ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health» 10 Daily Habits Of for healthy body and mind

  માત્ર આ 10 સારી આદતોથી બીમારીઓને દૂર રાખી શકાય છે, તમે પણ અપનાવો

  Health Desk, Ahmedabad | Last Modified - Jan 30, 2018, 05:41 PM IST

  10 નાની-નાની આદતોને અપનાવી મહિલાઓ અને પુરૂષો એકદમ સ્વસ્થ રહી શકે છે
  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ આજની ભાગદોડવાળી અને અસ્વસ્થ જીવનશૈલીમાં ફિટનેસનું ધ્યાન રાખવું ખૂબ જ જરૂરી છે. જેથી આપણાં રોજિંદા જીવનમાં રોગમુક્ત અને હેલ્ધી રહી શકીએ. કેટલાક લોકો એવા હોય છે જે પોતાના જીવનમાં નાના-નાના ફેરફાર લાવીને અને દિનચર્યાને સુધારીને પોતાની જાતને હેલ્ધી અને ફિટ રાખે છે અને સ્વસ્થ જીવન વિતાવે છે. જેથી આજે અમે તમને સ્વસ્થ અને ફિટ રહેતાં લોકોની 10 આદતો વિશે જણાવીશું. જે અપનાવી તમે પણ બીમારીઓ અને રોગોથી બચી શકશો. આ સાદી, સરળ અને સામાન્ય આદતો તમે પણ ચોક્કસ તમારા જીવનમાં અપનાવજો.

   આગળ વાંચો હેલ્થને સાચવવા કઈ 10 આદતો તમારામાં હોવી જોઈએ.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ આજની ભાગદોડવાળી અને અસ્વસ્થ જીવનશૈલીમાં ફિટનેસનું ધ્યાન રાખવું ખૂબ જ જરૂરી છે. જેથી આપણાં રોજિંદા જીવનમાં રોગમુક્ત અને હેલ્ધી રહી શકીએ. કેટલાક લોકો એવા હોય છે જે પોતાના જીવનમાં નાના-નાના ફેરફાર લાવીને અને દિનચર્યાને સુધારીને પોતાની જાતને હેલ્ધી અને ફિટ રાખે છે અને સ્વસ્થ જીવન વિતાવે છે. જેથી આજે અમે તમને સ્વસ્થ અને ફિટ રહેતાં લોકોની 10 આદતો વિશે જણાવીશું. જે અપનાવી તમે પણ બીમારીઓ અને રોગોથી બચી શકશો. આ સાદી, સરળ અને સામાન્ય આદતો તમે પણ ચોક્કસ તમારા જીવનમાં અપનાવજો.

   આગળ વાંચો હેલ્થને સાચવવા કઈ 10 આદતો તમારામાં હોવી જોઈએ.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ આજની ભાગદોડવાળી અને અસ્વસ્થ જીવનશૈલીમાં ફિટનેસનું ધ્યાન રાખવું ખૂબ જ જરૂરી છે. જેથી આપણાં રોજિંદા જીવનમાં રોગમુક્ત અને હેલ્ધી રહી શકીએ. કેટલાક લોકો એવા હોય છે જે પોતાના જીવનમાં નાના-નાના ફેરફાર લાવીને અને દિનચર્યાને સુધારીને પોતાની જાતને હેલ્ધી અને ફિટ રાખે છે અને સ્વસ્થ જીવન વિતાવે છે. જેથી આજે અમે તમને સ્વસ્થ અને ફિટ રહેતાં લોકોની 10 આદતો વિશે જણાવીશું. જે અપનાવી તમે પણ બીમારીઓ અને રોગોથી બચી શકશો. આ સાદી, સરળ અને સામાન્ય આદતો તમે પણ ચોક્કસ તમારા જીવનમાં અપનાવજો.

