ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health» 10 best daily Yoga Poses For Men to leave healthy life

  બધાં જ પુરૂષોએ રોજ 10 મિનિટ કાઢી કરવા જોઈએ આ 10 કામ, મળશે આ ફાયદા

  Health Desk, Ahmedabad | Last Modified - Mar 05, 2018, 11:17 AM IST

  પુરૂષો માટે બેસ્ટ એવા 10 યોગાસન વિશે, જે જીવનભર જાળવશે તંદુરસ્તી
  • બધાં જ પુરૂષોએ રોજ 10 મિનિટ કાઢી કરવા જોઈએ આ 10 કામ
   +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   બધાં જ પુરૂષોએ રોજ 10 મિનિટ કાઢી કરવા જોઈએ આ 10 કામ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ વર્તમાન સમયમાં પુરૂષોમાં રોગોનું પ્રમાણ પણ વધી રહ્યું છે. જેથી દૈનિક જીવનમાં કેટલાક યોગાસન કરીને પુરૂષો ફિટ અને તંદુરસ્ત રહી શકે છે. યોગને કારણે વ્યક્તિ માત્ર તણાવભરી સ્‍થિતિમાંથી બહાર આવે છે તેવું નથી, પરંતુ મન શાંત થાય છે અને શરીર પણ તંદુરસ્ત રહે છે. યોગ ખૂબ લાભકારી છે. તે મન અને શરીરને શક્તિં આપે છે, એટલું ન નહી, પરંતુ આત્માને પણ શુદ્ધ કરે છે. યોગાસન એક ખુલ્લા, હવાની અવર-જવર થઇ શકે તેવા ઓરડામાં કરવો જોઇએ, જેથી શ્વાસ દ્વારા શરીરમાં શુદ્ધ વાયુ પહોંચી શકે. જેથી યોગ ઈન્સ્ટ્રક્ટર રત્નેશ પાંડે જણાવી રહ્યાં છે પુરૂષોની હેલ્થ માટે 10 બેસ્ટ યોગાસન વિશે. જે રોજ 10 મિનિટ કરવાથી ફિટ રહેશે પુરૂષો.


   આગળ વાંચો પુરૂષોએ રોજ 10 મિનિટ શું કરવું જોઈએ અને તેના ફાયદા.

  • બોટ મુદ્રા
   +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   બોટ મુદ્રા

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ વર્તમાન સમયમાં પુરૂષોમાં રોગોનું પ્રમાણ પણ વધી રહ્યું છે. જેથી દૈનિક જીવનમાં કેટલાક યોગાસન કરીને પુરૂષો ફિટ અને તંદુરસ્ત રહી શકે છે. યોગને કારણે વ્યક્તિ માત્ર તણાવભરી સ્‍થિતિમાંથી બહાર આવે છે તેવું નથી, પરંતુ મન શાંત થાય છે અને શરીર પણ તંદુરસ્ત રહે છે. યોગ ખૂબ લાભકારી છે. તે મન અને શરીરને શક્તિં આપે છે, એટલું ન નહી, પરંતુ આત્માને પણ શુદ્ધ કરે છે. યોગાસન એક ખુલ્લા, હવાની અવર-જવર થઇ શકે તેવા ઓરડામાં કરવો જોઇએ, જેથી શ્વાસ દ્વારા શરીરમાં શુદ્ધ વાયુ પહોંચી શકે. જેથી યોગ ઈન્સ્ટ્રક્ટર રત્નેશ પાંડે જણાવી રહ્યાં છે પુરૂષોની હેલ્થ માટે 10 બેસ્ટ યોગાસન વિશે. જે રોજ 10 મિનિટ કરવાથી ફિટ રહેશે પુરૂષો.


   આગળ વાંચો પુરૂષોએ રોજ 10 મિનિટ શું કરવું જોઈએ અને તેના ફાયદા.

  • વીર ભદ્રાસન
   +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   વીર ભદ્રાસન

