ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health» 10 amazing benefits of drinking fennel seed milk daily

  રોજ સવારે દૂધમાં થોડી વરિયાળી નાખીને પી જુઓ, શરીર પર થશે આ 10 અસર

  Health Desk, Ahmedabad | Last Modified - Jan 22, 2018, 03:09 PM IST

  રોજ સવારે 1 ગ્લાસ નવશેકા દૂધમાં વરિયાળી મિક્ષ કરીને પીવો, થશે આ 10 અસર
  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ રોજ સાદું દૂધ પીવાની જગ્યાએ જો તેમાં 1/4 ચમચી વરિયાળી નાખીને પીવામાં આવે તો બીમારીઓથી બચી શકાય છે. શું તમે જાણો છો કે દૂધ અને વરિયાળીમાં એવા ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સ હોય છે જે શરીરને રોગોથી બચાવે છે. ડાયટિશિયન પ્રિયા ગુપ્તા જણાવી રહ્યાં છે રોજ દૂધમાં થોડી વરિયાળી નાખીને પીવાના ફાયદા.

   કઈ રીતે બનાવવું વરિયાળીવાળું દૂધ?
   1 ગ્લાસ દૂધમાં અડધી ચમચી વરિયાળી નાખીને દૂધ ઉકાળી લો. પછી તેને ગાળીને પીવો. વરિયાળીનો અર્ક દૂધમાં આવી જશે.
   આગળ વાંચો દૂધમાં વરિયાળી મિક્ષ કરીને પીવાથી કેવી અસર થાય છે.
  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ રોજ સાદું દૂધ પીવાની જગ્યાએ જો તેમાં 1/4 ચમચી વરિયાળી નાખીને પીવામાં આવે તો બીમારીઓથી બચી શકાય છે. શું તમે જાણો છો કે દૂધ અને વરિયાળીમાં એવા ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સ હોય છે જે શરીરને રોગોથી બચાવે છે. ડાયટિશિયન પ્રિયા ગુપ્તા જણાવી રહ્યાં છે રોજ દૂધમાં થોડી વરિયાળી નાખીને પીવાના ફાયદા.

   કઈ રીતે બનાવવું વરિયાળીવાળું દૂધ?
   1 ગ્લાસ દૂધમાં અડધી ચમચી વરિયાળી નાખીને દૂધ ઉકાળી લો. પછી તેને ગાળીને પીવો. વરિયાળીનો અર્ક દૂધમાં આવી જશે.
   આગળ વાંચો દૂધમાં વરિયાળી મિક્ષ કરીને પીવાથી કેવી અસર થાય છે.
  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ રોજ સાદું દૂધ પીવાની જગ્યાએ જો તેમાં 1/4 ચમચી વરિયાળી નાખીને પીવામાં આવે તો બીમારીઓથી બચી શકાય છે. શું તમે જાણો છો કે દૂધ અને વરિયાળીમાં એવા ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સ હોય છે જે શરીરને રોગોથી બચાવે છે. ડાયટિશિયન પ્રિયા ગુપ્તા જણાવી રહ્યાં છે રોજ દૂધમાં થોડી વરિયાળી નાખીને પીવાના ફાયદા.

   કઈ રીતે બનાવવું વરિયાળીવાળું દૂધ?
   1 ગ્લાસ દૂધમાં અડધી ચમચી વરિયાળી નાખીને દૂધ ઉકાળી લો. પછી તેને ગાળીને પીવો. વરિયાળીનો અર્ક દૂધમાં આવી જશે.
   આગળ વાંચો દૂધમાં વરિયાળી મિક્ષ કરીને પીવાથી કેવી અસર થાય છે.
  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ રોજ સાદું દૂધ પીવાની જગ્યાએ જો તેમાં 1/4 ચમચી વરિયાળી નાખીને પીવામાં આવે તો બીમારીઓથી બચી શકાય છે. શું તમે જાણો છો કે દૂધ અને વરિયાળીમાં એવા ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સ હોય છે જે શરીરને રોગોથી બચાવે છે. ડાયટિશિયન પ્રિયા ગુપ્તા જણાવી રહ્યાં છે રોજ દૂધમાં થોડી વરિયાળી નાખીને પીવાના ફાયદા.

