ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health» 5 best homemade face paste for skin tightening very fast

  ચહેરા અને ગરદનની ઢીલી પડેલી સ્કિન એકદમ ટાઈટ બની જશે, લગાવો આ 5 પેસ્ટ

  Health Desk, Ahmedabad | Last Modified - Apr 24, 2018, 01:23 PM IST

  ઢીલી પડેલી સ્કિનને પણ ટાઈટ અને ગ્લોઈંગ બનાવી દે એવા 5 અસરદાર ફેસપેક વિશે જાણો
  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ઉંમર વધવાની સાથે સ્ત્રીઓ હોય કે પુરૂષો અમુક પ્રકારની સ્કિન પ્રોબ્લેમ્સ થવાનું શરૂ થઈ જાય છે. સ્કિન ઓઈલ ઓછું પ્રોડ્યૂસ કરે છે જેથી સ્કિન ડ્રાય અને ઢીલી થવા લાગે છે. આવી સ્કિન કોને ગમે? જો તમે આવી ઢીલી અને કરચલીવાળી સ્કિનથી બચવા માગો છો તો પહેલાં જ તેના માટેના ઉપાયો કરવા જોઈએ.

   ડલનેસને કારણે સ્કિન ડ્રાય, ઢીલી પડવી, કરચલીઓ અને ફાઈન લાઈન્સની પ્રોબ્લેમ વધે છે. જેનાથી બચવા તમારે નિયમિતપણે અહીં જણાવેલ બેસ્ટ સ્કિન ટાઈટનિંગ ફેસ પેક લગાવવાની જરૂર છે. આ બહુ જ અસરદાર હોવાની સાથે સ્કિનને મોટી ઉંમર સુધી ટાઈટ રાખવામાં મદદ કરશે. સાથે જ આ ફેસપેકમાં ઉપયોગમાં લેવાતી દરેક વસ્તુમાં ભરપૂર ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સ અને એન્ટીઓક્સીડેન્ટ્સ હોવાથી તે તમારી સ્કિનમાં જલ્દી અસર પણ કરશે. તો નોંધી લો તેની રીત.


   આગળ વાંચો ઢીલી પડેલી સ્કિનને પણ ટાઈટ અને ગ્લોઈંગ બનાવી દે એવા 5 અસરદાર ફેસપેક વિશે.

  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ઉંમર વધવાની સાથે સ્ત્રીઓ હોય કે પુરૂષો અમુક પ્રકારની સ્કિન પ્રોબ્લેમ્સ થવાનું શરૂ થઈ જાય છે. સ્કિન ઓઈલ ઓછું પ્રોડ્યૂસ કરે છે જેથી સ્કિન ડ્રાય અને ઢીલી થવા લાગે છે. આવી સ્કિન કોને ગમે? જો તમે આવી ઢીલી અને કરચલીવાળી સ્કિનથી બચવા માગો છો તો પહેલાં જ તેના માટેના ઉપાયો કરવા જોઈએ.

   ડલનેસને કારણે સ્કિન ડ્રાય, ઢીલી પડવી, કરચલીઓ અને ફાઈન લાઈન્સની પ્રોબ્લેમ વધે છે. જેનાથી બચવા તમારે નિયમિતપણે અહીં જણાવેલ બેસ્ટ સ્કિન ટાઈટનિંગ ફેસ પેક લગાવવાની જરૂર છે. આ બહુ જ અસરદાર હોવાની સાથે સ્કિનને મોટી ઉંમર સુધી ટાઈટ રાખવામાં મદદ કરશે. સાથે જ આ ફેસપેકમાં ઉપયોગમાં લેવાતી દરેક વસ્તુમાં ભરપૂર ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સ અને એન્ટીઓક્સીડેન્ટ્સ હોવાથી તે તમારી સ્કિનમાં જલ્દી અસર પણ કરશે. તો નોંધી લો તેની રીત.


   આગળ વાંચો ઢીલી પડેલી સ્કિનને પણ ટાઈટ અને ગ્લોઈંગ બનાવી દે એવા 5 અસરદાર ફેસપેક વિશે.

  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ઉંમર વધવાની સાથે સ્ત્રીઓ હોય કે પુરૂષો અમુક પ્રકારની સ્કિન પ્રોબ્લેમ્સ થવાનું શરૂ થઈ જાય છે. સ્કિન ઓઈલ ઓછું પ્રોડ્યૂસ કરે છે જેથી સ્કિન ડ્રાય અને ઢીલી થવા લાગે છે. આવી સ્કિન કોને ગમે? જો તમે આવી ઢીલી અને કરચલીવાળી સ્કિનથી બચવા માગો છો તો પહેલાં જ તેના માટેના ઉપાયો કરવા જોઈએ.

   ડલનેસને કારણે સ્કિન ડ્રાય, ઢીલી પડવી, કરચલીઓ અને ફાઈન લાઈન્સની પ્રોબ્લેમ વધે છે. જેનાથી બચવા તમારે નિયમિતપણે અહીં જણાવેલ બેસ્ટ સ્કિન ટાઈટનિંગ ફેસ પેક લગાવવાની જરૂર છે. આ બહુ જ અસરદાર હોવાની સાથે સ્કિનને મોટી ઉંમર સુધી ટાઈટ રાખવામાં મદદ કરશે. સાથે જ આ ફેસપેકમાં ઉપયોગમાં લેવાતી દરેક વસ્તુમાં ભરપૂર ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સ અને એન્ટીઓક્સીડેન્ટ્સ હોવાથી તે તમારી સ્કિનમાં જલ્દી અસર પણ કરશે. તો નોંધી લો તેની રીત.


