ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health» 10 Effects Of eating Green Chilly

  રોજ ભોજન સાથે લીલાં મરચાં ખાઓ છો? તો તમને ચોક્કસ થશે આ 10 પ્રોબ્લેમ

  Health Desk, Ahmedabad | Last Modified - May 28, 2018, 04:18 PM IST

  પેટમાં અલ્સર, હાર્ટ બર્ન જેવી 10 પ્રોબ્લેમ્સ થશે, જો વધુ માત્રામાં ખાશો લીલાં મરચાં
  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ


   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ જો સીમિત માત્રામાં લીલાં મરચાં ખાવામાં આવે તો તેનાથી ઘણાં બધાં સ્વાસ્થ્ય ફાયદાઓ મળી શકે છે. પરંતુ જો વધુ પ્રમાણમાં લીલાં મરચાં ખાવામાં આવે તો તેનાથી ગંભીર નુકસાન પણ થાય છે. તેમાં રહેલું કેપ્સેસિન પેટની ગરમી વધારે છે. જેના કારણે પેટમાં અલ્સર, હાર્ટ બર્ન, ગભરામણ, ઊલટી જેવી કેટલીક પ્રોબ્લેમ્સ થવા લાગે છે. એમાંય ઘણાં લોકોને તો રોજ ભોજન સાથે લીલાં મરચાં ખાધાં વિના ચાલતું જ નથી. તો એવા લોકોને ચેતી જવાની જરૂર છે અને અહીં જણાવેલા લીલાં મરચાંના 10 નુકસાન પણ એકવાર જાણી લેવા.


   આગળ વાંચો વધુ પ્રમાણમાં રોજ લીલાં મરચાં ખાવાથી કેવા ગંભીર નુકસાન થાય છે.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ


   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ જો સીમિત માત્રામાં લીલાં મરચાં ખાવામાં આવે તો તેનાથી ઘણાં બધાં સ્વાસ્થ્ય ફાયદાઓ મળી શકે છે. પરંતુ જો વધુ પ્રમાણમાં લીલાં મરચાં ખાવામાં આવે તો તેનાથી ગંભીર નુકસાન પણ થાય છે. તેમાં રહેલું કેપ્સેસિન પેટની ગરમી વધારે છે. જેના કારણે પેટમાં અલ્સર, હાર્ટ બર્ન, ગભરામણ, ઊલટી જેવી કેટલીક પ્રોબ્લેમ્સ થવા લાગે છે. એમાંય ઘણાં લોકોને તો રોજ ભોજન સાથે લીલાં મરચાં ખાધાં વિના ચાલતું જ નથી. તો એવા લોકોને ચેતી જવાની જરૂર છે અને અહીં જણાવેલા લીલાં મરચાંના 10 નુકસાન પણ એકવાર જાણી લેવા.


   આગળ વાંચો વધુ પ્રમાણમાં રોજ લીલાં મરચાં ખાવાથી કેવા ગંભીર નુકસાન થાય છે.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ


   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ જો સીમિત માત્રામાં લીલાં મરચાં ખાવામાં આવે તો તેનાથી ઘણાં બધાં સ્વાસ્થ્ય ફાયદાઓ મળી શકે છે. પરંતુ જો વધુ પ્રમાણમાં લીલાં મરચાં ખાવામાં આવે તો તેનાથી ગંભીર નુકસાન પણ થાય છે. તેમાં રહેલું કેપ્સેસિન પેટની ગરમી વધારે છે. જેના કારણે પેટમાં અલ્સર, હાર્ટ બર્ન, ગભરામણ, ઊલટી જેવી કેટલીક પ્રોબ્લેમ્સ થવા લાગે છે. એમાંય ઘણાં લોકોને તો રોજ ભોજન સાથે લીલાં મરચાં ખાધાં વિના ચાલતું જ નથી. તો એવા લોકોને ચેતી જવાની જરૂર છે અને અહીં જણાવેલા લીલાં મરચાંના 10 નુકસાન પણ એકવાર જાણી લેવા.


