ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health» 10 awesome health Benefits of taking Cold Showers

  શરીરની આ 10 સમસ્યાથી બચાવે છે ઠંડા પાણીથી સ્નાન, તમે પણ આજે જાણી લો

  Health Desk, Ahmedabad | Last Modified - May 05, 2018, 01:29 PM IST

  ઠંડા પાણીથી નહાવાથી બીપી, હેડેક, ફેટ બર્નિંગ, ડિપ્રેશન થાય છે દૂર, જાણો અન્ય ફાયદા
  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ઠંડા કે ગરમ કેવા પાણીથી સ્નાન કરવું આપણાં શરીર અને સ્વાસ્થ્ય માટે સારું છે તેને લઈને ઘણાં લોકોમાં મૂંઝવણ રહે છે. ઉનાળામાં ઠંડા પાણીથી નહાવાની મજા આવે જ્યારે શિયાળામાં ગરમ પાણીથી નહાવું પડે છે. પણ આજે અમે તમને રોજ ઠંડા પાણીથી સ્નાન કરવાના ફાયદા જણાવીશું. શું તમે જાણો છો કે ઠંડા પાણીથી બ્રેન અને બોડી ફ્રેશ ફીલ કરે છે. સાથે જ બોડીમાં બ્લડ સર્ક્યુલેશન સુધરે છે. બોડીના મસલ્સ રિપેર થાય છે. આ રીતે ઘણી હેલ્થ પ્રોબ્લેમ્સ કંટ્રોલમાં રહે છે. જેથી આજે અમે તમને રોજ ઠંડા પાણીથી સ્નાન કરવાના જબરદસ્ત ફાયદાઓ વિશે જણાવીશું.

   આગળ વાંચો દરરોજ ઠંડા પાણીથી સ્નાન કરવાથી કેવા ગજબના સ્વાસ્થ્ય ફાયદાઓ મળે છે.
  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ઠંડા કે ગરમ કેવા પાણીથી સ્નાન કરવું આપણાં શરીર અને સ્વાસ્થ્ય માટે સારું છે તેને લઈને ઘણાં લોકોમાં મૂંઝવણ રહે છે. ઉનાળામાં ઠંડા પાણીથી નહાવાની મજા આવે જ્યારે શિયાળામાં ગરમ પાણીથી નહાવું પડે છે. પણ આજે અમે તમને રોજ ઠંડા પાણીથી સ્નાન કરવાના ફાયદા જણાવીશું. શું તમે જાણો છો કે ઠંડા પાણીથી બ્રેન અને બોડી ફ્રેશ ફીલ કરે છે. સાથે જ બોડીમાં બ્લડ સર્ક્યુલેશન સુધરે છે. બોડીના મસલ્સ રિપેર થાય છે. આ રીતે ઘણી હેલ્થ પ્રોબ્લેમ્સ કંટ્રોલમાં રહે છે. જેથી આજે અમે તમને રોજ ઠંડા પાણીથી સ્નાન કરવાના જબરદસ્ત ફાયદાઓ વિશે જણાવીશું.

   આગળ વાંચો દરરોજ ઠંડા પાણીથી સ્નાન કરવાથી કેવા ગજબના સ્વાસ્થ્ય ફાયદાઓ મળે છે.
  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ઠંડા કે ગરમ કેવા પાણીથી સ્નાન કરવું આપણાં શરીર અને સ્વાસ્થ્ય માટે સારું છે તેને લઈને ઘણાં લોકોમાં મૂંઝવણ રહે છે. ઉનાળામાં ઠંડા પાણીથી નહાવાની મજા આવે જ્યારે શિયાળામાં ગરમ પાણીથી નહાવું પડે છે. પણ આજે અમે તમને રોજ ઠંડા પાણીથી સ્નાન કરવાના ફાયદા જણાવીશું. શું તમે જાણો છો કે ઠંડા પાણીથી બ્રેન અને બોડી ફ્રેશ ફીલ કરે છે. સાથે જ બોડીમાં બ્લડ સર્ક્યુલેશન સુધરે છે. બોડીના મસલ્સ રિપેર થાય છે. આ રીતે ઘણી હેલ્થ પ્રોબ્લેમ્સ કંટ્રોલમાં રહે છે. જેથી આજે અમે તમને રોજ ઠંડા પાણીથી સ્નાન કરવાના જબરદસ્ત ફાયદાઓ વિશે જણાવીશું.

