ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health» Home Remedies for Gas Pain In Chest

  છાતીમાં અવાર નવાર ગેસ ભરાતો હોય તો કરો આ 10 ઉપાય

  divyabhaskar.com | Last Modified - Jun 06, 2018, 08:33 PM IST

  આ દુખાવો હાર્ટ સાથે સંબંધિત કોઈ સમસ્યાના કારણે થાય છે
  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક: કેટલાક લોકોને છાતીમાં થતા દુખાવાના કારણે ચિંતા થવા લાગે છે અને એવું માનવા લાગે છે કે આ દુખાવો હાર્ટ સાથે સંબંધિત કોઈ સમસ્યાના કારણે થાય છે. જ્યારે આ એક અસ્થાયી દુખાવો હોય છે. આ દુખાવો ત્યાં સુધી થયા કરે છે જ્યાં સુધી ગેસ નીકળી ન જાય. ગેસના કારણે છાતીમાં થતા દુખાવા માટે અનેક ઘરેલૂ ઉપાય છે, જેના વિશે આજે અમે તમને જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ.


   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો ગેસના લીધે છાતીમાં થતા દુખાવાના કેટલાક ઘરેલૂ ઉપાય...

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક: કેટલાક લોકોને છાતીમાં થતા દુખાવાના કારણે ચિંતા થવા લાગે છે અને એવું માનવા લાગે છે કે આ દુખાવો હાર્ટ સાથે સંબંધિત કોઈ સમસ્યાના કારણે થાય છે. જ્યારે આ એક અસ્થાયી દુખાવો હોય છે. આ દુખાવો ત્યાં સુધી થયા કરે છે જ્યાં સુધી ગેસ નીકળી ન જાય. ગેસના કારણે છાતીમાં થતા દુખાવા માટે અનેક ઘરેલૂ ઉપાય છે, જેના વિશે આજે અમે તમને જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ.


   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો ગેસના લીધે છાતીમાં થતા દુખાવાના કેટલાક ઘરેલૂ ઉપાય...

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક: કેટલાક લોકોને છાતીમાં થતા દુખાવાના કારણે ચિંતા થવા લાગે છે અને એવું માનવા લાગે છે કે આ દુખાવો હાર્ટ સાથે સંબંધિત કોઈ સમસ્યાના કારણે થાય છે. જ્યારે આ એક અસ્થાયી દુખાવો હોય છે. આ દુખાવો ત્યાં સુધી થયા કરે છે જ્યાં સુધી ગેસ નીકળી ન જાય. ગેસના કારણે છાતીમાં થતા દુખાવા માટે અનેક ઘરેલૂ ઉપાય છે, જેના વિશે આજે અમે તમને જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ.


   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો ગેસના લીધે છાતીમાં થતા દુખાવાના કેટલાક ઘરેલૂ ઉપાય...

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક: કેટલાક લોકોને છાતીમાં થતા દુખાવાના કારણે ચિંતા થવા લાગે છે અને એવું માનવા લાગે છે કે આ દુખાવો હાર્ટ સાથે સંબંધિત કોઈ સમસ્યાના કારણે થાય છે. જ્યારે આ એક અસ્થાયી દુખાવો હોય છે. આ દુખાવો ત્યાં સુધી થયા કરે છે જ્યાં સુધી ગેસ નીકળી ન જાય. ગેસના કારણે છાતીમાં થતા દુખાવા માટે અનેક ઘરેલૂ ઉપાય છે, જેના વિશે આજે અમે તમને જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ.


   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો ગેસના લીધે છાતીમાં થતા દુખાવાના કેટલાક ઘરેલૂ ઉપાય...

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક: કેટલાક લોકોને છાતીમાં થતા દુખાવાના કારણે ચિંતા થવા લાગે છે અને એવું માનવા લાગે છે કે આ દુખાવો હાર્ટ સાથે સંબંધિત કોઈ સમસ્યાના કારણે થાય છે. જ્યારે આ એક અસ્થાયી દુખાવો હોય છે. આ દુખાવો ત્યાં સુધી થયા કરે છે જ્યાં સુધી ગેસ નીકળી ન જાય. ગેસના કારણે છાતીમાં થતા દુખાવા માટે અનેક ઘરેલૂ ઉપાય છે, જેના વિશે આજે અમે તમને જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ.


   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો ગેસના લીધે છાતીમાં થતા દુખાવાના કેટલાક ઘરેલૂ ઉપાય...