   આગળ વાંચો હેલ્થને સાચવવા કઈ 10 આદતો તમારામાં હોવી જોઈએ.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ આજની ભાગદોડવાળી અને અસ્વસ્થ જીવનશૈલીમાં ફિટનેસનું ધ્યાન રાખવું ખૂબ જ જરૂરી છે. જેથી આપણાં રોજિંદા જીવનમાં રોગમુક્ત અને હેલ્ધી રહી શકીએ. કેટલાક લોકો એવા હોય છે જે પોતાના જીવનમાં નાના-નાના ફેરફાર લાવીને અને દિનચર્યાને સુધારીને પોતાની જાતને હેલ્ધી અને ફિટ રાખે છે અને સ્વસ્થ જીવન વિતાવે છે. જેથી આજે અમે તમને સ્વસ્થ અને ફિટ રહેતાં લોકોની 10 આદતો વિશે જણાવીશું. જે અપનાવી તમે પણ બીમારીઓ અને રોગોથી બચી શકશો. આ સાદી, સરળ અને સામાન્ય આદતો તમે પણ ચોક્કસ તમારા જીવનમાં અપનાવજો.

   આગળ વાંચો હેલ્થને સાચવવા કઈ 10 આદતો તમારામાં હોવી જોઈએ.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ આજની ભાગદોડવાળી અને અસ્વસ્થ જીવનશૈલીમાં ફિટનેસનું ધ્યાન રાખવું ખૂબ જ જરૂરી છે. જેથી આપણાં રોજિંદા જીવનમાં રોગમુક્ત અને હેલ્ધી રહી શકીએ. કેટલાક લોકો એવા હોય છે જે પોતાના જીવનમાં નાના-નાના ફેરફાર લાવીને અને દિનચર્યાને સુધારીને પોતાની જાતને હેલ્ધી અને ફિટ રાખે છે અને સ્વસ્થ જીવન વિતાવે છે. જેથી આજે અમે તમને સ્વસ્થ અને ફિટ રહેતાં લોકોની 10 આદતો વિશે જણાવીશું. જે અપનાવી તમે પણ બીમારીઓ અને રોગોથી બચી શકશો. આ સાદી, સરળ અને સામાન્ય આદતો તમે પણ ચોક્કસ તમારા જીવનમાં અપનાવજો.

   આગળ વાંચો હેલ્થને સાચવવા કઈ 10 આદતો તમારામાં હોવી જોઈએ.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ આજની ભાગદોડવાળી અને અસ્વસ્થ જીવનશૈલીમાં ફિટનેસનું ધ્યાન રાખવું ખૂબ જ જરૂરી છે. જેથી આપણાં રોજિંદા જીવનમાં રોગમુક્ત અને હેલ્ધી રહી શકીએ. કેટલાક લોકો એવા હોય છે જે પોતાના જીવનમાં નાના-નાના ફેરફાર લાવીને અને દિનચર્યાને સુધારીને પોતાની જાતને હેલ્ધી અને ફિટ રાખે છે અને સ્વસ્થ જીવન વિતાવે છે. જેથી આજે અમે તમને સ્વસ્થ અને ફિટ રહેતાં લોકોની 10 આદતો વિશે જણાવીશું. જે અપનાવી તમે પણ બીમારીઓ અને રોગોથી બચી શકશો. આ સાદી, સરળ અને સામાન્ય આદતો તમે પણ ચોક્કસ તમારા જીવનમાં અપનાવજો.

   આગળ વાંચો હેલ્થને સાચવવા કઈ 10 આદતો તમારામાં હોવી જોઈએ.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ આજની ભાગદોડવાળી અને અસ્વસ્થ જીવનશૈલીમાં ફિટનેસનું ધ્યાન રાખવું ખૂબ જ જરૂરી છે. જેથી આપણાં રોજિંદા જીવનમાં રોગમુક્ત અને હેલ્ધી રહી શકીએ. કેટલાક લોકો એવા હોય છે જે પોતાના જીવનમાં નાના-નાના ફેરફાર લાવીને અને દિનચર્યાને સુધારીને પોતાની જાતને હેલ્ધી અને ફિટ રાખે છે અને સ્વસ્થ જીવન વિતાવે છે. જેથી આજે અમે તમને સ્વસ્થ અને ફિટ રહેતાં લોકોની 10 આદતો વિશે જણાવીશું. જે અપનાવી તમે પણ બીમારીઓ અને રોગોથી બચી શકશો. આ સાદી, સરળ અને સામાન્ય આદતો તમે પણ ચોક્કસ તમારા જીવનમાં અપનાવજો.

