ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health» 10 common Mistakes which can harm your healthy eyes

  જોજો આ 10 ભૂલો તમે તો નથી કરતાં ને? નહીં તો સારી આંખો પણ ખરાબ થઈ જશે

  Health Desk, Ahmedabad | Last Modified - Apr 16, 2018, 11:52 AM IST

  આવી દવાઓનો ઉપયોગ કરશો તો આંખો ખરાબ થઈ જશે, તમે ન કરતાં આ 10 ભૂલો
  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ મોર્ડન લાઈફસ્ટાઈલમાં સતત કમ્પ્યૂટર પર કામ કરવું, મોડા સુધી ટીવી જોવી, મોબાઈલ પર મેસેજ કરવા, વધતું પ્રદૂષણ જેવા અનેક કારણોથી આપણી આંખોના સ્વાસ્થ્ય પર ખૂબ જ ખરાબ અસર પડી રહી છે, આ વાત તો મોટાભાગના લોકો જાણતાં હશે. પણ શું તમે જાણો છો કે આ સિવાય પણ કેટલીક એવી ભૂલો છે જે તમારી હેલ્ધી આંખોને ધીરે-ધીરે નુકસાન પહોંચાડી રહી છે. જી હાં, આંખ આપણાં શરીરનું સૌથી નાજુક અને અણમોલ અંગ છે. જેથી જો આંખની યોગ્ય કાળજી ન રાખવામાં આવે તો આંખ સંબંધી ઘણી સમસ્યાઓ થઈ શકે છે. જેથી આજે અમે તમને આંખોને ખરાબ કરતી 10 નાની-નાની ભૂલો વિશે જણાવીશું.


   આગળ વાંચો કઈ 10 ભૂલોથી તમારી સ્વસ્થ આંખો પણ ખરાબ થઈ શકે છે.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ મોર્ડન લાઈફસ્ટાઈલમાં સતત કમ્પ્યૂટર પર કામ કરવું, મોડા સુધી ટીવી જોવી, મોબાઈલ પર મેસેજ કરવા, વધતું પ્રદૂષણ જેવા અનેક કારણોથી આપણી આંખોના સ્વાસ્થ્ય પર ખૂબ જ ખરાબ અસર પડી રહી છે, આ વાત તો મોટાભાગના લોકો જાણતાં હશે. પણ શું તમે જાણો છો કે આ સિવાય પણ કેટલીક એવી ભૂલો છે જે તમારી હેલ્ધી આંખોને ધીરે-ધીરે નુકસાન પહોંચાડી રહી છે. જી હાં, આંખ આપણાં શરીરનું સૌથી નાજુક અને અણમોલ અંગ છે. જેથી જો આંખની યોગ્ય કાળજી ન રાખવામાં આવે તો આંખ સંબંધી ઘણી સમસ્યાઓ થઈ શકે છે. જેથી આજે અમે તમને આંખોને ખરાબ કરતી 10 નાની-નાની ભૂલો વિશે જણાવીશું.


   આગળ વાંચો કઈ 10 ભૂલોથી તમારી સ્વસ્થ આંખો પણ ખરાબ થઈ શકે છે.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ મોર્ડન લાઈફસ્ટાઈલમાં સતત કમ્પ્યૂટર પર કામ કરવું, મોડા સુધી ટીવી જોવી, મોબાઈલ પર મેસેજ કરવા, વધતું પ્રદૂષણ જેવા અનેક કારણોથી આપણી આંખોના સ્વાસ્થ્ય પર ખૂબ જ ખરાબ અસર પડી રહી છે, આ વાત તો મોટાભાગના લોકો જાણતાં હશે. પણ શું તમે જાણો છો કે આ સિવાય પણ કેટલીક એવી ભૂલો છે જે તમારી હેલ્ધી આંખોને ધીરે-ધીરે નુકસાન પહોંચાડી રહી છે. જી હાં, આંખ આપણાં શરીરનું સૌથી નાજુક અને અણમોલ અંગ છે. જેથી જો આંખની યોગ્ય કાળજી ન રાખવામાં આવે તો આંખ સંબંધી ઘણી સમસ્યાઓ થઈ શકે છે. જેથી આજે અમે તમને આંખોને ખરાબ કરતી 10 નાની-નાની ભૂલો વિશે જણાવીશું.


   આગળ વાંચો કઈ 10 ભૂલોથી તમારી સ્વસ્થ આંખો પણ ખરાબ થઈ શકે છે.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ મોર્ડન લાઈફસ્ટાઈલમાં સતત કમ્પ્યૂટર પર કામ કરવું, મોડા સુધી ટીવી જોવી, મોબાઈલ પર મેસેજ કરવા, વધતું પ્રદૂષણ જેવા અનેક કારણોથી આપણી આંખોના સ્વાસ્થ્ય પર ખૂબ જ ખરાબ અસર પડી રહી છે, આ વાત તો મોટાભાગના લોકો જાણતાં હશે. પણ શું તમે જાણો છો કે આ સિવાય પણ કેટલીક એવી ભૂલો છે જે તમારી હેલ્ધી આંખોને ધીરે-ધીરે નુકસાન પહોંચાડી રહી છે. જી હાં, આંખ આપણાં શરીરનું સૌથી નાજુક અને અણમોલ અંગ છે. જેથી જો આંખની યોગ્ય કાળજી ન રાખવામાં આવે તો આંખ સંબંધી ઘણી સમસ્યાઓ થઈ શકે છે. જેથી આજે અમે તમને આંખોને ખરાબ કરતી 10 નાની-નાની ભૂલો વિશે જણાવીશું.


