ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

    Home » Lifestyle » Health» 10 Health Benefits of Garam Masala Powder

    તમે ભોજનમાં ગરમ મસાલો વાપરો છો? તો તમને આ 10 તકલીફોમાં મળશે ફાયદા

    Health Desk, Ahmedabad | Last Modified - Apr 21, 2018, 11:00 AM IST

    રસોડાની માત્ર આ 1 વસ્તુ દૂર કરે છે 10 બીમારીઓ, જાણો કેમ કરવો ઉપયોગ
    • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

      હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ભારતીય ભોજન ગરમ મસાલા વિના અધૂરું છે. ગરમ મસાલો જીરું, લવિંગ, તજ, કાળા મરી, એલચી જેવા 30થી વધુ મસાલાઓને મિક્ષ કરીને બનાવવામાં આવે છે. આયુર્વેદ મુજબ આમાં ઉપયોગમાં લેવાતા મસાલા સ્વાસ્થ્ય માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક હોય છે અને ઘણી બીમારીથી પણ બચાવે છે. જેથી આજે અમે તમને રોજિંદી ડાયટમાં 1 ચમચી ગરમ મસાલાનો ઉપયોગ કરવાના બેસ્ટ બેનેફિટ્સ જણાવીશું. જે જાણ્યા બાદ તમે પણ ગરમ મસાલાનો ઉપયોગ શરૂ કરી દેશો.


      આગળ વાંચો રોજ 1 ચમચી ગરમ મસાલાનો ઉપયોગ કરવાથી કયા સ્વાસ્થ્ય ફાયદાઓ થાય છે.

    • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

      હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ભારતીય ભોજન ગરમ મસાલા વિના અધૂરું છે. ગરમ મસાલો જીરું, લવિંગ, તજ, કાળા મરી, એલચી જેવા 30થી વધુ મસાલાઓને મિક્ષ કરીને બનાવવામાં આવે છે. આયુર્વેદ મુજબ આમાં ઉપયોગમાં લેવાતા મસાલા સ્વાસ્થ્ય માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક હોય છે અને ઘણી બીમારીથી પણ બચાવે છે. જેથી આજે અમે તમને રોજિંદી ડાયટમાં 1 ચમચી ગરમ મસાલાનો ઉપયોગ કરવાના બેસ્ટ બેનેફિટ્સ જણાવીશું. જે જાણ્યા બાદ તમે પણ ગરમ મસાલાનો ઉપયોગ શરૂ કરી દેશો.


      આગળ વાંચો રોજ 1 ચમચી ગરમ મસાલાનો ઉપયોગ કરવાથી કયા સ્વાસ્થ્ય ફાયદાઓ થાય છે.

    • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

      હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ભારતીય ભોજન ગરમ મસાલા વિના અધૂરું છે. ગરમ મસાલો જીરું, લવિંગ, તજ, કાળા મરી, એલચી જેવા 30થી વધુ મસાલાઓને મિક્ષ કરીને બનાવવામાં આવે છે. આયુર્વેદ મુજબ આમાં ઉપયોગમાં લેવાતા મસાલા સ્વાસ્થ્ય માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક હોય છે અને ઘણી બીમારીથી પણ બચાવે છે. જેથી આજે અમે તમને રોજિંદી ડાયટમાં 1 ચમચી ગરમ મસાલાનો ઉપયોગ કરવાના બેસ્ટ બેનેફિટ્સ જણાવીશું. જે જાણ્યા બાદ તમે પણ ગરમ મસાલાનો ઉપયોગ શરૂ કરી દેશો.


      આગળ વાંચો રોજ 1 ચમચી ગરમ મસાલાનો ઉપયોગ કરવાથી કયા સ્વાસ્થ્ય ફાયદાઓ થાય છે.

    • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

      હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ભારતીય ભોજન ગરમ મસાલા વિના અધૂરું છે. ગરમ મસાલો જીરું, લવિંગ, તજ, કાળા મરી, એલચી જેવા 30થી વધુ મસાલાઓને મિક્ષ કરીને બનાવવામાં આવે છે. આયુર્વેદ મુજબ આમાં ઉપયોગમાં લેવાતા મસાલા સ્વાસ્થ્ય માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક હોય છે અને ઘણી બીમારીથી પણ બચાવે છે. જેથી આજે અમે તમને રોજિંદી ડાયટમાં 1 ચમચી ગરમ મસાલાનો ઉપયોગ કરવાના બેસ્ટ બેનેફિટ્સ જણાવીશું. જે જાણ્યા બાદ તમે પણ ગરમ મસાલાનો ઉપયોગ શરૂ કરી દેશો.


