ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health»  10 diseases your mouth reveals About Your Health

  મોંમાંથી બહુ વાસ આવે તો તમને હોઈ શકે છે પેટની બીમારી, જાણો આ 10 સંકેતો

  Health Desk, Ahmedabad | Last Modified - Apr 28, 2018, 05:05 PM IST

  આ 10 તકલીફો જણાય તો બેદરકારી ન કરતા, હોઈ શકે છે ગંભીર બીમારીનો સંકેત
  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ શું તમે જાણો છો કે સ્વાસ્થ્ય સંબંધી ઘણી સમસ્યાઓના સંકેત આપણને પહેલાંથી જ મળવા લાગે છે. બસ જરૂર હોય છે તેને સમયસર ઓળખવાની. એ જ રીતે આપણું મોં અને તેમાં આવતાં કેટલાક ફેરફાર પણ કેટલાક રોગો અને તકલીફોનો સંકેત આપે છે. ડોક્ટર પણ મોઢું અને જીભ જોઈએ બીમારી છે કે નહીં તે જોવાનો પ્રયત્ન કરે છે. મોંની દુર્ગંધ, દાંત અને પેઢામાં સડો, જીભનો રંગ બદલાવો વગેરે જોવાથી બોડીના અન્ય કયા અંગોમાં પ્રોબ્લેમ છે કે બીમારી છે તેનો સંકેત મળે છે. તો આજે જાણી લો તમારું મોં કઈ સમસ્યાઓ વિશે સંકેત આપે છે.


   આગળ વાંચો મોં અને જીભ કઈ બીમારીઓનો સંકેત પહેલાંથી જ આપે છે.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ શું તમે જાણો છો કે સ્વાસ્થ્ય સંબંધી ઘણી સમસ્યાઓના સંકેત આપણને પહેલાંથી જ મળવા લાગે છે. બસ જરૂર હોય છે તેને સમયસર ઓળખવાની. એ જ રીતે આપણું મોં અને તેમાં આવતાં કેટલાક ફેરફાર પણ કેટલાક રોગો અને તકલીફોનો સંકેત આપે છે. ડોક્ટર પણ મોઢું અને જીભ જોઈએ બીમારી છે કે નહીં તે જોવાનો પ્રયત્ન કરે છે. મોંની દુર્ગંધ, દાંત અને પેઢામાં સડો, જીભનો રંગ બદલાવો વગેરે જોવાથી બોડીના અન્ય કયા અંગોમાં પ્રોબ્લેમ છે કે બીમારી છે તેનો સંકેત મળે છે. તો આજે જાણી લો તમારું મોં કઈ સમસ્યાઓ વિશે સંકેત આપે છે.


   આગળ વાંચો મોં અને જીભ કઈ બીમારીઓનો સંકેત પહેલાંથી જ આપે છે.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ શું તમે જાણો છો કે સ્વાસ્થ્ય સંબંધી ઘણી સમસ્યાઓના સંકેત આપણને પહેલાંથી જ મળવા લાગે છે. બસ જરૂર હોય છે તેને સમયસર ઓળખવાની. એ જ રીતે આપણું મોં અને તેમાં આવતાં કેટલાક ફેરફાર પણ કેટલાક રોગો અને તકલીફોનો સંકેત આપે છે. ડોક્ટર પણ મોઢું અને જીભ જોઈએ બીમારી છે કે નહીં તે જોવાનો પ્રયત્ન કરે છે. મોંની દુર્ગંધ, દાંત અને પેઢામાં સડો, જીભનો રંગ બદલાવો વગેરે જોવાથી બોડીના અન્ય કયા અંગોમાં પ્રોબ્લેમ છે કે બીમારી છે તેનો સંકેત મળે છે. તો આજે જાણી લો તમારું મોં કઈ સમસ્યાઓ વિશે સંકેત આપે છે.


   આગળ વાંચો મોં અને જીભ કઈ બીમારીઓનો સંકેત પહેલાંથી જ આપે છે.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ શું તમે જાણો છો કે સ્વાસ્થ્ય સંબંધી ઘણી સમસ્યાઓના સંકેત આપણને પહેલાંથી જ મળવા લાગે છે. બસ જરૂર હોય છે તેને સમયસર ઓળખવાની. એ જ રીતે આપણું મોં અને તેમાં આવતાં કેટલાક ફેરફાર પણ કેટલાક રોગો અને તકલીફોનો સંકેત આપે છે. ડોક્ટર પણ મોઢું અને જીભ જોઈએ બીમારી છે કે નહીં તે જોવાનો પ્રયત્ન કરે છે. મોંની દુર્ગંધ, દાંત અને પેઢામાં સડો, જીભનો રંગ બદલાવો વગેરે જોવાથી બોડીના અન્ય કયા અંગોમાં પ્રોબ્લેમ છે કે બીમારી છે તેનો સંકેત મળે છે. તો આજે જાણી લો તમારું મોં કઈ સમસ્યાઓ વિશે સંકેત આપે છે.