   કઈ રીતે બનાવવું વરિયાળીવાળું દૂધ?
   1 ગ્લાસ દૂધમાં અડધી ચમચી વરિયાળી નાખીને દૂધ ઉકાળી લો. પછી તેને ગાળીને પીવો. વરિયાળીનો અર્ક દૂધમાં આવી જશે.
   આગળ વાંચો દૂધમાં વરિયાળી મિક્ષ કરીને પીવાથી કેવી અસર થાય છે.
  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ રોજ સાદું દૂધ પીવાની જગ્યાએ જો તેમાં 1/4 ચમચી વરિયાળી નાખીને પીવામાં આવે તો બીમારીઓથી બચી શકાય છે. શું તમે જાણો છો કે દૂધ અને વરિયાળીમાં એવા ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સ હોય છે જે શરીરને રોગોથી બચાવે છે. ડાયટિશિયન પ્રિયા ગુપ્તા જણાવી રહ્યાં છે રોજ દૂધમાં થોડી વરિયાળી નાખીને પીવાના ફાયદા.

   કઈ રીતે બનાવવું વરિયાળીવાળું દૂધ?
   1 ગ્લાસ દૂધમાં અડધી ચમચી વરિયાળી નાખીને દૂધ ઉકાળી લો. પછી તેને ગાળીને પીવો. વરિયાળીનો અર્ક દૂધમાં આવી જશે.
   આગળ વાંચો દૂધમાં વરિયાળી મિક્ષ કરીને પીવાથી કેવી અસર થાય છે.
  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ રોજ સાદું દૂધ પીવાની જગ્યાએ જો તેમાં 1/4 ચમચી વરિયાળી નાખીને પીવામાં આવે તો બીમારીઓથી બચી શકાય છે. શું તમે જાણો છો કે દૂધ અને વરિયાળીમાં એવા ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સ હોય છે જે શરીરને રોગોથી બચાવે છે. ડાયટિશિયન પ્રિયા ગુપ્તા જણાવી રહ્યાં છે રોજ દૂધમાં થોડી વરિયાળી નાખીને પીવાના ફાયદા.

   કઈ રીતે બનાવવું વરિયાળીવાળું દૂધ?
   1 ગ્લાસ દૂધમાં અડધી ચમચી વરિયાળી નાખીને દૂધ ઉકાળી લો. પછી તેને ગાળીને પીવો. વરિયાળીનો અર્ક દૂધમાં આવી જશે.
   આગળ વાંચો દૂધમાં વરિયાળી મિક્ષ કરીને પીવાથી કેવી અસર થાય છે.
  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ રોજ સાદું દૂધ પીવાની જગ્યાએ જો તેમાં 1/4 ચમચી વરિયાળી નાખીને પીવામાં આવે તો બીમારીઓથી બચી શકાય છે. શું તમે જાણો છો કે દૂધ અને વરિયાળીમાં એવા ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સ હોય છે જે શરીરને રોગોથી બચાવે છે. ડાયટિશિયન પ્રિયા ગુપ્તા જણાવી રહ્યાં છે રોજ દૂધમાં થોડી વરિયાળી નાખીને પીવાના ફાયદા.

   કઈ રીતે બનાવવું વરિયાળીવાળું દૂધ?
   1 ગ્લાસ દૂધમાં અડધી ચમચી વરિયાળી નાખીને દૂધ ઉકાળી લો. પછી તેને ગાળીને પીવો. વરિયાળીનો અર્ક દૂધમાં આવી જશે.
   આગળ વાંચો દૂધમાં વરિયાળી મિક્ષ કરીને પીવાથી કેવી અસર થાય છે.
  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ રોજ સાદું દૂધ પીવાની જગ્યાએ જો તેમાં 1/4 ચમચી વરિયાળી નાખીને પીવામાં આવે તો બીમારીઓથી બચી શકાય છે. શું તમે જાણો છો કે દૂધ અને વરિયાળીમાં એવા ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સ હોય છે જે શરીરને રોગોથી બચાવે છે. ડાયટિશિયન પ્રિયા ગુપ્તા જણાવી રહ્યાં છે રોજ દૂધમાં થોડી વરિયાળી નાખીને પીવાના ફાયદા.

