ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health» તમારા વાળને નુકસાન પહોંચાડે છે આ 10 આદતો | Bad Habits That Make Your Hair Damage

  તમારા વાળને નુકસાન પહોંચાડે છે આ 10 આદતો, આજે જ બદલી નાખો

  Divyabhaskar.com | Last Modified - May 05, 2018, 06:12 PM IST

  કોઈ ખરતા વાળથી પરેશાન છે તો કોઈ સફેદ થતા વાળથી તો કોઈ પાતળા વાળને લઈને પરેશાન છે.
  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ આજે દરેક બીજી અથવા ત્રીજી વ્યક્તિ વાળની સમસ્યાથી પરેશાન છે. કોઈ ખરતા વાળથી પરેશાન છે તો કોઈ સફેદ થતા વાળથી તો કોઈ પાતળા વાળને લઈને પરેશાન છે. દરેક વ્યક્તિ એવું ઈચ્છે છે કે તેના વાળ લાંબા, ચમકદાર અને સ્વસ્થ હોય. પરંતુ વાળની યોગ્ય સંભાળ ન થવાના કારણે આ તમામ સમસ્યાઓ ઉત્પન્ન થવા લાગે છે.

   વાળની યોગ્ય રીતે સંભાળ ન કરવાના કારણે હેયર ફોલ, હેયર ડ્રાય અને ડેન્ડ્રફ જેવી પ્રોબ્લેમ્સ થવા લાગે છે. સાથે જ દિવસ દરમિયાન આપણે કેટલીક એવી ભૂલો કરીએ છીએ જેની ખરાબ અસર વાળ પર થાય છે. આજે અમે તમને તમારી એવી 10 આદતો વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ જે તમારા વાળને નુકસાન પહોંચાડે છે.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં વાંચો 10 ખરાબ આદતો તમારા વાળ માટે નુકસાનકારક છે...

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ આજે દરેક બીજી અથવા ત્રીજી વ્યક્તિ વાળની સમસ્યાથી પરેશાન છે. કોઈ ખરતા વાળથી પરેશાન છે તો કોઈ સફેદ થતા વાળથી તો કોઈ પાતળા વાળને લઈને પરેશાન છે. દરેક વ્યક્તિ એવું ઈચ્છે છે કે તેના વાળ લાંબા, ચમકદાર અને સ્વસ્થ હોય. પરંતુ વાળની યોગ્ય સંભાળ ન થવાના કારણે આ તમામ સમસ્યાઓ ઉત્પન્ન થવા લાગે છે.

   વાળની યોગ્ય રીતે સંભાળ ન કરવાના કારણે હેયર ફોલ, હેયર ડ્રાય અને ડેન્ડ્રફ જેવી પ્રોબ્લેમ્સ થવા લાગે છે. સાથે જ દિવસ દરમિયાન આપણે કેટલીક એવી ભૂલો કરીએ છીએ જેની ખરાબ અસર વાળ પર થાય છે. આજે અમે તમને તમારી એવી 10 આદતો વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ જે તમારા વાળને નુકસાન પહોંચાડે છે.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં વાંચો 10 ખરાબ આદતો તમારા વાળ માટે નુકસાનકારક છે...

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ આજે દરેક બીજી અથવા ત્રીજી વ્યક્તિ વાળની સમસ્યાથી પરેશાન છે. કોઈ ખરતા વાળથી પરેશાન છે તો કોઈ સફેદ થતા વાળથી તો કોઈ પાતળા વાળને લઈને પરેશાન છે. દરેક વ્યક્તિ એવું ઈચ્છે છે કે તેના વાળ લાંબા, ચમકદાર અને સ્વસ્થ હોય. પરંતુ વાળની યોગ્ય સંભાળ ન થવાના કારણે આ તમામ સમસ્યાઓ ઉત્પન્ન થવા લાગે છે.

   વાળની યોગ્ય રીતે સંભાળ ન કરવાના કારણે હેયર ફોલ, હેયર ડ્રાય અને ડેન્ડ્રફ જેવી પ્રોબ્લેમ્સ થવા લાગે છે. સાથે જ દિવસ દરમિયાન આપણે કેટલીક એવી ભૂલો કરીએ છીએ જેની ખરાબ અસર વાળ પર થાય છે. આજે અમે તમને તમારી એવી 10 આદતો વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ જે તમારા વાળને નુકસાન પહોંચાડે છે.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં વાંચો 10 ખરાબ આદતો તમારા વાળ માટે નુકસાનકારક છે...

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ આજે દરેક બીજી અથવા ત્રીજી વ્યક્તિ વાળની સમસ્યાથી પરેશાન છે. કોઈ ખરતા વાળથી પરેશાન છે તો કોઈ સફેદ થતા વાળથી તો કોઈ પાતળા વાળને લઈને પરેશાન છે. દરેક વ્યક્તિ એવું ઈચ્છે છે કે તેના વાળ લાંબા, ચમકદાર અને સ્વસ્થ હોય. પરંતુ વાળની યોગ્ય સંભાળ ન થવાના કારણે આ તમામ સમસ્યાઓ ઉત્પન્ન થવા લાગે છે.

