ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health» રોજ માત્ર 10 મિનિટ દબાવો શરીરના આ પોઇન્ટ્સ, કંટ્રોલમાં રહેશે બ્લડપ્રેશર । Acupressure Points To Control Your Low And High Blood Pressure, Controlling Blood Pressure

  રોજ માત્ર 10 મિનિટ દબાવો શરીરના આ પોઇન્ટ્સ, કંટ્રોલમાં રહેશે બ્લડપ્રેશર

  Divyabhaskar.com | Last Modified - Apr 27, 2018, 05:49 PM IST

  આપણી બોડીમાં એવા અનેક એક્યૂપ્રેશર પોઇન્ટ્સ છે જેને દબાવીને BPને કંટ્રોલ કરી શકાય છે.
  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ હાઇ અથવા લો BPને સાયલન્ટ કિલર માનવામાં આવે છે. પરંતુ તેનાથી બચવા માટે આપણી બોડીમાં એવા અનેક એક્યૂપ્રેશર પોઇન્ટ્સ છે જેને દબાવીને BPને કંટ્રોલ કરી શકાય છે. એક્યૂપ્રેશર એક્સપર્ટ ડો. આર. કે. કોડવાણી જણાવી રહ્યા છે આવા જ 10 એક્યૂપ્રેશર પોઇન્ટ્સ વિશે. તેમાંથી કોઈ એક અથવા તમામ પોઇન્ટ્સને રેગ્યુલર એક-એક મિનિટ દબાવવાના રહેશે.

   આગળ જાણો, BP કંટ્રોલ કરવા માટેના 10 એક્યૂપ્રેશર પોઇન્ટ્સ...

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ હાઇ અથવા લો BPને સાયલન્ટ કિલર માનવામાં આવે છે. પરંતુ તેનાથી બચવા માટે આપણી બોડીમાં એવા અનેક એક્યૂપ્રેશર પોઇન્ટ્સ છે જેને દબાવીને BPને કંટ્રોલ કરી શકાય છે. એક્યૂપ્રેશર એક્સપર્ટ ડો. આર. કે. કોડવાણી જણાવી રહ્યા છે આવા જ 10 એક્યૂપ્રેશર પોઇન્ટ્સ વિશે. તેમાંથી કોઈ એક અથવા તમામ પોઇન્ટ્સને રેગ્યુલર એક-એક મિનિટ દબાવવાના રહેશે.

   આગળ જાણો, BP કંટ્રોલ કરવા માટેના 10 એક્યૂપ્રેશર પોઇન્ટ્સ...

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ હાઇ અથવા લો BPને સાયલન્ટ કિલર માનવામાં આવે છે. પરંતુ તેનાથી બચવા માટે આપણી બોડીમાં એવા અનેક એક્યૂપ્રેશર પોઇન્ટ્સ છે જેને દબાવીને BPને કંટ્રોલ કરી શકાય છે. એક્યૂપ્રેશર એક્સપર્ટ ડો. આર. કે. કોડવાણી જણાવી રહ્યા છે આવા જ 10 એક્યૂપ્રેશર પોઇન્ટ્સ વિશે. તેમાંથી કોઈ એક અથવા તમામ પોઇન્ટ્સને રેગ્યુલર એક-એક મિનિટ દબાવવાના રહેશે.

   આગળ જાણો, BP કંટ્રોલ કરવા માટેના 10 એક્યૂપ્રેશર પોઇન્ટ્સ...

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ હાઇ અથવા લો BPને સાયલન્ટ કિલર માનવામાં આવે છે. પરંતુ તેનાથી બચવા માટે આપણી બોડીમાં એવા અનેક એક્યૂપ્રેશર પોઇન્ટ્સ છે જેને દબાવીને BPને કંટ્રોલ કરી શકાય છે. એક્યૂપ્રેશર એક્સપર્ટ ડો. આર. કે. કોડવાણી જણાવી રહ્યા છે આવા જ 10 એક્યૂપ્રેશર પોઇન્ટ્સ વિશે. તેમાંથી કોઈ એક અથવા તમામ પોઇન્ટ્સને રેગ્યુલર એક-એક મિનિટ દબાવવાના રહેશે.

   આગળ જાણો, BP કંટ્રોલ કરવા માટેના 10 એક્યૂપ્રેશર પોઇન્ટ્સ...

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ હાઇ અથવા લો BPને સાયલન્ટ કિલર માનવામાં આવે છે. પરંતુ તેનાથી બચવા માટે આપણી બોડીમાં એવા અનેક એક્યૂપ્રેશર પોઇન્ટ્સ છે જેને દબાવીને BPને કંટ્રોલ કરી શકાય છે. એક્યૂપ્રેશર એક્સપર્ટ ડો. આર. કે. કોડવાણી જણાવી રહ્યા છે આવા જ 10 એક્યૂપ્રેશર પોઇન્ટ્સ વિશે. તેમાંથી કોઈ એક અથવા તમામ પોઇન્ટ્સને રેગ્યુલર એક-એક મિનિટ દબાવવાના રહેશે.

