ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health» Reasons Why You Should Avoid Hand Sanitizers

  ક્યારેય ઉપયોગમાં ન લેતા આ 1 લિક્વિડ, થાય છે આવા 9 સાઇડ ઇફેક્ટ

  Divyabhaskar.com | Last Modified - Jan 25, 2018, 10:57 AM IST

  શું તમને પબ્લિક વોશરૂમનો ઉપયોગ કર્યા પછી અથવા બહાર જમવા બેસતા પહેલા હેન્ડ સેનિટાઇઝરનો ઉપયોગ કરવાની આદત છે?
  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ શું તમને પબ્લિક વોશરૂમનો ઉપયોગ કર્યા પછી અથવા બહાર જમવા બેસતા પહેલા હેન્ડ સેનિટાઇઝરનો ઉપયોગ કરવાની આદત છે? જો એવું હોય તો આજથી જ ચેતી જજો. રિસર્ચમાં જાણવા મળ્યું છે કે સેનિટાઇઝર જેટલું આપણને ફાયદો નથી પહોંચાડતું તેના કરતા વધુ નુકસાનકારક સાબિત થાય છે. આજે અમે તમને સેનિટાઇઝરથી થતા નુકસાન વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ...

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો સેનિટાઇઝરથી થતા નુકસાન...

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ શું તમને પબ્લિક વોશરૂમનો ઉપયોગ કર્યા પછી અથવા બહાર જમવા બેસતા પહેલા હેન્ડ સેનિટાઇઝરનો ઉપયોગ કરવાની આદત છે? જો એવું હોય તો આજથી જ ચેતી જજો. રિસર્ચમાં જાણવા મળ્યું છે કે સેનિટાઇઝર જેટલું આપણને ફાયદો નથી પહોંચાડતું તેના કરતા વધુ નુકસાનકારક સાબિત થાય છે. આજે અમે તમને સેનિટાઇઝરથી થતા નુકસાન વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ...

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો સેનિટાઇઝરથી થતા નુકસાન...

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ શું તમને પબ્લિક વોશરૂમનો ઉપયોગ કર્યા પછી અથવા બહાર જમવા બેસતા પહેલા હેન્ડ સેનિટાઇઝરનો ઉપયોગ કરવાની આદત છે? જો એવું હોય તો આજથી જ ચેતી જજો. રિસર્ચમાં જાણવા મળ્યું છે કે સેનિટાઇઝર જેટલું આપણને ફાયદો નથી પહોંચાડતું તેના કરતા વધુ નુકસાનકારક સાબિત થાય છે. આજે અમે તમને સેનિટાઇઝરથી થતા નુકસાન વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ...

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો સેનિટાઇઝરથી થતા નુકસાન...

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ શું તમને પબ્લિક વોશરૂમનો ઉપયોગ કર્યા પછી અથવા બહાર જમવા બેસતા પહેલા હેન્ડ સેનિટાઇઝરનો ઉપયોગ કરવાની આદત છે? જો એવું હોય તો આજથી જ ચેતી જજો. રિસર્ચમાં જાણવા મળ્યું છે કે સેનિટાઇઝર જેટલું આપણને ફાયદો નથી પહોંચાડતું તેના કરતા વધુ નુકસાનકારક સાબિત થાય છે. આજે અમે તમને સેનિટાઇઝરથી થતા નુકસાન વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ...

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો સેનિટાઇઝરથી થતા નુકસાન...

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ શું તમને પબ્લિક વોશરૂમનો ઉપયોગ કર્યા પછી અથવા બહાર જમવા બેસતા પહેલા હેન્ડ સેનિટાઇઝરનો ઉપયોગ કરવાની આદત છે? જો એવું હોય તો આજથી જ ચેતી જજો. રિસર્ચમાં જાણવા મળ્યું છે કે સેનિટાઇઝર જેટલું આપણને ફાયદો નથી પહોંચાડતું તેના કરતા વધુ નુકસાનકારક સાબિત થાય છે. આજે અમે તમને સેનિટાઇઝરથી થતા નુકસાન વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ...

