ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health» 10 foods to Overcome Laziness and sleepiness

  ઓફિસમાં થાક, આળસ અને ઉંઘ આવે છે? તો બચવા આ 10 વસ્તુઓ ખાવાનું શરૂ કરો

  Health Desk, Ahmedabad | Last Modified - Jun 02, 2018, 02:44 PM IST

  આ 10 ઉપાયની મદદથી ઓફિસમાં કરતાં લોકો ફટાફટ આળસ અને ઉંઘ ભગાડી શકે છે
  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ વર્કિંગ વ્યક્તિ દિવસના 8થી 10 કલાકનો સમય ઓફિસમાં જ પસાર કરે છે. ત્યારે ઘણી વખત ઓફિસમાં સુસ્તી કે આળસ આવે તે સ્વાભાવિક છે. એમાંય ખાસ કરીને લંચ બાદ વધુ આળસ આવે છે. આ સમયે કામ કરવાની ઇચ્છા ઓછી થઇ જાય છે અને આળસ આવે છે. એવામાં કામને ચાલુ રાખવા માટે ઊંઘ ઉડાડવી આવશ્યક છે. જેના માટે આજે અમે તમને 10 એકદમ સરળ ઉપાય વિશે જણાવીશું, જેને અપનાવવાથી આળસ, થાક અને ઉંઘથી છૂટકારો મેળવી શકાય છે. સાથે જ શરીરમાં સ્ફૂર્તિ રહે છે. તો તમે પણ આજથી જ અજમાવો.


   આગળ વાંચો જો આખો દિવસ ઉંઘ અને થાક જેવું ફીલ થાય છે તો કરો આ 10 ઉપાય.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ વર્કિંગ વ્યક્તિ દિવસના 8થી 10 કલાકનો સમય ઓફિસમાં જ પસાર કરે છે. ત્યારે ઘણી વખત ઓફિસમાં સુસ્તી કે આળસ આવે તે સ્વાભાવિક છે. એમાંય ખાસ કરીને લંચ બાદ વધુ આળસ આવે છે. આ સમયે કામ કરવાની ઇચ્છા ઓછી થઇ જાય છે અને આળસ આવે છે. એવામાં કામને ચાલુ રાખવા માટે ઊંઘ ઉડાડવી આવશ્યક છે. જેના માટે આજે અમે તમને 10 એકદમ સરળ ઉપાય વિશે જણાવીશું, જેને અપનાવવાથી આળસ, થાક અને ઉંઘથી છૂટકારો મેળવી શકાય છે. સાથે જ શરીરમાં સ્ફૂર્તિ રહે છે. તો તમે પણ આજથી જ અજમાવો.


   આગળ વાંચો જો આખો દિવસ ઉંઘ અને થાક જેવું ફીલ થાય છે તો કરો આ 10 ઉપાય.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ વર્કિંગ વ્યક્તિ દિવસના 8થી 10 કલાકનો સમય ઓફિસમાં જ પસાર કરે છે. ત્યારે ઘણી વખત ઓફિસમાં સુસ્તી કે આળસ આવે તે સ્વાભાવિક છે. એમાંય ખાસ કરીને લંચ બાદ વધુ આળસ આવે છે. આ સમયે કામ કરવાની ઇચ્છા ઓછી થઇ જાય છે અને આળસ આવે છે. એવામાં કામને ચાલુ રાખવા માટે ઊંઘ ઉડાડવી આવશ્યક છે. જેના માટે આજે અમે તમને 10 એકદમ સરળ ઉપાય વિશે જણાવીશું, જેને અપનાવવાથી આળસ, થાક અને ઉંઘથી છૂટકારો મેળવી શકાય છે. સાથે જ શરીરમાં સ્ફૂર્તિ રહે છે. તો તમે પણ આજથી જ અજમાવો.


   આગળ વાંચો જો આખો દિવસ ઉંઘ અને થાક જેવું ફીલ થાય છે તો કરો આ 10 ઉપાય.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ વર્કિંગ વ્યક્તિ દિવસના 8થી 10 કલાકનો સમય ઓફિસમાં જ પસાર કરે છે. ત્યારે ઘણી વખત ઓફિસમાં સુસ્તી કે આળસ આવે તે સ્વાભાવિક છે. એમાંય ખાસ કરીને લંચ બાદ વધુ આળસ આવે છે. આ સમયે કામ કરવાની ઇચ્છા ઓછી થઇ જાય છે અને આળસ આવે છે. એવામાં કામને ચાલુ રાખવા માટે ઊંઘ ઉડાડવી આવશ્યક છે. જેના માટે આજે અમે તમને 10 એકદમ સરળ ઉપાય વિશે જણાવીશું, જેને અપનાવવાથી આળસ, થાક અને ઉંઘથી છૂટકારો મેળવી શકાય છે. સાથે જ શરીરમાં સ્ફૂર્તિ રહે છે. તો તમે પણ આજથી જ અજમાવો.


