ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health» Hepatitis B Virus More Dangerous Than AIDS know 6 sign

  એઇડ્સ કરતા ખતરનાક છે આ બીમારી, આ 6 સંકેત દેખાય તો તુરંત જાઓ ડોક્ટર પાસે

  divyabhaskar.com | Last Modified - Jan 25, 2018, 11:14 AM IST

  WHOના રિસર્ચ પ્રમાણે વૈશ્વિક સ્તર પર એઇડ્સ કરતા પણ વધારે મોત હેપેટાઇટિસ Bના કારણે થઇ રહી છે.
  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ બદલાતી લાઇફ સ્ટાઇલ અને સ્વાસ્થ્ય પર ધ્યાન ન આપવાના કારણે અનેક પ્રકારની સ્વાસ્થ્ય સંબંધી સમસ્યાઓ થવા લાગે છે. તેમાંથી જ એક એવી બીમારી છે જે એઇડ્સ કરતા પણ વધારે ખતરનાક છે. WHOના રિસર્ચ પ્રમાણે વૈશ્વિક સ્તર પર એઇડ્સ કરતા પણ વધારે મોત હેપેટાઇટિસ Bના કારણે થઇ રહી છે. આ એવી બીમારી છે, જે બોડીમાં HBV વાયરસ ફેલાવાના કારણે થાય છે. આ વાયરસ બોડીમાં ઇન્ફેક્ટેડ બ્લડને ટ્રાન્સફર થવાથી અથવા તો ઇન્ફેક્ટેડ પાર્ટનર સાથે ઇન્ટરકોર્સ કરવાથી થાય છે. જેના કારણે લિવરમાં ઇન્ફેક્શન ફેલાય જાય છે, સાથે જ લિવર ફેલિયર અથવા કેન્સર જેવી સ્થિતિ પણ ઉભી થાય છે. જસલોક હોસ્પિટલ એન્ડ રિસર્ચ સેન્ટર, મુંબઇની હેપેટોલોજિસ્ટ ડો. જયશ્રી શાહ જણાવે છે હેપેટાઇટિસ Bના છ સંકેત.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં જાણો હેપેટાઇટિસ Bનાં સંકેત.....

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ બદલાતી લાઇફ સ્ટાઇલ અને સ્વાસ્થ્ય પર ધ્યાન ન આપવાના કારણે અનેક પ્રકારની સ્વાસ્થ્ય સંબંધી સમસ્યાઓ થવા લાગે છે. તેમાંથી જ એક એવી બીમારી છે જે એઇડ્સ કરતા પણ વધારે ખતરનાક છે. WHOના રિસર્ચ પ્રમાણે વૈશ્વિક સ્તર પર એઇડ્સ કરતા પણ વધારે મોત હેપેટાઇટિસ Bના કારણે થઇ રહી છે. આ એવી બીમારી છે, જે બોડીમાં HBV વાયરસ ફેલાવાના કારણે થાય છે. આ વાયરસ બોડીમાં ઇન્ફેક્ટેડ બ્લડને ટ્રાન્સફર થવાથી અથવા તો ઇન્ફેક્ટેડ પાર્ટનર સાથે ઇન્ટરકોર્સ કરવાથી થાય છે. જેના કારણે લિવરમાં ઇન્ફેક્શન ફેલાય જાય છે, સાથે જ લિવર ફેલિયર અથવા કેન્સર જેવી સ્થિતિ પણ ઉભી થાય છે. જસલોક હોસ્પિટલ એન્ડ રિસર્ચ સેન્ટર, મુંબઇની હેપેટોલોજિસ્ટ ડો. જયશ્રી શાહ જણાવે છે હેપેટાઇટિસ Bના છ સંકેત.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં જાણો હેપેટાઇટિસ Bનાં સંકેત.....

