ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health» 10 Uses and benefits of Lemon For Hair problems

  વાળ સિલ્કી, શાઈની, ભરાવદાર બનશે અને ખોડો દૂર થશે, લીંબુના આ 10 ઉપાય કરો

  Health Desk, Ahmedabad | Last Modified - May 19, 2018, 05:14 PM IST

  લીંબુના આવા 10 ઉપાય કરશો તો, વાળનો ખોડો દૂર થશે અને વાળ જાડાં બનશે
  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ


   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ લીંબુમાં એન્ટીબેક્ટેરિયલ, એન્ટીફંગલ અને એન્ટીડેન્ડ્રફ પ્રોપર્ટીઝ હોય છે. આમ તો લીંબુનો ઉપયોગ રસોઈથી લઈને ઘણી ઔષધિઓમાં પણ કરવામાં આવે છે. પણ શું તમે જાણો છો કે વાળ સંબંધી કેટલીક સમસ્યાઓમાં લીંબુનો નિયમિત પ્રયોગ વાળની ઘણી પ્રોબ્લેમ્સને કાયમી દૂર કરી શકે છે. જી હાં, લીંબુના આ ખાસ કારગર પ્રયોગ આજે જાણીને તમે પણ અપનાવો અને વાળને રાખો હેલ્ધી અને પરેશાનીમુક્ત.


   આગળ વાંચો વાળ સંબંધી સમસ્યાઓનો રામબાણ ઈલાજ છે લીંબુ, જાણો તેના 10 પ્રયોગ.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ


   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ લીંબુમાં એન્ટીબેક્ટેરિયલ, એન્ટીફંગલ અને એન્ટીડેન્ડ્રફ પ્રોપર્ટીઝ હોય છે. આમ તો લીંબુનો ઉપયોગ રસોઈથી લઈને ઘણી ઔષધિઓમાં પણ કરવામાં આવે છે. પણ શું તમે જાણો છો કે વાળ સંબંધી કેટલીક સમસ્યાઓમાં લીંબુનો નિયમિત પ્રયોગ વાળની ઘણી પ્રોબ્લેમ્સને કાયમી દૂર કરી શકે છે. જી હાં, લીંબુના આ ખાસ કારગર પ્રયોગ આજે જાણીને તમે પણ અપનાવો અને વાળને રાખો હેલ્ધી અને પરેશાનીમુક્ત.


   આગળ વાંચો વાળ સંબંધી સમસ્યાઓનો રામબાણ ઈલાજ છે લીંબુ, જાણો તેના 10 પ્રયોગ.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ


   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ લીંબુમાં એન્ટીબેક્ટેરિયલ, એન્ટીફંગલ અને એન્ટીડેન્ડ્રફ પ્રોપર્ટીઝ હોય છે. આમ તો લીંબુનો ઉપયોગ રસોઈથી લઈને ઘણી ઔષધિઓમાં પણ કરવામાં આવે છે. પણ શું તમે જાણો છો કે વાળ સંબંધી કેટલીક સમસ્યાઓમાં લીંબુનો નિયમિત પ્રયોગ વાળની ઘણી પ્રોબ્લેમ્સને કાયમી દૂર કરી શકે છે. જી હાં, લીંબુના આ ખાસ કારગર પ્રયોગ આજે જાણીને તમે પણ અપનાવો અને વાળને રાખો હેલ્ધી અને પરેશાનીમુક્ત.


   આગળ વાંચો વાળ સંબંધી સમસ્યાઓનો રામબાણ ઈલાજ છે લીંબુ, જાણો તેના 10 પ્રયોગ.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ


   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ લીંબુમાં એન્ટીબેક્ટેરિયલ, એન્ટીફંગલ અને એન્ટીડેન્ડ્રફ પ્રોપર્ટીઝ હોય છે. આમ તો લીંબુનો ઉપયોગ રસોઈથી લઈને ઘણી ઔષધિઓમાં પણ કરવામાં આવે છે. પણ શું તમે જાણો છો કે વાળ સંબંધી કેટલીક સમસ્યાઓમાં લીંબુનો નિયમિત પ્રયોગ વાળની ઘણી પ્રોબ્લેમ્સને કાયમી દૂર કરી શકે છે. જી હાં, લીંબુના આ ખાસ કારગર પ્રયોગ આજે જાણીને તમે પણ અપનાવો અને વાળને રાખો હેલ્ધી અને પરેશાનીમુક્ત.