   વાળની યોગ્ય રીતે સંભાળ ન કરવાના કારણે હેયર ફોલ, હેયર ડ્રાય અને ડેન્ડ્રફ જેવી પ્રોબ્લેમ્સ થવા લાગે છે. સાથે જ દિવસ દરમિયાન આપણે કેટલીક એવી ભૂલો કરીએ છીએ જેની ખરાબ અસર વાળ પર થાય છે. આજે અમે તમને તમારી એવી 10 આદતો વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ જે તમારા વાળને નુકસાન પહોંચાડે છે.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં વાંચો 10 ખરાબ આદતો તમારા વાળ માટે નુકસાનકારક છે...

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ આજે દરેક બીજી અથવા ત્રીજી વ્યક્તિ વાળની સમસ્યાથી પરેશાન છે. કોઈ ખરતા વાળથી પરેશાન છે તો કોઈ સફેદ થતા વાળથી તો કોઈ પાતળા વાળને લઈને પરેશાન છે. દરેક વ્યક્તિ એવું ઈચ્છે છે કે તેના વાળ લાંબા, ચમકદાર અને સ્વસ્થ હોય. પરંતુ વાળની યોગ્ય સંભાળ ન થવાના કારણે આ તમામ સમસ્યાઓ ઉત્પન્ન થવા લાગે છે.

   વાળની યોગ્ય રીતે સંભાળ ન કરવાના કારણે હેયર ફોલ, હેયર ડ્રાય અને ડેન્ડ્રફ જેવી પ્રોબ્લેમ્સ થવા લાગે છે. સાથે જ દિવસ દરમિયાન આપણે કેટલીક એવી ભૂલો કરીએ છીએ જેની ખરાબ અસર વાળ પર થાય છે. આજે અમે તમને તમારી એવી 10 આદતો વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ જે તમારા વાળને નુકસાન પહોંચાડે છે.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં વાંચો 10 ખરાબ આદતો તમારા વાળ માટે નુકસાનકારક છે...

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ આજે દરેક બીજી અથવા ત્રીજી વ્યક્તિ વાળની સમસ્યાથી પરેશાન છે. કોઈ ખરતા વાળથી પરેશાન છે તો કોઈ સફેદ થતા વાળથી તો કોઈ પાતળા વાળને લઈને પરેશાન છે. દરેક વ્યક્તિ એવું ઈચ્છે છે કે તેના વાળ લાંબા, ચમકદાર અને સ્વસ્થ હોય. પરંતુ વાળની યોગ્ય સંભાળ ન થવાના કારણે આ તમામ સમસ્યાઓ ઉત્પન્ન થવા લાગે છે.

   વાળની યોગ્ય રીતે સંભાળ ન કરવાના કારણે હેયર ફોલ, હેયર ડ્રાય અને ડેન્ડ્રફ જેવી પ્રોબ્લેમ્સ થવા લાગે છે. સાથે જ દિવસ દરમિયાન આપણે કેટલીક એવી ભૂલો કરીએ છીએ જેની ખરાબ અસર વાળ પર થાય છે. આજે અમે તમને તમારી એવી 10 આદતો વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ જે તમારા વાળને નુકસાન પહોંચાડે છે.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં વાંચો 10 ખરાબ આદતો તમારા વાળ માટે નુકસાનકારક છે...

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ આજે દરેક બીજી અથવા ત્રીજી વ્યક્તિ વાળની સમસ્યાથી પરેશાન છે. કોઈ ખરતા વાળથી પરેશાન છે તો કોઈ સફેદ થતા વાળથી તો કોઈ પાતળા વાળને લઈને પરેશાન છે. દરેક વ્યક્તિ એવું ઈચ્છે છે કે તેના વાળ લાંબા, ચમકદાર અને સ્વસ્થ હોય. પરંતુ વાળની યોગ્ય સંભાળ ન થવાના કારણે આ તમામ સમસ્યાઓ ઉત્પન્ન થવા લાગે છે.

   વાળની યોગ્ય રીતે સંભાળ ન કરવાના કારણે હેયર ફોલ, હેયર ડ્રાય અને ડેન્ડ્રફ જેવી પ્રોબ્લેમ્સ થવા લાગે છે. સાથે જ દિવસ દરમિયાન આપણે કેટલીક એવી ભૂલો કરીએ છીએ જેની ખરાબ અસર વાળ પર થાય છે. આજે અમે તમને તમારી એવી 10 આદતો વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ જે તમારા વાળને નુકસાન પહોંચાડે છે.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં વાંચો 10 ખરાબ આદતો તમારા વાળ માટે નુકસાનકારક છે...

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ આજે દરેક બીજી અથવા ત્રીજી વ્યક્તિ વાળની સમસ્યાથી પરેશાન છે. કોઈ ખરતા વાળથી પરેશાન છે તો કોઈ સફેદ થતા વાળથી તો કોઈ પાતળા વાળને લઈને પરેશાન છે. દરેક વ્યક્તિ એવું ઈચ્છે છે કે તેના વાળ લાંબા, ચમકદાર અને સ્વસ્થ હોય. પરંતુ વાળની યોગ્ય સંભાળ ન થવાના કારણે આ તમામ સમસ્યાઓ ઉત્પન્ન થવા લાગે છે.