   આગળ વાંચો મોં અને જીભ કઈ બીમારીઓનો સંકેત પહેલાંથી જ આપે છે.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ શું તમે જાણો છો કે સ્વાસ્થ્ય સંબંધી ઘણી સમસ્યાઓના સંકેત આપણને પહેલાંથી જ મળવા લાગે છે. બસ જરૂર હોય છે તેને સમયસર ઓળખવાની. એ જ રીતે આપણું મોં અને તેમાં આવતાં કેટલાક ફેરફાર પણ કેટલાક રોગો અને તકલીફોનો સંકેત આપે છે. ડોક્ટર પણ મોઢું અને જીભ જોઈએ બીમારી છે કે નહીં તે જોવાનો પ્રયત્ન કરે છે. મોંની દુર્ગંધ, દાંત અને પેઢામાં સડો, જીભનો રંગ બદલાવો વગેરે જોવાથી બોડીના અન્ય કયા અંગોમાં પ્રોબ્લેમ છે કે બીમારી છે તેનો સંકેત મળે છે. તો આજે જાણી લો તમારું મોં કઈ સમસ્યાઓ વિશે સંકેત આપે છે.


   આગળ વાંચો મોં અને જીભ કઈ બીમારીઓનો સંકેત પહેલાંથી જ આપે છે.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ શું તમે જાણો છો કે સ્વાસ્થ્ય સંબંધી ઘણી સમસ્યાઓના સંકેત આપણને પહેલાંથી જ મળવા લાગે છે. બસ જરૂર હોય છે તેને સમયસર ઓળખવાની. એ જ રીતે આપણું મોં અને તેમાં આવતાં કેટલાક ફેરફાર પણ કેટલાક રોગો અને તકલીફોનો સંકેત આપે છે. ડોક્ટર પણ મોઢું અને જીભ જોઈએ બીમારી છે કે નહીં તે જોવાનો પ્રયત્ન કરે છે. મોંની દુર્ગંધ, દાંત અને પેઢામાં સડો, જીભનો રંગ બદલાવો વગેરે જોવાથી બોડીના અન્ય કયા અંગોમાં પ્રોબ્લેમ છે કે બીમારી છે તેનો સંકેત મળે છે. તો આજે જાણી લો તમારું મોં કઈ સમસ્યાઓ વિશે સંકેત આપે છે.


   આગળ વાંચો મોં અને જીભ કઈ બીમારીઓનો સંકેત પહેલાંથી જ આપે છે.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ શું તમે જાણો છો કે સ્વાસ્થ્ય સંબંધી ઘણી સમસ્યાઓના સંકેત આપણને પહેલાંથી જ મળવા લાગે છે. બસ જરૂર હોય છે તેને સમયસર ઓળખવાની. એ જ રીતે આપણું મોં અને તેમાં આવતાં કેટલાક ફેરફાર પણ કેટલાક રોગો અને તકલીફોનો સંકેત આપે છે. ડોક્ટર પણ મોઢું અને જીભ જોઈએ બીમારી છે કે નહીં તે જોવાનો પ્રયત્ન કરે છે. મોંની દુર્ગંધ, દાંત અને પેઢામાં સડો, જીભનો રંગ બદલાવો વગેરે જોવાથી બોડીના અન્ય કયા અંગોમાં પ્રોબ્લેમ છે કે બીમારી છે તેનો સંકેત મળે છે. તો આજે જાણી લો તમારું મોં કઈ સમસ્યાઓ વિશે સંકેત આપે છે.


