ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health» 10 magical Benefits and Uses Of Mustard Seeds

  રાઈના આવા 10 ફાયદા અને ઉપયોગ તમે નહીં જાણતા હોવ, એકવાર અજમાવો

  Health Desk, Ahmedabad | Last Modified - May 14, 2018, 05:42 PM IST

  રાઈ સાંધા, વાળ, સ્કિન ને હાર્ટ માટે લાભકારી, જાણો ઉપયોગ રીત ને 10 ફાયદા
  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ રાઈનો ઉપયોગ વઘાર તરીકે શાક, દાળ વગેરેમાં થાય છે. ઔષધ તરીકે રાઈનો ઉપયોગ થાય છે. તેની ગરમ પ્રકૃતિને કારણે શરદી અને દુખાવામાં રાહત મેળવવા રાઈનો ઉપયોગ થાય છે. રાઈમાંથી તેલ કાઢવામાં આવે છે. ભારતના કેટલાક ભાગોમાં રસોઈમાં આ તેલનો ઉપયોગ થાય છે. તેની ગંધ તીવ્ર હોય છે. આ તેલને ગરમ કરીને સંધિવાની તકલીફ તેનાથી માલિશ કરવામાં આવે છે. રાઈમાં કોપર, આયર્ન, મેગ્નેશિયમ, સેલેનિયમ જેવા તત્નો રહેલાં હોય છે. જેથી આજે અમે તમને રાઈના 10 બેસ્ટ ફાયદા અને ઉપયોગ રીત જણાવીશું. જે ખૂબ જ કામ આવશે.


   આગળ વાંચો કઈ તકલીફમાં રાઈનો ઉપયોગ કરી શકાય અને કઈ રીતે.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ રાઈનો ઉપયોગ વઘાર તરીકે શાક, દાળ વગેરેમાં થાય છે. ઔષધ તરીકે રાઈનો ઉપયોગ થાય છે. તેની ગરમ પ્રકૃતિને કારણે શરદી અને દુખાવામાં રાહત મેળવવા રાઈનો ઉપયોગ થાય છે. રાઈમાંથી તેલ કાઢવામાં આવે છે. ભારતના કેટલાક ભાગોમાં રસોઈમાં આ તેલનો ઉપયોગ થાય છે. તેની ગંધ તીવ્ર હોય છે. આ તેલને ગરમ કરીને સંધિવાની તકલીફ તેનાથી માલિશ કરવામાં આવે છે. રાઈમાં કોપર, આયર્ન, મેગ્નેશિયમ, સેલેનિયમ જેવા તત્નો રહેલાં હોય છે. જેથી આજે અમે તમને રાઈના 10 બેસ્ટ ફાયદા અને ઉપયોગ રીત જણાવીશું. જે ખૂબ જ કામ આવશે.


   આગળ વાંચો કઈ તકલીફમાં રાઈનો ઉપયોગ કરી શકાય અને કઈ રીતે.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ રાઈનો ઉપયોગ વઘાર તરીકે શાક, દાળ વગેરેમાં થાય છે. ઔષધ તરીકે રાઈનો ઉપયોગ થાય છે. તેની ગરમ પ્રકૃતિને કારણે શરદી અને દુખાવામાં રાહત મેળવવા રાઈનો ઉપયોગ થાય છે. રાઈમાંથી તેલ કાઢવામાં આવે છે. ભારતના કેટલાક ભાગોમાં રસોઈમાં આ તેલનો ઉપયોગ થાય છે. તેની ગંધ તીવ્ર હોય છે. આ તેલને ગરમ કરીને સંધિવાની તકલીફ તેનાથી માલિશ કરવામાં આવે છે. રાઈમાં કોપર, આયર્ન, મેગ્નેશિયમ, સેલેનિયમ જેવા તત્નો રહેલાં હોય છે. જેથી આજે અમે તમને રાઈના 10 બેસ્ટ ફાયદા અને ઉપયોગ રીત જણાવીશું. જે ખૂબ જ કામ આવશે.


   આગળ વાંચો કઈ તકલીફમાં રાઈનો ઉપયોગ કરી શકાય અને કઈ રીતે.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ રાઈનો ઉપયોગ વઘાર તરીકે શાક, દાળ વગેરેમાં થાય છે. ઔષધ તરીકે રાઈનો ઉપયોગ થાય છે. તેની ગરમ પ્રકૃતિને કારણે શરદી અને દુખાવામાં રાહત મેળવવા રાઈનો ઉપયોગ થાય છે. રાઈમાંથી તેલ કાઢવામાં આવે છે. ભારતના કેટલાક ભાગોમાં રસોઈમાં આ તેલનો ઉપયોગ થાય છે. તેની ગંધ તીવ્ર હોય છે. આ તેલને ગરમ કરીને સંધિવાની તકલીફ તેનાથી માલિશ કરવામાં આવે છે. રાઈમાં કોપર, આયર્ન, મેગ્નેશિયમ, સેલેનિયમ જેવા તત્નો રહેલાં હોય છે. જેથી આજે અમે તમને રાઈના 10 બેસ્ટ ફાયદા અને ઉપયોગ રીત જણાવીશું. જે ખૂબ જ કામ આવશે.