   આગળ વાંચો જો આખો દિવસ ઉંઘ અને થાક જેવું ફીલ થાય છે તો કરો આ 10 ઉપાય.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ વર્કિંગ વ્યક્તિ દિવસના 8થી 10 કલાકનો સમય ઓફિસમાં જ પસાર કરે છે. ત્યારે ઘણી વખત ઓફિસમાં સુસ્તી કે આળસ આવે તે સ્વાભાવિક છે. એમાંય ખાસ કરીને લંચ બાદ વધુ આળસ આવે છે. આ સમયે કામ કરવાની ઇચ્છા ઓછી થઇ જાય છે અને આળસ આવે છે. એવામાં કામને ચાલુ રાખવા માટે ઊંઘ ઉડાડવી આવશ્યક છે. જેના માટે આજે અમે તમને 10 એકદમ સરળ ઉપાય વિશે જણાવીશું, જેને અપનાવવાથી આળસ, થાક અને ઉંઘથી છૂટકારો મેળવી શકાય છે. સાથે જ શરીરમાં સ્ફૂર્તિ રહે છે. તો તમે પણ આજથી જ અજમાવો.


   આગળ વાંચો જો આખો દિવસ ઉંઘ અને થાક જેવું ફીલ થાય છે તો કરો આ 10 ઉપાય.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ વર્કિંગ વ્યક્તિ દિવસના 8થી 10 કલાકનો સમય ઓફિસમાં જ પસાર કરે છે. ત્યારે ઘણી વખત ઓફિસમાં સુસ્તી કે આળસ આવે તે સ્વાભાવિક છે. એમાંય ખાસ કરીને લંચ બાદ વધુ આળસ આવે છે. આ સમયે કામ કરવાની ઇચ્છા ઓછી થઇ જાય છે અને આળસ આવે છે. એવામાં કામને ચાલુ રાખવા માટે ઊંઘ ઉડાડવી આવશ્યક છે. જેના માટે આજે અમે તમને 10 એકદમ સરળ ઉપાય વિશે જણાવીશું, જેને અપનાવવાથી આળસ, થાક અને ઉંઘથી છૂટકારો મેળવી શકાય છે. સાથે જ શરીરમાં સ્ફૂર્તિ રહે છે. તો તમે પણ આજથી જ અજમાવો.


   આગળ વાંચો જો આખો દિવસ ઉંઘ અને થાક જેવું ફીલ થાય છે તો કરો આ 10 ઉપાય.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ વર્કિંગ વ્યક્તિ દિવસના 8થી 10 કલાકનો સમય ઓફિસમાં જ પસાર કરે છે. ત્યારે ઘણી વખત ઓફિસમાં સુસ્તી કે આળસ આવે તે સ્વાભાવિક છે. એમાંય ખાસ કરીને લંચ બાદ વધુ આળસ આવે છે. આ સમયે કામ કરવાની ઇચ્છા ઓછી થઇ જાય છે અને આળસ આવે છે. એવામાં કામને ચાલુ રાખવા માટે ઊંઘ ઉડાડવી આવશ્યક છે. જેના માટે આજે અમે તમને 10 એકદમ સરળ ઉપાય વિશે જણાવીશું, જેને અપનાવવાથી આળસ, થાક અને ઉંઘથી છૂટકારો મેળવી શકાય છે. સાથે જ શરીરમાં સ્ફૂર્તિ રહે છે. તો તમે પણ આજથી જ અજમાવો.


