ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health» 10 Home Remedies to Get Rid of Blackheads Fast

  બ્લેકહેડ્સ કાઢો તો પાછાં થઈ જાય છે? તો આ 10 ઉપાયથી કાયમી દૂર થઈ જશે

  Health Desk, Ahmedabad | Last Modified - Apr 09, 2018, 11:49 AM IST

  ચહેરો લાગશે બેદાગ, જડથી બ્લેકહેડ્સ દૂર કરવા કરો આ 10 ઉપાય
  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ સામાન્ય રીતે નાક અને ચિન પર બહુ વધારે બ્લેકહેડ્સ થતાં હોય છે. પણ અત્યારે જે રીતે સ્કિન પ્રોબ્લેમ્સ વધી રહી છે એમાં આખા ફેસ પર બ્લેકહેડ્સની પ્રોબ્લેમ થવા લાગી છે જેના કારણે ચહેરો બહુ ખરાબ અને કાળો દેખાય છે અને ચહેરાની ખૂબસૂરતી ઓછી થવા લાગે છે. જેથી બ્લેકહેડ્સને જડથી દૂર કરવા નેચરલ રીત અપનાવવી જોઈએ. આ બ્લેકહેડ્સ દૂર કરવાની સાથે ચહેરાનો ગ્લો પણ વધારશે. બ્યુટી એક્સપર્ટ શમા ખાન જણાવી રહી છે એવી 10 રીત જે અપનાવી 10 મિનિટમાં આ પ્રોબ્લેમ દૂર થઈ જશે. તો તમે પણ જાણી લો.


   આગળ વાંચો 10 જ મિનિટમાં જડથી બ્લેકહેડ્સ દૂર કરવાની 10 નેચરલ રીત.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ સામાન્ય રીતે નાક અને ચિન પર બહુ વધારે બ્લેકહેડ્સ થતાં હોય છે. પણ અત્યારે જે રીતે સ્કિન પ્રોબ્લેમ્સ વધી રહી છે એમાં આખા ફેસ પર બ્લેકહેડ્સની પ્રોબ્લેમ થવા લાગી છે જેના કારણે ચહેરો બહુ ખરાબ અને કાળો દેખાય છે અને ચહેરાની ખૂબસૂરતી ઓછી થવા લાગે છે. જેથી બ્લેકહેડ્સને જડથી દૂર કરવા નેચરલ રીત અપનાવવી જોઈએ. આ બ્લેકહેડ્સ દૂર કરવાની સાથે ચહેરાનો ગ્લો પણ વધારશે. બ્યુટી એક્સપર્ટ શમા ખાન જણાવી રહી છે એવી 10 રીત જે અપનાવી 10 મિનિટમાં આ પ્રોબ્લેમ દૂર થઈ જશે. તો તમે પણ જાણી લો.


   આગળ વાંચો 10 જ મિનિટમાં જડથી બ્લેકહેડ્સ દૂર કરવાની 10 નેચરલ રીત.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ સામાન્ય રીતે નાક અને ચિન પર બહુ વધારે બ્લેકહેડ્સ થતાં હોય છે. પણ અત્યારે જે રીતે સ્કિન પ્રોબ્લેમ્સ વધી રહી છે એમાં આખા ફેસ પર બ્લેકહેડ્સની પ્રોબ્લેમ થવા લાગી છે જેના કારણે ચહેરો બહુ ખરાબ અને કાળો દેખાય છે અને ચહેરાની ખૂબસૂરતી ઓછી થવા લાગે છે. જેથી બ્લેકહેડ્સને જડથી દૂર કરવા નેચરલ રીત અપનાવવી જોઈએ. આ બ્લેકહેડ્સ દૂર કરવાની સાથે ચહેરાનો ગ્લો પણ વધારશે. બ્યુટી એક્સપર્ટ શમા ખાન જણાવી રહી છે એવી 10 રીત જે અપનાવી 10 મિનિટમાં આ પ્રોબ્લેમ દૂર થઈ જશે. તો તમે પણ જાણી લો.


   આગળ વાંચો 10 જ મિનિટમાં જડથી બ્લેકહેડ્સ દૂર કરવાની 10 નેચરલ રીત.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ સામાન્ય રીતે નાક અને ચિન પર બહુ વધારે બ્લેકહેડ્સ થતાં હોય છે. પણ અત્યારે જે રીતે સ્કિન પ્રોબ્લેમ્સ વધી રહી છે એમાં આખા ફેસ પર બ્લેકહેડ્સની પ્રોબ્લેમ થવા લાગી છે જેના કારણે ચહેરો બહુ ખરાબ અને કાળો દેખાય છે અને ચહેરાની ખૂબસૂરતી ઓછી થવા લાગે છે. જેથી બ્લેકહેડ્સને જડથી દૂર કરવા નેચરલ રીત અપનાવવી જોઈએ. આ બ્લેકહેડ્સ દૂર કરવાની સાથે ચહેરાનો ગ્લો પણ વધારશે. બ્યુટી એક્સપર્ટ શમા ખાન જણાવી રહી છે એવી 10 રીત જે અપનાવી 10 મિનિટમાં આ પ્રોબ્લેમ દૂર થઈ જશે. તો તમે પણ જાણી લો.


