ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health» Cancer day special what is the risk for a secondary cancer

  જાણો શું છે સેકન્ડરી કેન્સર, આ લોકોમાં વધી શકે છે રિસ્ક ફેક્ટર

  divyabhaskar.com | Last Modified - Feb 02, 2018, 02:02 PM IST

  દર્દીને જ્યારે કેન્સરની શરૂઆત થાય છે, તેને પ્રાઇમરી કેન્સર કહેવામા આવે છે.
  • +2 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ કેન્સર કે જીવલેણ બીમારી છે. આ બીમારી થઇ હોવાની જાણ સમયસર થઇ જાય તો જીવ બચાવી શકાય છે. જોકે કેન્સર શરીરના વિવિધ પ્રકારે થઇ શકે છે એ આપણે જાણીએ છીએ પરંતુ કેન્સરના બે પ્રકાર છે એ પ્રાયમરી અને બીજો સેકન્ડરી. કેટલાક એવા ફેક્ટર છે, જેના કારણે સેકન્ડરી કેન્સર ડેવલોપ થાય છે. કેટલીક વાર તેને કન્ટ્રોલ કરી શકાય છે, કેટલીકવાર નહીં. તેવામાં આ અંગે ડોક્ટર સાથે ચર્ચા કરીને જાણવું જોઇએ કે શું કેન્સર ફરીથી થવાની શક્યતા છે કે નહીં. તેમ છતાં એ પણ જાણવું જરૂરી છેકે સેકન્ડરી કેન્સર કેવી રીતે થઇ શકે છે. આજે અમે અહી સેકન્ડરી કેન્સર કોને કહેવાય અને કેવા લોકોને આ કેન્સર થઇ શકે છે તે અંગે જણાવી રહ્યાં છીએ.

   કોને કહેવાય સેકન્ડરી કેન્સર

   દર્દીને જ્યારે કેન્સરની શરૂઆત થાય છે, તેને પ્રાઇમરી કેન્સર કહેવામા આવે છે. ક્યારેક પ્રાઇમરી કેન્સરમાંથી કેન્સરના સેલ અલગ પડે છે અને શરીરના અન્ય ભાગમાં ડેવલોપ થાય છે. આ પ્રકારે અલગથી ડેવલોપ થઇ રહેલા કેન્સર સેલને સેકન્ડરી કેન્સર કહેવામાં આવે છે. બીજી રીતે કહીએ તો પહેલીવાર જ્યાં કેન્સર થયું હોય ત્યાંથી કેન્સરના સેલ અલગ પડીને શરીરના અન્ય ભાગમાં ફેલાય છે, સેકન્ડરી કેન્સર પણ એ પ્રકારનું જ કેન્સર હોય છે જેવું ઓરિજિનલ(પ્રાઇમરી) કેન્સર હોય છે. ઉદાહરણ તરીકે બ્રેસ્ટ(પ્રાઇમરી કેન્સર)માંથી અલગ પડેલું ટ્યૂમર લંગમાં (સેકન્ડરી) કેન્સર કરે છે. લંગમાં જે કેન્સર સેલ હોય છે તે બ્રેસ્ટમાં થયેલા કેન્સર જેવા જ હોય છે અને તેથી તેને સેકન્ડરી કેન્સર કહેવામાં આવે છે.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં જાણો કોને થઇ શકે છે સેકન્ડરી કેન્સર

  • +2 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ કેન્સર કે જીવલેણ બીમારી છે. આ બીમારી થઇ હોવાની જાણ સમયસર થઇ જાય તો જીવ બચાવી શકાય છે. જોકે કેન્સર શરીરના વિવિધ પ્રકારે થઇ શકે છે એ આપણે જાણીએ છીએ પરંતુ કેન્સરના બે પ્રકાર છે એ પ્રાયમરી અને બીજો સેકન્ડરી. કેટલાક એવા ફેક્ટર છે, જેના કારણે સેકન્ડરી કેન્સર ડેવલોપ થાય છે. કેટલીક વાર તેને કન્ટ્રોલ કરી શકાય છે, કેટલીકવાર નહીં. તેવામાં આ અંગે ડોક્ટર સાથે ચર્ચા કરીને જાણવું જોઇએ કે શું કેન્સર ફરીથી થવાની શક્યતા છે કે નહીં. તેમ છતાં એ પણ જાણવું જરૂરી છેકે સેકન્ડરી કેન્સર કેવી રીતે થઇ શકે છે. આજે અમે અહી સેકન્ડરી કેન્સર કોને કહેવાય અને કેવા લોકોને આ કેન્સર થઇ શકે છે તે અંગે જણાવી રહ્યાં છીએ.

