ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health» 10 best home remedies From Yog Guru Baba Ramdev

  થાઈરોઈડ, કોલેસ્ટ્રોલ, ટાઈફોઈડ જેવા 10 રોગો મટાડશે બાબા રામદેવના 10 નુસખા

  Health Desk, Ahmedabad | Last Modified - Apr 09, 2018, 11:49 AM IST

  કોલેસ્ટ્રોલ, પાઈલ્સ, થાઈરોઈડ, વેટ લોસમાં અસરકારક, બાબા રામદેવના 10 ઉપાય
  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ યોગગુરૂ બાબા રામદેવ અવાર-નવાર યોગ શિવિરો અને પ્રવચનોમાં હેલ્થથી જોડાયેલ ઘણી સમસ્યાઓ માટે ઘરેલૂ, સરળ અને અસરકારક ઉપાય જણાવે છે. બાબા કહે છે કે તેમની આ ટિપ્સથી કરોડો લોકોને ફાયદો થયો છે. જેથી આજે અમે તમને બાબા રામદેવના ઓફિશિયલ ફેસબુક પેજ અને યૂટ્યૂબના વીડિયોમાંથી 10 ટિપ્સ કલેક્ટ કરી તમને જણાવી રહ્યાં છે. આ ટિપ્સ પેટના ગેસથી લઈને વજન ઉતારવામાં પણ મદદ કરશે. તો તમે પણ જાણીને નોંધી લેજો.

   આગળ વાંચો ગેસની પ્રોબ્લેમથી લઈને વજન ઉતારવામાં અસરકારક બાબા રામદેવની 10 અદભૂત ટિપ્સ.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ યોગગુરૂ બાબા રામદેવ અવાર-નવાર યોગ શિવિરો અને પ્રવચનોમાં હેલ્થથી જોડાયેલ ઘણી સમસ્યાઓ માટે ઘરેલૂ, સરળ અને અસરકારક ઉપાય જણાવે છે. બાબા કહે છે કે તેમની આ ટિપ્સથી કરોડો લોકોને ફાયદો થયો છે. જેથી આજે અમે તમને બાબા રામદેવના ઓફિશિયલ ફેસબુક પેજ અને યૂટ્યૂબના વીડિયોમાંથી 10 ટિપ્સ કલેક્ટ કરી તમને જણાવી રહ્યાં છે. આ ટિપ્સ પેટના ગેસથી લઈને વજન ઉતારવામાં પણ મદદ કરશે. તો તમે પણ જાણીને નોંધી લેજો.

   આગળ વાંચો ગેસની પ્રોબ્લેમથી લઈને વજન ઉતારવામાં અસરકારક બાબા રામદેવની 10 અદભૂત ટિપ્સ.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ યોગગુરૂ બાબા રામદેવ અવાર-નવાર યોગ શિવિરો અને પ્રવચનોમાં હેલ્થથી જોડાયેલ ઘણી સમસ્યાઓ માટે ઘરેલૂ, સરળ અને અસરકારક ઉપાય જણાવે છે. બાબા કહે છે કે તેમની આ ટિપ્સથી કરોડો લોકોને ફાયદો થયો છે. જેથી આજે અમે તમને બાબા રામદેવના ઓફિશિયલ ફેસબુક પેજ અને યૂટ્યૂબના વીડિયોમાંથી 10 ટિપ્સ કલેક્ટ કરી તમને જણાવી રહ્યાં છે. આ ટિપ્સ પેટના ગેસથી લઈને વજન ઉતારવામાં પણ મદદ કરશે. તો તમે પણ જાણીને નોંધી લેજો.

   આગળ વાંચો ગેસની પ્રોબ્લેમથી લઈને વજન ઉતારવામાં અસરકારક બાબા રામદેવની 10 અદભૂત ટિપ્સ.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ યોગગુરૂ બાબા રામદેવ અવાર-નવાર યોગ શિવિરો અને પ્રવચનોમાં હેલ્થથી જોડાયેલ ઘણી સમસ્યાઓ માટે ઘરેલૂ, સરળ અને અસરકારક ઉપાય જણાવે છે. બાબા કહે છે કે તેમની આ ટિપ્સથી કરોડો લોકોને ફાયદો થયો છે. જેથી આજે અમે તમને બાબા રામદેવના ઓફિશિયલ ફેસબુક પેજ અને યૂટ્યૂબના વીડિયોમાંથી 10 ટિપ્સ કલેક્ટ કરી તમને જણાવી રહ્યાં છે. આ ટિપ્સ પેટના ગેસથી લઈને વજન ઉતારવામાં પણ મદદ કરશે. તો તમે પણ જાણીને નોંધી લેજો.