   આગળ વાંચો કઈ 10 ભૂલોથી તમારી સ્વસ્થ આંખો પણ ખરાબ થઈ શકે છે.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ મોર્ડન લાઈફસ્ટાઈલમાં સતત કમ્પ્યૂટર પર કામ કરવું, મોડા સુધી ટીવી જોવી, મોબાઈલ પર મેસેજ કરવા, વધતું પ્રદૂષણ જેવા અનેક કારણોથી આપણી આંખોના સ્વાસ્થ્ય પર ખૂબ જ ખરાબ અસર પડી રહી છે, આ વાત તો મોટાભાગના લોકો જાણતાં હશે. પણ શું તમે જાણો છો કે આ સિવાય પણ કેટલીક એવી ભૂલો છે જે તમારી હેલ્ધી આંખોને ધીરે-ધીરે નુકસાન પહોંચાડી રહી છે. જી હાં, આંખ આપણાં શરીરનું સૌથી નાજુક અને અણમોલ અંગ છે. જેથી જો આંખની યોગ્ય કાળજી ન રાખવામાં આવે તો આંખ સંબંધી ઘણી સમસ્યાઓ થઈ શકે છે. જેથી આજે અમે તમને આંખોને ખરાબ કરતી 10 નાની-નાની ભૂલો વિશે જણાવીશું.


   આગળ વાંચો કઈ 10 ભૂલોથી તમારી સ્વસ્થ આંખો પણ ખરાબ થઈ શકે છે.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ મોર્ડન લાઈફસ્ટાઈલમાં સતત કમ્પ્યૂટર પર કામ કરવું, મોડા સુધી ટીવી જોવી, મોબાઈલ પર મેસેજ કરવા, વધતું પ્રદૂષણ જેવા અનેક કારણોથી આપણી આંખોના સ્વાસ્થ્ય પર ખૂબ જ ખરાબ અસર પડી રહી છે, આ વાત તો મોટાભાગના લોકો જાણતાં હશે. પણ શું તમે જાણો છો કે આ સિવાય પણ કેટલીક એવી ભૂલો છે જે તમારી હેલ્ધી આંખોને ધીરે-ધીરે નુકસાન પહોંચાડી રહી છે. જી હાં, આંખ આપણાં શરીરનું સૌથી નાજુક અને અણમોલ અંગ છે. જેથી જો આંખની યોગ્ય કાળજી ન રાખવામાં આવે તો આંખ સંબંધી ઘણી સમસ્યાઓ થઈ શકે છે. જેથી આજે અમે તમને આંખોને ખરાબ કરતી 10 નાની-નાની ભૂલો વિશે જણાવીશું.


   આગળ વાંચો કઈ 10 ભૂલોથી તમારી સ્વસ્થ આંખો પણ ખરાબ થઈ શકે છે.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ મોર્ડન લાઈફસ્ટાઈલમાં સતત કમ્પ્યૂટર પર કામ કરવું, મોડા સુધી ટીવી જોવી, મોબાઈલ પર મેસેજ કરવા, વધતું પ્રદૂષણ જેવા અનેક કારણોથી આપણી આંખોના સ્વાસ્થ્ય પર ખૂબ જ ખરાબ અસર પડી રહી છે, આ વાત તો મોટાભાગના લોકો જાણતાં હશે. પણ શું તમે જાણો છો કે આ સિવાય પણ કેટલીક એવી ભૂલો છે જે તમારી હેલ્ધી આંખોને ધીરે-ધીરે નુકસાન પહોંચાડી રહી છે. જી હાં, આંખ આપણાં શરીરનું સૌથી નાજુક અને અણમોલ અંગ છે. જેથી જો આંખની યોગ્ય કાળજી ન રાખવામાં આવે તો આંખ સંબંધી ઘણી સમસ્યાઓ થઈ શકે છે. જેથી આજે અમે તમને આંખોને ખરાબ કરતી 10 નાની-નાની ભૂલો વિશે જણાવીશું.


