ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health» Do you know what goes into the products you use on your baby?

  કઇ વસ્તુઓથી બનવી જોઇએ Best For Baby પ્રોડક્ટ્સ, દરેક માતાએ જાણવું જરૂરી

  divyabhaskar.com | Last Modified - Jan 13, 2018, 12:43 PM IST

  Johnson'sની આ Best for Baby પ્રોડક્ટ્સમાં આખરે હોય છે શું?
  • +4 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ બેબી પ્રોડક્ટ્સનો ઉપયોગ કરતા પહેલાં એ જાણવું જરૂરી છે કે તેમાં આખરે હોય છે શું? નવજાત શિશુઓના પરિવારમાં દરેકે આ જાણવું જરૂરી છે. નવજાત શિશુની દેખભાળ બાકી લોકોની તુલનામાં વધું ધ્યાનપૂર્વક કરવામાં આવે છે, કારણ કે નવજાત શિશુની ત્વચા ઘણી જ નાજૂક અને સંવેદનશીલ હોય છે. નવજાતની દેખભાળ માટે મોટાભાગે માતાઓ બજારમાં ઉપલબ્ધ બેબી પ્રોડક્ટ્સનો સહારો લે છે જે મહદઅંશે યોગ્ય પણ છે. ભારતમાં કરોડો માતાઓ જ્હોનસન એન્ડ જ્હોનસન પર વિશ્વાસ મુકે છે, કારણ કે તે પહેલાંથી જ સ્થાપિત અને તમામ કસોટીઓમાં ખરી ઉતરતી બેબી પ્રોડક્ટ્સ છે.

   પરંતુ શું તમે જાણો છોકે Johnson'sની આ Best for Baby પ્રોડક્ટ્સમાં આખરે હોય છે શું? આ કઇ વસ્તુઓના મિશ્રણથી બનાવવામાં આવે છે કે તેને શિશુ માટે સુરક્ષિત જાહેર કરવામાં આવે છે. આ વાત દરેક માતાની સાથોસાથ અન્ય લોકોએ પણ જાણવી જરૂરી છે.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં જાણો, Best for Baby પ્રોડક્ટ્સ કયા પદાર્થોથી બનાવવી જોઇએ....

  • +4 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ બેબી પ્રોડક્ટ્સનો ઉપયોગ કરતા પહેલાં એ જાણવું જરૂરી છે કે તેમાં આખરે હોય છે શું? નવજાત શિશુઓના પરિવારમાં દરેકે આ જાણવું જરૂરી છે. નવજાત શિશુની દેખભાળ બાકી લોકોની તુલનામાં વધું ધ્યાનપૂર્વક કરવામાં આવે છે, કારણ કે નવજાત શિશુની ત્વચા ઘણી જ નાજૂક અને સંવેદનશીલ હોય છે. નવજાતની દેખભાળ માટે મોટાભાગે માતાઓ બજારમાં ઉપલબ્ધ બેબી પ્રોડક્ટ્સનો સહારો લે છે જે મહદઅંશે યોગ્ય પણ છે. ભારતમાં કરોડો માતાઓ જ્હોનસન એન્ડ જ્હોનસન પર વિશ્વાસ મુકે છે, કારણ કે તે પહેલાંથી જ સ્થાપિત અને તમામ કસોટીઓમાં ખરી ઉતરતી બેબી પ્રોડક્ટ્સ છે.

   પરંતુ શું તમે જાણો છોકે Johnson'sની આ Best for Baby પ્રોડક્ટ્સમાં આખરે હોય છે શું? આ કઇ વસ્તુઓના મિશ્રણથી બનાવવામાં આવે છે કે તેને શિશુ માટે સુરક્ષિત જાહેર કરવામાં આવે છે. આ વાત દરેક માતાની સાથોસાથ અન્ય લોકોએ પણ જાણવી જરૂરી છે.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં જાણો, Best for Baby પ્રોડક્ટ્સ કયા પદાર્થોથી બનાવવી જોઇએ....

  • +4 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ બેબી પ્રોડક્ટ્સનો ઉપયોગ કરતા પહેલાં એ જાણવું જરૂરી છે કે તેમાં આખરે હોય છે શું? નવજાત શિશુઓના પરિવારમાં દરેકે આ જાણવું જરૂરી છે. નવજાત શિશુની દેખભાળ બાકી લોકોની તુલનામાં વધું ધ્યાનપૂર્વક કરવામાં આવે છે, કારણ કે નવજાત શિશુની ત્વચા ઘણી જ નાજૂક અને સંવેદનશીલ હોય છે. નવજાતની દેખભાળ માટે મોટાભાગે માતાઓ બજારમાં ઉપલબ્ધ બેબી પ્રોડક્ટ્સનો સહારો લે છે જે મહદઅંશે યોગ્ય પણ છે. ભારતમાં કરોડો માતાઓ જ્હોનસન એન્ડ જ્હોનસન પર વિશ્વાસ મુકે છે, કારણ કે તે પહેલાંથી જ સ્થાપિત અને તમામ કસોટીઓમાં ખરી ઉતરતી બેબી પ્રોડક્ટ્સ છે.

