ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health» Follow this First Aid Rules instead of wrong action in Emergency

  ઇમરજન્સી વખતે તમે તો નથી કરતા ને આ ભૂલો, 7 જુઠ્ઠાણા જેને આપણે માનીએ છીએ સાચા

  divyabhaskar.com | Last Modified - Jan 30, 2018, 03:19 PM IST

  ક્યારેક હેલ્થ ઇમરજન્સીમાં જણાય ત્યારે આપણે તુરંત કેટલાક પગલાં ભરતા હોઇએ છીએ, જુઓ ઇમરજન્સીમાં શું કરવું શું ન કરવું....
  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ ઘણીવાર એવું બને છેકે હેલ્થ ઇમરજન્સી આવી જાય તો આપણે ગભરાય જઇએ છીએ અને ઉતાવળે કેટલાક પગલાં ભરતા હોઇએ છીએ જેથી આપણે સામેની વ્યક્તિનો જીવ બચાવી શકીએ. ઘણા વર્ષોથી ચાલી આવતી કેટલીક એવી વાતોને આપણે પણ ફોલો કરી લઇએ છીએ. જેમકે આપણા બાળકના નાકમાંથી કે આપણા નાકમાંતી અચનાક લોહી નીકળવા લાગે તો આપણને તેને ઉંઘી જવા અથવા તો માથું પાછળ કરવાનું કહીએ છીએ, પરંતુ આપણે નથી જાણતા હોતા કે આમ કરવાથી ફાયદો થશે કે નુક્સાન. આવી નાની નાની ઘણી વાતો છે જે રોજ આપણા જીવનમાં થાય છે, જેને આપણે કરીએ છીએ જોકે, તે ક્યારેક સારા પરિણામના બદલે ખરાબ પરિણામ આપે છે. ક્યારેક આપણે હેલ્થ ઇમરજન્સીમાં તુરંત એમ્બ્યુલન્સને બોલાવવાના બદલે દર્દીને હોસ્પિટલ લઇ જઇએ છીએ પરંતુ ત્યાં પહોંચતા મોડું થાય તો ક્યારેક વ્યક્તિનો જીવ પણ જઇ શકે છે. ત્યારે આજે અમે અહી ઇમરજન્સીમાં શું કરવું જોઇએ અને શું ન કરવું જોઇએ કયા First Aid Rulesને ફોલો કરવા જોઇએ એ અંગે જણાવી રહ્યાં છીએ...

   First Aid Rulesને જાણવા આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરો...

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ ઘણીવાર એવું બને છેકે હેલ્થ ઇમરજન્સી આવી જાય તો આપણે ગભરાય જઇએ છીએ અને ઉતાવળે કેટલાક પગલાં ભરતા હોઇએ છીએ જેથી આપણે સામેની વ્યક્તિનો જીવ બચાવી શકીએ. ઘણા વર્ષોથી ચાલી આવતી કેટલીક એવી વાતોને આપણે પણ ફોલો કરી લઇએ છીએ. જેમકે આપણા બાળકના નાકમાંથી કે આપણા નાકમાંતી અચનાક લોહી નીકળવા લાગે તો આપણને તેને ઉંઘી જવા અથવા તો માથું પાછળ કરવાનું કહીએ છીએ, પરંતુ આપણે નથી જાણતા હોતા કે આમ કરવાથી ફાયદો થશે કે નુક્સાન. આવી નાની નાની ઘણી વાતો છે જે રોજ આપણા જીવનમાં થાય છે, જેને આપણે કરીએ છીએ જોકે, તે ક્યારેક સારા પરિણામના બદલે ખરાબ પરિણામ આપે છે. ક્યારેક આપણે હેલ્થ ઇમરજન્સીમાં તુરંત એમ્બ્યુલન્સને બોલાવવાના બદલે દર્દીને હોસ્પિટલ લઇ જઇએ છીએ પરંતુ ત્યાં પહોંચતા મોડું થાય તો ક્યારેક વ્યક્તિનો જીવ પણ જઇ શકે છે. ત્યારે આજે અમે અહી ઇમરજન્સીમાં શું કરવું જોઇએ અને શું ન કરવું જોઇએ કયા First Aid Rulesને ફોલો કરવા જોઇએ એ અંગે જણાવી રહ્યાં છીએ...

   First Aid Rulesને જાણવા આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરો...