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ બદલાતી લાઇફ સ્ટાઇલ અને સ્વાસ્થ્ય પર ધ્યાન ન આપવાના કારણે અનેક પ્રકારની સ્વાસ્થ્ય સંબંધી સમસ્યાઓ થવા લાગે છે. તેમાંથી જ એક એવી બીમારી છે જે એઇડ્સ કરતા પણ વધારે ખતરનાક છે. WHOના રિસર્ચ પ્રમાણે વૈશ્વિક સ્તર પર એઇડ્સ કરતા પણ વધારે મોત હેપેટાઇટિસ Bના કારણે થઇ રહી છે. આ એવી બીમારી છે, જે બોડીમાં HBV વાયરસ ફેલાવાના કારણે થાય છે. આ વાયરસ બોડીમાં ઇન્ફેક્ટેડ બ્લડને ટ્રાન્સફર થવાથી અથવા તો ઇન્ફેક્ટેડ પાર્ટનર સાથે ઇન્ટરકોર્સ કરવાથી થાય છે. જેના કારણે લિવરમાં ઇન્ફેક્શન ફેલાય જાય છે, સાથે જ લિવર ફેલિયર અથવા કેન્સર જેવી સ્થિતિ પણ ઉભી થાય છે. જસલોક હોસ્પિટલ એન્ડ રિસર્ચ સેન્ટર, મુંબઇની હેપેટોલોજિસ્ટ ડો. જયશ્રી શાહ જણાવે છે હેપેટાઇટિસ Bના છ સંકેત.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં જાણો હેપેટાઇટિસ Bનાં સંકેત.....

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ બદલાતી લાઇફ સ્ટાઇલ અને સ્વાસ્થ્ય પર ધ્યાન ન આપવાના કારણે અનેક પ્રકારની સ્વાસ્થ્ય સંબંધી સમસ્યાઓ થવા લાગે છે. તેમાંથી જ એક એવી બીમારી છે જે એઇડ્સ કરતા પણ વધારે ખતરનાક છે. WHOના રિસર્ચ પ્રમાણે વૈશ્વિક સ્તર પર એઇડ્સ કરતા પણ વધારે મોત હેપેટાઇટિસ Bના કારણે થઇ રહી છે. આ એવી બીમારી છે, જે બોડીમાં HBV વાયરસ ફેલાવાના કારણે થાય છે. આ વાયરસ બોડીમાં ઇન્ફેક્ટેડ બ્લડને ટ્રાન્સફર થવાથી અથવા તો ઇન્ફેક્ટેડ પાર્ટનર સાથે ઇન્ટરકોર્સ કરવાથી થાય છે. જેના કારણે લિવરમાં ઇન્ફેક્શન ફેલાય જાય છે, સાથે જ લિવર ફેલિયર અથવા કેન્સર જેવી સ્થિતિ પણ ઉભી થાય છે. જસલોક હોસ્પિટલ એન્ડ રિસર્ચ સેન્ટર, મુંબઇની હેપેટોલોજિસ્ટ ડો. જયશ્રી શાહ જણાવે છે હેપેટાઇટિસ Bના છ સંકેત.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં જાણો હેપેટાઇટિસ Bનાં સંકેત.....

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ બદલાતી લાઇફ સ્ટાઇલ અને સ્વાસ્થ્ય પર ધ્યાન ન આપવાના કારણે અનેક પ્રકારની સ્વાસ્થ્ય સંબંધી સમસ્યાઓ થવા લાગે છે. તેમાંથી જ એક એવી બીમારી છે જે એઇડ્સ કરતા પણ વધારે ખતરનાક છે. WHOના રિસર્ચ પ્રમાણે વૈશ્વિક સ્તર પર એઇડ્સ કરતા પણ વધારે મોત હેપેટાઇટિસ Bના કારણે થઇ રહી છે. આ એવી બીમારી છે, જે બોડીમાં HBV વાયરસ ફેલાવાના કારણે થાય છે. આ વાયરસ બોડીમાં ઇન્ફેક્ટેડ બ્લડને ટ્રાન્સફર થવાથી અથવા તો ઇન્ફેક્ટેડ પાર્ટનર સાથે ઇન્ટરકોર્સ કરવાથી થાય છે. જેના કારણે લિવરમાં ઇન્ફેક્શન ફેલાય જાય છે, સાથે જ લિવર ફેલિયર અથવા કેન્સર જેવી સ્થિતિ પણ ઉભી થાય છે. જસલોક હોસ્પિટલ એન્ડ રિસર્ચ સેન્ટર, મુંબઇની હેપેટોલોજિસ્ટ ડો. જયશ્રી શાહ જણાવે છે હેપેટાઇટિસ Bના છ સંકેત.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં જાણો હેપેટાઇટિસ Bનાં સંકેત.....