   આગળ વાંચો જો આખો દિવસ ઉંઘ અને થાક જેવું ફીલ થાય છે તો કરો આ 10 ઉપાય.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ વર્કિંગ વ્યક્તિ દિવસના 8થી 10 કલાકનો સમય ઓફિસમાં જ પસાર કરે છે. ત્યારે ઘણી વખત ઓફિસમાં સુસ્તી કે આળસ આવે તે સ્વાભાવિક છે. એમાંય ખાસ કરીને લંચ બાદ વધુ આળસ આવે છે. આ સમયે કામ કરવાની ઇચ્છા ઓછી થઇ જાય છે અને આળસ આવે છે. એવામાં કામને ચાલુ રાખવા માટે ઊંઘ ઉડાડવી આવશ્યક છે. જેના માટે આજે અમે તમને 10 એકદમ સરળ ઉપાય વિશે જણાવીશું, જેને અપનાવવાથી આળસ, થાક અને ઉંઘથી છૂટકારો મેળવી શકાય છે. સાથે જ શરીરમાં સ્ફૂર્તિ રહે છે. તો તમે પણ આજથી જ અજમાવો.


   આગળ વાંચો જો આખો દિવસ ઉંઘ અને થાક જેવું ફીલ થાય છે તો કરો આ 10 ઉપાય.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ વર્કિંગ વ્યક્તિ દિવસના 8થી 10 કલાકનો સમય ઓફિસમાં જ પસાર કરે છે. ત્યારે ઘણી વખત ઓફિસમાં સુસ્તી કે આળસ આવે તે સ્વાભાવિક છે. એમાંય ખાસ કરીને લંચ બાદ વધુ આળસ આવે છે. આ સમયે કામ કરવાની ઇચ્છા ઓછી થઇ જાય છે અને આળસ આવે છે. એવામાં કામને ચાલુ રાખવા માટે ઊંઘ ઉડાડવી આવશ્યક છે. જેના માટે આજે અમે તમને 10 એકદમ સરળ ઉપાય વિશે જણાવીશું, જેને અપનાવવાથી આળસ, થાક અને ઉંઘથી છૂટકારો મેળવી શકાય છે. સાથે જ શરીરમાં સ્ફૂર્તિ રહે છે. તો તમે પણ આજથી જ અજમાવો.


   આગળ વાંચો જો આખો દિવસ ઉંઘ અને થાક જેવું ફીલ થાય છે તો કરો આ 10 ઉપાય.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ વર્કિંગ વ્યક્તિ દિવસના 8થી 10 કલાકનો સમય ઓફિસમાં જ પસાર કરે છે. ત્યારે ઘણી વખત ઓફિસમાં સુસ્તી કે આળસ આવે તે સ્વાભાવિક છે. એમાંય ખાસ કરીને લંચ બાદ વધુ આળસ આવે છે. આ સમયે કામ કરવાની ઇચ્છા ઓછી થઇ જાય છે અને આળસ આવે છે. એવામાં કામને ચાલુ રાખવા માટે ઊંઘ ઉડાડવી આવશ્યક છે. જેના માટે આજે અમે તમને 10 એકદમ સરળ ઉપાય વિશે જણાવીશું, જેને અપનાવવાથી આળસ, થાક અને ઉંઘથી છૂટકારો મેળવી શકાય છે. સાથે જ શરીરમાં સ્ફૂર્તિ રહે છે. તો તમે પણ આજથી જ અજમાવો.


   આગળ વાંચો જો આખો દિવસ ઉંઘ અને થાક જેવું ફીલ થાય છે તો કરો આ 10 ઉપાય.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ વર્કિંગ વ્યક્તિ દિવસના 8થી 10 કલાકનો સમય ઓફિસમાં જ પસાર કરે છે. ત્યારે ઘણી વખત ઓફિસમાં સુસ્તી કે આળસ આવે તે સ્વાભાવિક છે. એમાંય ખાસ કરીને લંચ બાદ વધુ આળસ આવે છે. આ સમયે કામ કરવાની ઇચ્છા ઓછી થઇ જાય છે અને આળસ આવે છે. એવામાં કામને ચાલુ રાખવા માટે ઊંઘ ઉડાડવી આવશ્યક છે. જેના માટે આજે અમે તમને 10 એકદમ સરળ ઉપાય વિશે જણાવીશું, જેને અપનાવવાથી આળસ, થાક અને ઉંઘથી છૂટકારો મેળવી શકાય છે. સાથે જ શરીરમાં સ્ફૂર્તિ રહે છે. તો તમે પણ આજથી જ અજમાવો.


   આગળ વાંચો જો આખો દિવસ ઉંઘ અને થાક જેવું ફીલ થાય છે તો કરો આ 10 ઉપાય.

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: 10 foods to Overcome Laziness and sleepiness
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  Top
  `