ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health» 10 fruit and vegetables good for women

  મહિલાઓ માટે બેસ્ટ છે આ 10 ફ્રૂટ અને વેજીટેબલ્સ

  divyabhaskar.com | Last Modified - Jan 18, 2018, 06:27 PM IST

  કેટલાક એવા ફૂડ હોય છે, જે ખાસ મહિલાઓ માટે જરૂરી હોય છે
  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ હેલ્ધી ઇટિંગ દરેક માટે મહત્વનું છે, પરંતુ કેટલાક એવા ફૂડ હોય છે, જે ખાસ મહિલાઓ માટે જરૂરી હોય છે. મહિલાઓને થતી કેટલીક બીમારી અને સમસ્યાઓ જેમકે બ્રિટલ બોન્સ, પ્રેગ્નેન્સી, બ્રેસ્ટ કેન્સર વિગેરે..માટે કેટલાક ફૂડ લાભકારક અને મહત્વપૂર્ણ હોય છે. આ એવા ફૂડ છે જેમાં શરીરને જરૂરી ફાઇબર, વિટામિન સહિતની પ્રોપર્ટી ભરપૂર માત્રામાં હોય છે, જે શરીરને સુરક્ષિત રાખવામાં અને યોગ્ય રીતે કાર્યરત રહેવામાં મદદરૂપ કરે છે. આજે અમે અહીં એવા જ કેટલાક ફૂડ વિશે જણાવી રહ્યાં છીએ જે મહિલાઓ માટે મહત્વના છે, જો તો ચાલો આ ફૂડ કયા છે તે અંગે માહિતી મેળવીએ.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ હેલ્ધી ઇટિંગ દરેક માટે મહત્વનું છે, પરંતુ કેટલાક એવા ફૂડ હોય છે, જે ખાસ મહિલાઓ માટે જરૂરી હોય છે. મહિલાઓને થતી કેટલીક બીમારી અને સમસ્યાઓ જેમકે બ્રિટલ બોન્સ, પ્રેગ્નેન્સી, બ્રેસ્ટ કેન્સર વિગેરે..માટે કેટલાક ફૂડ લાભકારક અને મહત્વપૂર્ણ હોય છે. આ એવા ફૂડ છે જેમાં શરીરને જરૂરી ફાઇબર, વિટામિન સહિતની પ્રોપર્ટી ભરપૂર માત્રામાં હોય છે, જે શરીરને સુરક્ષિત રાખવામાં અને યોગ્ય રીતે કાર્યરત રહેવામાં મદદરૂપ કરે છે. આજે અમે અહીં એવા જ કેટલાક ફૂડ વિશે જણાવી રહ્યાં છીએ જે મહિલાઓ માટે મહત્વના છે, જો તો ચાલો આ ફૂડ કયા છે તે અંગે માહિતી મેળવીએ.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ હેલ્ધી ઇટિંગ દરેક માટે મહત્વનું છે, પરંતુ કેટલાક એવા ફૂડ હોય છે, જે ખાસ મહિલાઓ માટે જરૂરી હોય છે. મહિલાઓને થતી કેટલીક બીમારી અને સમસ્યાઓ જેમકે બ્રિટલ બોન્સ, પ્રેગ્નેન્સી, બ્રેસ્ટ કેન્સર વિગેરે..માટે કેટલાક ફૂડ લાભકારક અને મહત્વપૂર્ણ હોય છે. આ એવા ફૂડ છે જેમાં શરીરને જરૂરી ફાઇબર, વિટામિન સહિતની પ્રોપર્ટી ભરપૂર માત્રામાં હોય છે, જે શરીરને સુરક્ષિત રાખવામાં અને યોગ્ય રીતે કાર્યરત રહેવામાં મદદરૂપ કરે છે. આજે અમે અહીં એવા જ કેટલાક ફૂડ વિશે જણાવી રહ્યાં છીએ જે મહિલાઓ માટે મહત્વના છે, જો તો ચાલો આ ફૂડ કયા છે તે અંગે માહિતી મેળવીએ.