ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health»  10 Ayurvedic Tips for strong Hair and healthy skin

  10 આયુર્વેદિક નુસખા જાણી લેશો, તો નહી થાય વાળ અને સ્કિનની કોઈ પરેશાની

  Health Desk, Ahmedabad | Last Modified - Apr 05, 2018, 06:19 PM IST

  આયુર્વેદમાં સદીઓથી ઉપયોગમાં લેવાય છે આ 10 રીત, વાળ અને સ્કિન માટે છે બેસ્ટ
  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ આયુર્વેદમાં સદીઓથી કેટલીક વસ્તુઓનો ઉપયોગ સુંદરતા વધારવા માટે કરવામાં આવે છે. આ ઉપાયોને પ્રચાની સમયની રોયલ ફેમિલીથી લઈને સામાન્ય લોકો પણ યુઝ કરતાં હતા. આ તમારા વાળને મજબૂત અને સ્કિનને હેલ્ધી બનાવવા માટે આજે પણ એટલા જ કામના છે. બ્યૂટી એક્સપર્ટ શાંતિ કુશવાહ આ વસ્તુઓનો ઉપયોગ જણાવી રહી છે. તો આજે તમે પણ જાણી લો.


   આગળ વાંચો આયુર્વેદમાં સદીઓથી ઉપયોગી 10 બેસ્ટ નુસખાઓ વિશે.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ આયુર્વેદમાં સદીઓથી કેટલીક વસ્તુઓનો ઉપયોગ સુંદરતા વધારવા માટે કરવામાં આવે છે. આ ઉપાયોને પ્રચાની સમયની રોયલ ફેમિલીથી લઈને સામાન્ય લોકો પણ યુઝ કરતાં હતા. આ તમારા વાળને મજબૂત અને સ્કિનને હેલ્ધી બનાવવા માટે આજે પણ એટલા જ કામના છે. બ્યૂટી એક્સપર્ટ શાંતિ કુશવાહ આ વસ્તુઓનો ઉપયોગ જણાવી રહી છે. તો આજે તમે પણ જાણી લો.


   આગળ વાંચો આયુર્વેદમાં સદીઓથી ઉપયોગી 10 બેસ્ટ નુસખાઓ વિશે.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ આયુર્વેદમાં સદીઓથી કેટલીક વસ્તુઓનો ઉપયોગ સુંદરતા વધારવા માટે કરવામાં આવે છે. આ ઉપાયોને પ્રચાની સમયની રોયલ ફેમિલીથી લઈને સામાન્ય લોકો પણ યુઝ કરતાં હતા. આ તમારા વાળને મજબૂત અને સ્કિનને હેલ્ધી બનાવવા માટે આજે પણ એટલા જ કામના છે. બ્યૂટી એક્સપર્ટ શાંતિ કુશવાહ આ વસ્તુઓનો ઉપયોગ જણાવી રહી છે. તો આજે તમે પણ જાણી લો.


   આગળ વાંચો આયુર્વેદમાં સદીઓથી ઉપયોગી 10 બેસ્ટ નુસખાઓ વિશે.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ આયુર્વેદમાં સદીઓથી કેટલીક વસ્તુઓનો ઉપયોગ સુંદરતા વધારવા માટે કરવામાં આવે છે. આ ઉપાયોને પ્રચાની સમયની રોયલ ફેમિલીથી લઈને સામાન્ય લોકો પણ યુઝ કરતાં હતા. આ તમારા વાળને મજબૂત અને સ્કિનને હેલ્ધી બનાવવા માટે આજે પણ એટલા જ કામના છે. બ્યૂટી એક્સપર્ટ શાંતિ કુશવાહ આ વસ્તુઓનો ઉપયોગ જણાવી રહી છે. તો આજે તમે પણ જાણી લો.


   આગળ વાંચો આયુર્વેદમાં સદીઓથી ઉપયોગી 10 બેસ્ટ નુસખાઓ વિશે.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ આયુર્વેદમાં સદીઓથી કેટલીક વસ્તુઓનો ઉપયોગ સુંદરતા વધારવા માટે કરવામાં આવે છે. આ ઉપાયોને પ્રચાની સમયની રોયલ ફેમિલીથી લઈને સામાન્ય લોકો પણ યુઝ કરતાં હતા. આ તમારા વાળને મજબૂત અને સ્કિનને હેલ્ધી બનાવવા માટે આજે પણ એટલા જ કામના છે. બ્યૂટી એક્સપર્ટ શાંતિ કુશવાહ આ વસ્તુઓનો ઉપયોગ જણાવી રહી છે. તો આજે તમે પણ જાણી લો.