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ ઘણીવાર એવું બને છેકે હેલ્થ ઇમરજન્સી આવી જાય તો આપણે ગભરાય જઇએ છીએ અને ઉતાવળે કેટલાક પગલાં ભરતા હોઇએ છીએ જેથી આપણે સામેની વ્યક્તિનો જીવ બચાવી શકીએ. ઘણા વર્ષોથી ચાલી આવતી કેટલીક એવી વાતોને આપણે પણ ફોલો કરી લઇએ છીએ. જેમકે આપણા બાળકના નાકમાંથી કે આપણા નાકમાંતી અચનાક લોહી નીકળવા લાગે તો આપણને તેને ઉંઘી જવા અથવા તો માથું પાછળ કરવાનું કહીએ છીએ, પરંતુ આપણે નથી જાણતા હોતા કે આમ કરવાથી ફાયદો થશે કે નુક્સાન. આવી નાની નાની ઘણી વાતો છે જે રોજ આપણા જીવનમાં થાય છે, જેને આપણે કરીએ છીએ જોકે, તે ક્યારેક સારા પરિણામના બદલે ખરાબ પરિણામ આપે છે. ક્યારેક આપણે હેલ્થ ઇમરજન્સીમાં તુરંત એમ્બ્યુલન્સને બોલાવવાના બદલે દર્દીને હોસ્પિટલ લઇ જઇએ છીએ પરંતુ ત્યાં પહોંચતા મોડું થાય તો ક્યારેક વ્યક્તિનો જીવ પણ જઇ શકે છે. ત્યારે આજે અમે અહી ઇમરજન્સીમાં શું કરવું જોઇએ અને શું ન કરવું જોઇએ કયા First Aid Rulesને ફોલો કરવા જોઇએ એ અંગે જણાવી રહ્યાં છીએ...

   First Aid Rulesને જાણવા આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરો...

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ ઘણીવાર એવું બને છેકે હેલ્થ ઇમરજન્સી આવી જાય તો આપણે ગભરાય જઇએ છીએ અને ઉતાવળે કેટલાક પગલાં ભરતા હોઇએ છીએ જેથી આપણે સામેની વ્યક્તિનો જીવ બચાવી શકીએ. ઘણા વર્ષોથી ચાલી આવતી કેટલીક એવી વાતોને આપણે પણ ફોલો કરી લઇએ છીએ. જેમકે આપણા બાળકના નાકમાંથી કે આપણા નાકમાંતી અચનાક લોહી નીકળવા લાગે તો આપણને તેને ઉંઘી જવા અથવા તો માથું પાછળ કરવાનું કહીએ છીએ, પરંતુ આપણે નથી જાણતા હોતા કે આમ કરવાથી ફાયદો થશે કે નુક્સાન. આવી નાની નાની ઘણી વાતો છે જે રોજ આપણા જીવનમાં થાય છે, જેને આપણે કરીએ છીએ જોકે, તે ક્યારેક સારા પરિણામના બદલે ખરાબ પરિણામ આપે છે. ક્યારેક આપણે હેલ્થ ઇમરજન્સીમાં તુરંત એમ્બ્યુલન્સને બોલાવવાના બદલે દર્દીને હોસ્પિટલ લઇ જઇએ છીએ પરંતુ ત્યાં પહોંચતા મોડું થાય તો ક્યારેક વ્યક્તિનો જીવ પણ જઇ શકે છે. ત્યારે આજે અમે અહી ઇમરજન્સીમાં શું કરવું જોઇએ અને શું ન કરવું જોઇએ કયા First Aid Rulesને ફોલો કરવા જોઇએ એ અંગે જણાવી રહ્યાં છીએ...

   First Aid Rulesને જાણવા આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરો...