   આગળ વાંચો દરરોજ ઠંડા પાણીથી સ્નાન કરવાથી કેવા ગજબના સ્વાસ્થ્ય ફાયદાઓ મળે છે.
  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ઠંડા કે ગરમ કેવા પાણીથી સ્નાન કરવું આપણાં શરીર અને સ્વાસ્થ્ય માટે સારું છે તેને લઈને ઘણાં લોકોમાં મૂંઝવણ રહે છે. ઉનાળામાં ઠંડા પાણીથી નહાવાની મજા આવે જ્યારે શિયાળામાં ગરમ પાણીથી નહાવું પડે છે. પણ આજે અમે તમને રોજ ઠંડા પાણીથી સ્નાન કરવાના ફાયદા જણાવીશું. શું તમે જાણો છો કે ઠંડા પાણીથી બ્રેન અને બોડી ફ્રેશ ફીલ કરે છે. સાથે જ બોડીમાં બ્લડ સર્ક્યુલેશન સુધરે છે. બોડીના મસલ્સ રિપેર થાય છે. આ રીતે ઘણી હેલ્થ પ્રોબ્લેમ્સ કંટ્રોલમાં રહે છે. જેથી આજે અમે તમને રોજ ઠંડા પાણીથી સ્નાન કરવાના જબરદસ્ત ફાયદાઓ વિશે જણાવીશું.

   આગળ વાંચો દરરોજ ઠંડા પાણીથી સ્નાન કરવાથી કેવા ગજબના સ્વાસ્થ્ય ફાયદાઓ મળે છે.
  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ઠંડા કે ગરમ કેવા પાણીથી સ્નાન કરવું આપણાં શરીર અને સ્વાસ્થ્ય માટે સારું છે તેને લઈને ઘણાં લોકોમાં મૂંઝવણ રહે છે. ઉનાળામાં ઠંડા પાણીથી નહાવાની મજા આવે જ્યારે શિયાળામાં ગરમ પાણીથી નહાવું પડે છે. પણ આજે અમે તમને રોજ ઠંડા પાણીથી સ્નાન કરવાના ફાયદા જણાવીશું. શું તમે જાણો છો કે ઠંડા પાણીથી બ્રેન અને બોડી ફ્રેશ ફીલ કરે છે. સાથે જ બોડીમાં બ્લડ સર્ક્યુલેશન સુધરે છે. બોડીના મસલ્સ રિપેર થાય છે. આ રીતે ઘણી હેલ્થ પ્રોબ્લેમ્સ કંટ્રોલમાં રહે છે. જેથી આજે અમે તમને રોજ ઠંડા પાણીથી સ્નાન કરવાના જબરદસ્ત ફાયદાઓ વિશે જણાવીશું.

   આગળ વાંચો દરરોજ ઠંડા પાણીથી સ્નાન કરવાથી કેવા ગજબના સ્વાસ્થ્ય ફાયદાઓ મળે છે.
  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ઠંડા કે ગરમ કેવા પાણીથી સ્નાન કરવું આપણાં શરીર અને સ્વાસ્થ્ય માટે સારું છે તેને લઈને ઘણાં લોકોમાં મૂંઝવણ રહે છે. ઉનાળામાં ઠંડા પાણીથી નહાવાની મજા આવે જ્યારે શિયાળામાં ગરમ પાણીથી નહાવું પડે છે. પણ આજે અમે તમને રોજ ઠંડા પાણીથી સ્નાન કરવાના ફાયદા જણાવીશું. શું તમે જાણો છો કે ઠંડા પાણીથી બ્રેન અને બોડી ફ્રેશ ફીલ કરે છે. સાથે જ બોડીમાં બ્લડ સર્ક્યુલેશન સુધરે છે. બોડીના મસલ્સ રિપેર થાય છે. આ રીતે ઘણી હેલ્થ પ્રોબ્લેમ્સ કંટ્રોલમાં રહે છે. જેથી આજે અમે તમને રોજ ઠંડા પાણીથી સ્નાન કરવાના જબરદસ્ત ફાયદાઓ વિશે જણાવીશું.

   આગળ વાંચો દરરોજ ઠંડા પાણીથી સ્નાન કરવાથી કેવા ગજબના સ્વાસ્થ્ય ફાયદાઓ મળે છે.
  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ઠંડા કે ગરમ કેવા પાણીથી સ્નાન કરવું આપણાં શરીર અને સ્વાસ્થ્ય માટે સારું છે તેને લઈને ઘણાં લોકોમાં મૂંઝવણ રહે છે. ઉનાળામાં ઠંડા પાણીથી નહાવાની મજા આવે જ્યારે શિયાળામાં ગરમ પાણીથી નહાવું પડે છે. પણ આજે અમે તમને રોજ ઠંડા પાણીથી સ્નાન કરવાના ફાયદા જણાવીશું. શું તમે જાણો છો કે ઠંડા પાણીથી બ્રેન અને બોડી ફ્રેશ ફીલ કરે છે. સાથે જ બોડીમાં બ્લડ સર્ક્યુલેશન સુધરે છે. બોડીના મસલ્સ રિપેર થાય છે. આ રીતે ઘણી હેલ્થ પ્રોબ્લેમ્સ કંટ્રોલમાં રહે છે. જેથી આજે અમે તમને રોજ ઠંડા પાણીથી સ્નાન કરવાના જબરદસ્ત ફાયદાઓ વિશે જણાવીશું.

