ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Fashion» Titan - Wedding Collection #WeddingTales

  નવા જીવનના સપના અને આશાઓથી ભરેલી છે લગ્નની ક્ષણો

  Divyabhaskar.com | Last Modified - May 25, 2018, 03:40 PM IST

  આપણે સૌ ઘણા સંબંધોથી બંધાયેલા હોઇએ છીએ, જેમાંથી અમુક સંબંધ એવા હોય છે જે જન્મ સાથેજ આપણી સાથે જોડાઇ જાય છે.
  • +4 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   આપણે સૌ ઘણા સંબંધોથી બંધાયેલા હોઇએ છીએ, જેમાંથી અમુક સંબંધ એવા હોય છે જે જન્મ સાથેજ આપણી સાથે જોડાઇ જાય છે અને અમુક એવા જે આપણે પોતે બનાવીએ છીએ. માતા-પિતા, ભાઇ-બહેન, દાદા, દાદા આ દરેક સંબંધ આપણને જન્મ સાથે મળે છે પરંતુ એક એવો ખાસ સંબંધ પણ હોય છે જે આપણે પોતે આપણા માટે પસંદ કરીએ છીએ અને તે છે પોતાનો જીવન સાથી. લગ્ન કોઇના પણ જીવનમાં સૌથી મોટી ક્ષણ હોય છે કારણ કે આ દિવસે એક નવો સંબંધ આપણી સાથે જોડાઇ જાય છે, જેની સાથે આપણે જીવનની દરેક સફર તય કરીએ છીએ.

   લગ્નનું આ બંધન વર-વધૂ બન્ને માટે એક નવી જિંદગીની શરૂઆત હોય છે. તેની આસપાસ બન્ને ઘણી ઉમ્મીદ અને સપનાઓ રચે છે અને જીવનભર માટે થામે છે એકબીજાનો હાથ. લગ્નના દિવસે બન્ને ઘરમાં જશ્નનો માહોલ હોય છે પરંતુ આ બધા વચ્ચે દુલ્હા અને દુલ્હન દરેક ક્ષણ સપનાઓનું જ નિર્માણ કરતા હોય છે. લગ્નના દિવસનો ઇંતઝાર બન્નેને આતૂરતાથી હોય છે કારણ કે તેઓ જાણે છે કે અમુક દિવસોમાં જ તેમનું જીવન સપનોની ઉડાન ભરશે. સંગીત, પીઠી અને મેંહદીથી લઇને લગ્નના દિવસ સુધી, દરેક દિવસ એક નવી ખુશી અને એક નવો જશ્ન. જ્યાં કેટલાય સપના કેટલી આશાઓ લઇને એક દુલ્હન લગ્નના મંડપ સુધી પહોંચે છે, ત્યાં જીવનભર સાથ નિભાવવાનો અને ખુશીના વાયદા સાથે વરરાજા ઘોડી પર ચડે છે. લગ્નના મંડપમાં એકબીજાની સામે આવવા પર બન્ને એક હળવા સ્મિત સાથે એકબીજા સાથે કેટલાય વચન કરી દે છે.

   ટાઈટન વોચ વિશે વધારે જાણવા માટે અહીં ક્લિક કરો

  • +4 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   આપણે સૌ ઘણા સંબંધોથી બંધાયેલા હોઇએ છીએ, જેમાંથી અમુક સંબંધ એવા હોય છે જે જન્મ સાથેજ આપણી સાથે જોડાઇ જાય છે અને અમુક એવા જે આપણે પોતે બનાવીએ છીએ. માતા-પિતા, ભાઇ-બહેન, દાદા, દાદા આ દરેક સંબંધ આપણને જન્મ સાથે મળે છે પરંતુ એક એવો ખાસ સંબંધ પણ હોય છે જે આપણે પોતે આપણા માટે પસંદ કરીએ છીએ અને તે છે પોતાનો જીવન સાથી. લગ્ન કોઇના પણ જીવનમાં સૌથી મોટી ક્ષણ હોય છે કારણ કે આ દિવસે એક નવો સંબંધ આપણી સાથે જોડાઇ જાય છે, જેની સાથે આપણે જીવનની દરેક સફર તય કરીએ છીએ.

