ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health» 10 foods to cure the white discharge in women

  મહિલાઓ ખૂબ જ પરેશાન રહે છે આ 1 પ્રોબ્લેમથી, દૂર કરવા અજમાવો આ 10 ટિપ્સ

  Health Desk, Ahmedabad | Last Modified - Apr 12, 2018, 03:43 PM IST

  જે મહિલાઓને વ્હાઈટ ડિસ્ચાર્જની પ્રોબ્લેમ હોય તો, રોજ ખાઓ આ 10માંથી કોઈ 1 ફૂડ
  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ મહિલાઓમાં થતા વજાઇનલ ડિસ્ચાર્જને લ્યૂકોરિયાના નામથી ઓળખવામાં આવે છે. રિપ્રોડક્ટિવ ઓર્ગનમાં બેક્ટેરિયાની સંખ્યા વધવા, ઈન્ફેક્શન અથવા ખાનપાનમાં ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સની ઉણપ થવા પર આ સમસ્યા થાય છે. બોમ્બે હોસ્પિટલના ચીફ ડાયટિશિયન ડો. પ્રિયંકા ચૌહાણ જણાવી રહ્યા છે એવા જ 10 ફૂડ વિશે જે મહિલાઓમાં વ્હાઇટ ડિસ્ચાર્જની પ્રોબ્લેમ દૂર કરવામાં મદદ કરે છે.


   આગળ વાંચો 10 બેસ્ટ ફૂડ્સ વિશે જેને ખાવાથી મહિલાઓમાં વજાઇનલ વ્હાઈટ ડિસ્ચાર્જની પ્રોબ્લેમ દૂર થાય છે.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ મહિલાઓમાં થતા વજાઇનલ ડિસ્ચાર્જને લ્યૂકોરિયાના નામથી ઓળખવામાં આવે છે. રિપ્રોડક્ટિવ ઓર્ગનમાં બેક્ટેરિયાની સંખ્યા વધવા, ઈન્ફેક્શન અથવા ખાનપાનમાં ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સની ઉણપ થવા પર આ સમસ્યા થાય છે. બોમ્બે હોસ્પિટલના ચીફ ડાયટિશિયન ડો. પ્રિયંકા ચૌહાણ જણાવી રહ્યા છે એવા જ 10 ફૂડ વિશે જે મહિલાઓમાં વ્હાઇટ ડિસ્ચાર્જની પ્રોબ્લેમ દૂર કરવામાં મદદ કરે છે.


   આગળ વાંચો 10 બેસ્ટ ફૂડ્સ વિશે જેને ખાવાથી મહિલાઓમાં વજાઇનલ વ્હાઈટ ડિસ્ચાર્જની પ્રોબ્લેમ દૂર થાય છે.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ મહિલાઓમાં થતા વજાઇનલ ડિસ્ચાર્જને લ્યૂકોરિયાના નામથી ઓળખવામાં આવે છે. રિપ્રોડક્ટિવ ઓર્ગનમાં બેક્ટેરિયાની સંખ્યા વધવા, ઈન્ફેક્શન અથવા ખાનપાનમાં ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સની ઉણપ થવા પર આ સમસ્યા થાય છે. બોમ્બે હોસ્પિટલના ચીફ ડાયટિશિયન ડો. પ્રિયંકા ચૌહાણ જણાવી રહ્યા છે એવા જ 10 ફૂડ વિશે જે મહિલાઓમાં વ્હાઇટ ડિસ્ચાર્જની પ્રોબ્લેમ દૂર કરવામાં મદદ કરે છે.


   આગળ વાંચો 10 બેસ્ટ ફૂડ્સ વિશે જેને ખાવાથી મહિલાઓમાં વજાઇનલ વ્હાઈટ ડિસ્ચાર્જની પ્રોબ્લેમ દૂર થાય છે.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ મહિલાઓમાં થતા વજાઇનલ ડિસ્ચાર્જને લ્યૂકોરિયાના નામથી ઓળખવામાં આવે છે. રિપ્રોડક્ટિવ ઓર્ગનમાં બેક્ટેરિયાની સંખ્યા વધવા, ઈન્ફેક્શન અથવા ખાનપાનમાં ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સની ઉણપ થવા પર આ સમસ્યા થાય છે. બોમ્બે હોસ્પિટલના ચીફ ડાયટિશિયન ડો. પ્રિયંકા ચૌહાણ જણાવી રહ્યા છે એવા જ 10 ફૂડ વિશે જે મહિલાઓમાં વ્હાઇટ ડિસ્ચાર્જની પ્રોબ્લેમ દૂર કરવામાં મદદ કરે છે.