   આગળ વાંચો વાળ સંબંધી સમસ્યાઓનો રામબાણ ઈલાજ છે લીંબુ, જાણો તેના 10 પ્રયોગ.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ


   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ લીંબુમાં એન્ટીબેક્ટેરિયલ, એન્ટીફંગલ અને એન્ટીડેન્ડ્રફ પ્રોપર્ટીઝ હોય છે. આમ તો લીંબુનો ઉપયોગ રસોઈથી લઈને ઘણી ઔષધિઓમાં પણ કરવામાં આવે છે. પણ શું તમે જાણો છો કે વાળ સંબંધી કેટલીક સમસ્યાઓમાં લીંબુનો નિયમિત પ્રયોગ વાળની ઘણી પ્રોબ્લેમ્સને કાયમી દૂર કરી શકે છે. જી હાં, લીંબુના આ ખાસ કારગર પ્રયોગ આજે જાણીને તમે પણ અપનાવો અને વાળને રાખો હેલ્ધી અને પરેશાનીમુક્ત.


   આગળ વાંચો વાળ સંબંધી સમસ્યાઓનો રામબાણ ઈલાજ છે લીંબુ, જાણો તેના 10 પ્રયોગ.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ


   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ લીંબુમાં એન્ટીબેક્ટેરિયલ, એન્ટીફંગલ અને એન્ટીડેન્ડ્રફ પ્રોપર્ટીઝ હોય છે. આમ તો લીંબુનો ઉપયોગ રસોઈથી લઈને ઘણી ઔષધિઓમાં પણ કરવામાં આવે છે. પણ શું તમે જાણો છો કે વાળ સંબંધી કેટલીક સમસ્યાઓમાં લીંબુનો નિયમિત પ્રયોગ વાળની ઘણી પ્રોબ્લેમ્સને કાયમી દૂર કરી શકે છે. જી હાં, લીંબુના આ ખાસ કારગર પ્રયોગ આજે જાણીને તમે પણ અપનાવો અને વાળને રાખો હેલ્ધી અને પરેશાનીમુક્ત.


   આગળ વાંચો વાળ સંબંધી સમસ્યાઓનો રામબાણ ઈલાજ છે લીંબુ, જાણો તેના 10 પ્રયોગ.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ


   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ લીંબુમાં એન્ટીબેક્ટેરિયલ, એન્ટીફંગલ અને એન્ટીડેન્ડ્રફ પ્રોપર્ટીઝ હોય છે. આમ તો લીંબુનો ઉપયોગ રસોઈથી લઈને ઘણી ઔષધિઓમાં પણ કરવામાં આવે છે. પણ શું તમે જાણો છો કે વાળ સંબંધી કેટલીક સમસ્યાઓમાં લીંબુનો નિયમિત પ્રયોગ વાળની ઘણી પ્રોબ્લેમ્સને કાયમી દૂર કરી શકે છે. જી હાં, લીંબુના આ ખાસ કારગર પ્રયોગ આજે જાણીને તમે પણ અપનાવો અને વાળને રાખો હેલ્ધી અને પરેશાનીમુક્ત.


