ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health» Home remedies for improve babies health

  નાના બાળકોની નાની-નાની સમસ્યાઓનો ઘરે જ કરો ઈલાજ, અપનાવો દેશી દવા

  Health Desk, Ahmedabad | Last Modified - Mar 29, 2018, 11:31 AM IST

  બાળકોની નાની-નાની સમસ્યાઓ દૂર કરવા, અજમાવો આ ઘરેલૂ ઉપાયો
  • +4 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ નાના બાળકોને નાની-નાની સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ તો ચાલતી જ રહે છે. પરંતુ નાના બાળકોને જ્યારે કોઈ સમસ્યા થાય ત્યારે તેની તકલીફ સમજવી બહુ જ મુશ્કેલ હોય છે કારણ કે નાના બાળકો બોલી ન શકે અથવા તો સરખી રીતે જણાવી ન શકે કે તેમને શું તકલીફ થઈ રહી છે તો તેનું નિદાન પણ મુશ્કેલ બને છે. જેના માટે આડઅસર વિનાના ઘરેલૂ ઉપાય જ અપનાવવા જોઈએ. તો આજે જાણી લો એવા ઉપાયો વિશે.

   બાળકોની સમસ્યાઓ માટે ઉપાયો

   -અંજીરવાળું દૂધ આપવાથી બાળકોને સારું પોષણ મળે છે.

   -સાકર અથવા ગોળ સાથે નાનાં બાળકોને કોપરું ખવડાવવાથી તેમનું સુકલકડી શરીર હૃષ્ટપુષ્ટ થાય છે.

   -નિયમિત પપૈયું ખવડાવવાથી બાળકોની ઉંચાઈ વધી શરીર મજબૂત અને તંદુરસ્ત બને છે.

   -પાકાં ટામેટાંનો તાજો રસ નાનાં બાળકોને દિવસમાં બે-ત્રણ વાર આપવાથી બાળકો નિરોગી, બળવાન અને હૃષ્ટપુષ્ટ બને છે.

   આગળ વાંચો નાના બાળકોની નાનકડી સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ માટે ઘરેલૂ ઉપચાર.

  • +4 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ નાના બાળકોને નાની-નાની સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ તો ચાલતી જ રહે છે. પરંતુ નાના બાળકોને જ્યારે કોઈ સમસ્યા થાય ત્યારે તેની તકલીફ સમજવી બહુ જ મુશ્કેલ હોય છે કારણ કે નાના બાળકો બોલી ન શકે અથવા તો સરખી રીતે જણાવી ન શકે કે તેમને શું તકલીફ થઈ રહી છે તો તેનું નિદાન પણ મુશ્કેલ બને છે. જેના માટે આડઅસર વિનાના ઘરેલૂ ઉપાય જ અપનાવવા જોઈએ. તો આજે જાણી લો એવા ઉપાયો વિશે.

   બાળકોની સમસ્યાઓ માટે ઉપાયો

   -અંજીરવાળું દૂધ આપવાથી બાળકોને સારું પોષણ મળે છે.

   -સાકર અથવા ગોળ સાથે નાનાં બાળકોને કોપરું ખવડાવવાથી તેમનું સુકલકડી શરીર હૃષ્ટપુષ્ટ થાય છે.

   -નિયમિત પપૈયું ખવડાવવાથી બાળકોની ઉંચાઈ વધી શરીર મજબૂત અને તંદુરસ્ત બને છે.

   -પાકાં ટામેટાંનો તાજો રસ નાનાં બાળકોને દિવસમાં બે-ત્રણ વાર આપવાથી બાળકો નિરોગી, બળવાન અને હૃષ્ટપુષ્ટ બને છે.

   આગળ વાંચો નાના બાળકોની નાનકડી સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ માટે ઘરેલૂ ઉપચાર.

  • +4 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ નાના બાળકોને નાની-નાની સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ તો ચાલતી જ રહે છે. પરંતુ નાના બાળકોને જ્યારે કોઈ સમસ્યા થાય ત્યારે તેની તકલીફ સમજવી બહુ જ મુશ્કેલ હોય છે કારણ કે નાના બાળકો બોલી ન શકે અથવા તો સરખી રીતે જણાવી ન શકે કે તેમને શું તકલીફ થઈ રહી છે તો તેનું નિદાન પણ મુશ્કેલ બને છે. જેના માટે આડઅસર વિનાના ઘરેલૂ ઉપાય જ અપનાવવા જોઈએ. તો આજે જાણી લો એવા ઉપાયો વિશે.

