ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health» 10 habits that is Harm Your Bone Health

  તમારા હાડકાંને સખત નુકસાન પહોંચાડે છે આ 10 આદતો, આજથી જ છોડી દેજો

  Health Desk, Ahmedabad | Last Modified - May 25, 2018, 04:19 PM IST

  આ 10 ભૂલોથી હાડકાંઓ ધીરે-ધીરે થવા લાગે છે નબળાં, તમે તેનાથી બચીને રહેજો
  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ મજબૂત અને હેલ્ધી બોડી માટે હાડકાંઓ હેલ્ધી હોવા ખૂબ જ જરૂરી છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે આપણાં રોજિંદા જીવનની કેટલીક આદતો અને નાની-મોટી વસ્તુઓ અને કામ આપણાં હાડકાંને બહુ નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. જેના કારણે નાની ઉંમરમાં હાડકાં સંબંધી સમસ્યા થવા લાગે છે. જેથી આજે અમે તમને ઓર્થોપેડિક સર્જન ડો. પી.કે રાય દ્વારા જણાવેલા એવા 10 કામ વિશે જણાવીશું, જે હાડકાંને નુકસાન કરે છે. જેથી આવા કામ કરવાથી બચવું જોઈએ.


   આગળ વાંચો 10 કારણો વિશે, જેનાથી તમારા હાડકાંઓને નુકસાન પહોંચે છે.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ મજબૂત અને હેલ્ધી બોડી માટે હાડકાંઓ હેલ્ધી હોવા ખૂબ જ જરૂરી છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે આપણાં રોજિંદા જીવનની કેટલીક આદતો અને નાની-મોટી વસ્તુઓ અને કામ આપણાં હાડકાંને બહુ નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. જેના કારણે નાની ઉંમરમાં હાડકાં સંબંધી સમસ્યા થવા લાગે છે. જેથી આજે અમે તમને ઓર્થોપેડિક સર્જન ડો. પી.કે રાય દ્વારા જણાવેલા એવા 10 કામ વિશે જણાવીશું, જે હાડકાંને નુકસાન કરે છે. જેથી આવા કામ કરવાથી બચવું જોઈએ.


   આગળ વાંચો 10 કારણો વિશે, જેનાથી તમારા હાડકાંઓને નુકસાન પહોંચે છે.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ મજબૂત અને હેલ્ધી બોડી માટે હાડકાંઓ હેલ્ધી હોવા ખૂબ જ જરૂરી છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે આપણાં રોજિંદા જીવનની કેટલીક આદતો અને નાની-મોટી વસ્તુઓ અને કામ આપણાં હાડકાંને બહુ નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. જેના કારણે નાની ઉંમરમાં હાડકાં સંબંધી સમસ્યા થવા લાગે છે. જેથી આજે અમે તમને ઓર્થોપેડિક સર્જન ડો. પી.કે રાય દ્વારા જણાવેલા એવા 10 કામ વિશે જણાવીશું, જે હાડકાંને નુકસાન કરે છે. જેથી આવા કામ કરવાથી બચવું જોઈએ.


   આગળ વાંચો 10 કારણો વિશે, જેનાથી તમારા હાડકાંઓને નુકસાન પહોંચે છે.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ મજબૂત અને હેલ્ધી બોડી માટે હાડકાંઓ હેલ્ધી હોવા ખૂબ જ જરૂરી છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે આપણાં રોજિંદા જીવનની કેટલીક આદતો અને નાની-મોટી વસ્તુઓ અને કામ આપણાં હાડકાંને બહુ નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. જેના કારણે નાની ઉંમરમાં હાડકાં સંબંધી સમસ્યા થવા લાગે છે. જેથી આજે અમે તમને ઓર્થોપેડિક સર્જન ડો. પી.કે રાય દ્વારા જણાવેલા એવા 10 કામ વિશે જણાવીશું, જે હાડકાંને નુકસાન કરે છે. જેથી આવા કામ કરવાથી બચવું જોઈએ.


   આગળ વાંચો 10 કારણો વિશે, જેનાથી તમારા હાડકાંઓને નુકસાન પહોંચે છે.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ મજબૂત અને હેલ્ધી બોડી માટે હાડકાંઓ હેલ્ધી હોવા ખૂબ જ જરૂરી છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે આપણાં રોજિંદા જીવનની કેટલીક આદતો અને નાની-મોટી વસ્તુઓ અને કામ આપણાં હાડકાંને બહુ નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. જેના કારણે નાની ઉંમરમાં હાડકાં સંબંધી સમસ્યા થવા લાગે છે. જેથી આજે અમે તમને ઓર્થોપેડિક સર્જન ડો. પી.કે રાય દ્વારા જણાવેલા એવા 10 કામ વિશે જણાવીશું, જે હાડકાંને નુકસાન કરે છે. જેથી આવા કામ કરવાથી બચવું જોઈએ.