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક: કેટલાક લોકોને છાતીમાં થતા દુખાવાના કારણે ચિંતા થવા લાગે છે અને એવું માનવા લાગે છે કે આ દુખાવો હાર્ટ સાથે સંબંધિત કોઈ સમસ્યાના કારણે થાય છે. જ્યારે આ એક અસ્થાયી દુખાવો હોય છે. આ દુખાવો ત્યાં સુધી થયા કરે છે જ્યાં સુધી ગેસ નીકળી ન જાય. ગેસના કારણે છાતીમાં થતા દુખાવા માટે અનેક ઘરેલૂ ઉપાય છે, જેના વિશે આજે અમે તમને જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ.


   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો ગેસના લીધે છાતીમાં થતા દુખાવાના કેટલાક ઘરેલૂ ઉપાય...

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક: કેટલાક લોકોને છાતીમાં થતા દુખાવાના કારણે ચિંતા થવા લાગે છે અને એવું માનવા લાગે છે કે આ દુખાવો હાર્ટ સાથે સંબંધિત કોઈ સમસ્યાના કારણે થાય છે. જ્યારે આ એક અસ્થાયી દુખાવો હોય છે. આ દુખાવો ત્યાં સુધી થયા કરે છે જ્યાં સુધી ગેસ નીકળી ન જાય. ગેસના કારણે છાતીમાં થતા દુખાવા માટે અનેક ઘરેલૂ ઉપાય છે, જેના વિશે આજે અમે તમને જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ.


   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો ગેસના લીધે છાતીમાં થતા દુખાવાના કેટલાક ઘરેલૂ ઉપાય...

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક: કેટલાક લોકોને છાતીમાં થતા દુખાવાના કારણે ચિંતા થવા લાગે છે અને એવું માનવા લાગે છે કે આ દુખાવો હાર્ટ સાથે સંબંધિત કોઈ સમસ્યાના કારણે થાય છે. જ્યારે આ એક અસ્થાયી દુખાવો હોય છે. આ દુખાવો ત્યાં સુધી થયા કરે છે જ્યાં સુધી ગેસ નીકળી ન જાય. ગેસના કારણે છાતીમાં થતા દુખાવા માટે અનેક ઘરેલૂ ઉપાય છે, જેના વિશે આજે અમે તમને જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ.


   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો ગેસના લીધે છાતીમાં થતા દુખાવાના કેટલાક ઘરેલૂ ઉપાય...

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક: કેટલાક લોકોને છાતીમાં થતા દુખાવાના કારણે ચિંતા થવા લાગે છે અને એવું માનવા લાગે છે કે આ દુખાવો હાર્ટ સાથે સંબંધિત કોઈ સમસ્યાના કારણે થાય છે. જ્યારે આ એક અસ્થાયી દુખાવો હોય છે. આ દુખાવો ત્યાં સુધી થયા કરે છે જ્યાં સુધી ગેસ નીકળી ન જાય. ગેસના કારણે છાતીમાં થતા દુખાવા માટે અનેક ઘરેલૂ ઉપાય છે, જેના વિશે આજે અમે તમને જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ.


   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો ગેસના લીધે છાતીમાં થતા દુખાવાના કેટલાક ઘરેલૂ ઉપાય...

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક: કેટલાક લોકોને છાતીમાં થતા દુખાવાના કારણે ચિંતા થવા લાગે છે અને એવું માનવા લાગે છે કે આ દુખાવો હાર્ટ સાથે સંબંધિત કોઈ સમસ્યાના કારણે થાય છે. જ્યારે આ એક અસ્થાયી દુખાવો હોય છે. આ દુખાવો ત્યાં સુધી થયા કરે છે જ્યાં સુધી ગેસ નીકળી ન જાય. ગેસના કારણે છાતીમાં થતા દુખાવા માટે અનેક ઘરેલૂ ઉપાય છે, જેના વિશે આજે અમે તમને જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ.


   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો ગેસના લીધે છાતીમાં થતા દુખાવાના કેટલાક ઘરેલૂ ઉપાય...

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક: કેટલાક લોકોને છાતીમાં થતા દુખાવાના કારણે ચિંતા થવા લાગે છે અને એવું માનવા લાગે છે કે આ દુખાવો હાર્ટ સાથે સંબંધિત કોઈ સમસ્યાના કારણે થાય છે. જ્યારે આ એક અસ્થાયી દુખાવો હોય છે. આ દુખાવો ત્યાં સુધી થયા કરે છે જ્યાં સુધી ગેસ નીકળી ન જાય. ગેસના કારણે છાતીમાં થતા દુખાવા માટે અનેક ઘરેલૂ ઉપાય છે, જેના વિશે આજે અમે તમને જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ.


   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો ગેસના લીધે છાતીમાં થતા દુખાવાના કેટલાક ઘરેલૂ ઉપાય...

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Home Remedies for Gas Pain In Chest
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  Top
  `