ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health» Benifits of dalbergia latifolia this ayurveda good for 18 disease

  આ છે પ્રકૃતિનું અનમોલ રત્ન, 18 અસાધ્ય રોગોથી આપે છે છૂટકારો

  divyabhaskar.com | Last Modified - Jan 24, 2018, 01:27 PM IST

  સીસમના તેલનો ઉપયોગ દર્દશાનક, અવસાદરોધી, સડો રોકવા, જીવાણું રોધક, કીટનાશક અને સ્ફૂર્તિદાયક તરીકે કરવામાં આવે છે
  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ સીસમને પ્રકૃતિનું અનમોલ રત્ન કહેવામાં આવે છે. સીસમનો ઉપયોગ આયુર્વેદમાં જડી-બૂટ્ટી તરીકે કરવામાં આવે છે. સીસમના પત્તામાંથી નીકળતા ચીપચીપા પદાર્થનો અનેક અસાધ્ય રોગોના ઉપચાર માટે પ્રયોગ કરવામાં આવે છે. સીસમના તેલનો ઉપયોગ દર્દશાનક, અવસાદરોધી, સડો રોકવા, જીવાણું રોધક, કીટનાશક અને સ્ફૂર્તિદાયક તરીકે કરવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત પણ અનેક એવા રોગો છે, જેમાં સીસમનો ઉપયોગ કરવામાં આવે તો એ રોગમાંથી છૂટકારો થાય છે. આજે અમે અહી સીસમનો ઉપયોગ કેવા-કેવા રોગોમાં કરી શકાય તે અંગે જણાવી રહ્યાં છીએ.

   આ 18 અસાધ્ય રોગોથી છૂટકારો અપાવે છે સીસમ

   મૂત્રકૃચ્છ
   મૂત્રકૃચ્છ(પેશાબ કરવામાં મુશ્કેલી થવી)ની પીડામાં સીસમના પત્તાનો 50થી100 મિલીલીટર કાળો દિવસમાં 3 વાર રોગીને પીવડાવવામાં આવે તો લાભ થાય છે.

   પ્રોસ્ટૅટરિહ્યા
   પ્રોસ્ટૅટરિહ્યા(Prostatorrhea)માં 10-15 મિલીલીટર સીસમના પત્તાનો રસ દિવસમાં 3 વાર રોગીને આપવાથી લાભ થાય છે.

   કૉલેરા(વિષૂચિકા)
   સુંગધિત અને ચટપટી ઔષધિઓ સાથે સીસમની ગોળીઓ બનાવીને કોલેરાગ્રસ્ત દર્દીને આપવામાં આવે તો રાહત થાય છે.

   વધુ વાંચવા આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરો....

  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ સીસમને પ્રકૃતિનું અનમોલ રત્ન કહેવામાં આવે છે. સીસમનો ઉપયોગ આયુર્વેદમાં જડી-બૂટ્ટી તરીકે કરવામાં આવે છે. સીસમના પત્તામાંથી નીકળતા ચીપચીપા પદાર્થનો અનેક અસાધ્ય રોગોના ઉપચાર માટે પ્રયોગ કરવામાં આવે છે. સીસમના તેલનો ઉપયોગ દર્દશાનક, અવસાદરોધી, સડો રોકવા, જીવાણું રોધક, કીટનાશક અને સ્ફૂર્તિદાયક તરીકે કરવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત પણ અનેક એવા રોગો છે, જેમાં સીસમનો ઉપયોગ કરવામાં આવે તો એ રોગમાંથી છૂટકારો થાય છે. આજે અમે અહી સીસમનો ઉપયોગ કેવા-કેવા રોગોમાં કરી શકાય તે અંગે જણાવી રહ્યાં છીએ.

   આ 18 અસાધ્ય રોગોથી છૂટકારો અપાવે છે સીસમ

   મૂત્રકૃચ્છ
   મૂત્રકૃચ્છ(પેશાબ કરવામાં મુશ્કેલી થવી)ની પીડામાં સીસમના પત્તાનો 50થી100 મિલીલીટર કાળો દિવસમાં 3 વાર રોગીને પીવડાવવામાં આવે તો લાભ થાય છે.

   પ્રોસ્ટૅટરિહ્યા
   પ્રોસ્ટૅટરિહ્યા(Prostatorrhea)માં 10-15 મિલીલીટર સીસમના પત્તાનો રસ દિવસમાં 3 વાર રોગીને આપવાથી લાભ થાય છે.