   કઈ રીતે બનાવવું વરિયાળીવાળું દૂધ?
   1 ગ્લાસ દૂધમાં અડધી ચમચી વરિયાળી નાખીને દૂધ ઉકાળી લો. પછી તેને ગાળીને પીવો. વરિયાળીનો અર્ક દૂધમાં આવી જશે.
   આગળ વાંચો દૂધમાં વરિયાળી મિક્ષ કરીને પીવાથી કેવી અસર થાય છે.
  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ રોજ સાદું દૂધ પીવાની જગ્યાએ જો તેમાં 1/4 ચમચી વરિયાળી નાખીને પીવામાં આવે તો બીમારીઓથી બચી શકાય છે. શું તમે જાણો છો કે દૂધ અને વરિયાળીમાં એવા ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સ હોય છે જે શરીરને રોગોથી બચાવે છે. ડાયટિશિયન પ્રિયા ગુપ્તા જણાવી રહ્યાં છે રોજ દૂધમાં થોડી વરિયાળી નાખીને પીવાના ફાયદા.

   કઈ રીતે બનાવવું વરિયાળીવાળું દૂધ?
   1 ગ્લાસ દૂધમાં અડધી ચમચી વરિયાળી નાખીને દૂધ ઉકાળી લો. પછી તેને ગાળીને પીવો. વરિયાળીનો અર્ક દૂધમાં આવી જશે.
   આગળ વાંચો દૂધમાં વરિયાળી મિક્ષ કરીને પીવાથી કેવી અસર થાય છે.
  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ રોજ સાદું દૂધ પીવાની જગ્યાએ જો તેમાં 1/4 ચમચી વરિયાળી નાખીને પીવામાં આવે તો બીમારીઓથી બચી શકાય છે. શું તમે જાણો છો કે દૂધ અને વરિયાળીમાં એવા ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સ હોય છે જે શરીરને રોગોથી બચાવે છે. ડાયટિશિયન પ્રિયા ગુપ્તા જણાવી રહ્યાં છે રોજ દૂધમાં થોડી વરિયાળી નાખીને પીવાના ફાયદા.

   કઈ રીતે બનાવવું વરિયાળીવાળું દૂધ?
   1 ગ્લાસ દૂધમાં અડધી ચમચી વરિયાળી નાખીને દૂધ ઉકાળી લો. પછી તેને ગાળીને પીવો. વરિયાળીનો અર્ક દૂધમાં આવી જશે.
   આગળ વાંચો દૂધમાં વરિયાળી મિક્ષ કરીને પીવાથી કેવી અસર થાય છે.
  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ રોજ સાદું દૂધ પીવાની જગ્યાએ જો તેમાં 1/4 ચમચી વરિયાળી નાખીને પીવામાં આવે તો બીમારીઓથી બચી શકાય છે. શું તમે જાણો છો કે દૂધ અને વરિયાળીમાં એવા ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સ હોય છે જે શરીરને રોગોથી બચાવે છે. ડાયટિશિયન પ્રિયા ગુપ્તા જણાવી રહ્યાં છે રોજ દૂધમાં થોડી વરિયાળી નાખીને પીવાના ફાયદા.

   કઈ રીતે બનાવવું વરિયાળીવાળું દૂધ?
   1 ગ્લાસ દૂધમાં અડધી ચમચી વરિયાળી નાખીને દૂધ ઉકાળી લો. પછી તેને ગાળીને પીવો. વરિયાળીનો અર્ક દૂધમાં આવી જશે.
   આગળ વાંચો દૂધમાં વરિયાળી મિક્ષ કરીને પીવાથી કેવી અસર થાય છે.
  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: 10 amazing benefits of drinking fennel seed milk daily
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  Top
  `