ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health» દરેક પુરૂષો જરૂરથી ખાવો જોઈએ ઇંડાનો આ ભાગ । Proven Health Benefits Of Egg Yolk Specially For Men's Health

  પુરૂષો જરૂરથી ખાવો જોઈએ ઇંડાનો આ ભાગ, ટાલિયાપણાંથી કેન્સરમાં થશે ફાયદો

  Divyabhaskar.com | Last Modified - Apr 21, 2018, 04:56 PM IST

  ઇંડા ખાતી વખતે તેના પીળા ભાગ (યોક)ને ફેંકી દેવામાં આવે છે. પરંતુ ઇંડાના યોકમાં એવા કેટલાય ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સ હોય છે.
  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ સામાન્ય રીતે ઇંડા ખાતી વખતે તેના પીળા ભાગ (યોક)ને ફેંકી દેવામાં આવે છે. પરંતુ ઇંડાના યોકમાં એવા કેટલાય ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સ હોય છે જે તેના અન્ય ભાગમાં નથી હોતા. પુરૂષોએ તો ખાસ ઇંડાનું યોક ખાવું જોઈએ. મેદાંતા હોસ્પિટલની ડાયટિશિયન ડો. શ્વેતા કેસવાની જણાવી રહ્યા છે પુરૂષો માટે ઇંડાના યોકના 10 ફાયદા.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો ઇંડાનું યોક પુરૂષો માટે કેમ ફાયદાકારક છે...

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ સામાન્ય રીતે ઇંડા ખાતી વખતે તેના પીળા ભાગ (યોક)ને ફેંકી દેવામાં આવે છે. પરંતુ ઇંડાના યોકમાં એવા કેટલાય ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સ હોય છે જે તેના અન્ય ભાગમાં નથી હોતા. પુરૂષોએ તો ખાસ ઇંડાનું યોક ખાવું જોઈએ. મેદાંતા હોસ્પિટલની ડાયટિશિયન ડો. શ્વેતા કેસવાની જણાવી રહ્યા છે પુરૂષો માટે ઇંડાના યોકના 10 ફાયદા.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો ઇંડાનું યોક પુરૂષો માટે કેમ ફાયદાકારક છે...

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ સામાન્ય રીતે ઇંડા ખાતી વખતે તેના પીળા ભાગ (યોક)ને ફેંકી દેવામાં આવે છે. પરંતુ ઇંડાના યોકમાં એવા કેટલાય ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સ હોય છે જે તેના અન્ય ભાગમાં નથી હોતા. પુરૂષોએ તો ખાસ ઇંડાનું યોક ખાવું જોઈએ. મેદાંતા હોસ્પિટલની ડાયટિશિયન ડો. શ્વેતા કેસવાની જણાવી રહ્યા છે પુરૂષો માટે ઇંડાના યોકના 10 ફાયદા.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો ઇંડાનું યોક પુરૂષો માટે કેમ ફાયદાકારક છે...

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ સામાન્ય રીતે ઇંડા ખાતી વખતે તેના પીળા ભાગ (યોક)ને ફેંકી દેવામાં આવે છે. પરંતુ ઇંડાના યોકમાં એવા કેટલાય ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સ હોય છે જે તેના અન્ય ભાગમાં નથી હોતા. પુરૂષોએ તો ખાસ ઇંડાનું યોક ખાવું જોઈએ. મેદાંતા હોસ્પિટલની ડાયટિશિયન ડો. શ્વેતા કેસવાની જણાવી રહ્યા છે પુરૂષો માટે ઇંડાના યોકના 10 ફાયદા.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો ઇંડાનું યોક પુરૂષો માટે કેમ ફાયદાકારક છે...

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ સામાન્ય રીતે ઇંડા ખાતી વખતે તેના પીળા ભાગ (યોક)ને ફેંકી દેવામાં આવે છે. પરંતુ ઇંડાના યોકમાં એવા કેટલાય ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સ હોય છે જે તેના અન્ય ભાગમાં નથી હોતા. પુરૂષોએ તો ખાસ ઇંડાનું યોક ખાવું જોઈએ. મેદાંતા હોસ્પિટલની ડાયટિશિયન ડો. શ્વેતા કેસવાની જણાવી રહ્યા છે પુરૂષો માટે ઇંડાના યોકના 10 ફાયદા.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો ઇંડાનું યોક પુરૂષો માટે કેમ ફાયદાકારક છે...

