ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health» 6 Very Unhealthy Fatty Drinks You Should Avoid

  પેટ બહાર નીકળેલું હોય તો, આ 6 ડ્રિંક્સ અવોઈડ કરજો, નહીં તો વધવા લાગશે પેટ

  Health Desk, Ahmedabad | Last Modified - Mar 22, 2018, 12:48 PM IST

  ફાંદને ખૂબ જ ઝડપથી વધારે છે આ 6 ડ્રિંક્સ, પીશો તો પેટ ફૂલીને દડા જેવું થઈ જશે
  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ જો પહેલાંથી જ તમારું પેટ બહાર નીકળેલું હોય અને તમારે પેટ ઓછું કરવું હોય તો એવા ફૂડ્સ અને ડ્રિંક્સ અવોઈડ કરવા જોઈએ જેનાથી ફેટ વધે છે. ફૂડ અને ન્યૂટ્રિશન એક્સપર્ટ ડો. અમિતા સિંહ એવા જ 5 ડ્રિંક્સ વિશે જણાવી રહ્યાં છે. જેનાથી ન માત્ર ફેટ વધે છે પમ કેટલીક હેલ્થ પ્રોબ્લેમ્સ પણ થઈ શકે છે.


   અમિતા કહે છે કે આ ડ્રિંક્સમાં 300-400 કેલરી હોય છે. જેને બર્ન કરવા માટે 1 કલાક ફાસ્ટ વોક કરવી પડે. વિચારી જુઓ કે તમે આ ડ્રિંક્સ દર બીજા દિવસે પીવો તો તમારા ટમીનો હાલ કેવો થશે. એમાંય હવે ઉનાળો શરૂ થઈ ગયો છે. એવામાં બધાં જ ગરમી ભગાડવા માટે ઘણાં પ્રકારના ડ્રિંક્સ પીવે છે. જો એવા લોકો પેટ પર ચરબી વધારવા નથી માગતા તો પેટ બહાર નીકળે એવી ડ્રિંક્સ ન પીવી જોઈએ. તો આજે જાણી લો કઈ ડ્રિંક્સ ન પીવી.

   આગળ વાંચો એવી ડ્રિંક્સ વિશે જે તમારું પેટ નીકાળવાનું કામ કરે છે.

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ જો પહેલાંથી જ તમારું પેટ બહાર નીકળેલું હોય અને તમારે પેટ ઓછું કરવું હોય તો એવા ફૂડ્સ અને ડ્રિંક્સ અવોઈડ કરવા જોઈએ જેનાથી ફેટ વધે છે. ફૂડ અને ન્યૂટ્રિશન એક્સપર્ટ ડો. અમિતા સિંહ એવા જ 5 ડ્રિંક્સ વિશે જણાવી રહ્યાં છે. જેનાથી ન માત્ર ફેટ વધે છે પમ કેટલીક હેલ્થ પ્રોબ્લેમ્સ પણ થઈ શકે છે.


   અમિતા કહે છે કે આ ડ્રિંક્સમાં 300-400 કેલરી હોય છે. જેને બર્ન કરવા માટે 1 કલાક ફાસ્ટ વોક કરવી પડે. વિચારી જુઓ કે તમે આ ડ્રિંક્સ દર બીજા દિવસે પીવો તો તમારા ટમીનો હાલ કેવો થશે. એમાંય હવે ઉનાળો શરૂ થઈ ગયો છે. એવામાં બધાં જ ગરમી ભગાડવા માટે ઘણાં પ્રકારના ડ્રિંક્સ પીવે છે. જો એવા લોકો પેટ પર ચરબી વધારવા નથી માગતા તો પેટ બહાર નીકળે એવી ડ્રિંક્સ ન પીવી જોઈએ. તો આજે જાણી લો કઈ ડ્રિંક્સ ન પીવી.

   આગળ વાંચો એવી ડ્રિંક્સ વિશે જે તમારું પેટ નીકાળવાનું કામ કરે છે.