   આગળ વાંચો ગેસની પ્રોબ્લેમથી લઈને વજન ઉતારવામાં અસરકારક બાબા રામદેવની 10 અદભૂત ટિપ્સ.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ યોગગુરૂ બાબા રામદેવ અવાર-નવાર યોગ શિવિરો અને પ્રવચનોમાં હેલ્થથી જોડાયેલ ઘણી સમસ્યાઓ માટે ઘરેલૂ, સરળ અને અસરકારક ઉપાય જણાવે છે. બાબા કહે છે કે તેમની આ ટિપ્સથી કરોડો લોકોને ફાયદો થયો છે. જેથી આજે અમે તમને બાબા રામદેવના ઓફિશિયલ ફેસબુક પેજ અને યૂટ્યૂબના વીડિયોમાંથી 10 ટિપ્સ કલેક્ટ કરી તમને જણાવી રહ્યાં છે. આ ટિપ્સ પેટના ગેસથી લઈને વજન ઉતારવામાં પણ મદદ કરશે. તો તમે પણ જાણીને નોંધી લેજો.

   આગળ વાંચો ગેસની પ્રોબ્લેમથી લઈને વજન ઉતારવામાં અસરકારક બાબા રામદેવની 10 અદભૂત ટિપ્સ.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ યોગગુરૂ બાબા રામદેવ અવાર-નવાર યોગ શિવિરો અને પ્રવચનોમાં હેલ્થથી જોડાયેલ ઘણી સમસ્યાઓ માટે ઘરેલૂ, સરળ અને અસરકારક ઉપાય જણાવે છે. બાબા કહે છે કે તેમની આ ટિપ્સથી કરોડો લોકોને ફાયદો થયો છે. જેથી આજે અમે તમને બાબા રામદેવના ઓફિશિયલ ફેસબુક પેજ અને યૂટ્યૂબના વીડિયોમાંથી 10 ટિપ્સ કલેક્ટ કરી તમને જણાવી રહ્યાં છે. આ ટિપ્સ પેટના ગેસથી લઈને વજન ઉતારવામાં પણ મદદ કરશે. તો તમે પણ જાણીને નોંધી લેજો.

   આગળ વાંચો ગેસની પ્રોબ્લેમથી લઈને વજન ઉતારવામાં અસરકારક બાબા રામદેવની 10 અદભૂત ટિપ્સ.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ યોગગુરૂ બાબા રામદેવ અવાર-નવાર યોગ શિવિરો અને પ્રવચનોમાં હેલ્થથી જોડાયેલ ઘણી સમસ્યાઓ માટે ઘરેલૂ, સરળ અને અસરકારક ઉપાય જણાવે છે. બાબા કહે છે કે તેમની આ ટિપ્સથી કરોડો લોકોને ફાયદો થયો છે. જેથી આજે અમે તમને બાબા રામદેવના ઓફિશિયલ ફેસબુક પેજ અને યૂટ્યૂબના વીડિયોમાંથી 10 ટિપ્સ કલેક્ટ કરી તમને જણાવી રહ્યાં છે. આ ટિપ્સ પેટના ગેસથી લઈને વજન ઉતારવામાં પણ મદદ કરશે. તો તમે પણ જાણીને નોંધી લેજો.