   આગળ વાંચો 10 જ મિનિટમાં જડથી બ્લેકહેડ્સ દૂર કરવાની 10 નેચરલ રીત.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ સામાન્ય રીતે નાક અને ચિન પર બહુ વધારે બ્લેકહેડ્સ થતાં હોય છે. પણ અત્યારે જે રીતે સ્કિન પ્રોબ્લેમ્સ વધી રહી છે એમાં આખા ફેસ પર બ્લેકહેડ્સની પ્રોબ્લેમ થવા લાગી છે જેના કારણે ચહેરો બહુ ખરાબ અને કાળો દેખાય છે અને ચહેરાની ખૂબસૂરતી ઓછી થવા લાગે છે. જેથી બ્લેકહેડ્સને જડથી દૂર કરવા નેચરલ રીત અપનાવવી જોઈએ. આ બ્લેકહેડ્સ દૂર કરવાની સાથે ચહેરાનો ગ્લો પણ વધારશે. બ્યુટી એક્સપર્ટ શમા ખાન જણાવી રહી છે એવી 10 રીત જે અપનાવી 10 મિનિટમાં આ પ્રોબ્લેમ દૂર થઈ જશે. તો તમે પણ જાણી લો.


   આગળ વાંચો 10 જ મિનિટમાં જડથી બ્લેકહેડ્સ દૂર કરવાની 10 નેચરલ રીત.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ સામાન્ય રીતે નાક અને ચિન પર બહુ વધારે બ્લેકહેડ્સ થતાં હોય છે. પણ અત્યારે જે રીતે સ્કિન પ્રોબ્લેમ્સ વધી રહી છે એમાં આખા ફેસ પર બ્લેકહેડ્સની પ્રોબ્લેમ થવા લાગી છે જેના કારણે ચહેરો બહુ ખરાબ અને કાળો દેખાય છે અને ચહેરાની ખૂબસૂરતી ઓછી થવા લાગે છે. જેથી બ્લેકહેડ્સને જડથી દૂર કરવા નેચરલ રીત અપનાવવી જોઈએ. આ બ્લેકહેડ્સ દૂર કરવાની સાથે ચહેરાનો ગ્લો પણ વધારશે. બ્યુટી એક્સપર્ટ શમા ખાન જણાવી રહી છે એવી 10 રીત જે અપનાવી 10 મિનિટમાં આ પ્રોબ્લેમ દૂર થઈ જશે. તો તમે પણ જાણી લો.


   આગળ વાંચો 10 જ મિનિટમાં જડથી બ્લેકહેડ્સ દૂર કરવાની 10 નેચરલ રીત.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ સામાન્ય રીતે નાક અને ચિન પર બહુ વધારે બ્લેકહેડ્સ થતાં હોય છે. પણ અત્યારે જે રીતે સ્કિન પ્રોબ્લેમ્સ વધી રહી છે એમાં આખા ફેસ પર બ્લેકહેડ્સની પ્રોબ્લેમ થવા લાગી છે જેના કારણે ચહેરો બહુ ખરાબ અને કાળો દેખાય છે અને ચહેરાની ખૂબસૂરતી ઓછી થવા લાગે છે. જેથી બ્લેકહેડ્સને જડથી દૂર કરવા નેચરલ રીત અપનાવવી જોઈએ. આ બ્લેકહેડ્સ દૂર કરવાની સાથે ચહેરાનો ગ્લો પણ વધારશે. બ્યુટી એક્સપર્ટ શમા ખાન જણાવી રહી છે એવી 10 રીત જે અપનાવી 10 મિનિટમાં આ પ્રોબ્લેમ દૂર થઈ જશે. તો તમે પણ જાણી લો.