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ હેલ્ધી ઇટિંગ દરેક માટે મહત્વનું છે, પરંતુ કેટલાક એવા ફૂડ હોય છે, જે ખાસ મહિલાઓ માટે જરૂરી હોય છે. મહિલાઓને થતી કેટલીક બીમારી અને સમસ્યાઓ જેમકે બ્રિટલ બોન્સ, પ્રેગ્નેન્સી, બ્રેસ્ટ કેન્સર વિગેરે..માટે કેટલાક ફૂડ લાભકારક અને મહત્વપૂર્ણ હોય છે. આ એવા ફૂડ છે જેમાં શરીરને જરૂરી ફાઇબર, વિટામિન સહિતની પ્રોપર્ટી ભરપૂર માત્રામાં હોય છે, જે શરીરને સુરક્ષિત રાખવામાં અને યોગ્ય રીતે કાર્યરત રહેવામાં મદદરૂપ કરે છે. આજે અમે અહીં એવા જ કેટલાક ફૂડ વિશે જણાવી રહ્યાં છીએ જે મહિલાઓ માટે મહત્વના છે, જો તો ચાલો આ ફૂડ કયા છે તે અંગે માહિતી મેળવીએ.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ હેલ્ધી ઇટિંગ દરેક માટે મહત્વનું છે, પરંતુ કેટલાક એવા ફૂડ હોય છે, જે ખાસ મહિલાઓ માટે જરૂરી હોય છે. મહિલાઓને થતી કેટલીક બીમારી અને સમસ્યાઓ જેમકે બ્રિટલ બોન્સ, પ્રેગ્નેન્સી, બ્રેસ્ટ કેન્સર વિગેરે..માટે કેટલાક ફૂડ લાભકારક અને મહત્વપૂર્ણ હોય છે. આ એવા ફૂડ છે જેમાં શરીરને જરૂરી ફાઇબર, વિટામિન સહિતની પ્રોપર્ટી ભરપૂર માત્રામાં હોય છે, જે શરીરને સુરક્ષિત રાખવામાં અને યોગ્ય રીતે કાર્યરત રહેવામાં મદદરૂપ કરે છે. આજે અમે અહીં એવા જ કેટલાક ફૂડ વિશે જણાવી રહ્યાં છીએ જે મહિલાઓ માટે મહત્વના છે, જો તો ચાલો આ ફૂડ કયા છે તે અંગે માહિતી મેળવીએ.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ હેલ્ધી ઇટિંગ દરેક માટે મહત્વનું છે, પરંતુ કેટલાક એવા ફૂડ હોય છે, જે ખાસ મહિલાઓ માટે જરૂરી હોય છે. મહિલાઓને થતી કેટલીક બીમારી અને સમસ્યાઓ જેમકે બ્રિટલ બોન્સ, પ્રેગ્નેન્સી, બ્રેસ્ટ કેન્સર વિગેરે..માટે કેટલાક ફૂડ લાભકારક અને મહત્વપૂર્ણ હોય છે. આ એવા ફૂડ છે જેમાં શરીરને જરૂરી ફાઇબર, વિટામિન સહિતની પ્રોપર્ટી ભરપૂર માત્રામાં હોય છે, જે શરીરને સુરક્ષિત રાખવામાં અને યોગ્ય રીતે કાર્યરત રહેવામાં મદદરૂપ કરે છે. આજે અમે અહીં એવા જ કેટલાક ફૂડ વિશે જણાવી રહ્યાં છીએ જે મહિલાઓ માટે મહત્વના છે, જો તો ચાલો આ ફૂડ કયા છે તે અંગે માહિતી મેળવીએ.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ હેલ્ધી ઇટિંગ દરેક માટે મહત્વનું છે, પરંતુ કેટલાક એવા ફૂડ હોય છે, જે ખાસ મહિલાઓ માટે જરૂરી હોય છે. મહિલાઓને થતી કેટલીક બીમારી અને સમસ્યાઓ જેમકે બ્રિટલ બોન્સ, પ્રેગ્નેન્સી, બ્રેસ્ટ કેન્સર વિગેરે..