ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health» 10 Foods for healthy and calm brain

  મહિલા અને પુરૂષો બંને ખાઓ આ 10 ફૂડ્સ, મગજ રહેશે હેલ્ધી અને નહીં આવે ગુસ્સો

  Health Desk, Ahmedabad | Last Modified - Mar 27, 2018, 06:18 PM IST

  ગુસ્સો ન આવે અને મગજ શાંત રહે તે માટે સ્ત્રી-પુરૂષોએ કયા 10 ફૂડ્સ ખાવા જોઈએ
  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ


   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ જ્યારે મૂડને બેસ્ટ કરનાર હોર્મોન સેરેટોનિનનું લેવલ ઓછું થઈ જાય છે ત્યારે સ્ટ્રેસ ઝડપથી વધવા લાગે છે અને આપણને ગુસ્સો પણ વધુ આવે છે. જે સ્ત્રી-પુરૂષ બંનેની હેલ્ધ માટે ખરાબ હોય છે. ગુસ્સો સારાં વ્યક્તિને પણ ખરાબ બનાવી દે છે. આ સમસ્યાથી બચવા માટે બસ ડાયટમાં કેટલાક એવા ફૂડ્સ ખાવાની જરૂર હોય છે જે મગજ શાંત રાખે અને ગુસ્સો આવવા દેતું નથી. આવા ફૂડ્સમાં પોટેશિયમ સહિતના કેટલાક ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સ મળી રહે છે. ડાયટિશિયન ડો. વિનિતા જયસવાલ જણાવી રહ્યાં છે એવા જ 10 ફૂડ્સ વિશે, જે સ્ત્રી-પુરૂષ બંનેએ ડેઈલી ડાયટમાં ખાવા જોઈએ.


   આગળ વાંચો ગુસ્સો ન આવે અને મગજ શાંત રહે તે માટે સ્ત્રી-પુરૂષોએ કયા 10 ફૂડ્સ ખાવા જોઈએ.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ


   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ જ્યારે મૂડને બેસ્ટ કરનાર હોર્મોન સેરેટોનિનનું લેવલ ઓછું થઈ જાય છે ત્યારે સ્ટ્રેસ ઝડપથી વધવા લાગે છે અને આપણને ગુસ્સો પણ વધુ આવે છે. જે સ્ત્રી-પુરૂષ બંનેની હેલ્ધ માટે ખરાબ હોય છે. ગુસ્સો સારાં વ્યક્તિને પણ ખરાબ બનાવી દે છે. આ સમસ્યાથી બચવા માટે બસ ડાયટમાં કેટલાક એવા ફૂડ્સ ખાવાની જરૂર હોય છે જે મગજ શાંત રાખે અને ગુસ્સો આવવા દેતું નથી. આવા ફૂડ્સમાં પોટેશિયમ સહિતના કેટલાક ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સ મળી રહે છે. ડાયટિશિયન ડો. વિનિતા જયસવાલ જણાવી રહ્યાં છે એવા જ 10 ફૂડ્સ વિશે, જે સ્ત્રી-પુરૂષ બંનેએ ડેઈલી ડાયટમાં ખાવા જોઈએ.


   આગળ વાંચો ગુસ્સો ન આવે અને મગજ શાંત રહે તે માટે સ્ત્રી-પુરૂષોએ કયા 10 ફૂડ્સ ખાવા જોઈએ.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ


   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ જ્યારે મૂડને બેસ્ટ કરનાર હોર્મોન સેરેટોનિનનું લેવલ ઓછું થઈ જાય છે ત્યારે સ્ટ્રેસ ઝડપથી વધવા લાગે છે અને આપણને ગુસ્સો પણ વધુ આવે છે. જે સ્ત્રી-પુરૂષ બંનેની હેલ્ધ માટે ખરાબ હોય છે. ગુસ્સો સારાં વ્યક્તિને પણ ખરાબ બનાવી દે છે. આ સમસ્યાથી બચવા માટે બસ ડાયટમાં કેટલાક એવા ફૂડ્સ ખાવાની જરૂર હોય છે જે મગજ શાંત રાખે અને ગુસ્સો આવવા દેતું નથી. આવા ફૂડ્સમાં પોટેશિયમ સહિતના કેટલાક ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સ મળી રહે છે. ડાયટિશિયન ડો. વિનિતા જયસવાલ જણાવી રહ્યાં છે એવા જ 10 ફૂડ્સ વિશે, જે સ્ત્રી-પુરૂષ બંનેએ ડેઈલી ડાયટમાં ખાવા જોઈએ.