   આગળ વાંચો વધુ પ્રમાણમાં રોજ લીલાં મરચાં ખાવાથી કેવા ગંભીર નુકસાન થાય છે.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ


   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ જો સીમિત માત્રામાં લીલાં મરચાં ખાવામાં આવે તો તેનાથી ઘણાં બધાં સ્વાસ્થ્ય ફાયદાઓ મળી શકે છે. પરંતુ જો વધુ પ્રમાણમાં લીલાં મરચાં ખાવામાં આવે તો તેનાથી ગંભીર નુકસાન પણ થાય છે. તેમાં રહેલું કેપ્સેસિન પેટની ગરમી વધારે છે. જેના કારણે પેટમાં અલ્સર, હાર્ટ બર્ન, ગભરામણ, ઊલટી જેવી કેટલીક પ્રોબ્લેમ્સ થવા લાગે છે. એમાંય ઘણાં લોકોને તો રોજ ભોજન સાથે લીલાં મરચાં ખાધાં વિના ચાલતું જ નથી. તો એવા લોકોને ચેતી જવાની જરૂર છે અને અહીં જણાવેલા લીલાં મરચાંના 10 નુકસાન પણ એકવાર જાણી લેવા.


   આગળ વાંચો વધુ પ્રમાણમાં રોજ લીલાં મરચાં ખાવાથી કેવા ગંભીર નુકસાન થાય છે.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ


   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ જો સીમિત માત્રામાં લીલાં મરચાં ખાવામાં આવે તો તેનાથી ઘણાં બધાં સ્વાસ્થ્ય ફાયદાઓ મળી શકે છે. પરંતુ જો વધુ પ્રમાણમાં લીલાં મરચાં ખાવામાં આવે તો તેનાથી ગંભીર નુકસાન પણ થાય છે. તેમાં રહેલું કેપ્સેસિન પેટની ગરમી વધારે છે. જેના કારણે પેટમાં અલ્સર, હાર્ટ બર્ન, ગભરામણ, ઊલટી જેવી કેટલીક પ્રોબ્લેમ્સ થવા લાગે છે. એમાંય ઘણાં લોકોને તો રોજ ભોજન સાથે લીલાં મરચાં ખાધાં વિના ચાલતું જ નથી. તો એવા લોકોને ચેતી જવાની જરૂર છે અને અહીં જણાવેલા લીલાં મરચાંના 10 નુકસાન પણ એકવાર જાણી લેવા.


   આગળ વાંચો વધુ પ્રમાણમાં રોજ લીલાં મરચાં ખાવાથી કેવા ગંભીર નુકસાન થાય છે.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ


   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ જો સીમિત માત્રામાં લીલાં મરચાં ખાવામાં આવે તો તેનાથી ઘણાં બધાં સ્વાસ્થ્ય ફાયદાઓ મળી શકે છે. પરંતુ જો વધુ પ્રમાણમાં લીલાં મરચાં ખાવામાં આવે તો તેનાથી ગંભીર નુકસાન પણ થાય છે. તેમાં રહેલું કેપ્સેસિન પેટની ગરમી વધારે છે. જેના કારણે પેટમાં અલ્સર, હાર્ટ બર્ન, ગભરામણ, ઊલટી જેવી કેટલીક પ્રોબ્લેમ્સ થવા લાગે છે. એમાંય ઘણાં લોકોને તો રોજ ભોજન સાથે લીલાં મરચાં ખાધાં વિના ચાલતું જ નથી. તો એવા લોકોને ચેતી જવાની જરૂર છે અને અહીં જણાવેલા લીલાં મરચાંના 10 નુકસાન પણ એકવાર જાણી લેવા.


   આગળ વાંચો વધુ પ્રમાણમાં રોજ લીલાં મરચાં ખાવાથી કેવા ગંભીર નુકસાન થાય છે.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ


   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ જો સીમિત માત્રામાં લીલાં મરચાં ખાવામાં આવે તો તેનાથી ઘણાં બધાં સ્વાસ્થ્ય ફાયદાઓ મળી શકે છે. પરંતુ જો વધુ પ્રમાણમાં લીલાં મરચાં ખાવામાં આવે તો તેનાથી ગંભીર નુકસાન પણ થાય છે. તેમાં રહેલું કેપ્સેસિન પેટની ગરમી વધારે છે. જેના કારણે પેટમાં અલ્સર, હાર્ટ બર્ન, ગભરામણ, ઊલટી જેવી કેટલીક પ્રોબ્લેમ્સ થવા લાગે છે. એમાંય ઘણાં લોકોને તો રોજ ભોજન સાથે લીલાં મરચાં ખાધાં વિના ચાલતું જ નથી. તો એવા લોકોને ચેતી જવાની જરૂર છે અને અહીં જણાવેલા લીલાં મરચાંના 10 નુકસાન પણ એકવાર જાણી લેવા.