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ જો પહેલાંથી જ તમારું પેટ બહાર નીકળેલું હોય અને તમારે પેટ ઓછું કરવું હોય તો એવા ફૂડ્સ અને ડ્રિંક્સ અવોઈડ કરવા જોઈએ જેનાથી ફેટ વધે છે. ફૂડ અને ન્યૂટ્રિશન એક્સપર્ટ ડો. અમિતા સિંહ એવા જ 5 ડ્રિંક્સ વિશે જણાવી રહ્યાં છે. જેનાથી ન માત્ર ફેટ વધે છે પમ કેટલીક હેલ્થ પ્રોબ્લેમ્સ પણ થઈ શકે છે.


   અમિતા કહે છે કે આ ડ્રિંક્સમાં 300-400 કેલરી હોય છે. જેને બર્ન કરવા માટે 1 કલાક ફાસ્ટ વોક કરવી પડે. વિચારી જુઓ કે તમે આ ડ્રિંક્સ દર બીજા દિવસે પીવો તો તમારા ટમીનો હાલ કેવો થશે. એમાંય હવે ઉનાળો શરૂ થઈ ગયો છે. એવામાં બધાં જ ગરમી ભગાડવા માટે ઘણાં પ્રકારના ડ્રિંક્સ પીવે છે. જો એવા લોકો પેટ પર ચરબી વધારવા નથી માગતા તો પેટ બહાર નીકળે એવી ડ્રિંક્સ ન પીવી જોઈએ. તો આજે જાણી લો કઈ ડ્રિંક્સ ન પીવી.

   આગળ વાંચો એવી ડ્રિંક્સ વિશે જે તમારું પેટ નીકાળવાનું કામ કરે છે.

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ જો પહેલાંથી જ તમારું પેટ બહાર નીકળેલું હોય અને તમારે પેટ ઓછું કરવું હોય તો એવા ફૂડ્સ અને ડ્રિંક્સ અવોઈડ કરવા જોઈએ જેનાથી ફેટ વધે છે. ફૂડ અને ન્યૂટ્રિશન એક્સપર્ટ ડો. અમિતા સિંહ એવા જ 5 ડ્રિંક્સ વિશે જણાવી રહ્યાં છે. જેનાથી ન માત્ર ફેટ વધે છે પમ કેટલીક હેલ્થ પ્રોબ્લેમ્સ પણ થઈ શકે છે.


   અમિતા કહે છે કે આ ડ્રિંક્સમાં 300-400 કેલરી હોય છે. જેને બર્ન કરવા માટે 1 કલાક ફાસ્ટ વોક કરવી પડે. વિચારી જુઓ કે તમે આ ડ્રિંક્સ દર બીજા દિવસે પીવો તો તમારા ટમીનો હાલ કેવો થશે. એમાંય હવે ઉનાળો શરૂ થઈ ગયો છે. એવામાં બધાં જ ગરમી ભગાડવા માટે ઘણાં પ્રકારના ડ્રિંક્સ પીવે છે. જો એવા લોકો પેટ પર ચરબી વધારવા નથી માગતા તો પેટ બહાર નીકળે એવી ડ્રિંક્સ ન પીવી જોઈએ. તો આજે જાણી લો કઈ ડ્રિંક્સ ન પીવી.

   આગળ વાંચો એવી ડ્રિંક્સ વિશે જે તમારું પેટ નીકાળવાનું કામ કરે છે.

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ જો પહેલાંથી જ તમારું પેટ બહાર નીકળેલું હોય અને તમારે પેટ ઓછું કરવું હોય તો એવા ફૂડ્સ અને ડ્રિંક્સ અવોઈડ કરવા જોઈએ જેનાથી ફેટ વધે છે. ફૂડ અને ન્યૂટ્રિશન એક્સપર્ટ ડો. અમિતા સિંહ એવા જ 5 ડ્રિંક્સ વિશે જણાવી રહ્યાં છે. જેનાથી ન માત્ર ફેટ વધે છે પમ કેટલીક હેલ્થ પ્રોબ્લેમ્સ પણ થઈ શકે છે.