   આગળ જાણો, BP કંટ્રોલ કરવા માટેના 10 એક્યૂપ્રેશર પોઇન્ટ્સ...

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ હાઇ અથવા લો BPને સાયલન્ટ કિલર માનવામાં આવે છે. પરંતુ તેનાથી બચવા માટે આપણી બોડીમાં એવા અનેક એક્યૂપ્રેશર પોઇન્ટ્સ છે જેને દબાવીને BPને કંટ્રોલ કરી શકાય છે. એક્યૂપ્રેશર એક્સપર્ટ ડો. આર. કે. કોડવાણી જણાવી રહ્યા છે આવા જ 10 એક્યૂપ્રેશર પોઇન્ટ્સ વિશે. તેમાંથી કોઈ એક અથવા તમામ પોઇન્ટ્સને રેગ્યુલર એક-એક મિનિટ દબાવવાના રહેશે.

   આગળ જાણો, BP કંટ્રોલ કરવા માટેના 10 એક્યૂપ્રેશર પોઇન્ટ્સ...

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ હાઇ અથવા લો BPને સાયલન્ટ કિલર માનવામાં આવે છે. પરંતુ તેનાથી બચવા માટે આપણી બોડીમાં એવા અનેક એક્યૂપ્રેશર પોઇન્ટ્સ છે જેને દબાવીને BPને કંટ્રોલ કરી શકાય છે. એક્યૂપ્રેશર એક્સપર્ટ ડો. આર. કે. કોડવાણી જણાવી રહ્યા છે આવા જ 10 એક્યૂપ્રેશર પોઇન્ટ્સ વિશે. તેમાંથી કોઈ એક અથવા તમામ પોઇન્ટ્સને રેગ્યુલર એક-એક મિનિટ દબાવવાના રહેશે.

   આગળ જાણો, BP કંટ્રોલ કરવા માટેના 10 એક્યૂપ્રેશર પોઇન્ટ્સ...

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ હાઇ અથવા લો BPને સાયલન્ટ કિલર માનવામાં આવે છે. પરંતુ તેનાથી બચવા માટે આપણી બોડીમાં એવા અનેક એક્યૂપ્રેશર પોઇન્ટ્સ છે જેને દબાવીને BPને કંટ્રોલ કરી શકાય છે. એક્યૂપ્રેશર એક્સપર્ટ ડો. આર. કે. કોડવાણી જણાવી રહ્યા છે આવા જ 10 એક્યૂપ્રેશર પોઇન્ટ્સ વિશે. તેમાંથી કોઈ એક અથવા તમામ પોઇન્ટ્સને રેગ્યુલર એક-એક મિનિટ દબાવવાના રહેશે.

   આગળ જાણો, BP કંટ્રોલ કરવા માટેના 10 એક્યૂપ્રેશર પોઇન્ટ્સ...

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ હાઇ અથવા લો BPને સાયલન્ટ કિલર માનવામાં આવે છે. પરંતુ તેનાથી બચવા માટે આપણી બોડીમાં એવા અનેક એક્યૂપ્રેશર પોઇન્ટ્સ છે જેને દબાવીને BPને કંટ્રોલ કરી શકાય છે. એક્યૂપ્રેશર એક્સપર્ટ ડો. આર. કે. કોડવાણી જણાવી રહ્યા છે આવા જ 10 એક્યૂપ્રેશર પોઇન્ટ્સ વિશે. તેમાંથી કોઈ એક અથવા તમામ પોઇન્ટ્સને રેગ્યુલર એક-એક મિનિટ દબાવવાના રહેશે.

   આગળ જાણો, BP કંટ્રોલ કરવા માટેના 10 એક્યૂપ્રેશર પોઇન્ટ્સ...

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ હાઇ અથવા લો BPને સાયલન્ટ કિલર માનવામાં આવે છે. પરંતુ તેનાથી બચવા માટે આપણી બોડીમાં એવા અનેક એક્યૂપ્રેશર પોઇન્ટ્સ છે જેને દબાવીને BPને કંટ્રોલ કરી શકાય છે. એક્યૂપ્રેશર એક્સપર્ટ ડો. આર. કે. કોડવાણી જણાવી રહ્યા છે આવા જ 10 એક્યૂપ્રેશર પોઇન્ટ્સ વિશે. તેમાંથી કોઈ એક અથવા તમામ પોઇન્ટ્સને રેગ્યુલર એક-એક મિનિટ દબાવવાના રહેશે.

   આગળ જાણો, BP કંટ્રોલ કરવા માટેના 10 એક્યૂપ્રેશર પોઇન્ટ્સ...

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: રોજ માત્ર 10 મિનિટ દબાવો શરીરના આ પોઇન્ટ્સ, કંટ્રોલમાં રહેશે બ્લડપ્રેશર । Acupressure Points To Control Your Low And High Blood Pressure, Controlling Blood Pressure
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  Top
  `