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ વર્તમાન સમયમાં પુરૂષોમાં રોગોનું પ્રમાણ પણ વધી રહ્યું છે. જેથી દૈનિક જીવનમાં કેટલાક યોગાસન કરીને પુરૂષો ફિટ અને તંદુરસ્ત રહી શકે છે. યોગને કારણે વ્યક્તિ માત્ર તણાવભરી સ્‍થિતિમાંથી બહાર આવે છે તેવું નથી, પરંતુ મન શાંત થાય છે અને શરીર પણ તંદુરસ્ત રહે છે. યોગ ખૂબ લાભકારી છે. તે મન અને શરીરને શક્તિં આપે છે, એટલું ન નહી, પરંતુ આત્માને પણ શુદ્ધ કરે છે. યોગાસન એક ખુલ્લા, હવાની અવર-જવર થઇ શકે તેવા ઓરડામાં કરવો જોઇએ, જેથી શ્વાસ દ્વારા શરીરમાં શુદ્ધ વાયુ પહોંચી શકે. જેથી યોગ ઈન્સ્ટ્રક્ટર રત્નેશ પાંડે જણાવી રહ્યાં છે પુરૂષોની હેલ્થ માટે 10 બેસ્ટ યોગાસન વિશે. જે રોજ 10 મિનિટ કરવાથી ફિટ રહેશે પુરૂષો.


   આગળ વાંચો પુરૂષોએ રોજ 10 મિનિટ શું કરવું જોઈએ અને તેના ફાયદા.

  • પશ્ચિમોતાનાસન
   +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   પશ્ચિમોતાનાસન

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ વર્તમાન સમયમાં પુરૂષોમાં રોગોનું પ્રમાણ પણ વધી રહ્યું છે. જેથી દૈનિક જીવનમાં કેટલાક યોગાસન કરીને પુરૂષો ફિટ અને તંદુરસ્ત રહી શકે છે. યોગને કારણે વ્યક્તિ માત્ર તણાવભરી સ્‍થિતિમાંથી બહાર આવે છે તેવું નથી, પરંતુ મન શાંત થાય છે અને શરીર પણ તંદુરસ્ત રહે છે. યોગ ખૂબ લાભકારી છે. તે મન અને શરીરને શક્તિં આપે છે, એટલું ન નહી, પરંતુ આત્માને પણ શુદ્ધ કરે છે. યોગાસન એક ખુલ્લા, હવાની અવર-જવર થઇ શકે તેવા ઓરડામાં કરવો જોઇએ, જેથી શ્વાસ દ્વારા શરીરમાં શુદ્ધ વાયુ પહોંચી શકે. જેથી યોગ ઈન્સ્ટ્રક્ટર રત્નેશ પાંડે જણાવી રહ્યાં છે પુરૂષોની હેલ્થ માટે 10 બેસ્ટ યોગાસન વિશે. જે રોજ 10 મિનિટ કરવાથી ફિટ રહેશે પુરૂષો.


   આગળ વાંચો પુરૂષોએ રોજ 10 મિનિટ શું કરવું જોઈએ અને તેના ફાયદા.

  • પાદહસ્તાસન
   +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   પાદહસ્તાસન

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ વર્તમાન સમયમાં પુરૂષોમાં રોગોનું પ્રમાણ પણ વધી રહ્યું છે. જેથી દૈનિક જીવનમાં કેટલાક યોગાસન કરીને પુરૂષો ફિટ અને તંદુરસ્ત રહી શકે છે. યોગને કારણે વ્યક્તિ માત્ર તણાવભરી સ્‍થિતિમાંથી બહાર આવે છે તેવું નથી, પરંતુ મન શાંત થાય છે અને શરીર પણ તંદુરસ્ત રહે છે. યોગ ખૂબ લાભકારી છે. તે મન અને શરીરને શક્તિં આપે છે, એટલું ન નહી, પરંતુ આત્માને પણ શુદ્ધ કરે છે. યોગાસન એક ખુલ્લા, હવાની અવર-જવર થઇ શકે તેવા ઓરડામાં કરવો જોઇએ, જેથી શ્વાસ દ્વારા શરીરમાં શુદ્ધ વાયુ પહોંચી શકે. જેથી યોગ ઈન્સ્ટ્રક્ટર રત્નેશ પાંડે જણાવી રહ્યાં છે પુરૂષોની હેલ્થ માટે 10 બેસ્ટ યોગાસન વિશે. જે રોજ 10 મિનિટ કરવાથી ફિટ રહેશે પુરૂષો.


   આગળ વાંચો પુરૂષોએ રોજ 10 મિનિટ શું કરવું જોઈએ અને તેના ફાયદા.