   આગળ વાંચો ગુસ્સો ન આવે અને મગજ શાંત રહે તે માટે સ્ત્રી-પુરૂષોએ કયા 10 ફૂડ્સ ખાવા જોઈએ.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ


   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ જ્યારે મૂડને બેસ્ટ કરનાર હોર્મોન સેરેટોનિનનું લેવલ ઓછું થઈ જાય છે ત્યારે સ્ટ્રેસ ઝડપથી વધવા લાગે છે અને આપણને ગુસ્સો પણ વધુ આવે છે. જે સ્ત્રી-પુરૂષ બંનેની હેલ્ધ માટે ખરાબ હોય છે. ગુસ્સો સારાં વ્યક્તિને પણ ખરાબ બનાવી દે છે. આ સમસ્યાથી બચવા માટે બસ ડાયટમાં કેટલાક એવા ફૂડ્સ ખાવાની જરૂર હોય છે જે મગજ શાંત રાખે અને ગુસ્સો આવવા દેતું નથી. આવા ફૂડ્સમાં પોટેશિયમ સહિતના કેટલાક ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સ મળી રહે છે. ડાયટિશિયન ડો. વિનિતા જયસવાલ જણાવી રહ્યાં છે એવા જ 10 ફૂડ્સ વિશે, જે સ્ત્રી-પુરૂષ બંનેએ ડેઈલી ડાયટમાં ખાવા જોઈએ.


   આગળ વાંચો ગુસ્સો ન આવે અને મગજ શાંત રહે તે માટે સ્ત્રી-પુરૂષોએ કયા 10 ફૂડ્સ ખાવા જોઈએ.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ


   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ જ્યારે મૂડને બેસ્ટ કરનાર હોર્મોન સેરેટોનિનનું લેવલ ઓછું થઈ જાય છે ત્યારે સ્ટ્રેસ ઝડપથી વધવા લાગે છે અને આપણને ગુસ્સો પણ વધુ આવે છે. જે સ્ત્રી-પુરૂષ બંનેની હેલ્ધ માટે ખરાબ હોય છે. ગુસ્સો સારાં વ્યક્તિને પણ ખરાબ બનાવી દે છે. આ સમસ્યાથી બચવા માટે બસ ડાયટમાં કેટલાક એવા ફૂડ્સ ખાવાની જરૂર હોય છે જે મગજ શાંત રાખે અને ગુસ્સો આવવા દેતું નથી. આવા ફૂડ્સમાં પોટેશિયમ સહિતના કેટલાક ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સ મળી રહે છે. ડાયટિશિયન ડો. વિનિતા જયસવાલ જણાવી રહ્યાં છે એવા જ 10 ફૂડ્સ વિશે, જે સ્ત્રી-પુરૂષ બંનેએ ડેઈલી ડાયટમાં ખાવા જોઈએ.


   આગળ વાંચો ગુસ્સો ન આવે અને મગજ શાંત રહે તે માટે સ્ત્રી-પુરૂષોએ કયા 10 ફૂડ્સ ખાવા જોઈએ.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ


   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ જ્યારે મૂડને બેસ્ટ કરનાર હોર્મોન સેરેટોનિનનું લેવલ ઓછું થઈ જાય છે ત્યારે સ્ટ્રેસ ઝડપથી વધવા લાગે છે અને આપણને ગુસ્સો પણ વધુ આવે છે. જે સ્ત્રી-પુરૂષ બંનેની હેલ્ધ માટે ખરાબ હોય છે. ગુસ્સો સારાં વ્યક્તિને પણ ખરાબ બનાવી દે છે. આ સમસ્યાથી બચવા માટે બસ ડાયટમાં કેટલાક એવા ફૂડ્સ ખાવાની જરૂર હોય છે જે મગજ શાંત રાખે અને ગુસ્સો આવવા દેતું નથી. આવા ફૂડ્સમાં પોટેશિયમ સહિતના કેટલાક ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સ મળી રહે છે. ડાયટિશિયન ડો. વિનિતા જયસવાલ જણાવી રહ્યાં છે એવા જ 10 ફૂડ્સ વિશે, જે સ્ત્રી-પુરૂષ બંનેએ ડેઈલી ડાયટમાં ખાવા જોઈએ.


   આગળ વાંચો ગુસ્સો ન આવે અને મગજ શાંત રહે તે માટે સ્ત્રી-પુરૂષોએ કયા 10 ફૂડ્સ ખાવા જોઈએ.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ


   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ જ્યારે મૂડને બેસ્ટ કરનાર હોર્મોન સેરેટોનિનનું લેવલ ઓછું થઈ જાય છે ત્યારે સ્ટ્રેસ ઝડપથી વધવા લાગે છે અને આપણને ગુસ્સો પણ વધુ આવે છે. જે સ્ત્રી-પુરૂષ બંનેની હેલ્ધ માટે ખરાબ હોય છે. ગુસ્સો સારાં વ્યક્તિને પણ ખરાબ બનાવી દે છે. આ સમસ્યાથી બચવા માટે બસ ડાયટમાં કેટલાક એવા ફૂડ્સ ખાવાની જરૂર હોય છે જે મગજ શાંત રાખે અને ગુસ્સો આવવા દેતું નથી. આવા ફૂડ્સમાં પોટેશિયમ સહિતના કેટલાક ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સ મળી રહે છે. ડાયટિશિયન ડો. વિનિતા જયસવાલ જણાવી રહ્યાં છે એવા જ 10 ફૂડ્સ વિશે, જે સ્ત્રી-પુરૂષ બંનેએ ડેઈલી ડાયટમાં ખાવા જોઈએ.


   આગળ વાંચો ગુસ્સો ન આવે અને મગજ શાંત રહે તે માટે સ્ત્રી-પુરૂષોએ કયા 10 ફૂડ્સ ખાવા જોઈએ.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ


   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ જ્યારે મૂડને બેસ્ટ કરનાર હોર્મોન સેરેટોનિનનું લેવલ ઓછું થઈ જાય છે ત્યારે સ્ટ્રેસ ઝડપથી વધવા લાગે છે અને આપણને ગુસ્સો પણ વધુ આવે છે. જે સ્ત્રી-પુરૂષ બંનેની હેલ્ધ માટે ખરાબ હોય છે. ગુસ્સો સારાં વ્યક્તિને પણ ખરાબ બનાવી દે છે. આ સમસ્યાથી બચવા માટે બસ ડાયટમાં કેટલાક એવા ફૂડ્સ ખાવાની જરૂર હોય છે જે મગજ શાંત રાખે અને ગુસ્સો આવવા દેતું નથી. આવા ફૂડ્સમાં પોટેશિયમ સહિતના કેટલાક ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સ મળી રહે છે. ડાયટિશિયન ડો. વિનિતા જયસવાલ જણાવી રહ્યાં છે એવા જ 10 ફૂડ્સ વિશે, જે સ્ત્રી-પુરૂષ બંનેએ ડેઈલી ડાયટમાં ખાવા જોઈએ.