   આગળ વાંચો 10 બેસ્ટ ફૂડ્સ વિશે જેને ખાવાથી મહિલાઓમાં વજાઇનલ વ્હાઈટ ડિસ્ચાર્જની પ્રોબ્લેમ દૂર થાય છે.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ મહિલાઓમાં થતા વજાઇનલ ડિસ્ચાર્જને લ્યૂકોરિયાના નામથી ઓળખવામાં આવે છે. રિપ્રોડક્ટિવ ઓર્ગનમાં બેક્ટેરિયાની સંખ્યા વધવા, ઈન્ફેક્શન અથવા ખાનપાનમાં ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સની ઉણપ થવા પર આ સમસ્યા થાય છે. બોમ્બે હોસ્પિટલના ચીફ ડાયટિશિયન ડો. પ્રિયંકા ચૌહાણ જણાવી રહ્યા છે એવા જ 10 ફૂડ વિશે જે મહિલાઓમાં વ્હાઇટ ડિસ્ચાર્જની પ્રોબ્લેમ દૂર કરવામાં મદદ કરે છે.


   આગળ વાંચો 10 બેસ્ટ ફૂડ્સ વિશે જેને ખાવાથી મહિલાઓમાં વજાઇનલ વ્હાઈટ ડિસ્ચાર્જની પ્રોબ્લેમ દૂર થાય છે.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ મહિલાઓમાં થતા વજાઇનલ ડિસ્ચાર્જને લ્યૂકોરિયાના નામથી ઓળખવામાં આવે છે. રિપ્રોડક્ટિવ ઓર્ગનમાં બેક્ટેરિયાની સંખ્યા વધવા, ઈન્ફેક્શન અથવા ખાનપાનમાં ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સની ઉણપ થવા પર આ સમસ્યા થાય છે. બોમ્બે હોસ્પિટલના ચીફ ડાયટિશિયન ડો. પ્રિયંકા ચૌહાણ જણાવી રહ્યા છે એવા જ 10 ફૂડ વિશે જે મહિલાઓમાં વ્હાઇટ ડિસ્ચાર્જની પ્રોબ્લેમ દૂર કરવામાં મદદ કરે છે.


   આગળ વાંચો 10 બેસ્ટ ફૂડ્સ વિશે જેને ખાવાથી મહિલાઓમાં વજાઇનલ વ્હાઈટ ડિસ્ચાર્જની પ્રોબ્લેમ દૂર થાય છે.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ મહિલાઓમાં થતા વજાઇનલ ડિસ્ચાર્જને લ્યૂકોરિયાના નામથી ઓળખવામાં આવે છે. રિપ્રોડક્ટિવ ઓર્ગનમાં બેક્ટેરિયાની સંખ્યા વધવા, ઈન્ફેક્શન અથવા ખાનપાનમાં ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સની ઉણપ થવા પર આ સમસ્યા થાય છે. બોમ્બે હોસ્પિટલના ચીફ ડાયટિશિયન ડો. પ્રિયંકા ચૌહાણ જણાવી રહ્યા છે એવા જ 10 ફૂડ વિશે જે મહિલાઓમાં વ્હાઇટ ડિસ્ચાર્જની પ્રોબ્લેમ દૂર કરવામાં મદદ કરે છે.