   કોને કહેવાય સેકન્ડરી કેન્સર

   દર્દીને જ્યારે કેન્સરની શરૂઆત થાય છે, તેને પ્રાઇમરી કેન્સર કહેવામા આવે છે. ક્યારેક પ્રાઇમરી કેન્સરમાંથી કેન્સરના સેલ અલગ પડે છે અને શરીરના અન્ય ભાગમાં ડેવલોપ થાય છે. આ પ્રકારે અલગથી ડેવલોપ થઇ રહેલા કેન્સર સેલને સેકન્ડરી કેન્સર કહેવામાં આવે છે. બીજી રીતે કહીએ તો પહેલીવાર જ્યાં કેન્સર થયું હોય ત્યાંથી કેન્સરના સેલ અલગ પડીને શરીરના અન્ય ભાગમાં ફેલાય છે, સેકન્ડરી કેન્સર પણ એ પ્રકારનું જ કેન્સર હોય છે જેવું ઓરિજિનલ(પ્રાઇમરી) કેન્સર હોય છે. ઉદાહરણ તરીકે બ્રેસ્ટ(પ્રાઇમરી કેન્સર)માંથી અલગ પડેલું ટ્યૂમર લંગમાં (સેકન્ડરી) કેન્સર કરે છે. લંગમાં જે કેન્સર સેલ હોય છે તે બ્રેસ્ટમાં થયેલા કેન્સર જેવા જ હોય છે અને તેથી તેને સેકન્ડરી કેન્સર કહેવામાં આવે છે.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં જાણો કોને થઇ શકે છે સેકન્ડરી કેન્સર

  • +2 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ કેન્સર કે જીવલેણ બીમારી છે. આ બીમારી થઇ હોવાની જાણ સમયસર થઇ જાય તો જીવ બચાવી શકાય છે. જોકે કેન્સર શરીરના વિવિધ પ્રકારે થઇ શકે છે એ આપણે જાણીએ છીએ પરંતુ કેન્સરના બે પ્રકાર છે એ પ્રાયમરી અને બીજો સેકન્ડરી. કેટલાક એવા ફેક્ટર છે, જેના કારણે સેકન્ડરી કેન્સર ડેવલોપ થાય છે. કેટલીક વાર તેને કન્ટ્રોલ કરી શકાય છે, કેટલીકવાર નહીં. તેવામાં આ અંગે ડોક્ટર સાથે ચર્ચા કરીને જાણવું જોઇએ કે શું કેન્સર ફરીથી થવાની શક્યતા છે કે નહીં. તેમ છતાં એ પણ જાણવું જરૂરી છેકે સેકન્ડરી કેન્સર કેવી રીતે થઇ શકે છે. આજે અમે અહી સેકન્ડરી કેન્સર કોને કહેવાય અને કેવા લોકોને આ કેન્સર થઇ શકે છે તે અંગે જણાવી રહ્યાં છીએ.

   કોને કહેવાય સેકન્ડરી કેન્સર

   દર્દીને જ્યારે કેન્સરની શરૂઆત થાય છે, તેને પ્રાઇમરી કેન્સર કહેવામા આવે છે. ક્યારેક પ્રાઇમરી કેન્સરમાંથી કેન્સરના સેલ અલગ પડે છે અને શરીરના અન્ય ભાગમાં ડેવલોપ થાય છે. આ પ્રકારે અલગથી ડેવલોપ થઇ રહેલા કેન્સર સેલને સેકન્ડરી કેન્સર કહેવામાં આવે છે. બીજી રીતે કહીએ તો પહેલીવાર જ્યાં કેન્સર થયું હોય ત્યાંથી કેન્સરના સેલ અલગ પડીને શરીરના અન્ય ભાગમાં ફેલાય છે, સેકન્ડરી કેન્સર પણ એ પ્રકારનું જ કેન્સર હોય છે જેવું ઓરિજિનલ(પ્રાઇમરી) કેન્સર હોય છે. ઉદાહરણ તરીકે બ્રેસ્ટ(પ્રાઇમરી કેન્સર)માંથી અલગ પડેલું ટ્યૂમર લંગમાં (સેકન્ડરી) કેન્સર કરે છે. લંગમાં જે કેન્સર સેલ હોય છે તે બ્રેસ્ટમાં થયેલા કેન્સર જેવા જ હોય છે અને તેથી તેને સેકન્ડરી કેન્સર કહેવામાં આવે છે.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં જાણો કોને થઇ શકે છે સેકન્ડરી કેન્સર

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Cancer day special what is the risk for a secondary cancer
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  Top
  `