   આગળ વાંચો ગેસની પ્રોબ્લેમથી લઈને વજન ઉતારવામાં અસરકારક બાબા રામદેવની 10 અદભૂત ટિપ્સ.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ યોગગુરૂ બાબા રામદેવ અવાર-નવાર યોગ શિવિરો અને પ્રવચનોમાં હેલ્થથી જોડાયેલ ઘણી સમસ્યાઓ માટે ઘરેલૂ, સરળ અને અસરકારક ઉપાય જણાવે છે. બાબા કહે છે કે તેમની આ ટિપ્સથી કરોડો લોકોને ફાયદો થયો છે. જેથી આજે અમે તમને બાબા રામદેવના ઓફિશિયલ ફેસબુક પેજ અને યૂટ્યૂબના વીડિયોમાંથી 10 ટિપ્સ કલેક્ટ કરી તમને જણાવી રહ્યાં છે. આ ટિપ્સ પેટના ગેસથી લઈને વજન ઉતારવામાં પણ મદદ કરશે. તો તમે પણ જાણીને નોંધી લેજો.

   આગળ વાંચો ગેસની પ્રોબ્લેમથી લઈને વજન ઉતારવામાં અસરકારક બાબા રામદેવની 10 અદભૂત ટિપ્સ.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ યોગગુરૂ બાબા રામદેવ અવાર-નવાર યોગ શિવિરો અને પ્રવચનોમાં હેલ્થથી જોડાયેલ ઘણી સમસ્યાઓ માટે ઘરેલૂ, સરળ અને અસરકારક ઉપાય જણાવે છે. બાબા કહે છે કે તેમની આ ટિપ્સથી કરોડો લોકોને ફાયદો થયો છે. જેથી આજે અમે તમને બાબા રામદેવના ઓફિશિયલ ફેસબુક પેજ અને યૂટ્યૂબના વીડિયોમાંથી 10 ટિપ્સ કલેક્ટ કરી તમને જણાવી રહ્યાં છે. આ ટિપ્સ પેટના ગેસથી લઈને વજન ઉતારવામાં પણ મદદ કરશે. તો તમે પણ જાણીને નોંધી લેજો.

   આગળ વાંચો ગેસની પ્રોબ્લેમથી લઈને વજન ઉતારવામાં અસરકારક બાબા રામદેવની 10 અદભૂત ટિપ્સ.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ યોગગુરૂ બાબા રામદેવ અવાર-નવાર યોગ શિવિરો અને પ્રવચનોમાં હેલ્થથી જોડાયેલ ઘણી સમસ્યાઓ માટે ઘરેલૂ, સરળ અને અસરકારક ઉપાય જણાવે છે. બાબા કહે છે કે તેમની આ ટિપ્સથી કરોડો લોકોને ફાયદો થયો છે. જેથી આજે અમે તમને બાબા રામદેવના ઓફિશિયલ ફેસબુક પેજ અને યૂટ્યૂબના વીડિયોમાંથી 10 ટિપ્સ કલેક્ટ કરી તમને જણાવી રહ્યાં છે. આ ટિપ્સ પેટના ગેસથી લઈને વજન ઉતારવામાં પણ મદદ કરશે. તો તમે પણ જાણીને નોંધી લેજો.

   આગળ વાંચો ગેસની પ્રોબ્લેમથી લઈને વજન ઉતારવામાં અસરકારક બાબા રામદેવની 10 અદભૂત ટિપ્સ.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ યોગગુરૂ બાબા રામદેવ અવાર-નવાર યોગ શિવિરો અને પ્રવચનોમાં હેલ્થથી જોડાયેલ ઘણી સમસ્યાઓ માટે ઘરેલૂ, સરળ અને અસરકારક ઉપાય જણાવે છે. બાબા કહે છે કે તેમની આ ટિપ્સથી કરોડો લોકોને ફાયદો થયો છે. જેથી આજે અમે તમને બાબા રામદેવના ઓફિશિયલ ફેસબુક પેજ અને યૂટ્યૂબના વીડિયોમાંથી 10 ટિપ્સ કલેક્ટ કરી તમને જણાવી રહ્યાં છે. આ ટિપ્સ પેટના ગેસથી લઈને વજન ઉતારવામાં પણ મદદ કરશે. તો તમે પણ જાણીને નોંધી લેજો.

   આગળ વાંચો ગેસની પ્રોબ્લેમથી લઈને વજન ઉતારવામાં અસરકારક બાબા રામદેવની 10 અદભૂત ટિપ્સ.

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: 10 best home remedies From Yog Guru Baba Ramdev
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  Top
  `