   આગળ વાંચો વધુ પ્રમાણમાં રોજ લીલાં મરચાં ખાવાથી કેવા ગંભીર નુકસાન થાય છે.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ


   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ જો સીમિત માત્રામાં લીલાં મરચાં ખાવામાં આવે તો તેનાથી ઘણાં બધાં સ્વાસ્થ્ય ફાયદાઓ મળી શકે છે. પરંતુ જો વધુ પ્રમાણમાં લીલાં મરચાં ખાવામાં આવે તો તેનાથી ગંભીર નુકસાન પણ થાય છે. તેમાં રહેલું કેપ્સેસિન પેટની ગરમી વધારે છે. જેના કારણે પેટમાં અલ્સર, હાર્ટ બર્ન, ગભરામણ, ઊલટી જેવી કેટલીક પ્રોબ્લેમ્સ થવા લાગે છે. એમાંય ઘણાં લોકોને તો રોજ ભોજન સાથે લીલાં મરચાં ખાધાં વિના ચાલતું જ નથી. તો એવા લોકોને ચેતી જવાની જરૂર છે અને અહીં જણાવેલા લીલાં મરચાંના 10 નુકસાન પણ એકવાર જાણી લેવા.


   આગળ વાંચો વધુ પ્રમાણમાં રોજ લીલાં મરચાં ખાવાથી કેવા ગંભીર નુકસાન થાય છે.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ


   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ જો સીમિત માત્રામાં લીલાં મરચાં ખાવામાં આવે તો તેનાથી ઘણાં બધાં સ્વાસ્થ્ય ફાયદાઓ મળી શકે છે. પરંતુ જો વધુ પ્રમાણમાં લીલાં મરચાં ખાવામાં આવે તો તેનાથી ગંભીર નુકસાન પણ થાય છે. તેમાં રહેલું કેપ્સેસિન પેટની ગરમી વધારે છે. જેના કારણે પેટમાં અલ્સર, હાર્ટ બર્ન, ગભરામણ, ઊલટી જેવી કેટલીક પ્રોબ્લેમ્સ થવા લાગે છે. એમાંય ઘણાં લોકોને તો રોજ ભોજન સાથે લીલાં મરચાં ખાધાં વિના ચાલતું જ નથી. તો એવા લોકોને ચેતી જવાની જરૂર છે અને અહીં જણાવેલા લીલાં મરચાંના 10 નુકસાન પણ એકવાર જાણી લેવા.


   આગળ વાંચો વધુ પ્રમાણમાં રોજ લીલાં મરચાં ખાવાથી કેવા ગંભીર નુકસાન થાય છે.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ


   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ જો સીમિત માત્રામાં લીલાં મરચાં ખાવામાં આવે તો તેનાથી ઘણાં બધાં સ્વાસ્થ્ય ફાયદાઓ મળી શકે છે. પરંતુ જો વધુ પ્રમાણમાં લીલાં મરચાં ખાવામાં આવે તો તેનાથી ગંભીર નુકસાન પણ થાય છે. તેમાં રહેલું કેપ્સેસિન પેટની ગરમી વધારે છે. જેના કારણે પેટમાં અલ્સર, હાર્ટ બર્ન, ગભરામણ, ઊલટી જેવી કેટલીક પ્રોબ્લેમ્સ થવા લાગે છે. એમાંય ઘણાં લોકોને તો રોજ ભોજન સાથે લીલાં મરચાં ખાધાં વિના ચાલતું જ નથી. તો એવા લોકોને ચેતી જવાની જરૂર છે અને અહીં જણાવેલા લીલાં મરચાંના 10 નુકસાન પણ એકવાર જાણી લેવા.


   આગળ વાંચો વધુ પ્રમાણમાં રોજ લીલાં મરચાં ખાવાથી કેવા ગંભીર નુકસાન થાય છે.

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: 10 Effects Of eating Green Chilly
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  Top
  `