   આગળ વાંચો ગુસ્સો ન આવે અને મગજ શાંત રહે તે માટે સ્ત્રી-પુરૂષોએ કયા 10 ફૂડ્સ ખાવા જોઈએ.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ


   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ જ્યારે મૂડને બેસ્ટ કરનાર હોર્મોન સેરેટોનિનનું લેવલ ઓછું થઈ જાય છે ત્યારે સ્ટ્રેસ ઝડપથી વધવા લાગે છે અને આપણને ગુસ્સો પણ વધુ આવે છે. જે સ્ત્રી-પુરૂષ બંનેની હેલ્ધ માટે ખરાબ હોય છે. ગુસ્સો સારાં વ્યક્તિને પણ ખરાબ બનાવી દે છે. આ સમસ્યાથી બચવા માટે બસ ડાયટમાં કેટલાક એવા ફૂડ્સ ખાવાની જરૂર હોય છે જે મગજ શાંત રાખે અને ગુસ્સો આવવા દેતું નથી. આવા ફૂડ્સમાં પોટેશિયમ સહિતના કેટલાક ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સ મળી રહે છે. ડાયટિશિયન ડો. વિનિતા જયસવાલ જણાવી રહ્યાં છે એવા જ 10 ફૂડ્સ વિશે, જે સ્ત્રી-પુરૂષ બંનેએ ડેઈલી ડાયટમાં ખાવા જોઈએ.


   આગળ વાંચો ગુસ્સો ન આવે અને મગજ શાંત રહે તે માટે સ્ત્રી-પુરૂષોએ કયા 10 ફૂડ્સ ખાવા જોઈએ.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ


   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ જ્યારે મૂડને બેસ્ટ કરનાર હોર્મોન સેરેટોનિનનું લેવલ ઓછું થઈ જાય છે ત્યારે સ્ટ્રેસ ઝડપથી વધવા લાગે છે અને આપણને ગુસ્સો પણ વધુ આવે છે. જે સ્ત્રી-પુરૂષ બંનેની હેલ્ધ માટે ખરાબ હોય છે. ગુસ્સો સારાં વ્યક્તિને પણ ખરાબ બનાવી દે છે. આ સમસ્યાથી બચવા માટે બસ ડાયટમાં કેટલાક એવા ફૂડ્સ ખાવાની જરૂર હોય છે જે મગજ શાંત રાખે અને ગુસ્સો આવવા દેતું નથી. આવા ફૂડ્સમાં પોટેશિયમ સહિતના કેટલાક ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સ મળી રહે છે. ડાયટિશિયન ડો. વિનિતા જયસવાલ જણાવી રહ્યાં છે એવા જ 10 ફૂડ્સ વિશે, જે સ્ત્રી-પુરૂષ બંનેએ ડેઈલી ડાયટમાં ખાવા જોઈએ.


   આગળ વાંચો ગુસ્સો ન આવે અને મગજ શાંત રહે તે માટે સ્ત્રી-પુરૂષોએ કયા 10 ફૂડ્સ ખાવા જોઈએ.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ


   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ જ્યારે મૂડને બેસ્ટ કરનાર હોર્મોન સેરેટોનિનનું લેવલ ઓછું થઈ જાય છે ત્યારે સ્ટ્રેસ ઝડપથી વધવા લાગે છે અને આપણને ગુસ્સો પણ વધુ આવે છે. જે સ્ત્રી-પુરૂષ બંનેની હેલ્ધ માટે ખરાબ હોય છે. ગુસ્સો સારાં વ્યક્તિને પણ ખરાબ બનાવી દે છે. આ સમસ્યાથી બચવા માટે બસ ડાયટમાં કેટલાક એવા ફૂડ્સ ખાવાની જરૂર હોય છે જે મગજ શાંત રાખે અને ગુસ્સો આવવા દેતું નથી. આવા ફૂડ્સમાં પોટેશિયમ સહિતના કેટલાક ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સ મળી રહે છે. ડાયટિશિયન ડો. વિનિતા જયસવાલ જણાવી રહ્યાં છે એવા જ 10 ફૂડ્સ વિશે, જે સ્ત્રી-પુરૂષ બંનેએ ડેઈલી ડાયટમાં ખાવા જોઈએ.


   આગળ વાંચો ગુસ્સો ન આવે અને મગજ શાંત રહે તે માટે સ્ત્રી-પુરૂષોએ કયા 10 ફૂડ્સ ખાવા જોઈએ.

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: 10 Foods for healthy and calm brain
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  X
  Top