ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health» Dont use mobile before you go to sleep know side effects

  સુતા પહેલા મોબાઇલનો ઉપયોગ ટાળો, થાય છે આવા સાઇડ ઇફેક્ટ્સ

  divyabhaskar.com | Last Modified - Jan 27, 2018, 05:26 PM IST

  આ સુવિધાજનક ડિવાઇસનો સતત ઉપયોગ કરવો સ્વાસ્થ્ય માટે હાનિકારક સાબિત થઇ શકે છે
  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ મોબાઇલ ફોન આપણા જીવનનો એક અભિન્ન અંગ બની ગયો છે. આજના આધુનિક અને સ્માર્ટ વિશ્વમાં મોબાઇલ ફોન ડગલે અને પગલે આપણને જરૂર રહે છે, પરંતુ આ સુવિધાજનક ડિવાઇસનો સતત ઉપયોગ કરવો સ્વાસ્થ્ય માટે હાનિકારક સાબિત થઇ શકે છે, ખાસ કરીને રાત્રે સુતી વખતે મોબાઇલ બાજુમાં રાખીને ઉંઘવુ કે સુતા પહેલા મોબાઇલનો ઉપયોગ કરવો સ્વાસ્થ્ય માટે જોખમી છે, તેનાથી એનેક હેલ્થ રિલેટેડ સમસ્યાઓ ઉભી થઇ શકે છે. આજે અમે તમને મોબાઇલ ફોનનો રાત્રે સુતા પહેલા ઉપયોગ કરવાથી થતાં સાઇડ ઇફેક્ટ્સ અંગે જણાવી રહ્યાં છીએ.


   આગળની સ્લાઇડ્સમાં જાણો રાતના મોબાઇલનો ઉપયોગ કરવાથી થતા નુકસાન વિશે...

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ મોબાઇલ ફોન આપણા જીવનનો એક અભિન્ન અંગ બની ગયો છે. આજના આધુનિક અને સ્માર્ટ વિશ્વમાં મોબાઇલ ફોન ડગલે અને પગલે આપણને જરૂર રહે છે, પરંતુ આ સુવિધાજનક ડિવાઇસનો સતત ઉપયોગ કરવો સ્વાસ્થ્ય માટે હાનિકારક સાબિત થઇ શકે છે, ખાસ કરીને રાત્રે સુતી વખતે મોબાઇલ બાજુમાં રાખીને ઉંઘવુ કે સુતા પહેલા મોબાઇલનો ઉપયોગ કરવો સ્વાસ્થ્ય માટે જોખમી છે, તેનાથી એનેક હેલ્થ રિલેટેડ સમસ્યાઓ ઉભી થઇ શકે છે. આજે અમે તમને મોબાઇલ ફોનનો રાત્રે સુતા પહેલા ઉપયોગ કરવાથી થતાં સાઇડ ઇફેક્ટ્સ અંગે જણાવી રહ્યાં છીએ.


   આગળની સ્લાઇડ્સમાં જાણો રાતના મોબાઇલનો ઉપયોગ કરવાથી થતા નુકસાન વિશે...

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ મોબાઇલ ફોન આપણા જીવનનો એક અભિન્ન અંગ બની ગયો છે. આજના આધુનિક અને સ્માર્ટ વિશ્વમાં મોબાઇલ ફોન ડગલે અને પગલે આપણને જરૂર રહે છે, પરંતુ આ સુવિધાજનક ડિવાઇસનો સતત ઉપયોગ કરવો સ્વાસ્થ્ય માટે હાનિકારક સાબિત થઇ શકે છે, ખાસ કરીને રાત્રે સુતી વખતે મોબાઇલ બાજુમાં રાખીને ઉંઘવુ કે સુતા પહેલા મોબાઇલનો ઉપયોગ કરવો સ્વાસ્થ્ય માટે જોખમી છે, તેનાથી એનેક હેલ્થ રિલેટેડ સમસ્યાઓ ઉભી થઇ શકે છે. આજે અમે તમને મોબાઇલ ફોનનો રાત્રે સુતા પહેલા ઉપયોગ કરવાથી થતાં સાઇડ ઇફેક્ટ્સ અંગે જણાવી રહ્યાં છીએ.


   આગળની સ્લાઇડ્સમાં જાણો રાતના મોબાઇલનો ઉપયોગ કરવાથી થતા નુકસાન વિશે...

