો આપણાં શરીરને ફાયટોકેમિકલ્સ, એન્ટીઓક્સીડેન્ટ્સ, ફ્લોરાઈડ્સ જેવા તત્વો મળી શકે છે. જેથી ચાના ખરાં લાભ મેળવવા હોય તો ખાંડ અને દૂધ વિનાની બ્લેક ટી પીવી.


   આગળ વાંચો આવી ચા પીવાથી તમારી શરીરને કેવા ફાયદા મળી શકે છે.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ એવું કહેવાય છે કે ચા કરતાં કોફી વધારે નુકસાન કરે છે. પણ ચા કેમ ફાયદો કરે છે તે જાણવું પણ જરૂરી છે. જેમાં બ્લેક ટીનો સમાવેશ થાય છે. બ્લેક ટીમાં કેફીન નહીવત્ હોય છે. ચા માત્ર ઉંઘ ભગાડવા કે તાજગી લાવવા માટે જ પીવી જોઈએ એવું નથી, જો યોગ્ય રીતે ચાને પીવામાં આવે તો ઘણાં હેલ્થ બેનિફિટ્સ મેળવી શકાય છે. દૂધ વિનાની એટલે કે બ્લેક ટી પીવામાં આવે તો આપણાં શરીરને ફાયટોકેમિકલ્સ, એન્ટીઓક્સીડેન્ટ્સ, ફ્લોરાઈડ્સ જેવા તત્વો મળી શકે છે. જેથી ચાના ખરાં લાભ મેળવવા હોય તો ખાંડ અને દૂધ વિનાની બ્લેક ટી પીવી.


   આગળ વાંચો આવી ચા પીવાથી તમારી શરીરને કેવા ફાયદા મળી શકે છે.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ એવું કહેવાય છે કે ચા કરતાં કોફી વધારે નુકસાન કરે છે. પણ ચા કેમ ફાયદો કરે છે તે જાણવું પણ જરૂરી છે. જેમાં બ્લેક ટીનો સમાવેશ થાય છે. બ્લેક ટીમાં કેફીન નહીવત્ હોય છે. ચા માત્ર ઉંઘ ભગાડવા કે તાજગી લાવવા માટે જ પીવી જોઈએ એવું નથી, જો યોગ્ય રીતે ચાને પીવામાં આવે તો ઘણાં હેલ્થ બેનિફિટ્સ મેળવી શકાય છે. દૂધ વિનાની એટલે કે બ્લેક ટી પીવામાં આવે તો આપણાં શરીરને ફાયટોકેમિકલ્સ, એન્ટીઓક્સીડેન્ટ્સ, ફ્લોરાઈડ્સ જેવા તત્વો મળી શકે છે. જેથી ચાના ખરાં લાભ મેળવવા હોય તો ખાંડ અને દૂધ વિનાની બ્લેક ટી પીવી.


   આગળ વાંચો આવી ચા પીવાથી તમારી શરીરને કેવા ફાયદા મળી શકે છે.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ એવું કહેવાય છે કે ચા કરતાં કોફી વધારે નુકસાન કરે છે. પણ ચા કેમ ફાયદો કરે છે તે જાણવું પણ જરૂરી છે. જેમાં બ્લેક ટીનો સમાવેશ થાય છે. બ્લેક ટીમાં કેફીન નહીવત્ હોય છે. ચા માત્ર ઉંઘ ભગાડવા કે તાજગી લાવવા માટે જ પીવી જોઈએ એવું નથી, જો યોગ્ય રીતે ચાને પીવામાં આવે તો ઘણાં હેલ્થ બેનિફિટ્સ મેળવી શકાય છે. દૂધ વિનાની એટલે કે બ્લેક ટી પીવામાં આવે તો આપણાં શરીરને ફાયટોકેમિકલ્સ, એન્ટીઓક્સીડેન્ટ્સ, ફ્લોરાઈડ્સ જેવા તત્વો મળી શકે છે. જેથી ચાના ખરાં લાભ મેળવવા હોય તો ખાંડ અને દૂધ વિનાની બ્લેક ટી પીવી.