  • પદ્માસન
   +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   પદ્માસન

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ વર્તમાન સમયમાં પુરૂષોમાં રોગોનું પ્રમાણ પણ વધી રહ્યું છે. જેથી દૈનિક જીવનમાં કેટલાક યોગાસન કરીને પુરૂષો ફિટ અને તંદુરસ્ત રહી શકે છે. યોગને કારણે વ્યક્તિ માત્ર તણાવભરી સ્‍થિતિમાંથી બહાર આવે છે તેવું નથી, પરંતુ મન શાંત થાય છે અને શરીર પણ તંદુરસ્ત રહે છે. યોગ ખૂબ લાભકારી છે. તે મન અને શરીરને શક્તિં આપે છે, એટલું ન નહી, પરંતુ આત્માને પણ શુદ્ધ કરે છે. યોગાસન એક ખુલ્લા, હવાની અવર-જવર થઇ શકે તેવા ઓરડામાં કરવો જોઇએ, જેથી શ્વાસ દ્વારા શરીરમાં શુદ્ધ વાયુ પહોંચી શકે. જેથી યોગ ઈન્સ્ટ્રક્ટર રત્નેશ પાંડે જણાવી રહ્યાં છે પુરૂષોની હેલ્થ માટે 10 બેસ્ટ યોગાસન વિશે. જે રોજ 10 મિનિટ કરવાથી ફિટ રહેશે પુરૂષો.


   આગળ વાંચો પુરૂષોએ રોજ 10 મિનિટ શું કરવું જોઈએ અને તેના ફાયદા.

  • સર્વાંગાસન
   +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   સર્વાંગાસન

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ વર્તમાન સમયમાં પુરૂષોમાં રોગોનું પ્રમાણ પણ વધી રહ્યું છે. જેથી દૈનિક જીવનમાં કેટલાક યોગાસન કરીને પુરૂષો ફિટ અને તંદુરસ્ત રહી શકે છે. યોગને કારણે વ્યક્તિ માત્ર તણાવભરી સ્‍થિતિમાંથી બહાર આવે છે તેવું નથી, પરંતુ મન શાંત થાય છે અને શરીર પણ તંદુરસ્ત રહે છે. યોગ ખૂબ લાભકારી છે. તે મન અને શરીરને શક્તિં આપે છે, એટલું ન નહી, પરંતુ આત્માને પણ શુદ્ધ કરે છે. યોગાસન એક ખુલ્લા, હવાની અવર-જવર થઇ શકે તેવા ઓરડામાં કરવો જોઇએ, જેથી શ્વાસ દ્વારા શરીરમાં શુદ્ધ વાયુ પહોંચી શકે. જેથી યોગ ઈન્સ્ટ્રક્ટર રત્નેશ પાંડે જણાવી રહ્યાં છે પુરૂષોની હેલ્થ માટે 10 બેસ્ટ યોગાસન વિશે. જે રોજ 10 મિનિટ કરવાથી ફિટ રહેશે પુરૂષો.


   આગળ વાંચો પુરૂષોએ રોજ 10 મિનિટ શું કરવું જોઈએ અને તેના ફાયદા.

  • હલાસન
   +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   હલાસન

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ વર્તમાન સમયમાં પુરૂષોમાં રોગોનું પ્રમાણ પણ વધી રહ્યું છે. જેથી દૈનિક જીવનમાં કેટલાક યોગાસન કરીને પુરૂષો ફિટ અને તંદુરસ્ત રહી શકે છે. યોગને કારણે વ્યક્તિ માત્ર તણાવભરી સ્‍થિતિમાંથી બહાર આવે છે તેવું નથી, પરંતુ મન શાંત થાય છે અને શરીર પણ તંદુરસ્ત રહે છે. યોગ ખૂબ લાભકારી છે. તે મન અને શરીરને શક્તિં આપે છે, એટલું ન નહી, પરંતુ આત્માને પણ શુદ્ધ કરે છે. યોગાસન એક ખુલ્લા, હવાની અવર-જવર થઇ શકે તેવા ઓરડામાં કરવો જોઇએ, જેથી શ્વાસ દ્વારા શરીરમાં શુદ્ધ વાયુ પહોંચી શકે. જેથી યોગ ઈન્સ્ટ્રક્ટર રત્નેશ પાંડે જણાવી રહ્યાં છે પુરૂષોની હેલ્થ માટે 10 બેસ્ટ યોગાસન વિશે. જે રોજ 10 મિનિટ કરવાથી ફિટ રહેશે પુરૂષો.


   આગળ વાંચો પુરૂષોએ રોજ 10 મિનિટ શું કરવું જોઈએ અને તેના ફાયદા.