   કૉલેરા(વિષૂચિકા)
   સુંગધિત અને ચટપટી ઔષધિઓ સાથે સીસમની ગોળીઓ બનાવીને કોલેરાગ્રસ્ત દર્દીને આપવામાં આવે તો રાહત થાય છે.

   વધુ વાંચવા આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરો....

  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ સીસમને પ્રકૃતિનું અનમોલ રત્ન કહેવામાં આવે છે. સીસમનો ઉપયોગ આયુર્વેદમાં જડી-બૂટ્ટી તરીકે કરવામાં આવે છે. સીસમના પત્તામાંથી નીકળતા ચીપચીપા પદાર્થનો અનેક અસાધ્ય રોગોના ઉપચાર માટે પ્રયોગ કરવામાં આવે છે. સીસમના તેલનો ઉપયોગ દર્દશાનક, અવસાદરોધી, સડો રોકવા, જીવાણું રોધક, કીટનાશક અને સ્ફૂર્તિદાયક તરીકે કરવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત પણ અનેક એવા રોગો છે, જેમાં સીસમનો ઉપયોગ કરવામાં આવે તો એ રોગમાંથી છૂટકારો થાય છે. આજે અમે અહી સીસમનો ઉપયોગ કેવા-કેવા રોગોમાં કરી શકાય તે અંગે જણાવી રહ્યાં છીએ.

   આ 18 અસાધ્ય રોગોથી છૂટકારો અપાવે છે સીસમ

   મૂત્રકૃચ્છ
   મૂત્રકૃચ્છ(પેશાબ કરવામાં મુશ્કેલી થવી)ની પીડામાં સીસમના પત્તાનો 50થી100 મિલીલીટર કાળો દિવસમાં 3 વાર રોગીને પીવડાવવામાં આવે તો લાભ થાય છે.

   પ્રોસ્ટૅટરિહ્યા
   પ્રોસ્ટૅટરિહ્યા(Prostatorrhea)માં 10-15 મિલીલીટર સીસમના પત્તાનો રસ દિવસમાં 3 વાર રોગીને આપવાથી લાભ થાય છે.

   કૉલેરા(વિષૂચિકા)
   સુંગધિત અને ચટપટી ઔષધિઓ સાથે સીસમની ગોળીઓ બનાવીને કોલેરાગ્રસ્ત દર્દીને આપવામાં આવે તો રાહત થાય છે.

   વધુ વાંચવા આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરો....

  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ સીસમને પ્રકૃતિનું અનમોલ રત્ન કહેવામાં આવે છે. સીસમનો ઉપયોગ આયુર્વેદમાં જડી-બૂટ્ટી તરીકે કરવામાં આવે છે. સીસમના પત્તામાંથી નીકળતા ચીપચીપા પદાર્થનો અનેક અસાધ્ય રોગોના ઉપચાર માટે પ્રયોગ કરવામાં આવે છે. સીસમના તેલનો ઉપયોગ દર્દશાનક, અવસાદરોધી, સડો રોકવા, જીવાણું રોધક, કીટનાશક અને સ્ફૂર્તિદાયક તરીકે કરવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત પણ અનેક એવા રોગો છે, જેમાં સીસમનો ઉપયોગ કરવામાં આવે તો એ રોગમાંથી છૂટકારો થાય છે. આજે અમે અહી સીસમનો ઉપયોગ કેવા-કેવા રોગોમાં કરી શકાય તે અંગે જણાવી રહ્યાં છીએ.

   આ 18 અસાધ્ય રોગોથી છૂટકારો અપાવે છે સીસમ

   મૂત્રકૃચ્છ
   મૂત્રકૃચ્છ(પેશાબ કરવામાં મુશ્કેલી થવી)ની પીડામાં સીસમના પત્તાનો 50થી100 મિલીલીટર કાળો દિવસમાં 3 વાર રોગીને પીવડાવવામાં આવે તો લાભ થાય છે.

   પ્રોસ્ટૅટરિહ્યા
   પ્રોસ્ટૅટરિહ્યા(Prostatorrhea)માં 10-15 મિલીલીટર સીસમના પત્તાનો રસ દિવસમાં 3 વાર રોગીને આપવાથી લાભ થાય છે.

   કૉલેરા(વિષૂચિકા)
   સુંગધિત અને ચટપટી ઔષધિઓ સાથે સીસમની ગોળીઓ બનાવીને કોલેરાગ્રસ્ત દર્દીને આપવામાં આવે તો રાહત થાય છે.