   આગળ વાંચો આવી ચા પીવાથી તમારી શરીરને કેવા ફાયદા મળી શકે છે.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ એવું કહેવાય છે કે ચા કરતાં કોફી વધારે નુકસાન કરે છે. પણ ચા કેમ ફાયદો કરે છે તે જાણવું પણ જરૂરી છે. જેમાં બ્લેક ટીનો સમાવેશ થાય છે. બ્લેક ટીમાં કેફીન નહીવત્ હોય છે. ચા માત્ર ઉંઘ ભગાડવા કે તાજગી લાવવા માટે જ પીવી જોઈએ એવું નથી, જો યોગ્ય રીતે ચાને પીવામાં આવે તો ઘણાં હેલ્થ બેનિફિટ્સ મેળવી શકાય છે. દૂધ વિનાની એટલે કે બ્લેક ટી પીવામાં આવે તો આપણાં શરીરને ફાયટોકેમિકલ્સ, એન્ટીઓક્સીડેન્ટ્સ, ફ્લોરાઈડ્સ જેવા તત્વો મળી શકે છે. જેથી ચાના ખરાં લાભ મેળવવા હોય તો ખાંડ અને દૂધ વિનાની બ્લેક ટી પીવી.


   આગળ વાંચો આવી ચા પીવાથી તમારી શરીરને કેવા ફાયદા મળી શકે છે.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ એવું કહેવાય છે કે ચા કરતાં કોફી વધારે નુકસાન કરે છે. પણ ચા કેમ ફાયદો કરે છે તે જાણવું પણ જરૂરી છે. જેમાં બ્લેક ટીનો સમાવેશ થાય છે. બ્લેક ટીમાં કેફીન નહીવત્ હોય છે. ચા માત્ર ઉંઘ ભગાડવા કે તાજગી લાવવા માટે જ પીવી જોઈએ એવું નથી, જો યોગ્ય રીતે ચાને પીવામાં આવે તો ઘણાં હેલ્થ બેનિફિટ્સ મેળવી શકાય છે. દૂધ વિનાની એટલે કે બ્લેક ટી પીવામાં આવે તો આપણાં શરીરને ફાયટોકેમિકલ્સ, એન્ટીઓક્સીડેન્ટ્સ, ફ્લોરાઈડ્સ જેવા તત્વો મળી શકે છે. જેથી ચાના ખરાં લાભ મેળવવા હોય તો ખાંડ અને દૂધ વિનાની બ્લેક ટી પીવી.


   આગળ વાંચો આવી ચા પીવાથી તમારી શરીરને કેવા ફાયદા મળી શકે છે.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ એવું કહેવાય છે કે ચા કરતાં કોફી વધારે નુકસાન કરે છે. પણ ચા કેમ ફાયદો કરે છે તે જાણવું પણ જરૂરી છે. જેમાં બ્લેક ટીનો સમાવેશ થાય છે. બ્લેક ટીમાં કેફીન નહીવત્ હોય છે. ચા માત્ર ઉંઘ ભગાડવા કે તાજગી લાવવા માટે જ પીવી જોઈએ એવું નથી, જો યોગ્ય રીતે ચાને પીવામાં આવે તો ઘણાં હેલ્થ બેનિફિટ્સ મેળવી શકાય છે. દૂધ વિનાની એટલે કે બ્લેક ટી પીવામાં આવે તો આપણાં શરીરને ફાયટોકેમિકલ્સ, એન્ટીઓક્સીડેન્ટ્સ, ફ્લોરાઈડ્સ જેવા તત્વો મળી શકે છે. જેથી ચાના ખરાં લાભ મેળવવા હોય તો ખાંડ અને દૂધ વિનાની બ્લેક ટી પીવી.


   આગળ વાંચો આવી ચા પીવાથી તમારી શરીરને કેવા ફાયદા મળી શકે છે.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ એવું કહેવાય છે કે ચા કરતાં કોફી વધારે નુકસાન કરે છે. પણ ચા કેમ ફાયદો કરે છે તે જાણવું પણ જરૂરી છે. જેમાં બ્લેક ટીનો સમાવેશ થાય છે. બ્લેક ટીમાં કેફીન નહીવત્ હોય છે. ચા માત્ર ઉંઘ ભગાડવા કે તાજગી લાવવા માટે જ પીવી જોઈએ એવું નથી, જો યોગ્ય રીતે ચાને પીવામાં આવે તો ઘણાં હેલ્થ બેનિફિટ્સ મેળવી શકાય છે. દૂધ વિનાની એટલે કે બ્લેક ટી પીવામાં આવે તો આપણાં શરીરને ફાયટોકેમિકલ્સ, એન્ટીઓક્સીડેન્ટ્સ, ફ્લોરાઈડ્સ જેવા તત્વો મળી શકે છે. જેથી ચાના ખરાં લાભ મેળવવા હોય તો ખાંડ અને દૂધ વિનાની બ્લેક ટી પીવી.


   આગળ વાંચો આવી ચા પીવાથી તમારી શરીરને કેવા ફાયદા મળી શકે છે.

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: 10 magical health Benefits and Uses Of Black Tea
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  Top
  `