   વાળની યોગ્ય રીતે સંભાળ ન કરવાના કારણે હેયર ફોલ, હેયર ડ્રાય અને ડેન્ડ્રફ જેવી પ્રોબ્લેમ્સ થવા લાગે છે. સાથે જ દિવસ દરમિયાન આપણે કેટલીક એવી ભૂલો કરીએ છીએ જેની ખરાબ અસર વાળ પર થાય છે. આજે અમે તમને તમારી એવી 10 આદતો વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ જે તમારા વાળને નુકસાન પહોંચાડે છે.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં વાંચો 10 ખરાબ આદતો તમારા વાળ માટે નુકસાનકારક છે...

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ આજે દરેક બીજી અથવા ત્રીજી વ્યક્તિ વાળની સમસ્યાથી પરેશાન છે. કોઈ ખરતા વાળથી પરેશાન છે તો કોઈ સફેદ થતા વાળથી તો કોઈ પાતળા વાળને લઈને પરેશાન છે. દરેક વ્યક્તિ એવું ઈચ્છે છે કે તેના વાળ લાંબા, ચમકદાર અને સ્વસ્થ હોય. પરંતુ વાળની યોગ્ય સંભાળ ન થવાના કારણે આ તમામ સમસ્યાઓ ઉત્પન્ન થવા લાગે છે.

   વાળની યોગ્ય રીતે સંભાળ ન કરવાના કારણે હેયર ફોલ, હેયર ડ્રાય અને ડેન્ડ્રફ જેવી પ્રોબ્લેમ્સ થવા લાગે છે. સાથે જ દિવસ દરમિયાન આપણે કેટલીક એવી ભૂલો કરીએ છીએ જેની ખરાબ અસર વાળ પર થાય છે. આજે અમે તમને તમારી એવી 10 આદતો વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ જે તમારા વાળને નુકસાન પહોંચાડે છે.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં વાંચો 10 ખરાબ આદતો તમારા વાળ માટે નુકસાનકારક છે...

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ આજે દરેક બીજી અથવા ત્રીજી વ્યક્તિ વાળની સમસ્યાથી પરેશાન છે. કોઈ ખરતા વાળથી પરેશાન છે તો કોઈ સફેદ થતા વાળથી તો કોઈ પાતળા વાળને લઈને પરેશાન છે. દરેક વ્યક્તિ એવું ઈચ્છે છે કે તેના વાળ લાંબા, ચમકદાર અને સ્વસ્થ હોય. પરંતુ વાળની યોગ્ય સંભાળ ન થવાના કારણે આ તમામ સમસ્યાઓ ઉત્પન્ન થવા લાગે છે.

   વાળની યોગ્ય રીતે સંભાળ ન કરવાના કારણે હેયર ફોલ, હેયર ડ્રાય અને ડેન્ડ્રફ જેવી પ્રોબ્લેમ્સ થવા લાગે છે. સાથે જ દિવસ દરમિયાન આપણે કેટલીક એવી ભૂલો કરીએ છીએ જેની ખરાબ અસર વાળ પર થાય છે. આજે અમે તમને તમારી એવી 10 આદતો વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ જે તમારા વાળને નુકસાન પહોંચાડે છે.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં વાંચો 10 ખરાબ આદતો તમારા વાળ માટે નુકસાનકારક છે...

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ આજે દરેક બીજી અથવા ત્રીજી વ્યક્તિ વાળની સમસ્યાથી પરેશાન છે. કોઈ ખરતા વાળથી પરેશાન છે તો કોઈ સફેદ થતા વાળથી તો કોઈ પાતળા વાળને લઈને પરેશાન છે. દરેક વ્યક્તિ એવું ઈચ્છે છે કે તેના વાળ લાંબા, ચમકદાર અને સ્વસ્થ હોય. પરંતુ વાળની યોગ્ય સંભાળ ન થવાના કારણે આ તમામ સમસ્યાઓ ઉત્પન્ન થવા લાગે છે.

   વાળની યોગ્ય રીતે સંભાળ ન કરવાના કારણે હેયર ફોલ, હેયર ડ્રાય અને ડેન્ડ્રફ જેવી પ્રોબ્લેમ્સ થવા લાગે છે. સાથે જ દિવસ દરમિયાન આપણે કેટલીક એવી ભૂલો કરીએ છીએ જેની ખરાબ અસર વાળ પર થાય છે. આજે અમે તમને તમારી એવી 10 આદતો વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ જે તમારા વાળને નુકસાન પહોંચાડે છે.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં વાંચો 10 ખરાબ આદતો તમારા વાળ માટે નુકસાનકારક છે...

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: તમારા વાળને નુકસાન પહોંચાડે છે આ 10 આદતો | Bad Habits That Make Your Hair Damage
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  Top
  `