   વધુ વાંચવા આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરો....

  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ સીસમને પ્રકૃતિનું અનમોલ રત્ન કહેવામાં આવે છે. સીસમનો ઉપયોગ આયુર્વેદમાં જડી-બૂટ્ટી તરીકે કરવામાં આવે છે. સીસમના પત્તામાંથી નીકળતા ચીપચીપા પદાર્થનો અનેક અસાધ્ય રોગોના ઉપચાર માટે પ્રયોગ કરવામાં આવે છે. સીસમના તેલનો ઉપયોગ દર્દશાનક, અવસાદરોધી, સડો રોકવા, જીવાણું રોધક, કીટનાશક અને સ્ફૂર્તિદાયક તરીકે કરવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત પણ અનેક એવા રોગો છે, જેમાં સીસમનો ઉપયોગ કરવામાં આવે તો એ રોગમાંથી છૂટકારો થાય છે. આજે અમે અહી સીસમનો ઉપયોગ કેવા-કેવા રોગોમાં કરી શકાય તે અંગે જણાવી રહ્યાં છીએ.

   આ 18 અસાધ્ય રોગોથી છૂટકારો અપાવે છે સીસમ

   મૂત્રકૃચ્છ
   મૂત્રકૃચ્છ(પેશાબ કરવામાં મુશ્કેલી થવી)ની પીડામાં સીસમના પત્તાનો 50થી100 મિલીલીટર કાળો દિવસમાં 3 વાર રોગીને પીવડાવવામાં આવે તો લાભ થાય છે.

   પ્રોસ્ટૅટરિહ્યા
   પ્રોસ્ટૅટરિહ્યા(Prostatorrhea)માં 10-15 મિલીલીટર સીસમના પત્તાનો રસ દિવસમાં 3 વાર રોગીને આપવાથી લાભ થાય છે.

   કૉલેરા(વિષૂચિકા)
   સુંગધિત અને ચટપટી ઔષધિઓ સાથે સીસમની ગોળીઓ બનાવીને કોલેરાગ્રસ્ત દર્દીને આપવામાં આવે તો રાહત થાય છે.

   વધુ વાંચવા આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરો....

  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ સીસમને પ્રકૃતિનું અનમોલ રત્ન કહેવામાં આવે છે. સીસમનો ઉપયોગ આયુર્વેદમાં જડી-બૂટ્ટી તરીકે કરવામાં આવે છે. સીસમના પત્તામાંથી નીકળતા ચીપચીપા પદાર્થનો અનેક અસાધ્ય રોગોના ઉપચાર માટે પ્રયોગ કરવામાં આવે છે. સીસમના તેલનો ઉપયોગ દર્દશાનક, અવસાદરોધી, સડો રોકવા, જીવાણું રોધક, કીટનાશક અને સ્ફૂર્તિદાયક તરીકે કરવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત પણ અનેક એવા રોગો છે, જેમાં સીસમનો ઉપયોગ કરવામાં આવે તો એ રોગમાંથી છૂટકારો થાય છે. આજે અમે અહી સીસમનો ઉપયોગ કેવા-કેવા રોગોમાં કરી શકાય તે અંગે જણાવી રહ્યાં છીએ.

   આ 18 અસાધ્ય રોગોથી છૂટકારો અપાવે છે સીસમ

   મૂત્રકૃચ્છ
   મૂત્રકૃચ્છ(પેશાબ કરવામાં મુશ્કેલી થવી)ની પીડામાં સીસમના પત્તાનો 50થી100 મિલીલીટર કાળો દિવસમાં 3 વાર રોગીને પીવડાવવામાં આવે તો લાભ થાય છે.

   પ્રોસ્ટૅટરિહ્યા
   પ્રોસ્ટૅટરિહ્યા(Prostatorrhea)માં 10-15 મિલીલીટર સીસમના પત્તાનો રસ દિવસમાં 3 વાર રોગીને આપવાથી લાભ થાય છે.

   કૉલેરા(વિષૂચિકા)
   સુંગધિત અને ચટપટી ઔષધિઓ સાથે સીસમની ગોળીઓ બનાવીને કોલેરાગ્રસ્ત દર્દીને આપવામાં આવે તો રાહત થાય છે.

   વધુ વાંચવા આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરો....

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Benifits of dalbergia latifolia this ayurveda good for 18 disease
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  Top
  `