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ સામાન્ય રીતે ઇંડા ખાતી વખતે તેના પીળા ભાગ (યોક)ને ફેંકી દેવામાં આવે છે. પરંતુ ઇંડાના યોકમાં એવા કેટલાય ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સ હોય છે જે તેના અન્ય ભાગમાં નથી હોતા. પુરૂષોએ તો ખાસ ઇંડાનું યોક ખાવું જોઈએ. મેદાંતા હોસ્પિટલની ડાયટિશિયન ડો. શ્વેતા કેસવાની જણાવી રહ્યા છે પુરૂષો માટે ઇંડાના યોકના 10 ફાયદા.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો ઇંડાનું યોક પુરૂષો માટે કેમ ફાયદાકારક છે...

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ સામાન્ય રીતે ઇંડા ખાતી વખતે તેના પીળા ભાગ (યોક)ને ફેંકી દેવામાં આવે છે. પરંતુ ઇંડાના યોકમાં એવા કેટલાય ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સ હોય છે જે તેના અન્ય ભાગમાં નથી હોતા. પુરૂષોએ તો ખાસ ઇંડાનું યોક ખાવું જોઈએ. મેદાંતા હોસ્પિટલની ડાયટિશિયન ડો. શ્વેતા કેસવાની જણાવી રહ્યા છે પુરૂષો માટે ઇંડાના યોકના 10 ફાયદા.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો ઇંડાનું યોક પુરૂષો માટે કેમ ફાયદાકારક છે...

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ સામાન્ય રીતે ઇંડા ખાતી વખતે તેના પીળા ભાગ (યોક)ને ફેંકી દેવામાં આવે છે. પરંતુ ઇંડાના યોકમાં એવા કેટલાય ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સ હોય છે જે તેના અન્ય ભાગમાં નથી હોતા. પુરૂષોએ તો ખાસ ઇંડાનું યોક ખાવું જોઈએ. મેદાંતા હોસ્પિટલની ડાયટિશિયન ડો. શ્વેતા કેસવાની જણાવી રહ્યા છે પુરૂષો માટે ઇંડાના યોકના 10 ફાયદા.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો ઇંડાનું યોક પુરૂષો માટે કેમ ફાયદાકારક છે...

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ સામાન્ય રીતે ઇંડા ખાતી વખતે તેના પીળા ભાગ (યોક)ને ફેંકી દેવામાં આવે છે. પરંતુ ઇંડાના યોકમાં એવા કેટલાય ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સ હોય છે જે તેના અન્ય ભાગમાં નથી હોતા. પુરૂષોએ તો ખાસ ઇંડાનું યોક ખાવું જોઈએ. મેદાંતા હોસ્પિટલની ડાયટિશિયન ડો. શ્વેતા કેસવાની જણાવી રહ્યા છે પુરૂષો માટે ઇંડાના યોકના 10 ફાયદા.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો ઇંડાનું યોક પુરૂષો માટે કેમ ફાયદાકારક છે...

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ સામાન્ય રીતે ઇંડા ખાતી વખતે તેના પીળા ભાગ (યોક)ને ફેંકી દેવામાં આવે છે. પરંતુ ઇંડાના યોકમાં એવા કેટલાય ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સ હોય છે જે તેના અન્ય ભાગમાં નથી હોતા. પુરૂષોએ તો ખાસ ઇંડાનું યોક ખાવું જોઈએ. મેદાંતા હોસ્પિટલની ડાયટિશિયન ડો. શ્વેતા કેસવાની જણાવી રહ્યા છે પુરૂષો માટે ઇંડાના યોકના 10 ફાયદા.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો ઇંડાનું યોક પુરૂષો માટે કેમ ફાયદાકારક છે...

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ સામાન્ય રીતે ઇંડા ખાતી વખતે તેના પીળા ભાગ (યોક)ને ફેંકી દેવામાં આવે છે. પરંતુ ઇંડાના યોકમાં એવા કેટલાય ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સ હોય છે જે તેના અન્ય ભાગમાં નથી હોતા. પુરૂષોએ તો ખાસ ઇંડાનું યોક ખાવું જોઈએ. મેદાંતા હોસ્પિટલની ડાયટિશિયન ડો. શ્વેતા કેસવાની જણાવી રહ્યા છે પુરૂષો માટે ઇંડાના યોકના 10 ફાયદા.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો ઇંડાનું યોક પુરૂષો માટે કેમ ફાયદાકારક છે...

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: દરેક પુરૂષો જરૂરથી ખાવો જોઈએ ઇંડાનો આ ભાગ । Proven Health Benefits Of Egg Yolk Specially For Men's Health
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  Top
  `