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો સેનિટાઇઝરથી થતા નુકસાન...

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ શું તમને પબ્લિક વોશરૂમનો ઉપયોગ કર્યા પછી અથવા બહાર જમવા બેસતા પહેલા હેન્ડ સેનિટાઇઝરનો ઉપયોગ કરવાની આદત છે? જો એવું હોય તો આજથી જ ચેતી જજો. રિસર્ચમાં જાણવા મળ્યું છે કે સેનિટાઇઝર જેટલું આપણને ફાયદો નથી પહોંચાડતું તેના કરતા વધુ નુકસાનકારક સાબિત થાય છે. આજે અમે તમને સેનિટાઇઝરથી થતા નુકસાન વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ...

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો સેનિટાઇઝરથી થતા નુકસાન...

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ શું તમને પબ્લિક વોશરૂમનો ઉપયોગ કર્યા પછી અથવા બહાર જમવા બેસતા પહેલા હેન્ડ સેનિટાઇઝરનો ઉપયોગ કરવાની આદત છે? જો એવું હોય તો આજથી જ ચેતી જજો. રિસર્ચમાં જાણવા મળ્યું છે કે સેનિટાઇઝર જેટલું આપણને ફાયદો નથી પહોંચાડતું તેના કરતા વધુ નુકસાનકારક સાબિત થાય છે. આજે અમે તમને સેનિટાઇઝરથી થતા નુકસાન વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ...

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો સેનિટાઇઝરથી થતા નુકસાન...

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ શું તમને પબ્લિક વોશરૂમનો ઉપયોગ કર્યા પછી અથવા બહાર જમવા બેસતા પહેલા હેન્ડ સેનિટાઇઝરનો ઉપયોગ કરવાની આદત છે? જો એવું હોય તો આજથી જ ચેતી જજો. રિસર્ચમાં જાણવા મળ્યું છે કે સેનિટાઇઝર જેટલું આપણને ફાયદો નથી પહોંચાડતું તેના કરતા વધુ નુકસાનકારક સાબિત થાય છે. આજે અમે તમને સેનિટાઇઝરથી થતા નુકસાન વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ...

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો સેનિટાઇઝરથી થતા નુકસાન...

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ શું તમને પબ્લિક વોશરૂમનો ઉપયોગ કર્યા પછી અથવા બહાર જમવા બેસતા પહેલા હેન્ડ સેનિટાઇઝરનો ઉપયોગ કરવાની આદત છે? જો એવું હોય તો આજથી જ ચેતી જજો. રિસર્ચમાં જાણવા મળ્યું છે કે સેનિટાઇઝર જેટલું આપણને ફાયદો નથી પહોંચાડતું તેના કરતા વધુ નુકસાનકારક સાબિત થાય છે. આજે અમે તમને સેનિટાઇઝરથી થતા નુકસાન વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ...

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો સેનિટાઇઝરથી થતા નુકસાન...

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ શું તમને પબ્લિક વોશરૂમનો ઉપયોગ કર્યા પછી અથવા બહાર જમવા બેસતા પહેલા હેન્ડ સેનિટાઇઝરનો ઉપયોગ કરવાની આદત છે? જો એવું હોય તો આજથી જ ચેતી જજો. રિસર્ચમાં જાણવા મળ્યું છે કે સેનિટાઇઝર જેટલું આપણને ફાયદો નથી પહોંચાડતું તેના કરતા વધુ નુકસાનકારક સાબિત થાય છે. આજે અમે તમને સેનિટાઇઝરથી થતા નુકસાન વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ...

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો સેનિટાઇઝરથી થતા નુકસાન...

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Reasons Why You Should Avoid Hand Sanitizers
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  Top
  `