   આગળ વાંચો દરરોજ ઠંડા પાણીથી સ્નાન કરવાથી કેવા ગજબના સ્વાસ્થ્ય ફાયદાઓ મળે છે.
  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ઠંડા કે ગરમ કેવા પાણીથી સ્નાન કરવું આપણાં શરીર અને સ્વાસ્થ્ય માટે સારું છે તેને લઈને ઘણાં લોકોમાં મૂંઝવણ રહે છે. ઉનાળામાં ઠંડા પાણીથી નહાવાની મજા આવે જ્યારે શિયાળામાં ગરમ પાણીથી નહાવું પડે છે. પણ આજે અમે તમને રોજ ઠંડા પાણીથી સ્નાન કરવાના ફાયદા જણાવીશું. શું તમે જાણો છો કે ઠંડા પાણીથી બ્રેન અને બોડી ફ્રેશ ફીલ કરે છે. સાથે જ બોડીમાં બ્લડ સર્ક્યુલેશન સુધરે છે. બોડીના મસલ્સ રિપેર થાય છે. આ રીતે ઘણી હેલ્થ પ્રોબ્લેમ્સ કંટ્રોલમાં રહે છે. જેથી આજે અમે તમને રોજ ઠંડા પાણીથી સ્નાન કરવાના જબરદસ્ત ફાયદાઓ વિશે જણાવીશું.

   આગળ વાંચો દરરોજ ઠંડા પાણીથી સ્નાન કરવાથી કેવા ગજબના સ્વાસ્થ્ય ફાયદાઓ મળે છે.
  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ઠંડા કે ગરમ કેવા પાણીથી સ્નાન કરવું આપણાં શરીર અને સ્વાસ્થ્ય માટે સારું છે તેને લઈને ઘણાં લોકોમાં મૂંઝવણ રહે છે. ઉનાળામાં ઠંડા પાણીથી નહાવાની મજા આવે જ્યારે શિયાળામાં ગરમ પાણીથી નહાવું પડે છે. પણ આજે અમે તમને રોજ ઠંડા પાણીથી સ્નાન કરવાના ફાયદા જણાવીશું. શું તમે જાણો છો કે ઠંડા પાણીથી બ્રેન અને બોડી ફ્રેશ ફીલ કરે છે. સાથે જ બોડીમાં બ્લડ સર્ક્યુલેશન સુધરે છે. બોડીના મસલ્સ રિપેર થાય છે. આ રીતે ઘણી હેલ્થ પ્રોબ્લેમ્સ કંટ્રોલમાં રહે છે. જેથી આજે અમે તમને રોજ ઠંડા પાણીથી સ્નાન કરવાના જબરદસ્ત ફાયદાઓ વિશે જણાવીશું.

   આગળ વાંચો દરરોજ ઠંડા પાણીથી સ્નાન કરવાથી કેવા ગજબના સ્વાસ્થ્ય ફાયદાઓ મળે છે.
  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ઠંડા કે ગરમ કેવા પાણીથી સ્નાન કરવું આપણાં શરીર અને સ્વાસ્થ્ય માટે સારું છે તેને લઈને ઘણાં લોકોમાં મૂંઝવણ રહે છે. ઉનાળામાં ઠંડા પાણીથી નહાવાની મજા આવે જ્યારે શિયાળામાં ગરમ પાણીથી નહાવું પડે છે. પણ આજે અમે તમને રોજ ઠંડા પાણીથી સ્નાન કરવાના ફાયદા જણાવીશું. શું તમે જાણો છો કે ઠંડા પાણીથી બ્રેન અને બોડી ફ્રેશ ફીલ કરે છે. સાથે જ બોડીમાં બ્લડ સર્ક્યુલેશન સુધરે છે. બોડીના મસલ્સ રિપેર થાય છે. આ રીતે ઘણી હેલ્થ પ્રોબ્લેમ્સ કંટ્રોલમાં રહે છે. જેથી આજે અમે તમને રોજ ઠંડા પાણીથી સ્નાન કરવાના જબરદસ્ત ફાયદાઓ વિશે જણાવીશું.

   આગળ વાંચો દરરોજ ઠંડા પાણીથી સ્નાન કરવાથી કેવા ગજબના સ્વાસ્થ્ય ફાયદાઓ મળે છે.
  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: 10 awesome health Benefits of taking Cold Showers
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  Top
  `