   આગળ વાંચો કઈ તકલીફમાં રાઈનો ઉપયોગ કરી શકાય અને કઈ રીતે.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ રાઈનો ઉપયોગ વઘાર તરીકે શાક, દાળ વગેરેમાં થાય છે. ઔષધ તરીકે રાઈનો ઉપયોગ થાય છે. તેની ગરમ પ્રકૃતિને કારણે શરદી અને દુખાવામાં રાહત મેળવવા રાઈનો ઉપયોગ થાય છે. રાઈમાંથી તેલ કાઢવામાં આવે છે. ભારતના કેટલાક ભાગોમાં રસોઈમાં આ તેલનો ઉપયોગ થાય છે. તેની ગંધ તીવ્ર હોય છે. આ તેલને ગરમ કરીને સંધિવાની તકલીફ તેનાથી માલિશ કરવામાં આવે છે. રાઈમાં કોપર, આયર્ન, મેગ્નેશિયમ, સેલેનિયમ જેવા તત્નો રહેલાં હોય છે. જેથી આજે અમે તમને રાઈના 10 બેસ્ટ ફાયદા અને ઉપયોગ રીત જણાવીશું. જે ખૂબ જ કામ આવશે.


   આગળ વાંચો કઈ તકલીફમાં રાઈનો ઉપયોગ કરી શકાય અને કઈ રીતે.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ રાઈનો ઉપયોગ વઘાર તરીકે શાક, દાળ વગેરેમાં થાય છે. ઔષધ તરીકે રાઈનો ઉપયોગ થાય છે. તેની ગરમ પ્રકૃતિને કારણે શરદી અને દુખાવામાં રાહત મેળવવા રાઈનો ઉપયોગ થાય છે. રાઈમાંથી તેલ કાઢવામાં આવે છે. ભારતના કેટલાક ભાગોમાં રસોઈમાં આ તેલનો ઉપયોગ થાય છે. તેની ગંધ તીવ્ર હોય છે. આ તેલને ગરમ કરીને સંધિવાની તકલીફ તેનાથી માલિશ કરવામાં આવે છે. રાઈમાં કોપર, આયર્ન, મેગ્નેશિયમ, સેલેનિયમ જેવા તત્નો રહેલાં હોય છે. જેથી આજે અમે તમને રાઈના 10 બેસ્ટ ફાયદા અને ઉપયોગ રીત જણાવીશું. જે ખૂબ જ કામ આવશે.


   આગળ વાંચો કઈ તકલીફમાં રાઈનો ઉપયોગ કરી શકાય અને કઈ રીતે.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ રાઈનો ઉપયોગ વઘાર તરીકે શાક, દાળ વગેરેમાં થાય છે. ઔષધ તરીકે રાઈનો ઉપયોગ થાય છે. તેની ગરમ પ્રકૃતિને કારણે શરદી અને દુખાવામાં રાહત મેળવવા રાઈનો ઉપયોગ થાય છે. રાઈમાંથી તેલ કાઢવામાં આવે છે. ભારતના કેટલાક ભાગોમાં રસોઈમાં આ તેલનો ઉપયોગ થાય છે. તેની ગંધ તીવ્ર હોય છે. આ તેલને ગરમ કરીને સંધિવાની તકલીફ તેનાથી માલિશ કરવામાં આવે છે. રાઈમાં કોપર, આયર્ન, મેગ્નેશિયમ, સેલેનિયમ જેવા તત્નો રહેલાં હોય છે. જેથી આજે અમે તમને રાઈના 10 બેસ્ટ ફાયદા અને ઉપયોગ રીત જણાવીશું. જે ખૂબ જ કામ આવશે.