   બાળકોની સમસ્યાઓ માટે ઉપાયો

   -અંજીરવાળું દૂધ આપવાથી બાળકોને સારું પોષણ મળે છે.

   -સાકર અથવા ગોળ સાથે નાનાં બાળકોને કોપરું ખવડાવવાથી તેમનું સુકલકડી શરીર હૃષ્ટપુષ્ટ થાય છે.

   -નિયમિત પપૈયું ખવડાવવાથી બાળકોની ઉંચાઈ વધી શરીર મજબૂત અને તંદુરસ્ત બને છે.

   -પાકાં ટામેટાંનો તાજો રસ નાનાં બાળકોને દિવસમાં બે-ત્રણ વાર આપવાથી બાળકો નિરોગી, બળવાન અને હૃષ્ટપુષ્ટ બને છે.

   આગળ વાંચો નાના બાળકોની નાનકડી સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ માટે ઘરેલૂ ઉપચાર.

  • +4 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ નાના બાળકોને નાની-નાની સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ તો ચાલતી જ રહે છે. પરંતુ નાના બાળકોને જ્યારે કોઈ સમસ્યા થાય ત્યારે તેની તકલીફ સમજવી બહુ જ મુશ્કેલ હોય છે કારણ કે નાના બાળકો બોલી ન શકે અથવા તો સરખી રીતે જણાવી ન શકે કે તેમને શું તકલીફ થઈ રહી છે તો તેનું નિદાન પણ મુશ્કેલ બને છે. જેના માટે આડઅસર વિનાના ઘરેલૂ ઉપાય જ અપનાવવા જોઈએ. તો આજે જાણી લો એવા ઉપાયો વિશે.

   બાળકોની સમસ્યાઓ માટે ઉપાયો

   -અંજીરવાળું દૂધ આપવાથી બાળકોને સારું પોષણ મળે છે.

   -સાકર અથવા ગોળ સાથે નાનાં બાળકોને કોપરું ખવડાવવાથી તેમનું સુકલકડી શરીર હૃષ્ટપુષ્ટ થાય છે.

   -નિયમિત પપૈયું ખવડાવવાથી બાળકોની ઉંચાઈ વધી શરીર મજબૂત અને તંદુરસ્ત બને છે.

   -પાકાં ટામેટાંનો તાજો રસ નાનાં બાળકોને દિવસમાં બે-ત્રણ વાર આપવાથી બાળકો નિરોગી, બળવાન અને હૃષ્ટપુષ્ટ બને છે.

   આગળ વાંચો નાના બાળકોની નાનકડી સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ માટે ઘરેલૂ ઉપચાર.

  • +4 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ નાના બાળકોને નાની-નાની સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ તો ચાલતી જ રહે છે. પરંતુ નાના બાળકોને જ્યારે કોઈ સમસ્યા થાય ત્યારે તેની તકલીફ સમજવી બહુ જ મુશ્કેલ હોય છે કારણ કે નાના બાળકો બોલી ન શકે અથવા તો સરખી રીતે જણાવી ન શકે કે તેમને શું તકલીફ થઈ રહી છે તો તેનું નિદાન પણ મુશ્કેલ બને છે. જેના માટે આડઅસર વિનાના ઘરેલૂ ઉપાય જ અપનાવવા જોઈએ. તો આજે જાણી લો એવા ઉપાયો વિશે.

   બાળકોની સમસ્યાઓ માટે ઉપાયો

   -અંજીરવાળું દૂધ આપવાથી બાળકોને સારું પોષણ મળે છે.

   -સાકર અથવા ગોળ સાથે નાનાં બાળકોને કોપરું ખવડાવવાથી તેમનું સુકલકડી શરીર હૃષ્ટપુષ્ટ થાય છે.

   -નિયમિત પપૈયું ખવડાવવાથી બાળકોની ઉંચાઈ વધી શરીર મજબૂત અને તંદુરસ્ત બને છે.

   -પાકાં ટામેટાંનો તાજો રસ નાનાં બાળકોને દિવસમાં બે-ત્રણ વાર આપવાથી બાળકો નિરોગી, બળવાન અને હૃષ્ટપુષ્ટ બને છે.

   આગળ વાંચો નાના બાળકોની નાનકડી સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ માટે ઘરેલૂ ઉપચાર.

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Home remedies for improve babies health
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  Top
  `