   આગળ વાંચો કઈ 10 ભૂલોથી તમારી સ્વસ્થ આંખો પણ ખરાબ થઈ શકે છે.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ મોર્ડન લાઈફસ્ટાઈલમાં સતત કમ્પ્યૂટર પર કામ કરવું, મોડા સુધી ટીવી જોવી, મોબાઈલ પર મેસેજ કરવા, વધતું પ્રદૂષણ જેવા અનેક કારણોથી આપણી આંખોના સ્વાસ્થ્ય પર ખૂબ જ ખરાબ અસર પડી રહી છે, આ વાત તો મોટાભાગના લોકો જાણતાં હશે. પણ શું તમે જાણો છો કે આ સિવાય પણ કેટલીક એવી ભૂલો છે જે તમારી હેલ્ધી આંખોને ધીરે-ધીરે નુકસાન પહોંચાડી રહી છે. જી હાં, આંખ આપણાં શરીરનું સૌથી નાજુક અને અણમોલ અંગ છે. જેથી જો આંખની યોગ્ય કાળજી ન રાખવામાં આવે તો આંખ સંબંધી ઘણી સમસ્યાઓ થઈ શકે છે. જેથી આજે અમે તમને આંખોને ખરાબ કરતી 10 નાની-નાની ભૂલો વિશે જણાવીશું.


   આગળ વાંચો કઈ 10 ભૂલોથી તમારી સ્વસ્થ આંખો પણ ખરાબ થઈ શકે છે.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ મોર્ડન લાઈફસ્ટાઈલમાં સતત કમ્પ્યૂટર પર કામ કરવું, મોડા સુધી ટીવી જોવી, મોબાઈલ પર મેસેજ કરવા, વધતું પ્રદૂષણ જેવા અનેક કારણોથી આપણી આંખોના સ્વાસ્થ્ય પર ખૂબ જ ખરાબ અસર પડી રહી છે, આ વાત તો મોટાભાગના લોકો જાણતાં હશે. પણ શું તમે જાણો છો કે આ સિવાય પણ કેટલીક એવી ભૂલો છે જે તમારી હેલ્ધી આંખોને ધીરે-ધીરે નુકસાન પહોંચાડી રહી છે. જી હાં, આંખ આપણાં શરીરનું સૌથી નાજુક અને અણમોલ અંગ છે. જેથી જો આંખની યોગ્ય કાળજી ન રાખવામાં આવે તો આંખ સંબંધી ઘણી સમસ્યાઓ થઈ શકે છે. જેથી આજે અમે તમને આંખોને ખરાબ કરતી 10 નાની-નાની ભૂલો વિશે જણાવીશું.


   આગળ વાંચો કઈ 10 ભૂલોથી તમારી સ્વસ્થ આંખો પણ ખરાબ થઈ શકે છે.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ મોર્ડન લાઈફસ્ટાઈલમાં સતત કમ્પ્યૂટર પર કામ કરવું, મોડા સુધી ટીવી જોવી, મોબાઈલ પર મેસેજ કરવા, વધતું પ્રદૂષણ જેવા અનેક કારણોથી આપણી આંખોના સ્વાસ્થ્ય પર ખૂબ જ ખરાબ અસર પડી રહી છે, આ વાત તો મોટાભાગના લોકો જાણતાં હશે. પણ શું તમે જાણો છો કે આ સિવાય પણ કેટલીક એવી ભૂલો છે જે તમારી હેલ્ધી આંખોને ધીરે-ધીરે નુકસાન પહોંચાડી રહી છે. જી હાં, આંખ આપણાં શરીરનું સૌથી નાજુક અને અણમોલ અંગ છે. જેથી જો આંખની યોગ્ય કાળજી ન રાખવામાં આવે તો આંખ સંબંધી ઘણી સમસ્યાઓ થઈ શકે છે. જેથી આજે અમે તમને આંખોને ખરાબ કરતી 10 નાની-નાની ભૂલો વિશે જણાવીશું.


   આગળ વાંચો કઈ 10 ભૂલોથી તમારી સ્વસ્થ આંખો પણ ખરાબ થઈ શકે છે.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ મોર્ડન લાઈફસ્ટાઈલમાં સતત કમ્પ્યૂટર પર કામ કરવું, મોડા સુધી ટીવી જોવી, મોબાઈલ પર મેસેજ કરવા, વધતું પ્રદૂષણ જેવા અનેક કારણોથી આપણી આંખોના સ્વાસ્થ્ય પર ખૂબ જ ખરાબ અસર પડી રહી છે, આ વાત તો મોટાભાગના લોકો જાણતાં હશે. પણ શું તમે જાણો છો કે આ સિવાય પણ કેટલીક એવી ભૂલો છે જે તમારી હેલ્ધી આંખોને ધીરે-ધીરે નુકસાન પહોંચાડી રહી છે. જી હાં, આંખ આપણાં શરીરનું સૌથી નાજુક અને અણમોલ અંગ છે. જેથી જો આંખની યોગ્ય કાળજી ન રાખવામાં આવે તો આંખ સંબંધી ઘણી સમસ્યાઓ થઈ શકે છે. જેથી આજે અમે તમને આંખોને ખરાબ કરતી 10 નાની-નાની ભૂલો વિશે જણાવીશું.


   આગળ વાંચો કઈ 10 ભૂલોથી તમારી સ્વસ્થ આંખો પણ ખરાબ થઈ શકે છે.

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: 10 common Mistakes which can harm your healthy eyes
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  Top
  `