માટે કેટલાક ફૂડ લાભકારક અને મહત્વપૂર્ણ હોય છે. આ એવા ફૂડ છે જેમાં શરીરને જરૂરી ફાઇબર, વિટામિન સહિતની પ્રોપર્ટી ભરપૂર માત્રામાં હોય છે, જે શરીરને સુરક્ષિત રાખવામાં અને યોગ્ય રીતે કાર્યરત રહેવામાં મદદરૂપ કરે છે. આજે અમે અહીં એવા જ કેટલાક ફૂડ વિશે જણાવી રહ્યાં છીએ જે મહિલાઓ માટે મહત્વના છે, જો તો ચાલો આ ફૂડ કયા છે તે અંગે માહિતી મેળવીએ.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ હેલ્ધી ઇટિંગ દરેક માટે મહત્વનું છે, પરંતુ કેટલાક એવા ફૂડ હોય છે, જે ખાસ મહિલાઓ માટે જરૂરી હોય છે. મહિલાઓને થતી કેટલીક બીમારી અને સમસ્યાઓ જેમકે બ્રિટલ બોન્સ, પ્રેગ્નેન્સી, બ્રેસ્ટ કેન્સર વિગેરે..માટે કેટલાક ફૂડ લાભકારક અને મહત્વપૂર્ણ હોય છે. આ એવા ફૂડ છે જેમાં શરીરને જરૂરી ફાઇબર, વિટામિન સહિતની પ્રોપર્ટી ભરપૂર માત્રામાં હોય છે, જે શરીરને સુરક્ષિત રાખવામાં અને યોગ્ય રીતે કાર્યરત રહેવામાં મદદરૂપ કરે છે. આજે અમે અહીં એવા જ કેટલાક ફૂડ વિશે જણાવી રહ્યાં છીએ જે મહિલાઓ માટે મહત્વના છે, જો તો ચાલો આ ફૂડ કયા છે તે અંગે માહિતી મેળવીએ.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ હેલ્ધી ઇટિંગ દરેક માટે મહત્વનું છે, પરંતુ કેટલાક એવા ફૂડ હોય છે, જે ખાસ મહિલાઓ માટે જરૂરી હોય છે. મહિલાઓને થતી કેટલીક બીમારી અને સમસ્યાઓ જેમકે બ્રિટલ બોન્સ, પ્રેગ્નેન્સી, બ્રેસ્ટ કેન્સર વિગેરે..માટે કેટલાક ફૂડ લાભકારક અને મહત્વપૂર્ણ હોય છે. આ એવા ફૂડ છે જેમાં શરીરને જરૂરી ફાઇબર, વિટામિન સહિતની પ્રોપર્ટી ભરપૂર માત્રામાં હોય છે, જે શરીરને સુરક્ષિત રાખવામાં અને યોગ્ય રીતે કાર્યરત રહેવામાં મદદરૂપ કરે છે. આજે અમે અહીં એવા જ કેટલાક ફૂડ વિશે જણાવી રહ્યાં છીએ જે મહિલાઓ માટે મહત્વના છે, જો તો ચાલો આ ફૂડ કયા છે તે અંગે માહિતી મેળવીએ.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ હેલ્ધી ઇટિંગ દરેક માટે મહત્વનું છે, પરંતુ કેટલાક એવા ફૂડ હોય છે, જે ખાસ મહિલાઓ માટે જરૂરી હોય છે. મહિલાઓને થતી કેટલીક બીમારી અને સમસ્યાઓ જેમકે બ્રિટલ બોન્સ, પ્રેગ્નેન્સી, બ્રેસ્ટ કેન્સર વિગેરે..માટે કેટલાક ફૂડ લાભકારક અને મહત્વપૂર્ણ હોય છે. આ એવા ફૂડ છે જેમાં શરીરને જરૂરી ફાઇબર, વિટામિન સહિતની પ્રોપર્ટી ભરપૂર માત્રામાં હોય છે, જે શરીરને સુરક્ષિત રાખવામાં અને યોગ્ય રીતે કાર્યરત રહેવામાં મદદરૂપ કરે છે. આજે અમે અહીં એવા જ કેટલાક ફૂડ વિશે જણાવી રહ્યાં છીએ જે મહિલાઓ માટે મહત્વના છે, જો તો ચાલો આ ફૂડ કયા છે તે અંગે માહિતી મેળવીએ.

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: 10 fruit and vegetables good for women
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  Top
  `