      આગળ વાંચો રોજ 1 ચમચી ગરમ મસાલાનો ઉપયોગ કરવાથી કયા સ્વાસ્થ્ય ફાયદાઓ થાય છે.

    • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

      હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ભારતીય ભોજન ગરમ મસાલા વિના અધૂરું છે. ગરમ મસાલો જીરું, લવિંગ, તજ, કાળા મરી, એલચી જેવા 30થી વધુ મસાલાઓને મિક્ષ કરીને બનાવવામાં આવે છે. આયુર્વેદ મુજબ આમાં ઉપયોગમાં લેવાતા મસાલા સ્વાસ્થ્ય માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક હોય છે અને ઘણી બીમારીથી પણ બચાવે છે. જેથી આજે અમે તમને રોજિંદી ડાયટમાં 1 ચમચી ગરમ મસાલાનો ઉપયોગ કરવાના બેસ્ટ બેનેફિટ્સ જણાવીશું. જે જાણ્યા બાદ તમે પણ ગરમ મસાલાનો ઉપયોગ શરૂ કરી દેશો.


      આગળ વાંચો રોજ 1 ચમચી ગરમ મસાલાનો ઉપયોગ કરવાથી કયા સ્વાસ્થ્ય ફાયદાઓ થાય છે.

    • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

      હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ભારતીય ભોજન ગરમ મસાલા વિના અધૂરું છે. ગરમ મસાલો જીરું, લવિંગ, તજ, કાળા મરી, એલચી જેવા 30થી વધુ મસાલાઓને મિક્ષ કરીને બનાવવામાં આવે છે. આયુર્વેદ મુજબ આમાં ઉપયોગમાં લેવાતા મસાલા સ્વાસ્થ્ય માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક હોય છે અને ઘણી બીમારીથી પણ બચાવે છે. જેથી આજે અમે તમને રોજિંદી ડાયટમાં 1 ચમચી ગરમ મસાલાનો ઉપયોગ કરવાના બેસ્ટ બેનેફિટ્સ જણાવીશું. જે જાણ્યા બાદ તમે પણ ગરમ મસાલાનો ઉપયોગ શરૂ કરી દેશો.


      આગળ વાંચો રોજ 1 ચમચી ગરમ મસાલાનો ઉપયોગ કરવાથી કયા સ્વાસ્થ્ય ફાયદાઓ થાય છે.

    • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

      હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ભારતીય ભોજન ગરમ મસાલા વિના અધૂરું છે. ગરમ મસાલો જીરું, લવિંગ, તજ, કાળા મરી, એલચી જેવા 30થી વધુ મસાલાઓને મિક્ષ કરીને બનાવવામાં આવે છે. આયુર્વેદ મુજબ આમાં ઉપયોગમાં લેવાતા મસાલા સ્વાસ્થ્ય માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક હોય છે અને ઘણી બીમારીથી પણ બચાવે છે. જેથી આજે અમે તમને રોજિંદી ડાયટમાં 1 ચમચી ગરમ મસાલાનો ઉપયોગ કરવાના બેસ્ટ બેનેફિટ્સ જણાવીશું. જે જાણ્યા બાદ તમે પણ ગરમ મસાલાનો ઉપયોગ શરૂ કરી દેશો.


      આગળ વાંચો રોજ 1 ચમચી ગરમ મસાલાનો ઉપયોગ કરવાથી કયા સ્વાસ્થ્ય ફાયદાઓ થાય છે.

    • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

      હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ભારતીય ભોજન ગરમ મસાલા વિના અધૂરું છે. ગરમ મસાલો જીરું, લવિંગ, તજ, કાળા મરી, એલચી જેવા 30થી વધુ મસાલાઓને મિક્ષ કરીને બનાવવામાં આવે છે. આયુર્વેદ મુજબ આમાં ઉપયોગમાં લેવાતા મસાલા સ્વાસ્થ્ય માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક હોય છે અને ઘણી બીમારીથી પણ બચાવે છે. જેથી આજે અમે તમને રોજિંદી ડાયટમાં 1 ચમચી ગરમ મસાલાનો ઉપયોગ કરવાના બેસ્ટ બેનેફિટ્સ જણાવીશું. જે જાણ્યા બાદ તમે પણ ગરમ મસાલાનો ઉપયોગ શરૂ કરી દેશો.


      આગળ વાંચો રોજ 1 ચમચી ગરમ મસાલાનો ઉપયોગ કરવાથી કયા સ્વાસ્થ્ય ફાયદાઓ થાય છે.

    • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

      હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ભારતીય ભોજન ગરમ મસાલા વિના અધૂરું છે. ગરમ મસાલો જીરું, લવિંગ, તજ, કાળા મરી, એલચી જેવા 30થી વધુ મસાલાઓને મિક્ષ કરીને બનાવવામાં આવે છે. આયુર્વેદ મુજબ આમાં ઉપયોગમાં લેવાતા મસાલા સ્વાસ્થ્ય માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક હોય છે અને ઘણી બીમારીથી પણ બચાવે છે. જેથી આજે અમે તમને રોજિંદી ડાયટમાં 1 ચમચી ગરમ મસાલાનો ઉપયોગ કરવાના બેસ્ટ બેનેફિટ્સ જણાવીશું. જે જાણ્યા બાદ તમે પણ ગરમ મસાલાનો ઉપયોગ શરૂ કરી દેશો.


      આગળ વાંચો રોજ 1 ચમચી ગરમ મસાલાનો ઉપયોગ કરવાથી કયા સ્વાસ્થ્ય ફાયદાઓ થાય છે.

    • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

      હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ભારતીય ભોજન ગરમ મસાલા વિના અધૂરું છે. ગરમ મસાલો જીરું, લવિંગ, તજ, કાળા મરી, એલચી જેવા 30થી વધુ મસાલાઓને મિક્ષ કરીને બનાવવામાં આવે છે. આયુર્વેદ મુજબ આમાં ઉપયોગમાં લેવાતા મસાલા સ્વાસ્થ્ય માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક હોય છે અને ઘણી બીમારીથી પણ બચાવે છે. જેથી આજે અમે તમને રોજિંદી ડાયટમાં 1 ચમચી ગરમ મસાલાનો ઉપયોગ કરવાના બેસ્ટ બેનેફિટ્સ જણાવીશું. જે જાણ્યા બાદ તમે પણ ગરમ મસાલાનો ઉપયોગ શરૂ કરી દેશો.


      આગળ વાંચો રોજ 1 ચમચી ગરમ મસાલાનો ઉપયોગ કરવાથી કયા સ્વાસ્થ્ય ફાયદાઓ થાય છે.

    • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

      હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ભારતીય ભોજન ગરમ મસાલા વિના અધૂરું છે. ગરમ મસાલો જીરું, લવિંગ, તજ, કાળા મરી, એલચી જેવા 30થી વધુ મસાલાઓને મિક્ષ કરીને બનાવવામાં આવે છે. આયુર્વેદ મુજબ આમાં ઉપયોગમાં લેવાતા મસાલા સ્વાસ્થ્ય માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક હોય છે અને ઘણી બીમારીથી પણ બચાવે છે. જેથી આજે અમે તમને રોજિંદી ડાયટમાં 1 ચમચી ગરમ મસાલાનો ઉપયોગ કરવાના બેસ્ટ બેનેફિટ્સ જણાવીશું. જે જાણ્યા બાદ તમે પણ ગરમ મસાલાનો ઉપયોગ શરૂ કરી દેશો.


      આગળ વાંચો રોજ 1 ચમચી ગરમ મસાલાનો ઉપયોગ કરવાથી કયા સ્વાસ્થ્ય ફાયદાઓ થાય છે.

    No Comment
    Add Your Comments
    IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
    (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
    Web Title: 10 Health Benefits of Garam Masala Powder
    (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

    More From Lifestyle

    Trending

    Top
    `