   આગળ વાંચો આયુર્વેદમાં સદીઓથી ઉપયોગી 10 બેસ્ટ નુસખાઓ વિશે.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ આયુર્વેદમાં સદીઓથી કેટલીક વસ્તુઓનો ઉપયોગ સુંદરતા વધારવા માટે કરવામાં આવે છે. આ ઉપાયોને પ્રચાની સમયની રોયલ ફેમિલીથી લઈને સામાન્ય લોકો પણ યુઝ કરતાં હતા. આ તમારા વાળને મજબૂત અને સ્કિનને હેલ્ધી બનાવવા માટે આજે પણ એટલા જ કામના છે. બ્યૂટી એક્સપર્ટ શાંતિ કુશવાહ આ વસ્તુઓનો ઉપયોગ જણાવી રહી છે. તો આજે તમે પણ જાણી લો.


   આગળ વાંચો આયુર્વેદમાં સદીઓથી ઉપયોગી 10 બેસ્ટ નુસખાઓ વિશે.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ આયુર્વેદમાં સદીઓથી કેટલીક વસ્તુઓનો ઉપયોગ સુંદરતા વધારવા માટે કરવામાં આવે છે. આ ઉપાયોને પ્રચાની સમયની રોયલ ફેમિલીથી લઈને સામાન્ય લોકો પણ યુઝ કરતાં હતા. આ તમારા વાળને મજબૂત અને સ્કિનને હેલ્ધી બનાવવા માટે આજે પણ એટલા જ કામના છે. બ્યૂટી એક્સપર્ટ શાંતિ કુશવાહ આ વસ્તુઓનો ઉપયોગ જણાવી રહી છે. તો આજે તમે પણ જાણી લો.


   આગળ વાંચો આયુર્વેદમાં સદીઓથી ઉપયોગી 10 બેસ્ટ નુસખાઓ વિશે.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ આયુર્વેદમાં સદીઓથી કેટલીક વસ્તુઓનો ઉપયોગ સુંદરતા વધારવા માટે કરવામાં આવે છે. આ ઉપાયોને પ્રચાની સમયની રોયલ ફેમિલીથી લઈને સામાન્ય લોકો પણ યુઝ કરતાં હતા. આ તમારા વાળને મજબૂત અને સ્કિનને હેલ્ધી બનાવવા માટે આજે પણ એટલા જ કામના છે. બ્યૂટી એક્સપર્ટ શાંતિ કુશવાહ આ વસ્તુઓનો ઉપયોગ જણાવી રહી છે. તો આજે તમે પણ જાણી લો.


   આગળ વાંચો આયુર્વેદમાં સદીઓથી ઉપયોગી 10 બેસ્ટ નુસખાઓ વિશે.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ આયુર્વેદમાં સદીઓથી કેટલીક વસ્તુઓનો ઉપયોગ સુંદરતા વધારવા માટે કરવામાં આવે છે. આ ઉપાયોને પ્રચાની સમયની રોયલ ફેમિલીથી લઈને સામાન્ય લોકો પણ યુઝ કરતાં હતા. આ તમારા વાળને મજબૂત અને સ્કિનને હેલ્ધી બનાવવા માટે આજે પણ એટલા જ કામના છે. બ્યૂટી એક્સપર્ટ શાંતિ કુશવાહ આ વસ્તુઓનો ઉપયોગ જણાવી રહી છે. તો આજે તમે પણ જાણી લો.


   આગળ વાંચો આયુર્વેદમાં સદીઓથી ઉપયોગી 10 બેસ્ટ નુસખાઓ વિશે.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ આયુર્વેદમાં સદીઓથી કેટલીક વસ્તુઓનો ઉપયોગ સુંદરતા વધારવા માટે કરવામાં આવે છે. આ ઉપાયોને પ્રચાની સમયની રોયલ ફેમિલીથી લઈને સામાન્ય લોકો પણ યુઝ કરતાં હતા. આ તમારા વાળને મજબૂત અને સ્કિનને હેલ્ધી બનાવવા માટે આજે પણ એટલા જ કામના છે. બ્યૂટી એક્સપર્ટ શાંતિ કુશવાહ આ વસ્તુઓનો ઉપયોગ જણાવી રહી છે. તો આજે તમે પણ જાણી લો.


   આગળ વાંચો આયુર્વેદમાં સદીઓથી ઉપયોગી 10 બેસ્ટ નુસખાઓ વિશે.

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title:  10 Ayurvedic Tips for strong Hair and healthy skin
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  Top
  `