ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health» 5 home remedy for Dry Mouth

  ડ્રાય માઉથની સમસ્યાથી પીડાઓ છો, તો અપનાવો આ 5 ઉપાય

  divyabhaskar.com | Last Modified - Feb 16, 2018, 05:32 PM IST

  આપણા મોઢામાં લાળની માત્રામાં પ્રમાણમાં રહેવી જોઇએ જો તેની માત્રામાં ઘટાડો થાય તો અનેક પ્રકારની સમસ્યા ઉભી થાય છે
  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ આપણા મોઢામાં લાળની માત્રામાં પ્રમાણમાં રહેવી જોઇએ જો તેની માત્રામાં ઘટાડો થાય તો અનેક પ્રકારની સમસ્યા ઉભી થાય છે. જેમાની એક ડ્રાય માઉથ છે. એટલે કે મોઢું સુકાવું. આ સ્થિતિનું નિર્માણ ત્યારે થાય છે જ્યારે આપણું મોઢું જોઇએ તેટલી માત્રામાં લાળનું ઉત્પાદન કરતું ન હોય. આ પ્રકારની બીમારી એક સામાન્ય સમસ્યા સમાન છે. આ સૌથી વધારે એ લોકોમાં જોવા મળે છે, જેઓ દવા લેતા હોય. જોકે આ ઉપરાંત પણ અનેક એવા સંકેતો છે, જેના કારણે ડ્રાઇ માઉથની સમસ્યા ઉભી થાય છે. આજે અમે અહી ડ્રાય માઉથની સમસ્યા હોય ત્યારે કેવા પ્રકારની હોમ રિમેડીનો ઉપયોગ કરી શકાય તે અંગે જણાવી રહ્યાં છીએ. તો ચાલો તેના પર નજર ફેરવીએ.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં વાંચો... ડ્રાય માઉથની સમસ્યાને નિવારવા માટે અપનાવો આ પાંચ ઉપાય

  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ આપણા મોઢામાં લાળની માત્રામાં પ્રમાણમાં રહેવી જોઇએ જો તેની માત્રામાં ઘટાડો થાય તો અનેક પ્રકારની સમસ્યા ઉભી થાય છે. જેમાની એક ડ્રાય માઉથ છે. એટલે કે મોઢું સુકાવું. આ સ્થિતિનું નિર્માણ ત્યારે થાય છે જ્યારે આપણું મોઢું જોઇએ તેટલી માત્રામાં લાળનું ઉત્પાદન કરતું ન હોય. આ પ્રકારની બીમારી એક સામાન્ય સમસ્યા સમાન છે. આ સૌથી વધારે એ લોકોમાં જોવા મળે છે, જેઓ દવા લેતા હોય. જોકે આ ઉપરાંત પણ અનેક એવા સંકેતો છે, જેના કારણે ડ્રાઇ માઉથની સમસ્યા ઉભી થાય છે. આજે અમે અહી ડ્રાય માઉથની સમસ્યા હોય ત્યારે કેવા પ્રકારની હોમ રિમેડીનો ઉપયોગ કરી શકાય તે અંગે જણાવી રહ્યાં છીએ. તો ચાલો તેના પર નજર ફેરવીએ.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં વાંચો... ડ્રાય માઉથની સમસ્યાને નિવારવા માટે અપનાવો આ પાંચ ઉપાય

  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ આપણા મોઢામાં લાળની માત્રામાં પ્રમાણમાં રહેવી જોઇએ જો તેની માત્રામાં ઘટાડો થાય તો અનેક પ્રકારની સમસ્યા ઉભી થાય છે. જેમાની એક ડ્રાય માઉથ છે. એટલે કે મોઢું સુકાવું. આ સ્થિતિનું નિર્માણ ત્યારે થાય છે જ્યારે આપણું મોઢું જોઇએ તેટલી માત્રામાં લાળનું ઉત્પાદન કરતું ન હોય. આ પ્રકારની બીમારી એક સામાન્ય સમસ્યા સમાન છે. આ સૌથી વધારે એ લોકોમાં જોવા મળે છે, જેઓ દવા લેતા હોય. જોકે આ ઉપરાંત પણ અનેક એવા સંકેતો છે, જેના કારણે ડ્રાઇ માઉથની સમસ્યા ઉભી થાય છે. આજે અમે અહી ડ્રાય માઉથની સમસ્યા હોય ત્યારે કેવા પ્રકારની હોમ રિમેડીનો ઉપયોગ કરી શકાય તે અંગે જણાવી રહ્યાં છીએ. તો ચાલો તેના પર નજર ફેરવીએ.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં વાંચો... ડ્રાય માઉથની સમસ્યાને નિવારવા માટે અપનાવો આ પાંચ ઉપાય

