ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health» 10 bad Late-Night Habits That Cause Weight Gain

  રાતે આવી બેદરકારી અને 10 ભૂલોથી વધે છે વજન અને ફેટ, કરશો તો પસ્તાશો

  Health Desk, Ahmedabad | Last Modified - Apr 18, 2018, 04:45 PM IST

  તમારું વજન વધવા પાછળ જવાબદાર છે રાતે કરાતી આ 10 ભૂલો, તમે ન કરતાં
  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ઉંઘ અને આપણાં સ્વાસ્થ્ય વચ્ચે સીધો સંબંધ છે. જે વ્યક્તિને પ્રોપર ઉંઘ નથી આવતી તેમને સ્વાસ્થ્ય સંબંધી ઘણી પ્રોબ્લેમ્સ પરેશાન કરે છે. એ જ રીતે અનિદ્રાની સમસ્યાને કારણે વજન પર પણ અસર થાય છે. જો તમે અનિદ્રાની પ્રોબ્લેમ રહેતી હોય તો ધીરે-ધીરે તમારું વજન વધી શકે છે. જેમાં કેટલાક લોકો રાતે સૂતાં પહેલાં એવી ભૂલો કરે છે જે વજન વધારે છે. જેથી જનરલ ફિઝિશિયન ડો. દીપક ચતુર્વેદી જણાવી રહ્યાં છે એવી 10 ભૂલો વિશે જે લોકો રાતે સૂતાં પહેલાં કરે છે. જેના કારણે વજન વધે છે તો આવી ભૂલો અવોઈડ કરવી જોઈએ.


   આગળ વાંચો રાતે કઈ ભૂલો કરવાથી ધીરે-ધીરે વજન અને ચરબી વધવા લાગે છે.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ઉંઘ અને આપણાં સ્વાસ્થ્ય વચ્ચે સીધો સંબંધ છે. જે વ્યક્તિને પ્રોપર ઉંઘ નથી આવતી તેમને સ્વાસ્થ્ય સંબંધી ઘણી પ્રોબ્લેમ્સ પરેશાન કરે છે. એ જ રીતે અનિદ્રાની સમસ્યાને કારણે વજન પર પણ અસર થાય છે. જો તમે અનિદ્રાની પ્રોબ્લેમ રહેતી હોય તો ધીરે-ધીરે તમારું વજન વધી શકે છે. જેમાં કેટલાક લોકો રાતે સૂતાં પહેલાં એવી ભૂલો કરે છે જે વજન વધારે છે. જેથી જનરલ ફિઝિશિયન ડો. દીપક ચતુર્વેદી જણાવી રહ્યાં છે એવી 10 ભૂલો વિશે જે લોકો રાતે સૂતાં પહેલાં કરે છે. જેના કારણે વજન વધે છે તો આવી ભૂલો અવોઈડ કરવી જોઈએ.


   આગળ વાંચો રાતે કઈ ભૂલો કરવાથી ધીરે-ધીરે વજન અને ચરબી વધવા લાગે છે.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ઉંઘ અને આપણાં સ્વાસ્થ્ય વચ્ચે સીધો સંબંધ છે. જે વ્યક્તિને પ્રોપર ઉંઘ નથી આવતી તેમને સ્વાસ્થ્ય સંબંધી ઘણી પ્રોબ્લેમ્સ પરેશાન કરે છે. એ જ રીતે અનિદ્રાની સમસ્યાને કારણે વજન પર પણ અસર થાય છે. જો તમે અનિદ્રાની પ્રોબ્લેમ રહેતી હોય તો ધીરે-ધીરે તમારું વજન વધી શકે છે. જેમાં કેટલાક લોકો રાતે સૂતાં પહેલાં એવી ભૂલો કરે છે જે વજન વધારે છે. જેથી જનરલ ફિઝિશિયન ડો. દીપક ચતુર્વેદી જણાવી રહ્યાં છે એવી 10 ભૂલો વિશે જે લોકો રાતે સૂતાં પહેલાં કરે છે. જેના કારણે વજન વધે છે તો આવી ભૂલો અવોઈડ કરવી જોઈએ.