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ મોબાઇલ ફોન આપણા જીવનનો એક અભિન્ન અંગ બની ગયો છે. આજના આધુનિક અને સ્માર્ટ વિશ્વમાં મોબાઇલ ફોન ડગલે અને પગલે આપણને જરૂર રહે છે, પરંતુ આ સુવિધાજનક ડિવાઇસનો સતત ઉપયોગ કરવો સ્વાસ્થ્ય માટે હાનિકારક સાબિત થઇ શકે છે, ખાસ કરીને રાત્રે સુતી વખતે મોબાઇલ બાજુમાં રાખીને ઉંઘવુ કે સુતા પહેલા મોબાઇલનો ઉપયોગ કરવો સ્વાસ્થ્ય માટે જોખમી છે, તેનાથી એનેક હેલ્થ રિલેટેડ સમસ્યાઓ ઉભી થઇ શકે છે. આજે અમે તમને મોબાઇલ ફોનનો રાત્રે સુતા પહેલા ઉપયોગ કરવાથી થતાં સાઇડ ઇફેક્ટ્સ અંગે જણાવી રહ્યાં છીએ.


   આગળની સ્લાઇડ્સમાં જાણો રાતના મોબાઇલનો ઉપયોગ કરવાથી થતા નુકસાન વિશે...

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ મોબાઇલ ફોન આપણા જીવનનો એક અભિન્ન અંગ બની ગયો છે. આજના આધુનિક અને સ્માર્ટ વિશ્વમાં મોબાઇલ ફોન ડગલે અને પગલે આપણને જરૂર રહે છે, પરંતુ આ સુવિધાજનક ડિવાઇસનો સતત ઉપયોગ કરવો સ્વાસ્થ્ય માટે હાનિકારક સાબિત થઇ શકે છે, ખાસ કરીને રાત્રે સુતી વખતે મોબાઇલ બાજુમાં રાખીને ઉંઘવુ કે સુતા પહેલા મોબાઇલનો ઉપયોગ કરવો સ્વાસ્થ્ય માટે જોખમી છે, તેનાથી એનેક હેલ્થ રિલેટેડ સમસ્યાઓ ઉભી થઇ શકે છે. આજે અમે તમને મોબાઇલ ફોનનો રાત્રે સુતા પહેલા ઉપયોગ કરવાથી થતાં સાઇડ ઇફેક્ટ્સ અંગે જણાવી રહ્યાં છીએ.


   આગળની સ્લાઇડ્સમાં જાણો રાતના મોબાઇલનો ઉપયોગ કરવાથી થતા નુકસાન વિશે...

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ મોબાઇલ ફોન આપણા જીવનનો એક અભિન્ન અંગ બની ગયો છે. આજના આધુનિક અને સ્માર્ટ વિશ્વમાં મોબાઇલ ફોન ડગલે અને પગલે આપણને જરૂર રહે છે, પરંતુ આ સુવિધાજનક ડિવાઇસનો સતત ઉપયોગ કરવો સ્વાસ્થ્ય માટે હાનિકારક સાબિત થઇ શકે છે, ખાસ કરીને રાત્રે સુતી વખતે મોબાઇલ બાજુમાં રાખીને ઉંઘવુ કે સુતા પહેલા મોબાઇલનો ઉપયોગ કરવો સ્વાસ્થ્ય માટે જોખમી છે, તેનાથી એનેક હેલ્થ રિલેટેડ સમસ્યાઓ ઉભી થઇ શકે છે. આજે અમે તમને મોબાઇલ ફોનનો રાત્રે સુતા પહેલા ઉપયોગ કરવાથી થતાં સાઇડ ઇફેક્ટ્સ અંગે જણાવી રહ્યાં છીએ.


   આગળની સ્લાઇડ્સમાં જાણો રાતના મોબાઇલનો ઉપયોગ કરવાથી થતા નુકસાન વિશે...

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ મોબાઇલ ફોન આપણા જીવનનો એક અભિન્ન અંગ બની ગયો છે. આજના આધુનિક અને સ્માર્ટ વિશ્વમાં મોબાઇલ ફોન ડગલે અને પગલે આપણને જરૂર રહે છે, પરંતુ આ સુવિધાજનક ડિવાઇસનો સતત ઉપયોગ કરવો સ્વાસ્થ્ય માટે હાનિકારક સાબિત થઇ શકે છે, ખાસ કરીને રાત્રે સુતી વખતે મોબાઇલ બાજુમાં રાખીને ઉંઘવુ કે સુતા પહેલા મોબાઇલનો ઉપયોગ કરવો સ્વાસ્થ્ય માટે જોખમી છે, તેનાથી એનેક હેલ્થ રિલેટેડ સમસ્યાઓ ઉભી થઇ શકે છે. આજે અમે તમને મોબાઇલ ફોનનો રાત્રે સુતા પહેલા ઉપયોગ કરવાથી થતાં સાઇડ ઇફેક્ટ્સ અંગે જણાવી રહ્યાં છીએ.