   આગળ વાંચો હેલ્થને સાચવવા કઈ 10 આદતો તમારામાં હોવી જોઈએ.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ આજની ભાગદોડવાળી અને અસ્વસ્થ જીવનશૈલીમાં ફિટનેસનું ધ્યાન રાખવું ખૂબ જ જરૂરી છે. જેથી આપણાં રોજિંદા જીવનમાં રોગમુક્ત અને હેલ્ધી રહી શકીએ. કેટલાક લોકો એવા હોય છે જે પોતાના જીવનમાં નાના-નાના ફેરફાર લાવીને અને દિનચર્યાને સુધારીને પોતાની જાતને હેલ્ધી અને ફિટ રાખે છે અને સ્વસ્થ જીવન વિતાવે છે. જેથી આજે અમે તમને સ્વસ્થ અને ફિટ રહેતાં લોકોની 10 આદતો વિશે જણાવીશું. જે અપનાવી તમે પણ બીમારીઓ અને રોગોથી બચી શકશો. આ સાદી, સરળ અને સામાન્ય આદતો તમે પણ ચોક્કસ તમારા જીવનમાં અપનાવજો.

   આગળ વાંચો હેલ્થને સાચવવા કઈ 10 આદતો તમારામાં હોવી જોઈએ.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ આજની ભાગદોડવાળી અને અસ્વસ્થ જીવનશૈલીમાં ફિટનેસનું ધ્યાન રાખવું ખૂબ જ જરૂરી છે. જેથી આપણાં રોજિંદા જીવનમાં રોગમુક્ત અને હેલ્ધી રહી શકીએ. કેટલાક લોકો એવા હોય છે જે પોતાના જીવનમાં નાના-નાના ફેરફાર લાવીને અને દિનચર્યાને સુધારીને પોતાની જાતને હેલ્ધી અને ફિટ રાખે છે અને સ્વસ્થ જીવન વિતાવે છે. જેથી આજે અમે તમને સ્વસ્થ અને ફિટ રહેતાં લોકોની 10 આદતો વિશે જણાવીશું. જે અપનાવી તમે પણ બીમારીઓ અને રોગોથી બચી શકશો. આ સાદી, સરળ અને સામાન્ય આદતો તમે પણ ચોક્કસ તમારા જીવનમાં અપનાવજો.

   આગળ વાંચો હેલ્થને સાચવવા કઈ 10 આદતો તમારામાં હોવી જોઈએ.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ આજની ભાગદોડવાળી અને અસ્વસ્થ જીવનશૈલીમાં ફિટનેસનું ધ્યાન રાખવું ખૂબ જ જરૂરી છે. જેથી આપણાં રોજિંદા જીવનમાં રોગમુક્ત અને હેલ્ધી રહી શકીએ. કેટલાક લોકો એવા હોય છે જે પોતાના જીવનમાં નાના-નાના ફેરફાર લાવીને અને દિનચર્યાને સુધારીને પોતાની જાતને હેલ્ધી અને ફિટ રાખે છે અને સ્વસ્થ જીવન વિતાવે છે. જેથી આજે અમે તમને સ્વસ્થ અને ફિટ રહેતાં લોકોની 10 આદતો વિશે જણાવીશું. જે અપનાવી તમે પણ બીમારીઓ અને રોગોથી બચી શકશો. આ સાદી, સરળ અને સામાન્ય આદતો તમે પણ ચોક્કસ તમારા જીવનમાં અપનાવજો.

   આગળ વાંચો હેલ્થને સાચવવા કઈ 10 આદતો તમારામાં હોવી જોઈએ.

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: 10 Daily Habits Of for healthy body and mind
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  Top
  `