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ ઘણીવાર એવું બને છેકે હેલ્થ ઇમરજન્સી આવી જાય તો આપણે ગભરાય જઇએ છીએ અને ઉતાવળે કેટલાક પગલાં ભરતા હોઇએ છીએ જેથી આપણે સામેની વ્યક્તિનો જીવ બચાવી શકીએ. ઘણા વર્ષોથી ચાલી આવતી કેટલીક એવી વાતોને આપણે પણ ફોલો કરી લઇએ છીએ. જેમકે આપણા બાળકના નાકમાંથી કે આપણા નાકમાંતી અચનાક લોહી નીકળવા લાગે તો આપણને તેને ઉંઘી જવા અથવા તો માથું પાછળ કરવાનું કહીએ છીએ, પરંતુ આપણે નથી જાણતા હોતા કે આમ કરવાથી ફાયદો થશે કે નુક્સાન. આવી નાની નાની ઘણી વાતો છે જે રોજ આપણા જીવનમાં થાય છે, જેને આપણે કરીએ છીએ જોકે, તે ક્યારેક સારા પરિણામના બદલે ખરાબ પરિણામ આપે છે. ક્યારેક આપણે હેલ્થ ઇમરજન્સીમાં તુરંત એમ્બ્યુલન્સને બોલાવવાના બદલે દર્દીને હોસ્પિટલ લઇ જઇએ છીએ પરંતુ ત્યાં પહોંચતા મોડું થાય તો ક્યારેક વ્યક્તિનો જીવ પણ જઇ શકે છે. ત્યારે આજે અમે અહી ઇમરજન્સીમાં શું કરવું જોઇએ અને શું ન કરવું જોઇએ કયા First Aid Rulesને ફોલો કરવા જોઇએ એ અંગે જણાવી રહ્યાં છીએ...

   First Aid Rulesને જાણવા આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરો...

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ ઘણીવાર એવું બને છેકે હેલ્થ ઇમરજન્સી આવી જાય તો આપણે ગભરાય જઇએ છીએ અને ઉતાવળે કેટલાક પગલાં ભરતા હોઇએ છીએ જેથી આપણે સામેની વ્યક્તિનો જીવ બચાવી શકીએ. ઘણા વર્ષોથી ચાલી આવતી કેટલીક એવી વાતોને આપણે પણ ફોલો કરી લઇએ છીએ. જેમકે આપણા બાળકના નાકમાંથી કે આપણા નાકમાંતી અચનાક લોહી નીકળવા લાગે તો આપણને તેને ઉંઘી જવા અથવા તો માથું પાછળ કરવાનું કહીએ છીએ, પરંતુ આપણે નથી જાણતા હોતા કે આમ કરવાથી ફાયદો થશે કે નુક્સાન. આવી નાની નાની ઘણી વાતો છે જે રોજ આપણા જીવનમાં થાય છે, જેને આપણે કરીએ છીએ જોકે, તે ક્યારેક સારા પરિણામના બદલે ખરાબ પરિણામ આપે છે. ક્યારેક આપણે હેલ્થ ઇમરજન્સીમાં તુરંત એમ્બ્યુલન્સને બોલાવવાના બદલે દર્દીને હોસ્પિટલ લઇ જઇએ છીએ પરંતુ ત્યાં પહોંચતા મોડું થાય તો ક્યારેક વ્યક્તિનો જીવ પણ જઇ શકે છે. ત્યારે આજે અમે અહી ઇમરજન્સીમાં શું કરવું જોઇએ અને શું ન કરવું જોઇએ કયા First Aid Rulesને ફોલો કરવા જોઇએ એ અંગે જણાવી રહ્યાં છીએ...

   First Aid Rulesને જાણવા આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરો...

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ ઘણીવાર એવું બને છેકે હેલ્થ ઇમરજન્સી આવી જાય તો આપણે ગભરાય જઇએ છીએ અને ઉતાવળે કેટલાક પગલાં ભરતા હોઇએ છીએ જેથી આપણે સામેની વ્યક્તિનો જીવ બચાવી શકીએ. ઘણા વર્ષોથી ચાલી આવતી કેટલીક એવી વાતોને આપણે પણ ફોલો કરી લઇએ છીએ. જેમકે આપણા બાળકના નાકમાંથી કે આપણા નાકમાંતી અચનાક લોહી નીકળવા લાગે તો આપણને તેને ઉંઘી જવા અથવા તો માથું પાછળ કરવાનું કહીએ છીએ, પરંતુ આપણે નથી જાણતા હોતા કે આમ કરવાથી ફાયદો થશે કે નુક્સાન. આવી નાની નાની ઘણી વાતો છે જે રોજ આપણા જીવનમાં થાય છે, જેને આપણે કરીએ છીએ જોકે, તે ક્યારેક સારા પરિણામના બદલે ખરાબ પરિણામ આપે છે. ક્યારેક આપણે હેલ્થ ઇમરજન્સીમાં તુરંત એમ્બ્યુલન્સને બોલાવવાના બદલે દર્દીને હોસ્પિટલ લઇ જઇએ છીએ પરંતુ ત્યાં પહોંચતા મોડું થાય તો ક્યારેક વ્યક્તિનો જીવ પણ જઇ શકે છે. ત્યારે આજે અમે અહી ઇમરજન્સીમાં શું કરવું જોઇએ અને શું ન કરવું જોઇએ કયા First Aid Rulesને ફોલો કરવા જોઇએ એ અંગે જણાવી રહ્યાં છીએ...