   આગળ વાંચો રાતે કઈ ભૂલો કરવાથી ધીરે-ધીરે વજન અને ચરબી વધવા લાગે છે.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ઉંઘ અને આપણાં સ્વાસ્થ્ય વચ્ચે સીધો સંબંધ છે. જે વ્યક્તિને પ્રોપર ઉંઘ નથી આવતી તેમને સ્વાસ્થ્ય સંબંધી ઘણી પ્રોબ્લેમ્સ પરેશાન કરે છે. એ જ રીતે અનિદ્રાની સમસ્યાને કારણે વજન પર પણ અસર થાય છે. જો તમે અનિદ્રાની પ્રોબ્લેમ રહેતી હોય તો ધીરે-ધીરે તમારું વજન વધી શકે છે. જેમાં કેટલાક લોકો રાતે સૂતાં પહેલાં એવી ભૂલો કરે છે જે વજન વધારે છે. જેથી જનરલ ફિઝિશિયન ડો. દીપક ચતુર્વેદી જણાવી રહ્યાં છે એવી 10 ભૂલો વિશે જે લોકો રાતે સૂતાં પહેલાં કરે છે. જેના કારણે વજન વધે છે તો આવી ભૂલો અવોઈડ કરવી જોઈએ.


   આગળ વાંચો રાતે કઈ ભૂલો કરવાથી ધીરે-ધીરે વજન અને ચરબી વધવા લાગે છે.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ઉંઘ અને આપણાં સ્વાસ્થ્ય વચ્ચે સીધો સંબંધ છે. જે વ્યક્તિને પ્રોપર ઉંઘ નથી આવતી તેમને સ્વાસ્થ્ય સંબંધી ઘણી પ્રોબ્લેમ્સ પરેશાન કરે છે. એ જ રીતે અનિદ્રાની સમસ્યાને કારણે વજન પર પણ અસર થાય છે. જો તમે અનિદ્રાની પ્રોબ્લેમ રહેતી હોય તો ધીરે-ધીરે તમારું વજન વધી શકે છે. જેમાં કેટલાક લોકો રાતે સૂતાં પહેલાં એવી ભૂલો કરે છે જે વજન વધારે છે. જેથી જનરલ ફિઝિશિયન ડો. દીપક ચતુર્વેદી જણાવી રહ્યાં છે એવી 10 ભૂલો વિશે જે લોકો રાતે સૂતાં પહેલાં કરે છે. જેના કારણે વજન વધે છે તો આવી ભૂલો અવોઈડ કરવી જોઈએ.


   આગળ વાંચો રાતે કઈ ભૂલો કરવાથી ધીરે-ધીરે વજન અને ચરબી વધવા લાગે છે.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ઉંઘ અને આપણાં સ્વાસ્થ્ય વચ્ચે સીધો સંબંધ છે. જે વ્યક્તિને પ્રોપર ઉંઘ નથી આવતી તેમને સ્વાસ્થ્ય સંબંધી ઘણી પ્રોબ્લેમ્સ પરેશાન કરે છે. એ જ રીતે અનિદ્રાની સમસ્યાને કારણે વજન પર પણ અસર થાય છે. જો તમે અનિદ્રાની પ્રોબ્લેમ રહેતી હોય તો ધીરે-ધીરે તમારું વજન વધી શકે છે. જેમાં કેટલાક લોકો રાતે સૂતાં પહેલાં એવી ભૂલો કરે છે જે વજન વધારે છે. જેથી જનરલ ફિઝિશિયન ડો. દીપક ચતુર્વેદી જણાવી રહ્યાં છે એવી 10 ભૂલો વિશે જે લોકો રાતે સૂતાં પહેલાં કરે છે. જેના કારણે વજન વધે છે તો આવી ભૂલો અવોઈડ કરવી જોઈએ.


   આગળ વાંચો રાતે કઈ ભૂલો કરવાથી ધીરે-ધીરે વજન અને ચરબી વધવા લાગે છે.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ઉંઘ અને આપણાં સ્વાસ્થ્ય વચ્ચે સીધો સંબંધ છે. જે વ્યક્તિને પ્રોપર ઉંઘ નથી આવતી તેમને સ્વાસ્થ્ય સંબંધી ઘણી પ્રોબ્લેમ્સ પરેશાન કરે છે. એ જ રીતે અનિદ્રાની સમસ્યાને કારણે વજન પર પણ અસર થાય છે. જો તમે અનિદ્રાની પ્રોબ્લેમ રહેતી હોય તો ધીરે-ધીરે તમારું વજન વધી શકે છે. જેમાં કેટલાક લોકો રાતે સૂતાં પહેલાં એવી ભૂલો કરે છે જે વજન વધારે છે. જેથી જનરલ ફિઝિશિયન ડો. દીપક ચતુર્વેદી જણાવી રહ્યાં છે એવી 10 ભૂલો વિશે જે લોકો રાતે સૂતાં પહેલાં કરે છે. જેના કારણે વજન વધે છે તો આવી ભૂલો અવોઈડ કરવી જોઈએ.