   લગ્નનું આ બંધન વર-વધૂ બન્ને માટે એક નવી જિંદગીની શરૂઆત હોય છે. તેની આસપાસ બન્ને ઘણી ઉમ્મીદ અને સપનાઓ રચે છે અને જીવનભર માટે થામે છે એકબીજાનો હાથ. લગ્નના દિવસે બન્ને ઘરમાં જશ્નનો માહોલ હોય છે પરંતુ આ બધા વચ્ચે દુલ્હા અને દુલ્હન દરેક ક્ષણ સપનાઓનું જ નિર્માણ કરતા હોય છે. લગ્નના દિવસનો ઇંતઝાર બન્નેને આતૂરતાથી હોય છે કારણ કે તેઓ જાણે છે કે અમુક દિવસોમાં જ તેમનું જીવન સપનોની ઉડાન ભરશે. સંગીત, પીઠી અને મેંહદીથી લઇને લગ્નના દિવસ સુધી, દરેક દિવસ એક નવી ખુશી અને એક નવો જશ્ન. જ્યાં કેટલાય સપના કેટલી આશાઓ લઇને એક દુલ્હન લગ્નના મંડપ સુધી પહોંચે છે, ત્યાં જીવનભર સાથ નિભાવવાનો અને ખુશીના વાયદા સાથે વરરાજા ઘોડી પર ચડે છે. લગ્નના મંડપમાં એકબીજાની સામે આવવા પર બન્ને એક હળવા સ્મિત સાથે એકબીજા સાથે કેટલાય વચન કરી દે છે.

   ટાઈટન વોચ વિશે વધારે જાણવા માટે અહીં ક્લિક કરો

  • +4 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   આપણે સૌ ઘણા સંબંધોથી બંધાયેલા હોઇએ છીએ, જેમાંથી અમુક સંબંધ એવા હોય છે જે જન્મ સાથેજ આપણી સાથે જોડાઇ જાય છે અને અમુક એવા જે આપણે પોતે બનાવીએ છીએ. માતા-પિતા, ભાઇ-બહેન, દાદા, દાદા આ દરેક સંબંધ આપણને જન્મ સાથે મળે છે પરંતુ એક એવો ખાસ સંબંધ પણ હોય છે જે આપણે પોતે આપણા માટે પસંદ કરીએ છીએ અને તે છે પોતાનો જીવન સાથી. લગ્ન કોઇના પણ જીવનમાં સૌથી મોટી ક્ષણ હોય છે કારણ કે આ દિવસે એક નવો સંબંધ આપણી સાથે જોડાઇ જાય છે, જેની સાથે આપણે જીવનની દરેક સફર તય કરીએ છીએ.

   લગ્નનું આ બંધન વર-વધૂ બન્ને માટે એક નવી જિંદગીની શરૂઆત હોય છે. તેની આસપાસ બન્ને ઘણી ઉમ્મીદ અને સપનાઓ રચે છે અને જીવનભર માટે થામે છે એકબીજાનો હાથ. લગ્નના દિવસે બન્ને ઘરમાં જશ્નનો માહોલ હોય છે પરંતુ આ બધા વચ્ચે દુલ્હા અને દુલ્હન દરેક ક્ષણ સપનાઓનું જ નિર્માણ કરતા હોય છે. લગ્નના દિવસનો ઇંતઝાર બન્નેને આતૂરતાથી હોય છે કારણ કે તેઓ જાણે છે કે અમુક દિવસોમાં જ તેમનું જીવન સપનોની ઉડાન ભરશે. સંગીત, પીઠી અને મેંહદીથી લઇને લગ્નના દિવસ સુધી, દરેક દિવસ એક નવી ખુશી અને એક નવો જશ્ન. જ્યાં કેટલાય સપના કેટલી આશાઓ લઇને એક દુલ્હન લગ્નના મંડપ સુધી પહોંચે છે, ત્યાં જીવનભર સાથ નિભાવવાનો અને ખુશીના વાયદા સાથે વરરાજા ઘોડી પર ચડે છે. લગ્નના મંડપમાં એકબીજાની સામે આવવા પર બન્ને એક હળવા સ્મિત સાથે એકબીજા સાથે કેટલાય વચન કરી દે છે.

   ટાઈટન વોચ વિશે વધારે જાણવા માટે અહીં ક્લિક કરો

  • +4 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   આપણે સૌ ઘણા સંબંધોથી બંધાયેલા હોઇએ છીએ, જેમાંથી અમુક સંબંધ એવા હોય છે જે જન્મ સાથેજ આપણી સાથે જોડાઇ જાય છે અને અમુક એવા જે આપણે પોતે બનાવીએ છીએ. માતા-પિતા, ભાઇ-બહેન, દાદા, દાદા આ દરેક સંબંધ આપણને જન્મ સાથે મળે છે પરંતુ એક એવો ખાસ સંબંધ પણ હોય છે જે આપણે પોતે આપણા માટે પસંદ કરીએ છીએ અને તે છે પોતાનો જીવન સાથી. લગ્ન કોઇના પણ જીવનમાં સૌથી મોટી ક્ષણ હોય છે કારણ કે આ દિવસે એક નવો સંબંધ આપણી સાથે જોડાઇ જાય છે, જેની સાથે આપણે જીવનની દરેક સફર તય કરીએ છીએ.