   First Aid Rulesને જાણવા આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરો...

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ ઘણીવાર એવું બને છેકે હેલ્થ ઇમરજન્સી આવી જાય તો આપણે ગભરાય જઇએ છીએ અને ઉતાવળે કેટલાક પગલાં ભરતા હોઇએ છીએ જેથી આપણે સામેની વ્યક્તિનો જીવ બચાવી શકીએ. ઘણા વર્ષોથી ચાલી આવતી કેટલીક એવી વાતોને આપણે પણ ફોલો કરી લઇએ છીએ. જેમકે આપણા બાળકના નાકમાંથી કે આપણા નાકમાંતી અચનાક લોહી નીકળવા લાગે તો આપણને તેને ઉંઘી જવા અથવા તો માથું પાછળ કરવાનું કહીએ છીએ, પરંતુ આપણે નથી જાણતા હોતા કે આમ કરવાથી ફાયદો થશે કે નુક્સાન. આવી નાની નાની ઘણી વાતો છે જે રોજ આપણા જીવનમાં થાય છે, જેને આપણે કરીએ છીએ જોકે, તે ક્યારેક સારા પરિણામના બદલે ખરાબ પરિણામ આપે છે. ક્યારેક આપણે હેલ્થ ઇમરજન્સીમાં તુરંત એમ્બ્યુલન્સને બોલાવવાના બદલે દર્દીને હોસ્પિટલ લઇ જઇએ છીએ પરંતુ ત્યાં પહોંચતા મોડું થાય તો ક્યારેક વ્યક્તિનો જીવ પણ જઇ શકે છે. ત્યારે આજે અમે અહી ઇમરજન્સીમાં શું કરવું જોઇએ અને શું ન કરવું જોઇએ કયા First Aid Rulesને ફોલો કરવા જોઇએ એ અંગે જણાવી રહ્યાં છીએ...

   First Aid Rulesને જાણવા આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરો...

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ ઘણીવાર એવું બને છેકે હેલ્થ ઇમરજન્સી આવી જાય તો આપણે ગભરાય જઇએ છીએ અને ઉતાવળે કેટલાક પગલાં ભરતા હોઇએ છીએ જેથી આપણે સામેની વ્યક્તિનો જીવ બચાવી શકીએ. ઘણા વર્ષોથી ચાલી આવતી કેટલીક એવી વાતોને આપણે પણ ફોલો કરી લઇએ છીએ. જેમકે આપણા બાળકના નાકમાંથી કે આપણા નાકમાંતી અચનાક લોહી નીકળવા લાગે તો આપણને તેને ઉંઘી જવા અથવા તો માથું પાછળ કરવાનું કહીએ છીએ, પરંતુ આપણે નથી જાણતા હોતા કે આમ કરવાથી ફાયદો થશે કે નુક્સાન. આવી નાની નાની ઘણી વાતો છે જે રોજ આપણા જીવનમાં થાય છે, જેને આપણે કરીએ છીએ જોકે, તે ક્યારેક સારા પરિણામના બદલે ખરાબ પરિણામ આપે છે. ક્યારેક આપણે હેલ્થ ઇમરજન્સીમાં તુરંત એમ્બ્યુલન્સને બોલાવવાના બદલે દર્દીને હોસ્પિટલ લઇ જઇએ છીએ પરંતુ ત્યાં પહોંચતા મોડું થાય તો ક્યારેક વ્યક્તિનો જીવ પણ જઇ શકે છે. ત્યારે આજે અમે અહી ઇમરજન્સીમાં શું કરવું જોઇએ અને શું ન કરવું જોઇએ કયા First Aid Rulesને ફોલો કરવા જોઇએ એ અંગે જણાવી રહ્યાં છીએ...

   First Aid Rulesને જાણવા આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરો...

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Follow this First Aid Rules instead of wrong action in Emergency
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  Top
  `