   આગળની સ્લાઇડ્સમાં જાણો રાતના મોબાઇલનો ઉપયોગ કરવાથી થતા નુકસાન વિશે...

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ મોબાઇલ ફોન આપણા જીવનનો એક અભિન્ન અંગ બની ગયો છે. આજના આધુનિક અને સ્માર્ટ વિશ્વમાં મોબાઇલ ફોન ડગલે અને પગલે આપણને જરૂર રહે છે, પરંતુ આ સુવિધાજનક ડિવાઇસનો સતત ઉપયોગ કરવો સ્વાસ્થ્ય માટે હાનિકારક સાબિત થઇ શકે છે, ખાસ કરીને રાત્રે સુતી વખતે મોબાઇલ બાજુમાં રાખીને ઉંઘવુ કે સુતા પહેલા મોબાઇલનો ઉપયોગ કરવો સ્વાસ્થ્ય માટે જોખમી છે, તેનાથી એનેક હેલ્થ રિલેટેડ સમસ્યાઓ ઉભી થઇ શકે છે. આજે અમે તમને મોબાઇલ ફોનનો રાત્રે સુતા પહેલા ઉપયોગ કરવાથી થતાં સાઇડ ઇફેક્ટ્સ અંગે જણાવી રહ્યાં છીએ.


   આગળની સ્લાઇડ્સમાં જાણો રાતના મોબાઇલનો ઉપયોગ કરવાથી થતા નુકસાન વિશે...

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ મોબાઇલ ફોન આપણા જીવનનો એક અભિન્ન અંગ બની ગયો છે. આજના આધુનિક અને સ્માર્ટ વિશ્વમાં મોબાઇલ ફોન ડગલે અને પગલે આપણને જરૂર રહે છે, પરંતુ આ સુવિધાજનક ડિવાઇસનો સતત ઉપયોગ કરવો સ્વાસ્થ્ય માટે હાનિકારક સાબિત થઇ શકે છે, ખાસ કરીને રાત્રે સુતી વખતે મોબાઇલ બાજુમાં રાખીને ઉંઘવુ કે સુતા પહેલા મોબાઇલનો ઉપયોગ કરવો સ્વાસ્થ્ય માટે જોખમી છે, તેનાથી એનેક હેલ્થ રિલેટેડ સમસ્યાઓ ઉભી થઇ શકે છે. આજે અમે તમને મોબાઇલ ફોનનો રાત્રે સુતા પહેલા ઉપયોગ કરવાથી થતાં સાઇડ ઇફેક્ટ્સ અંગે જણાવી રહ્યાં છીએ.


   આગળની સ્લાઇડ્સમાં જાણો રાતના મોબાઇલનો ઉપયોગ કરવાથી થતા નુકસાન વિશે...

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ મોબાઇલ ફોન આપણા જીવનનો એક અભિન્ન અંગ બની ગયો છે. આજના આધુનિક અને સ્માર્ટ વિશ્વમાં મોબાઇલ ફોન ડગલે અને પગલે આપણને જરૂર રહે છે, પરંતુ આ સુવિધાજનક ડિવાઇસનો સતત ઉપયોગ કરવો સ્વાસ્થ્ય માટે હાનિકારક સાબિત થઇ શકે છે, ખાસ કરીને રાત્રે સુતી વખતે મોબાઇલ બાજુમાં રાખીને ઉંઘવુ કે સુતા પહેલા મોબાઇલનો ઉપયોગ કરવો સ્વાસ્થ્ય માટે જોખમી છે, તેનાથી એનેક હેલ્થ રિલેટેડ સમસ્યાઓ ઉભી થઇ શકે છે. આજે અમે તમને મોબાઇલ ફોનનો રાત્રે સુતા પહેલા ઉપયોગ કરવાથી થતાં સાઇડ ઇફેક્ટ્સ અંગે જણાવી રહ્યાં છીએ.


   આગળની સ્લાઇડ્સમાં જાણો રાતના મોબાઇલનો ઉપયોગ કરવાથી થતા નુકસાન વિશે...

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Dont use mobile before you go to sleep know side effects
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  Top
  `