   આગળ વાંચો 10 કારણો વિશે, જેનાથી તમારા હાડકાંઓને નુકસાન પહોંચે છે.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ મજબૂત અને હેલ્ધી બોડી માટે હાડકાંઓ હેલ્ધી હોવા ખૂબ જ જરૂરી છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે આપણાં રોજિંદા જીવનની કેટલીક આદતો અને નાની-મોટી વસ્તુઓ અને કામ આપણાં હાડકાંને બહુ નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. જેના કારણે નાની ઉંમરમાં હાડકાં સંબંધી સમસ્યા થવા લાગે છે. જેથી આજે અમે તમને ઓર્થોપેડિક સર્જન ડો. પી.કે રાય દ્વારા જણાવેલા એવા 10 કામ વિશે જણાવીશું, જે હાડકાંને નુકસાન કરે છે. જેથી આવા કામ કરવાથી બચવું જોઈએ.


   આગળ વાંચો 10 કારણો વિશે, જેનાથી તમારા હાડકાંઓને નુકસાન પહોંચે છે.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ મજબૂત અને હેલ્ધી બોડી માટે હાડકાંઓ હેલ્ધી હોવા ખૂબ જ જરૂરી છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે આપણાં રોજિંદા જીવનની કેટલીક આદતો અને નાની-મોટી વસ્તુઓ અને કામ આપણાં હાડકાંને બહુ નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. જેના કારણે નાની ઉંમરમાં હાડકાં સંબંધી સમસ્યા થવા લાગે છે. જેથી આજે અમે તમને ઓર્થોપેડિક સર્જન ડો. પી.કે રાય દ્વારા જણાવેલા એવા 10 કામ વિશે જણાવીશું, જે હાડકાંને નુકસાન કરે છે. જેથી આવા કામ કરવાથી બચવું જોઈએ.


   આગળ વાંચો 10 કારણો વિશે, જેનાથી તમારા હાડકાંઓને નુકસાન પહોંચે છે.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ મજબૂત અને હેલ્ધી બોડી માટે હાડકાંઓ હેલ્ધી હોવા ખૂબ જ જરૂરી છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે આપણાં રોજિંદા જીવનની કેટલીક આદતો અને નાની-મોટી વસ્તુઓ અને કામ આપણાં હાડકાંને બહુ નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. જેના કારણે નાની ઉંમરમાં હાડકાં સંબંધી સમસ્યા થવા લાગે છે. જેથી આજે અમે તમને ઓર્થોપેડિક સર્જન ડો. પી.કે રાય દ્વારા જણાવેલા એવા 10 કામ વિશે જણાવીશું, જે હાડકાંને નુકસાન કરે છે. જેથી આવા કામ કરવાથી બચવું જોઈએ.


   આગળ વાંચો 10 કારણો વિશે, જેનાથી તમારા હાડકાંઓને નુકસાન પહોંચે છે.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ મજબૂત અને હેલ્ધી બોડી માટે હાડકાંઓ હેલ્ધી હોવા ખૂબ જ જરૂરી છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે આપણાં રોજિંદા જીવનની કેટલીક આદતો અને નાની-મોટી વસ્તુઓ અને કામ આપણાં હાડકાંને બહુ નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. જેના કારણે નાની ઉંમરમાં હાડકાં સંબંધી સમસ્યા થવા લાગે છે. જેથી આજે અમે તમને ઓર્થોપેડિક સર્જન ડો. પી.કે રાય દ્વારા જણાવેલા એવા 10 કામ વિશે જણાવીશું, જે હાડકાંને નુકસાન કરે છે. જેથી આવા કામ કરવાથી બચવું જોઈએ.


   આગળ વાંચો 10 કારણો વિશે, જેનાથી તમારા હાડકાંઓને નુકસાન પહોંચે છે.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ મજબૂત અને હેલ્ધી બોડી માટે હાડકાંઓ હેલ્ધી હોવા ખૂબ જ જરૂરી છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે આપણાં રોજિંદા જીવનની કેટલીક આદતો અને નાની-મોટી વસ્તુઓ અને કામ આપણાં હાડકાંને બહુ નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. જેના કારણે નાની ઉંમરમાં હાડકાં સંબંધી સમસ્યા થવા લાગે છે. જેથી આજે અમે તમને ઓર્થોપેડિક સર્જન ડો. પી.કે રાય દ્વારા જણાવેલા એવા 10 કામ વિશે જણાવીશું, જે હાડકાંને નુકસાન કરે છે. જેથી આવા કામ કરવાથી બચવું જોઈએ.


   આગળ વાંચો 10 કારણો વિશે, જેનાથી તમારા હાડકાંઓને નુકસાન પહોંચે છે.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ મજબૂત અને હેલ્ધી બોડી માટે હાડકાંઓ હેલ્ધી હોવા ખૂબ જ જરૂરી છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે આપણાં રોજિંદા જીવનની કેટલીક આદતો અને નાની-મોટી વસ્તુઓ અને કામ આપણાં હાડકાંને બહુ નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. જેના કારણે નાની ઉંમરમાં હાડકાં સંબંધી સમસ્યા થવા લાગે છે. જેથી આજે અમે તમને ઓર્થોપેડિક સર્જન ડો. પી.કે રાય દ્વારા જણાવેલા એવા 10 કામ વિશે જણાવીશું, જે હાડકાંને નુકસાન કરે છે. જેથી આવા કામ કરવાથી બચવું જોઈએ.


   આગળ વાંચો 10 કારણો વિશે, જેનાથી તમારા હાડકાંઓને નુકસાન પહોંચે છે.

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: 10 habits that is Harm Your Bone Health
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  Top
  `