   આગળ વાંચો મોં અને જીભ કઈ બીમારીઓનો સંકેત પહેલાંથી જ આપે છે.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ શું તમે જાણો છો કે સ્વાસ્થ્ય સંબંધી ઘણી સમસ્યાઓના સંકેત આપણને પહેલાંથી જ મળવા લાગે છે. બસ જરૂર હોય છે તેને સમયસર ઓળખવાની. એ જ રીતે આપણું મોં અને તેમાં આવતાં કેટલાક ફેરફાર પણ કેટલાક રોગો અને તકલીફોનો સંકેત આપે છે. ડોક્ટર પણ મોઢું અને જીભ જોઈએ બીમારી છે કે નહીં તે જોવાનો પ્રયત્ન કરે છે. મોંની દુર્ગંધ, દાંત અને પેઢામાં સડો, જીભનો રંગ બદલાવો વગેરે જોવાથી બોડીના અન્ય કયા અંગોમાં પ્રોબ્લેમ છે કે બીમારી છે તેનો સંકેત મળે છે. તો આજે જાણી લો તમારું મોં કઈ સમસ્યાઓ વિશે સંકેત આપે છે.


   આગળ વાંચો મોં અને જીભ કઈ બીમારીઓનો સંકેત પહેલાંથી જ આપે છે.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ શું તમે જાણો છો કે સ્વાસ્થ્ય સંબંધી ઘણી સમસ્યાઓના સંકેત આપણને પહેલાંથી જ મળવા લાગે છે. બસ જરૂર હોય છે તેને સમયસર ઓળખવાની. એ જ રીતે આપણું મોં અને તેમાં આવતાં કેટલાક ફેરફાર પણ કેટલાક રોગો અને તકલીફોનો સંકેત આપે છે. ડોક્ટર પણ મોઢું અને જીભ જોઈએ બીમારી છે કે નહીં તે જોવાનો પ્રયત્ન કરે છે. મોંની દુર્ગંધ, દાંત અને પેઢામાં સડો, જીભનો રંગ બદલાવો વગેરે જોવાથી બોડીના અન્ય કયા અંગોમાં પ્રોબ્લેમ છે કે બીમારી છે તેનો સંકેત મળે છે. તો આજે જાણી લો તમારું મોં કઈ સમસ્યાઓ વિશે સંકેત આપે છે.


   આગળ વાંચો મોં અને જીભ કઈ બીમારીઓનો સંકેત પહેલાંથી જ આપે છે.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ શું તમે જાણો છો કે સ્વાસ્થ્ય સંબંધી ઘણી સમસ્યાઓના સંકેત આપણને પહેલાંથી જ મળવા લાગે છે. બસ જરૂર હોય છે તેને સમયસર ઓળખવાની. એ જ રીતે આપણું મોં અને તેમાં આવતાં કેટલાક ફેરફાર પણ કેટલાક રોગો અને તકલીફોનો સંકેત આપે છે. ડોક્ટર પણ મોઢું અને જીભ જોઈએ બીમારી છે કે નહીં તે જોવાનો પ્રયત્ન કરે છે. મોંની દુર્ગંધ, દાંત અને પેઢામાં સડો, જીભનો રંગ બદલાવો વગેરે જોવાથી બોડીના અન્ય કયા અંગોમાં પ્રોબ્લેમ છે કે બીમારી છે તેનો સંકેત મળે છે. તો આજે જાણી લો તમારું મોં કઈ સમસ્યાઓ વિશે સંકેત આપે છે.


   આગળ વાંચો મોં અને જીભ કઈ બીમારીઓનો સંકેત પહેલાંથી જ આપે છે.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ શું તમે જાણો છો કે સ્વાસ્થ્ય સંબંધી ઘણી સમસ્યાઓના સંકેત આપણને પહેલાંથી જ મળવા લાગે છે. બસ જરૂર હોય છે તેને સમયસર ઓળખવાની. એ જ રીતે આપણું મોં અને તેમાં આવતાં કેટલાક ફેરફાર પણ કેટલાક રોગો અને તકલીફોનો સંકેત આપે છે. ડોક્ટર પણ મોઢું અને જીભ જોઈએ બીમારી છે કે નહીં તે જોવાનો પ્રયત્ન કરે છે. મોંની દુર્ગંધ, દાંત અને પેઢામાં સડો, જીભનો રંગ બદલાવો વગેરે જોવાથી બોડીના અન્ય કયા અંગોમાં પ્રોબ્લેમ છે કે બીમારી છે તેનો સંકેત મળે છે. તો આજે જાણી લો તમારું મોં કઈ સમસ્યાઓ વિશે સંકેત આપે છે.


   આગળ વાંચો મોં અને જીભ કઈ બીમારીઓનો સંકેત પહેલાંથી જ આપે છે.

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title:  10 diseases your mouth reveals About Your Health
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  Top
  `