   આગળ વાંચો વાળ સંબંધી સમસ્યાઓનો રામબાણ ઈલાજ છે લીંબુ, જાણો તેના 10 પ્રયોગ.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ


   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ લીંબુમાં એન્ટીબેક્ટેરિયલ, એન્ટીફંગલ અને એન્ટીડેન્ડ્રફ પ્રોપર્ટીઝ હોય છે. આમ તો લીંબુનો ઉપયોગ રસોઈથી લઈને ઘણી ઔષધિઓમાં પણ કરવામાં આવે છે. પણ શું તમે જાણો છો કે વાળ સંબંધી કેટલીક સમસ્યાઓમાં લીંબુનો નિયમિત પ્રયોગ વાળની ઘણી પ્રોબ્લેમ્સને કાયમી દૂર કરી શકે છે. જી હાં, લીંબુના આ ખાસ કારગર પ્રયોગ આજે જાણીને તમે પણ અપનાવો અને વાળને રાખો હેલ્ધી અને પરેશાનીમુક્ત.


   આગળ વાંચો વાળ સંબંધી સમસ્યાઓનો રામબાણ ઈલાજ છે લીંબુ, જાણો તેના 10 પ્રયોગ.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ


   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ લીંબુમાં એન્ટીબેક્ટેરિયલ, એન્ટીફંગલ અને એન્ટીડેન્ડ્રફ પ્રોપર્ટીઝ હોય છે. આમ તો લીંબુનો ઉપયોગ રસોઈથી લઈને ઘણી ઔષધિઓમાં પણ કરવામાં આવે છે. પણ શું તમે જાણો છો કે વાળ સંબંધી કેટલીક સમસ્યાઓમાં લીંબુનો નિયમિત પ્રયોગ વાળની ઘણી પ્રોબ્લેમ્સને કાયમી દૂર કરી શકે છે. જી હાં, લીંબુના આ ખાસ કારગર પ્રયોગ આજે જાણીને તમે પણ અપનાવો અને વાળને રાખો હેલ્ધી અને પરેશાનીમુક્ત.


   આગળ વાંચો વાળ સંબંધી સમસ્યાઓનો રામબાણ ઈલાજ છે લીંબુ, જાણો તેના 10 પ્રયોગ.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ


   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ લીંબુમાં એન્ટીબેક્ટેરિયલ, એન્ટીફંગલ અને એન્ટીડેન્ડ્રફ પ્રોપર્ટીઝ હોય છે. આમ તો લીંબુનો ઉપયોગ રસોઈથી લઈને ઘણી ઔષધિઓમાં પણ કરવામાં આવે છે. પણ શું તમે જાણો છો કે વાળ સંબંધી કેટલીક સમસ્યાઓમાં લીંબુનો નિયમિત પ્રયોગ વાળની ઘણી પ્રોબ્લેમ્સને કાયમી દૂર કરી શકે છે. જી હાં, લીંબુના આ ખાસ કારગર પ્રયોગ આજે જાણીને તમે પણ અપનાવો અને વાળને રાખો હેલ્ધી અને પરેશાનીમુક્ત.


   આગળ વાંચો વાળ સંબંધી સમસ્યાઓનો રામબાણ ઈલાજ છે લીંબુ, જાણો તેના 10 પ્રયોગ.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ


   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ લીંબુમાં એન્ટીબેક્ટેરિયલ, એન્ટીફંગલ અને એન્ટીડેન્ડ્રફ પ્રોપર્ટીઝ હોય છે. આમ તો લીંબુનો ઉપયોગ રસોઈથી લઈને ઘણી ઔષધિઓમાં પણ કરવામાં આવે છે. પણ શું તમે જાણો છો કે વાળ સંબંધી કેટલીક સમસ્યાઓમાં લીંબુનો નિયમિત પ્રયોગ વાળની ઘણી પ્રોબ્લેમ્સને કાયમી દૂર કરી શકે છે. જી હાં, લીંબુના આ ખાસ કારગર પ્રયોગ આજે જાણીને તમે પણ અપનાવો અને વાળને રાખો હેલ્ધી અને પરેશાનીમુક્ત.


   આગળ વાંચો વાળ સંબંધી સમસ્યાઓનો રામબાણ ઈલાજ છે લીંબુ, જાણો તેના 10 પ્રયોગ.

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: 10 Uses and benefits of Lemon For Hair problems
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  Top
  `