   આગળ વાંચો 10 જ મિનિટમાં જડથી બ્લેકહેડ્સ દૂર કરવાની 10 નેચરલ રીત.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ સામાન્ય રીતે નાક અને ચિન પર બહુ વધારે બ્લેકહેડ્સ થતાં હોય છે. પણ અત્યારે જે રીતે સ્કિન પ્રોબ્લેમ્સ વધી રહી છે એમાં આખા ફેસ પર બ્લેકહેડ્સની પ્રોબ્લેમ થવા લાગી છે જેના કારણે ચહેરો બહુ ખરાબ અને કાળો દેખાય છે અને ચહેરાની ખૂબસૂરતી ઓછી થવા લાગે છે. જેથી બ્લેકહેડ્સને જડથી દૂર કરવા નેચરલ રીત અપનાવવી જોઈએ. આ બ્લેકહેડ્સ દૂર કરવાની સાથે ચહેરાનો ગ્લો પણ વધારશે. બ્યુટી એક્સપર્ટ શમા ખાન જણાવી રહી છે એવી 10 રીત જે અપનાવી 10 મિનિટમાં આ પ્રોબ્લેમ દૂર થઈ જશે. તો તમે પણ જાણી લો.


   આગળ વાંચો 10 જ મિનિટમાં જડથી બ્લેકહેડ્સ દૂર કરવાની 10 નેચરલ રીત.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ સામાન્ય રીતે નાક અને ચિન પર બહુ વધારે બ્લેકહેડ્સ થતાં હોય છે. પણ અત્યારે જે રીતે સ્કિન પ્રોબ્લેમ્સ વધી રહી છે એમાં આખા ફેસ પર બ્લેકહેડ્સની પ્રોબ્લેમ થવા લાગી છે જેના કારણે ચહેરો બહુ ખરાબ અને કાળો દેખાય છે અને ચહેરાની ખૂબસૂરતી ઓછી થવા લાગે છે. જેથી બ્લેકહેડ્સને જડથી દૂર કરવા નેચરલ રીત અપનાવવી જોઈએ. આ બ્લેકહેડ્સ દૂર કરવાની સાથે ચહેરાનો ગ્લો પણ વધારશે. બ્યુટી એક્સપર્ટ શમા ખાન જણાવી રહી છે એવી 10 રીત જે અપનાવી 10 મિનિટમાં આ પ્રોબ્લેમ દૂર થઈ જશે. તો તમે પણ જાણી લો.


   આગળ વાંચો 10 જ મિનિટમાં જડથી બ્લેકહેડ્સ દૂર કરવાની 10 નેચરલ રીત.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ સામાન્ય રીતે નાક અને ચિન પર બહુ વધારે બ્લેકહેડ્સ થતાં હોય છે. પણ અત્યારે જે રીતે સ્કિન પ્રોબ્લેમ્સ વધી રહી છે એમાં આખા ફેસ પર બ્લેકહેડ્સની પ્રોબ્લેમ થવા લાગી છે જેના કારણે ચહેરો બહુ ખરાબ અને કાળો દેખાય છે અને ચહેરાની ખૂબસૂરતી ઓછી થવા લાગે છે. જેથી બ્લેકહેડ્સને જડથી દૂર કરવા નેચરલ રીત અપનાવવી જોઈએ. આ બ્લેકહેડ્સ દૂર કરવાની સાથે ચહેરાનો ગ્લો પણ વધારશે. બ્યુટી એક્સપર્ટ શમા ખાન જણાવી રહી છે એવી 10 રીત જે અપનાવી 10 મિનિટમાં આ પ્રોબ્લેમ દૂર થઈ જશે. તો તમે પણ જાણી લો.


   આગળ વાંચો 10 જ મિનિટમાં જડથી બ્લેકહેડ્સ દૂર કરવાની 10 નેચરલ રીત.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ સામાન્ય રીતે નાક અને ચિન પર બહુ વધારે બ્લેકહેડ્સ થતાં હોય છે. પણ અત્યારે જે રીતે સ્કિન પ્રોબ્લેમ્સ વધી રહી છે એમાં આખા ફેસ પર બ્લેકહેડ્સની પ્રોબ્લેમ થવા લાગી છે જેના કારણે ચહેરો બહુ ખરાબ અને કાળો દેખાય છે અને ચહેરાની ખૂબસૂરતી ઓછી થવા લાગે છે. જેથી બ્લેકહેડ્સને જડથી દૂર કરવા નેચરલ રીત અપનાવવી જોઈએ. આ બ્લેકહેડ્સ દૂર કરવાની સાથે ચહેરાનો ગ્લો પણ વધારશે. બ્યુટી એક્સપર્ટ શમા ખાન જણાવી રહી છે એવી 10 રીત જે અપનાવી 10 મિનિટમાં આ પ્રોબ્લેમ દૂર થઈ જશે. તો તમે પણ જાણી લો.


   આગળ વાંચો 10 જ મિનિટમાં જડથી બ્લેકહેડ્સ દૂર કરવાની 10 નેચરલ રીત.

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: 10 Home Remedies to Get Rid of Blackheads Fast
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  Top
  `