   લગ્નનું આ બંધન વર-વધૂ બન્ને માટે એક નવી જિંદગીની શરૂઆત હોય છે. તેની આસપાસ બન્ને ઘણી ઉમ્મીદ અને સપનાઓ રચે છે અને જીવનભર માટે થામે છે એકબીજાનો હાથ. લગ્નના દિવસે બન્ને ઘરમાં જશ્નનો માહોલ હોય છે પરંતુ આ બધા વચ્ચે દુલ્હા અને દુલ્હન દરેક ક્ષણ સપનાઓનું જ નિર્માણ કરતા હોય છે. લગ્નના દિવસનો ઇંતઝાર બન્નેને આતૂરતાથી હોય છે કારણ કે તેઓ જાણે છે કે અમુક દિવસોમાં જ તેમનું જીવન સપનોની ઉડાન ભરશે. સંગીત, પીઠી અને મેંહદીથી લઇને લગ્નના દિવસ સુધી, દરેક દિવસ એક નવી ખુશી અને એક નવો જશ્ન. જ્યાં કેટલાય સપના કેટલી આશાઓ લઇને એક દુલ્હન લગ્નના મંડપ સુધી પહોંચે છે, ત્યાં જીવનભર સાથ નિભાવવાનો અને ખુશીના વાયદા સાથે વરરાજા ઘોડી પર ચડે છે. લગ્નના મંડપમાં એકબીજાની સામે આવવા પર બન્ને એક હળવા સ્મિત સાથે એકબીજા સાથે કેટલાય વચન કરી દે છે.

   ટાઈટન વોચ વિશે વધારે જાણવા માટે અહીં ક્લિક કરો

  • +4 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   આપણે સૌ ઘણા સંબંધોથી બંધાયેલા હોઇએ છીએ, જેમાંથી અમુક સંબંધ એવા હોય છે જે જન્મ સાથેજ આપણી સાથે જોડાઇ જાય છે અને અમુક એવા જે આપણે પોતે બનાવીએ છીએ. માતા-પિતા, ભાઇ-બહેન, દાદા, દાદા આ દરેક સંબંધ આપણને જન્મ સાથે મળે છે પરંતુ એક એવો ખાસ સંબંધ પણ હોય છે જે આપણે પોતે આપણા માટે પસંદ કરીએ છીએ અને તે છે પોતાનો જીવન સાથી. લગ્ન કોઇના પણ જીવનમાં સૌથી મોટી ક્ષણ હોય છે કારણ કે આ દિવસે એક નવો સંબંધ આપણી સાથે જોડાઇ જાય છે, જેની સાથે આપણે જીવનની દરેક સફર તય કરીએ છીએ.

   લગ્નનું આ બંધન વર-વધૂ બન્ને માટે એક નવી જિંદગીની શરૂઆત હોય છે. તેની આસપાસ બન્ને ઘણી ઉમ્મીદ અને સપનાઓ રચે છે અને જીવનભર માટે થામે છે એકબીજાનો હાથ. લગ્નના દિવસે બન્ને ઘરમાં જશ્નનો માહોલ હોય છે પરંતુ આ બધા વચ્ચે દુલ્હા અને દુલ્હન દરેક ક્ષણ સપનાઓનું જ નિર્માણ કરતા હોય છે. લગ્નના દિવસનો ઇંતઝાર બન્નેને આતૂરતાથી હોય છે કારણ કે તેઓ જાણે છે કે અમુક દિવસોમાં જ તેમનું જીવન સપનોની ઉડાન ભરશે. સંગીત, પીઠી અને મેંહદીથી લઇને લગ્નના દિવસ સુધી, દરેક દિવસ એક નવી ખુશી અને એક નવો જશ્ન. જ્યાં કેટલાય સપના કેટલી આશાઓ લઇને એક દુલ્હન લગ્નના મંડપ સુધી પહોંચે છે, ત્યાં જીવનભર સાથ નિભાવવાનો અને ખુશીના વાયદા સાથે વરરાજા ઘોડી પર ચડે છે. લગ્નના મંડપમાં એકબીજાની સામે આવવા પર બન્ને એક હળવા સ્મિત સાથે એકબીજા સાથે કેટલાય વચન કરી દે છે.

   ટાઈટન વોચ વિશે વધારે જાણવા માટે અહીં ક્લિક કરો

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Fashion Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Titan - Wedding Collection #WeddingTales
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  Top
  `