   આગળ વાંચો 10 બેસ્ટ ફૂડ્સ વિશે જેને ખાવાથી મહિલાઓમાં વજાઇનલ વ્હાઈટ ડિસ્ચાર્જની પ્રોબ્લેમ દૂર થાય છે.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ મહિલાઓમાં થતા વજાઇનલ ડિસ્ચાર્જને લ્યૂકોરિયાના નામથી ઓળખવામાં આવે છે. રિપ્રોડક્ટિવ ઓર્ગનમાં બેક્ટેરિયાની સંખ્યા વધવા, ઈન્ફેક્શન અથવા ખાનપાનમાં ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સની ઉણપ થવા પર આ સમસ્યા થાય છે. બોમ્બે હોસ્પિટલના ચીફ ડાયટિશિયન ડો. પ્રિયંકા ચૌહાણ જણાવી રહ્યા છે એવા જ 10 ફૂડ વિશે જે મહિલાઓમાં વ્હાઇટ ડિસ્ચાર્જની પ્રોબ્લેમ દૂર કરવામાં મદદ કરે છે.


   આગળ વાંચો 10 બેસ્ટ ફૂડ્સ વિશે જેને ખાવાથી મહિલાઓમાં વજાઇનલ વ્હાઈટ ડિસ્ચાર્જની પ્રોબ્લેમ દૂર થાય છે.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ મહિલાઓમાં થતા વજાઇનલ ડિસ્ચાર્જને લ્યૂકોરિયાના નામથી ઓળખવામાં આવે છે. રિપ્રોડક્ટિવ ઓર્ગનમાં બેક્ટેરિયાની સંખ્યા વધવા, ઈન્ફેક્શન અથવા ખાનપાનમાં ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સની ઉણપ થવા પર આ સમસ્યા થાય છે. બોમ્બે હોસ્પિટલના ચીફ ડાયટિશિયન ડો. પ્રિયંકા ચૌહાણ જણાવી રહ્યા છે એવા જ 10 ફૂડ વિશે જે મહિલાઓમાં વ્હાઇટ ડિસ્ચાર્જની પ્રોબ્લેમ દૂર કરવામાં મદદ કરે છે.


   આગળ વાંચો 10 બેસ્ટ ફૂડ્સ વિશે જેને ખાવાથી મહિલાઓમાં વજાઇનલ વ્હાઈટ ડિસ્ચાર્જની પ્રોબ્લેમ દૂર થાય છે.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ મહિલાઓમાં થતા વજાઇનલ ડિસ્ચાર્જને લ્યૂકોરિયાના નામથી ઓળખવામાં આવે છે. રિપ્રોડક્ટિવ ઓર્ગનમાં બેક્ટેરિયાની સંખ્યા વધવા, ઈન્ફેક્શન અથવા ખાનપાનમાં ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સની ઉણપ થવા પર આ સમસ્યા થાય છે. બોમ્બે હોસ્પિટલના ચીફ ડાયટિશિયન ડો. પ્રિયંકા ચૌહાણ જણાવી રહ્યા છે એવા જ 10 ફૂડ વિશે જે મહિલાઓમાં વ્હાઇટ ડિસ્ચાર્જની પ્રોબ્લેમ દૂર કરવામાં મદદ કરે છે.


   આગળ વાંચો 10 બેસ્ટ ફૂડ્સ વિશે જેને ખાવાથી મહિલાઓમાં વજાઇનલ વ્હાઈટ ડિસ્ચાર્જની પ્રોબ્લેમ દૂર થાય છે.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ મહિલાઓમાં થતા વજાઇનલ ડિસ્ચાર્જને લ્યૂકોરિયાના નામથી ઓળખવામાં આવે છે. રિપ્રોડક્ટિવ ઓર્ગનમાં બેક્ટેરિયાની સંખ્યા વધવા, ઈન્ફેક્શન અથવા ખાનપાનમાં ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સની ઉણપ થવા પર આ સમસ્યા થાય છે. બોમ્બે હોસ્પિટલના ચીફ ડાયટિશિયન ડો. પ્રિયંકા ચૌહાણ જણાવી રહ્યા છે એવા જ 10 ફૂડ વિશે જે મહિલાઓમાં વ્હાઇટ ડિસ્ચાર્જની પ્રોબ્લેમ દૂર કરવામાં મદદ કરે છે.


   આગળ વાંચો 10 બેસ્ટ ફૂડ્સ વિશે જેને ખાવાથી મહિલાઓમાં વજાઇનલ વ્હાઈટ ડિસ્ચાર્જની પ્રોબ્લેમ દૂર થાય છે.

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: 10 foods to cure the white discharge in women
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  Top
  `