   આગળ વાંચો કઈ તકલીફમાં રાઈનો ઉપયોગ કરી શકાય અને કઈ રીતે.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ રાઈનો ઉપયોગ વઘાર તરીકે શાક, દાળ વગેરેમાં થાય છે. ઔષધ તરીકે રાઈનો ઉપયોગ થાય છે. તેની ગરમ પ્રકૃતિને કારણે શરદી અને દુખાવામાં રાહત મેળવવા રાઈનો ઉપયોગ થાય છે. રાઈમાંથી તેલ કાઢવામાં આવે છે. ભારતના કેટલાક ભાગોમાં રસોઈમાં આ તેલનો ઉપયોગ થાય છે. તેની ગંધ તીવ્ર હોય છે. આ તેલને ગરમ કરીને સંધિવાની તકલીફ તેનાથી માલિશ કરવામાં આવે છે. રાઈમાં કોપર, આયર્ન, મેગ્નેશિયમ, સેલેનિયમ જેવા તત્નો રહેલાં હોય છે. જેથી આજે અમે તમને રાઈના 10 બેસ્ટ ફાયદા અને ઉપયોગ રીત જણાવીશું. જે ખૂબ જ કામ આવશે.


   આગળ વાંચો કઈ તકલીફમાં રાઈનો ઉપયોગ કરી શકાય અને કઈ રીતે.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ રાઈનો ઉપયોગ વઘાર તરીકે શાક, દાળ વગેરેમાં થાય છે. ઔષધ તરીકે રાઈનો ઉપયોગ થાય છે. તેની ગરમ પ્રકૃતિને કારણે શરદી અને દુખાવામાં રાહત મેળવવા રાઈનો ઉપયોગ થાય છે. રાઈમાંથી તેલ કાઢવામાં આવે છે. ભારતના કેટલાક ભાગોમાં રસોઈમાં આ તેલનો ઉપયોગ થાય છે. તેની ગંધ તીવ્ર હોય છે. આ તેલને ગરમ કરીને સંધિવાની તકલીફ તેનાથી માલિશ કરવામાં આવે છે. રાઈમાં કોપર, આયર્ન, મેગ્નેશિયમ, સેલેનિયમ જેવા તત્નો રહેલાં હોય છે. જેથી આજે અમે તમને રાઈના 10 બેસ્ટ ફાયદા અને ઉપયોગ રીત જણાવીશું. જે ખૂબ જ કામ આવશે.


   આગળ વાંચો કઈ તકલીફમાં રાઈનો ઉપયોગ કરી શકાય અને કઈ રીતે.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ રાઈનો ઉપયોગ વઘાર તરીકે શાક, દાળ વગેરેમાં થાય છે. ઔષધ તરીકે રાઈનો ઉપયોગ થાય છે. તેની ગરમ પ્રકૃતિને કારણે શરદી અને દુખાવામાં રાહત મેળવવા રાઈનો ઉપયોગ થાય છે. રાઈમાંથી તેલ કાઢવામાં આવે છે. ભારતના કેટલાક ભાગોમાં રસોઈમાં આ તેલનો ઉપયોગ થાય છે. તેની ગંધ તીવ્ર હોય છે. આ તેલને ગરમ કરીને સંધિવાની તકલીફ તેનાથી માલિશ કરવામાં આવે છે. રાઈમાં કોપર, આયર્ન, મેગ્નેશિયમ, સેલેનિયમ જેવા તત્નો રહેલાં હોય છે. જેથી આજે અમે તમને રાઈના 10 બેસ્ટ ફાયદા અને ઉપયોગ રીત જણાવીશું. જે ખૂબ જ કામ આવશે.


   આગળ વાંચો કઈ તકલીફમાં રાઈનો ઉપયોગ કરી શકાય અને કઈ રીતે.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ રાઈનો ઉપયોગ વઘાર તરીકે શાક, દાળ વગેરેમાં થાય છે. ઔષધ તરીકે રાઈનો ઉપયોગ થાય છે. તેની ગરમ પ્રકૃતિને કારણે શરદી અને દુખાવામાં રાહત મેળવવા રાઈનો ઉપયોગ થાય છે. રાઈમાંથી તેલ કાઢવામાં આવે છે. ભારતના કેટલાક ભાગોમાં રસોઈમાં આ તેલનો ઉપયોગ થાય છે. તેની ગંધ તીવ્ર હોય છે. આ તેલને ગરમ કરીને સંધિવાની તકલીફ તેનાથી માલિશ કરવામાં આવે છે. રાઈમાં કોપર, આયર્ન, મેગ્નેશિયમ, સેલેનિયમ જેવા તત્નો રહેલાં હોય છે. જેથી આજે અમે તમને રાઈના 10 બેસ્ટ ફાયદા અને ઉપયોગ રીત જણાવીશું. જે ખૂબ જ કામ આવશે.


   આગળ વાંચો કઈ તકલીફમાં રાઈનો ઉપયોગ કરી શકાય અને કઈ રીતે.

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: 10 magical Benefits and Uses Of Mustard Seeds
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  X
  Top