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ બદલાતી લાઇફ સ્ટાઇલ અને સ્વાસ્થ્ય પર ધ્યાન ન આપવાના કારણે અનેક પ્રકારની સ્વાસ્થ્ય સંબંધી સમસ્યાઓ થવા લાગે છે. તેમાંથી જ એક એવી બીમારી છે જે એઇડ્સ કરતા પણ વધારે ખતરનાક છે. WHOના રિસર્ચ પ્રમાણે વૈશ્વિક સ્તર પર એઇડ્સ કરતા પણ વધારે મોત હેપેટાઇટિસ Bના કારણે થઇ રહી છે. આ એવી બીમારી છે, જે બોડીમાં HBV વાયરસ ફેલાવાના કારણે થાય છે. આ વાયરસ બોડીમાં ઇન્ફેક્ટેડ બ્લડને ટ્રાન્સફર થવાથી અથવા તો ઇન્ફેક્ટેડ પાર્ટનર સાથે ઇન્ટરકોર્સ કરવાથી થાય છે. જેના કારણે લિવરમાં ઇન્ફેક્શન ફેલાય જાય છે, સાથે જ લિવર ફેલિયર અથવા કેન્સર જેવી સ્થિતિ પણ ઉભી થાય છે. જસલોક હોસ્પિટલ એન્ડ રિસર્ચ સેન્ટર, મુંબઇની હેપેટોલોજિસ્ટ ડો. જયશ્રી શાહ જણાવે છે હેપેટાઇટિસ Bના છ સંકેત.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં જાણો હેપેટાઇટિસ Bનાં સંકેત.....

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ બદલાતી લાઇફ સ્ટાઇલ અને સ્વાસ્થ્ય પર ધ્યાન ન આપવાના કારણે અનેક પ્રકારની સ્વાસ્થ્ય સંબંધી સમસ્યાઓ થવા લાગે છે. તેમાંથી જ એક એવી બીમારી છે જે એઇડ્સ કરતા પણ વધારે ખતરનાક છે. WHOના રિસર્ચ પ્રમાણે વૈશ્વિક સ્તર પર એઇડ્સ કરતા પણ વધારે મોત હેપેટાઇટિસ Bના કારણે થઇ રહી છે. આ એવી બીમારી છે, જે બોડીમાં HBV વાયરસ ફેલાવાના કારણે થાય છે. આ વાયરસ બોડીમાં ઇન્ફેક્ટેડ બ્લડને ટ્રાન્સફર થવાથી અથવા તો ઇન્ફેક્ટેડ પાર્ટનર સાથે ઇન્ટરકોર્સ કરવાથી થાય છે. જેના કારણે લિવરમાં ઇન્ફેક્શન ફેલાય જાય છે, સાથે જ લિવર ફેલિયર અથવા કેન્સર જેવી સ્થિતિ પણ ઉભી થાય છે. જસલોક હોસ્પિટલ એન્ડ રિસર્ચ સેન્ટર, મુંબઇની હેપેટોલોજિસ્ટ ડો. જયશ્રી શાહ જણાવે છે હેપેટાઇટિસ Bના છ સંકેત.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં જાણો હેપેટાઇટિસ Bનાં સંકેત.....

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Hepatitis B Virus More Dangerous Than AIDS know 6 sign
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  Top
  `