   આગળ વાંચો ઢીલી પડેલી સ્કિનને પણ ટાઈટ અને ગ્લોઈંગ બનાવી દે એવા 5 અસરદાર ફેસપેક વિશે.

  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ઉંમર વધવાની સાથે સ્ત્રીઓ હોય કે પુરૂષો અમુક પ્રકારની સ્કિન પ્રોબ્લેમ્સ થવાનું શરૂ થઈ જાય છે. સ્કિન ઓઈલ ઓછું પ્રોડ્યૂસ કરે છે જેથી સ્કિન ડ્રાય અને ઢીલી થવા લાગે છે. આવી સ્કિન કોને ગમે? જો તમે આવી ઢીલી અને કરચલીવાળી સ્કિનથી બચવા માગો છો તો પહેલાં જ તેના માટેના ઉપાયો કરવા જોઈએ.

   ડલનેસને કારણે સ્કિન ડ્રાય, ઢીલી પડવી, કરચલીઓ અને ફાઈન લાઈન્સની પ્રોબ્લેમ વધે છે. જેનાથી બચવા તમારે નિયમિતપણે અહીં જણાવેલ બેસ્ટ સ્કિન ટાઈટનિંગ ફેસ પેક લગાવવાની જરૂર છે. આ બહુ જ અસરદાર હોવાની સાથે સ્કિનને મોટી ઉંમર સુધી ટાઈટ રાખવામાં મદદ કરશે. સાથે જ આ ફેસપેકમાં ઉપયોગમાં લેવાતી દરેક વસ્તુમાં ભરપૂર ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સ અને એન્ટીઓક્સીડેન્ટ્સ હોવાથી તે તમારી સ્કિનમાં જલ્દી અસર પણ કરશે. તો નોંધી લો તેની રીત.


   આગળ વાંચો ઢીલી પડેલી સ્કિનને પણ ટાઈટ અને ગ્લોઈંગ બનાવી દે એવા 5 અસરદાર ફેસપેક વિશે.

  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ઉંમર વધવાની સાથે સ્ત્રીઓ હોય કે પુરૂષો અમુક પ્રકારની સ્કિન પ્રોબ્લેમ્સ થવાનું શરૂ થઈ જાય છે. સ્કિન ઓઈલ ઓછું પ્રોડ્યૂસ કરે છે જેથી સ્કિન ડ્રાય અને ઢીલી થવા લાગે છે. આવી સ્કિન કોને ગમે? જો તમે આવી ઢીલી અને કરચલીવાળી સ્કિનથી બચવા માગો છો તો પહેલાં જ તેના માટેના ઉપાયો કરવા જોઈએ.

   ડલનેસને કારણે સ્કિન ડ્રાય, ઢીલી પડવી, કરચલીઓ અને ફાઈન લાઈન્સની પ્રોબ્લેમ વધે છે. જેનાથી બચવા તમારે નિયમિતપણે અહીં જણાવેલ બેસ્ટ સ્કિન ટાઈટનિંગ ફેસ પેક લગાવવાની જરૂર છે. આ બહુ જ અસરદાર હોવાની સાથે સ્કિનને મોટી ઉંમર સુધી ટાઈટ રાખવામાં મદદ કરશે. સાથે જ આ ફેસપેકમાં ઉપયોગમાં લેવાતી દરેક વસ્તુમાં ભરપૂર ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સ અને એન્ટીઓક્સીડેન્ટ્સ હોવાથી તે તમારી સ્કિનમાં જલ્દી અસર પણ કરશે. તો નોંધી લો તેની રીત.


   આગળ વાંચો ઢીલી પડેલી સ્કિનને પણ ટાઈટ અને ગ્લોઈંગ બનાવી દે એવા 5 અસરદાર ફેસપેક વિશે.

  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ઉંમર વધવાની સાથે સ્ત્રીઓ હોય કે પુરૂષો અમુક પ્રકારની સ્કિન પ્રોબ્લેમ્સ થવાનું શરૂ થઈ જાય છે. સ્કિન ઓઈલ ઓછું પ્રોડ્યૂસ કરે છે જેથી સ્કિન ડ્રાય અને ઢીલી થવા લાગે છે. આવી સ્કિન કોને ગમે? જો તમે આવી ઢીલી અને કરચલીવાળી સ્કિનથી બચવા માગો છો તો પહેલાં જ તેના માટેના ઉપાયો કરવા જોઈએ.

   ડલનેસને કારણે સ્કિન ડ્રાય, ઢીલી પડવી, કરચલીઓ અને ફાઈન લાઈન્સની પ્રોબ્લેમ વધે છે. જેનાથી બચવા તમારે નિયમિતપણે અહીં જણાવેલ બેસ્ટ સ્કિન ટાઈટનિંગ ફેસ પેક લગાવવાની જરૂર છે. આ બહુ જ અસરદાર હોવાની સાથે સ્કિનને મોટી ઉંમર સુધી ટાઈટ રાખવામાં મદદ કરશે. સાથે જ આ ફેસપેકમાં ઉપયોગમાં લેવાતી દરેક વસ્તુમાં ભરપૂર ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સ અને એન્ટીઓક્સીડેન્ટ્સ હોવાથી તે તમારી સ્કિનમાં જલ્દી અસર પણ કરશે. તો નોંધી લો તેની રીત.


   આગળ વાંચો ઢીલી પડેલી સ્કિનને પણ ટાઈટ અને ગ્લોઈંગ બનાવી દે એવા 5 અસરદાર ફેસપેક વિશે.

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: 5 best homemade face paste for skin tightening very fast
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  Top
  `