   આગળ વાંચો રાતે કઈ ભૂલો કરવાથી ધીરે-ધીરે વજન અને ચરબી વધવા લાગે છે.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ઉંઘ અને આપણાં સ્વાસ્થ્ય વચ્ચે સીધો સંબંધ છે. જે વ્યક્તિને પ્રોપર ઉંઘ નથી આવતી તેમને સ્વાસ્થ્ય સંબંધી ઘણી પ્રોબ્લેમ્સ પરેશાન કરે છે. એ જ રીતે અનિદ્રાની સમસ્યાને કારણે વજન પર પણ અસર થાય છે. જો તમે અનિદ્રાની પ્રોબ્લેમ રહેતી હોય તો ધીરે-ધીરે તમારું વજન વધી શકે છે. જેમાં કેટલાક લોકો રાતે સૂતાં પહેલાં એવી ભૂલો કરે છે જે વજન વધારે છે. જેથી જનરલ ફિઝિશિયન ડો. દીપક ચતુર્વેદી જણાવી રહ્યાં છે એવી 10 ભૂલો વિશે જે લોકો રાતે સૂતાં પહેલાં કરે છે. જેના કારણે વજન વધે છે તો આવી ભૂલો અવોઈડ કરવી જોઈએ.


   આગળ વાંચો રાતે કઈ ભૂલો કરવાથી ધીરે-ધીરે વજન અને ચરબી વધવા લાગે છે.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ઉંઘ અને આપણાં સ્વાસ્થ્ય વચ્ચે સીધો સંબંધ છે. જે વ્યક્તિને પ્રોપર ઉંઘ નથી આવતી તેમને સ્વાસ્થ્ય સંબંધી ઘણી પ્રોબ્લેમ્સ પરેશાન કરે છે. એ જ રીતે અનિદ્રાની સમસ્યાને કારણે વજન પર પણ અસર થાય છે. જો તમે અનિદ્રાની પ્રોબ્લેમ રહેતી હોય તો ધીરે-ધીરે તમારું વજન વધી શકે છે. જેમાં કેટલાક લોકો રાતે સૂતાં પહેલાં એવી ભૂલો કરે છે જે વજન વધારે છે. જેથી જનરલ ફિઝિશિયન ડો. દીપક ચતુર્વેદી જણાવી રહ્યાં છે એવી 10 ભૂલો વિશે જે લોકો રાતે સૂતાં પહેલાં કરે છે. જેના કારણે વજન વધે છે તો આવી ભૂલો અવોઈડ કરવી જોઈએ.


   આગળ વાંચો રાતે કઈ ભૂલો કરવાથી ધીરે-ધીરે વજન અને ચરબી વધવા લાગે છે.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ઉંઘ અને આપણાં સ્વાસ્થ્ય વચ્ચે સીધો સંબંધ છે. જે વ્યક્તિને પ્રોપર ઉંઘ નથી આવતી તેમને સ્વાસ્થ્ય સંબંધી ઘણી પ્રોબ્લેમ્સ પરેશાન કરે છે. એ જ રીતે અનિદ્રાની સમસ્યાને કારણે વજન પર પણ અસર થાય છે. જો તમે અનિદ્રાની પ્રોબ્લેમ રહેતી હોય તો ધીરે-ધીરે તમારું વજન વધી શકે છે. જેમાં કેટલાક લોકો રાતે સૂતાં પહેલાં એવી ભૂલો કરે છે જે વજન વધારે છે. જેથી જનરલ ફિઝિશિયન ડો. દીપક ચતુર્વેદી જણાવી રહ્યાં છે એવી 10 ભૂલો વિશે જે લોકો રાતે સૂતાં પહેલાં કરે છે. જેના કારણે વજન વધે છે તો આવી ભૂલો અવોઈડ કરવી જોઈએ.


   આગળ વાંચો રાતે કઈ ભૂલો કરવાથી ધીરે-ધીરે વજન અને ચરબી વધવા લાગે છે.

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: 10 bad Late-Night Habits That Cause Weight Gain
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  Top
  `