   અમિતા કહે છે કે આ ડ્રિંક્સમાં 300-400 કેલરી હોય છે. જેને બર્ન કરવા માટે 1 કલાક ફાસ્ટ વોક કરવી પડે. વિચારી જુઓ કે તમે આ ડ્રિંક્સ દર બીજા દિવસે પીવો તો તમારા ટમીનો હાલ કેવો થશે. એમાંય હવે ઉનાળો શરૂ થઈ ગયો છે. એવામાં બધાં જ ગરમી ભગાડવા માટે ઘણાં પ્રકારના ડ્રિંક્સ પીવે છે. જો એવા લોકો પેટ પર ચરબી વધારવા નથી માગતા તો પેટ બહાર નીકળે એવી ડ્રિંક્સ ન પીવી જોઈએ. તો આજે જાણી લો કઈ ડ્રિંક્સ ન પીવી.

   આગળ વાંચો એવી ડ્રિંક્સ વિશે જે તમારું પેટ નીકાળવાનું કામ કરે છે.

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ જો પહેલાંથી જ તમારું પેટ બહાર નીકળેલું હોય અને તમારે પેટ ઓછું કરવું હોય તો એવા ફૂડ્સ અને ડ્રિંક્સ અવોઈડ કરવા જોઈએ જેનાથી ફેટ વધે છે. ફૂડ અને ન્યૂટ્રિશન એક્સપર્ટ ડો. અમિતા સિંહ એવા જ 5 ડ્રિંક્સ વિશે જણાવી રહ્યાં છે. જેનાથી ન માત્ર ફેટ વધે છે પમ કેટલીક હેલ્થ પ્રોબ્લેમ્સ પણ થઈ શકે છે.


   અમિતા કહે છે કે આ ડ્રિંક્સમાં 300-400 કેલરી હોય છે. જેને બર્ન કરવા માટે 1 કલાક ફાસ્ટ વોક કરવી પડે. વિચારી જુઓ કે તમે આ ડ્રિંક્સ દર બીજા દિવસે પીવો તો તમારા ટમીનો હાલ કેવો થશે. એમાંય હવે ઉનાળો શરૂ થઈ ગયો છે. એવામાં બધાં જ ગરમી ભગાડવા માટે ઘણાં પ્રકારના ડ્રિંક્સ પીવે છે. જો એવા લોકો પેટ પર ચરબી વધારવા નથી માગતા તો પેટ બહાર નીકળે એવી ડ્રિંક્સ ન પીવી જોઈએ. તો આજે જાણી લો કઈ ડ્રિંક્સ ન પીવી.

   આગળ વાંચો એવી ડ્રિંક્સ વિશે જે તમારું પેટ નીકાળવાનું કામ કરે છે.

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ જો પહેલાંથી જ તમારું પેટ બહાર નીકળેલું હોય અને તમારે પેટ ઓછું કરવું હોય તો એવા ફૂડ્સ અને ડ્રિંક્સ અવોઈડ કરવા જોઈએ જેનાથી ફેટ વધે છે. ફૂડ અને ન્યૂટ્રિશન એક્સપર્ટ ડો. અમિતા સિંહ એવા જ 5 ડ્રિંક્સ વિશે જણાવી રહ્યાં છે. જેનાથી ન માત્ર ફેટ વધે છે પમ કેટલીક હેલ્થ પ્રોબ્લેમ્સ પણ થઈ શકે છે.


   અમિતા કહે છે કે આ ડ્રિંક્સમાં 300-400 કેલરી હોય છે. જેને બર્ન કરવા માટે 1 કલાક ફાસ્ટ વોક કરવી પડે. વિચારી જુઓ કે તમે આ ડ્રિંક્સ દર બીજા દિવસે પીવો તો તમારા ટમીનો હાલ કેવો થશે. એમાંય હવે ઉનાળો શરૂ થઈ ગયો છે. એવામાં બધાં જ ગરમી ભગાડવા માટે ઘણાં પ્રકારના ડ્રિંક્સ પીવે છે. જો એવા લોકો પેટ પર ચરબી વધારવા નથી માગતા તો પેટ બહાર નીકળે એવી ડ્રિંક્સ ન પીવી જોઈએ. તો આજે જાણી લો કઈ ડ્રિંક્સ ન પીવી.

   આગળ વાંચો એવી ડ્રિંક્સ વિશે જે તમારું પેટ નીકાળવાનું કામ કરે છે.

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: 6 Very Unhealthy Fatty Drinks You Should Avoid
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  X
  Top