  • ટ્રી સ્ટેન્ડ પોઝ
   +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   ટ્રી સ્ટેન્ડ પોઝ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ વર્તમાન સમયમાં પુરૂષોમાં રોગોનું પ્રમાણ પણ વધી રહ્યું છે. જેથી દૈનિક જીવનમાં કેટલાક યોગાસન કરીને પુરૂષો ફિટ અને તંદુરસ્ત રહી શકે છે. યોગને કારણે વ્યક્તિ માત્ર તણાવભરી સ્‍થિતિમાંથી બહાર આવે છે તેવું નથી, પરંતુ મન શાંત થાય છે અને શરીર પણ તંદુરસ્ત રહે છે. યોગ ખૂબ લાભકારી છે. તે મન અને શરીરને શક્તિં આપે છે, એટલું ન નહી, પરંતુ આત્માને પણ શુદ્ધ કરે છે. યોગાસન એક ખુલ્લા, હવાની અવર-જવર થઇ શકે તેવા ઓરડામાં કરવો જોઇએ, જેથી શ્વાસ દ્વારા શરીરમાં શુદ્ધ વાયુ પહોંચી શકે. જેથી યોગ ઈન્સ્ટ્રક્ટર રત્નેશ પાંડે જણાવી રહ્યાં છે પુરૂષોની હેલ્થ માટે 10 બેસ્ટ યોગાસન વિશે. જે રોજ 10 મિનિટ કરવાથી ફિટ રહેશે પુરૂષો.


   આગળ વાંચો પુરૂષોએ રોજ 10 મિનિટ શું કરવું જોઈએ અને તેના ફાયદા.

  • પદ્માસન
   +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   પદ્માસન

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ વર્તમાન સમયમાં પુરૂષોમાં રોગોનું પ્રમાણ પણ વધી રહ્યું છે. જેથી દૈનિક જીવનમાં કેટલાક યોગાસન કરીને પુરૂષો ફિટ અને તંદુરસ્ત રહી શકે છે. યોગને કારણે વ્યક્તિ માત્ર તણાવભરી સ્‍થિતિમાંથી બહાર આવે છે તેવું નથી, પરંતુ મન શાંત થાય છે અને શરીર પણ તંદુરસ્ત રહે છે. યોગ ખૂબ લાભકારી છે. તે મન અને શરીરને શક્તિં આપે છે, એટલું ન નહી, પરંતુ આત્માને પણ શુદ્ધ કરે છે. યોગાસન એક ખુલ્લા, હવાની અવર-જવર થઇ શકે તેવા ઓરડામાં કરવો જોઇએ, જેથી શ્વાસ દ્વારા શરીરમાં શુદ્ધ વાયુ પહોંચી શકે. જેથી યોગ ઈન્સ્ટ્રક્ટર રત્નેશ પાંડે જણાવી રહ્યાં છે પુરૂષોની હેલ્થ માટે 10 બેસ્ટ યોગાસન વિશે. જે રોજ 10 મિનિટ કરવાથી ફિટ રહેશે પુરૂષો.


   આગળ વાંચો પુરૂષોએ રોજ 10 મિનિટ શું કરવું જોઈએ અને તેના ફાયદા.

  • વર્જાસન
   +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   વર્જાસન

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ વર્તમાન સમયમાં પુરૂષોમાં રોગોનું પ્રમાણ પણ વધી રહ્યું છે. જેથી દૈનિક જીવનમાં કેટલાક યોગાસન કરીને પુરૂષો ફિટ અને તંદુરસ્ત રહી શકે છે. યોગને કારણે વ્યક્તિ માત્ર તણાવભરી સ્‍થિતિમાંથી બહાર આવે છે તેવું નથી, પરંતુ મન શાંત થાય છે અને શરીર પણ તંદુરસ્ત રહે છે. યોગ ખૂબ લાભકારી છે. તે મન અને શરીરને શક્તિં આપે છે, એટલું ન નહી, પરંતુ આત્માને પણ શુદ્ધ કરે છે. યોગાસન એક ખુલ્લા, હવાની અવર-જવર થઇ શકે તેવા ઓરડામાં કરવો જોઇએ, જેથી શ્વાસ દ્વારા શરીરમાં શુદ્ધ વાયુ પહોંચી શકે. જેથી યોગ ઈન્સ્ટ્રક્ટર રત્નેશ પાંડે જણાવી રહ્યાં છે પુરૂષોની હેલ્થ માટે 10 બેસ્ટ યોગાસન વિશે. જે રોજ 10 મિનિટ કરવાથી ફિટ રહેશે પુરૂષો.


   આગળ વાંચો પુરૂષોએ રોજ 10 મિનિટ શું કરવું જોઈએ અને તેના ફાયદા.

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: 10 best daily Yoga Poses For Men to leave healthy life
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  Top
  `