   પરંતુ શું તમે જાણો છોકે Johnson'sની આ Best for Baby પ્રોડક્ટ્સમાં આખરે હોય છે શું? આ કઇ વસ્તુઓના મિશ્રણથી બનાવવામાં આવે છે કે તેને શિશુ માટે સુરક્ષિત જાહેર કરવામાં આવે છે. આ વાત દરેક માતાની સાથોસાથ અન્ય લોકોએ પણ જાણવી જરૂરી છે.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં જાણો, Best for Baby પ્રોડક્ટ્સ કયા પદાર્થોથી બનાવવી જોઇએ....

  • +4 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ બેબી પ્રોડક્ટ્સનો ઉપયોગ કરતા પહેલાં એ જાણવું જરૂરી છે કે તેમાં આખરે હોય છે શું? નવજાત શિશુઓના પરિવારમાં દરેકે આ જાણવું જરૂરી છે. નવજાત શિશુની દેખભાળ બાકી લોકોની તુલનામાં વધું ધ્યાનપૂર્વક કરવામાં આવે છે, કારણ કે નવજાત શિશુની ત્વચા ઘણી જ નાજૂક અને સંવેદનશીલ હોય છે. નવજાતની દેખભાળ માટે મોટાભાગે માતાઓ બજારમાં ઉપલબ્ધ બેબી પ્રોડક્ટ્સનો સહારો લે છે જે મહદઅંશે યોગ્ય પણ છે. ભારતમાં કરોડો માતાઓ જ્હોનસન એન્ડ જ્હોનસન પર વિશ્વાસ મુકે છે, કારણ કે તે પહેલાંથી જ સ્થાપિત અને તમામ કસોટીઓમાં ખરી ઉતરતી બેબી પ્રોડક્ટ્સ છે.

   પરંતુ શું તમે જાણો છોકે Johnson'sની આ Best for Baby પ્રોડક્ટ્સમાં આખરે હોય છે શું? આ કઇ વસ્તુઓના મિશ્રણથી બનાવવામાં આવે છે કે તેને શિશુ માટે સુરક્ષિત જાહેર કરવામાં આવે છે. આ વાત દરેક માતાની સાથોસાથ અન્ય લોકોએ પણ જાણવી જરૂરી છે.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં જાણો, Best for Baby પ્રોડક્ટ્સ કયા પદાર્થોથી બનાવવી જોઇએ....

  • +4 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ બેબી પ્રોડક્ટ્સનો ઉપયોગ કરતા પહેલાં એ જાણવું જરૂરી છે કે તેમાં આખરે હોય છે શું? નવજાત શિશુઓના પરિવારમાં દરેકે આ જાણવું જરૂરી છે. નવજાત શિશુની દેખભાળ બાકી લોકોની તુલનામાં વધું ધ્યાનપૂર્વક કરવામાં આવે છે, કારણ કે નવજાત શિશુની ત્વચા ઘણી જ નાજૂક અને સંવેદનશીલ હોય છે. નવજાતની દેખભાળ માટે મોટાભાગે માતાઓ બજારમાં ઉપલબ્ધ બેબી પ્રોડક્ટ્સનો સહારો લે છે જે મહદઅંશે યોગ્ય પણ છે. ભારતમાં કરોડો માતાઓ જ્હોનસન એન્ડ જ્હોનસન પર વિશ્વાસ મુકે છે, કારણ કે તે પહેલાંથી જ સ્થાપિત અને તમામ કસોટીઓમાં ખરી ઉતરતી બેબી પ્રોડક્ટ્સ છે.

   પરંતુ શું તમે જાણો છોકે Johnson'sની આ Best for Baby પ્રોડક્ટ્સમાં આખરે હોય છે શું? આ કઇ વસ્તુઓના મિશ્રણથી બનાવવામાં આવે છે કે તેને શિશુ માટે સુરક્ષિત જાહેર કરવામાં આવે છે. આ વાત દરેક માતાની સાથોસાથ અન્ય લોકોએ પણ જાણવી જરૂરી છે.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં જાણો, Best for Baby પ્રોડક્ટ્સ કયા પદાર્થોથી બનાવવી જોઇએ....

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Do you know what goes into the products you use on your baby?
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  Top
  `