  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ આપણા મોઢામાં લાળની માત્રામાં પ્રમાણમાં રહેવી જોઇએ જો તેની માત્રામાં ઘટાડો થાય તો અનેક પ્રકારની સમસ્યા ઉભી થાય છે. જેમાની એક ડ્રાય માઉથ છે. એટલે કે મોઢું સુકાવું. આ સ્થિતિનું નિર્માણ ત્યારે થાય છે જ્યારે આપણું મોઢું જોઇએ તેટલી માત્રામાં લાળનું ઉત્પાદન કરતું ન હોય. આ પ્રકારની બીમારી એક સામાન્ય સમસ્યા સમાન છે. આ સૌથી વધારે એ લોકોમાં જોવા મળે છે, જેઓ દવા લેતા હોય. જોકે આ ઉપરાંત પણ અનેક એવા સંકેતો છે, જેના કારણે ડ્રાઇ માઉથની સમસ્યા ઉભી થાય છે. આજે અમે અહી ડ્રાય માઉથની સમસ્યા હોય ત્યારે કેવા પ્રકારની હોમ રિમેડીનો ઉપયોગ કરી શકાય તે અંગે જણાવી રહ્યાં છીએ. તો ચાલો તેના પર નજર ફેરવીએ.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં વાંચો... ડ્રાય માઉથની સમસ્યાને નિવારવા માટે અપનાવો આ પાંચ ઉપાય

  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ આપણા મોઢામાં લાળની માત્રામાં પ્રમાણમાં રહેવી જોઇએ જો તેની માત્રામાં ઘટાડો થાય તો અનેક પ્રકારની સમસ્યા ઉભી થાય છે. જેમાની એક ડ્રાય માઉથ છે. એટલે કે મોઢું સુકાવું. આ સ્થિતિનું નિર્માણ ત્યારે થાય છે જ્યારે આપણું મોઢું જોઇએ તેટલી માત્રામાં લાળનું ઉત્પાદન કરતું ન હોય. આ પ્રકારની બીમારી એક સામાન્ય સમસ્યા સમાન છે. આ સૌથી વધારે એ લોકોમાં જોવા મળે છે, જેઓ દવા લેતા હોય. જોકે આ ઉપરાંત પણ અનેક એવા સંકેતો છે, જેના કારણે ડ્રાઇ માઉથની સમસ્યા ઉભી થાય છે. આજે અમે અહી ડ્રાય માઉથની સમસ્યા હોય ત્યારે કેવા પ્રકારની હોમ રિમેડીનો ઉપયોગ કરી શકાય તે અંગે જણાવી રહ્યાં છીએ. તો ચાલો તેના પર નજર ફેરવીએ.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં વાંચો... ડ્રાય માઉથની સમસ્યાને નિવારવા માટે અપનાવો આ પાંચ ઉપાય

  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ આપણા મોઢામાં લાળની માત્રામાં પ્રમાણમાં રહેવી જોઇએ જો તેની માત્રામાં ઘટાડો થાય તો અનેક પ્રકારની સમસ્યા ઉભી થાય છે. જેમાની એક ડ્રાય માઉથ છે. એટલે કે મોઢું સુકાવું. આ સ્થિતિનું નિર્માણ ત્યારે થાય છે જ્યારે આપણું મોઢું જોઇએ તેટલી માત્રામાં લાળનું ઉત્પાદન કરતું ન હોય. આ પ્રકારની બીમારી એક સામાન્ય સમસ્યા સમાન છે. આ સૌથી વધારે એ લોકોમાં જોવા મળે છે, જેઓ દવા લેતા હોય. જોકે આ ઉપરાંત પણ અનેક એવા સંકેતો છે, જેના કારણે ડ્રાઇ માઉથની સમસ્યા ઉભી થાય છે. આજે અમે અહી ડ્રાય માઉથની સમસ્યા હોય ત્યારે કેવા પ્રકારની હોમ રિમેડીનો ઉપયોગ કરી શકાય તે અંગે જણાવી રહ્યાં છીએ. તો ચાલો તેના પર નજર ફેરવીએ.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં વાંચો... ડ્રાય માઉથની સમસ્યાને નિવારવા માટે અપનાવો આ પાંચ ઉપાય

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: 5 home remedy for Dry Mouth
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  Top
  `