ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Beauty» ચહેરા મુજબ પસંદ કરો હેર સ્ટાઇલ કરવાની રીત | How To Choose The Right Hairstyle For Your Face Shape

  ચહેરા મુજબ પસંદ કરો હેર સ્ટાઇલ કરવાની રીત, દેખાશો પહેલા કરતા વધુ સ્માર્ટ

  Divyabhaskar.com | Last Modified - May 07, 2018, 02:09 PM IST

  પરફેક્ટ લુક માટે પરફેક્ટ હેરસ્ટાઇલ પણ ખૂબ મહત્વ ધરાવે છે. પરંતુ કેટલાક લોકો પાસે તેની કોઈ માહિતી નથી હોતી.
  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ પરફેક્ટ લુક માટે પરફેક્ટ હેરસ્ટાઇલ પણ ખૂબ મહત્વ ધરાવે છે. પરંતુ કેટલાક લોકો પાસે તેની કોઈ માહિતી નથી હોતી. એવામાં ચહેરા મુજબ લોકોની હેરસ્ટાઇલ સારી નથી લાગતી. આ પ્રોબ્લેમને દૂર કરવા માટે અહીં અમે ચહેરા મુજબ કેટલીક હેરસ્ટાઇલ વિશે જણાવી રહ્યા છીએ જે ખૂબ જ સ્ટાઇલિશ અને પરફેક્ટ લુક આપે છે.

   ચહેરા મુજબ પસંદ કરો હેરસ્ટાઇલ કરવાની રીત

   ઓવલ શેપના ફેસ માટે આવી હેરસ્ટાઇલ હોવી જોઈએ.

   સ્કવેર શેપના ફેસ માટે આવી હેરસ્ટાઇલ હોવી જોઈએ.

   રાઉન્ડ શેપના ફેસ માટે આવી હેરસ્ટાઇલ હોવી જોઈએ.

   ડાયમંડ શેપના ફેસ માટે આવી હેરસ્ટાઇલ હોવી જોઈએ.

   હાર્ટ શેપના ફેસ માટે આવી હેરસ્ટાઇલ હોવી જોઈએ.

   આગળ જુઓ ગ્રાફિક્લ પ્રેઝન્ટેશનમાં હેરસ્ટાઇલ્સ...

  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ પરફેક્ટ લુક માટે પરફેક્ટ હેરસ્ટાઇલ પણ ખૂબ મહત્વ ધરાવે છે. પરંતુ કેટલાક લોકો પાસે તેની કોઈ માહિતી નથી હોતી. એવામાં ચહેરા મુજબ લોકોની હેરસ્ટાઇલ સારી નથી લાગતી. આ પ્રોબ્લેમને દૂર કરવા માટે અહીં અમે ચહેરા મુજબ કેટલીક હેરસ્ટાઇલ વિશે જણાવી રહ્યા છીએ જે ખૂબ જ સ્ટાઇલિશ અને પરફેક્ટ લુક આપે છે.

   ચહેરા મુજબ પસંદ કરો હેરસ્ટાઇલ કરવાની રીત

   ઓવલ શેપના ફેસ માટે આવી હેરસ્ટાઇલ હોવી જોઈએ.

   સ્કવેર શેપના ફેસ માટે આવી હેરસ્ટાઇલ હોવી જોઈએ.

   રાઉન્ડ શેપના ફેસ માટે આવી હેરસ્ટાઇલ હોવી જોઈએ.

   ડાયમંડ શેપના ફેસ માટે આવી હેરસ્ટાઇલ હોવી જોઈએ.

   હાર્ટ શેપના ફેસ માટે આવી હેરસ્ટાઇલ હોવી જોઈએ.

   આગળ જુઓ ગ્રાફિક્લ પ્રેઝન્ટેશનમાં હેરસ્ટાઇલ્સ...

  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ પરફેક્ટ લુક માટે પરફેક્ટ હેરસ્ટાઇલ પણ ખૂબ મહત્વ ધરાવે છે. પરંતુ કેટલાક લોકો પાસે તેની કોઈ માહિતી નથી હોતી. એવામાં ચહેરા મુજબ લોકોની હેરસ્ટાઇલ સારી નથી લાગતી. આ પ્રોબ્લેમને દૂર કરવા માટે અહીં અમે ચહેરા મુજબ કેટલીક હેરસ્ટાઇલ વિશે જણાવી રહ્યા છીએ જે ખૂબ જ સ્ટાઇલિશ અને પરફેક્ટ લુક આપે છે.

   ચહેરા મુજબ પસંદ કરો હેરસ્ટાઇલ કરવાની રીત

   ઓવલ શેપના ફેસ માટે આવી હેરસ્ટાઇલ હોવી જોઈએ.

   સ્કવેર શેપના ફેસ માટે આવી હેરસ્ટાઇલ હોવી જોઈએ.

   રાઉન્ડ શેપના ફેસ માટે આવી હેરસ્ટાઇલ હોવી જોઈએ.

   ડાયમંડ શેપના ફેસ માટે આવી હેરસ્ટાઇલ હોવી જોઈએ.

   હાર્ટ શેપના ફેસ માટે આવી હેરસ્ટાઇલ હોવી જોઈએ.

   આગળ જુઓ ગ્રાફિક્લ પ્રેઝન્ટેશનમાં હેરસ્ટાઇલ્સ...

  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ પરફેક્ટ લુક માટે પરફેક્ટ હેરસ્ટાઇલ પણ ખૂબ મહત્વ ધરાવે છે. પરંતુ કેટલાક લોકો પાસે તેની કોઈ માહિતી નથી હોતી. એવામાં ચહેરા મુજબ લોકોની હેરસ્ટાઇલ સારી નથી લાગતી. આ પ્રોબ્લેમને દૂર કરવા માટે અહીં અમે ચહેરા મુજબ કેટલીક હેરસ્ટાઇલ વિશે જણાવી રહ્યા છીએ જે ખૂબ જ સ્ટાઇલિશ અને પરફેક્ટ લુક આપે છે.

   ચહેરા મુજબ પસંદ કરો હેરસ્ટાઇલ કરવાની રીત

   ઓવલ શેપના ફેસ માટે આવી હેરસ્ટાઇલ હોવી જોઈએ.

   સ્કવેર શેપના ફેસ માટે આવી હેરસ્ટાઇલ હોવી જોઈએ.

   રાઉન્ડ શેપના ફેસ માટે આવી હેરસ્ટાઇલ હોવી જોઈએ.

   ડાયમંડ શેપના ફેસ માટે આવી હેરસ્ટાઇલ હોવી જોઈએ.

   હાર્ટ શેપના ફેસ માટે આવી હેરસ્ટાઇલ હોવી જોઈએ.

   આગળ જુઓ ગ્રાફિક્લ પ્રેઝન્ટેશનમાં હેરસ્ટાઇલ્સ...

  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ પરફેક્ટ લુક માટે પરફેક્ટ હેરસ્ટાઇલ પણ ખૂબ મહત્વ ધરાવે છે. પરંતુ કેટલાક લોકો પાસે તેની કોઈ માહિતી નથી હોતી. એવામાં ચહેરા મુજબ લોકોની હેરસ્ટાઇલ સારી નથી લાગતી. આ પ્રોબ્લેમને દૂર કરવા માટે અહીં અમે ચહેરા મુજબ કેટલીક હેરસ્ટાઇલ વિશે જણાવી રહ્યા છીએ જે ખૂબ જ સ્ટાઇલિશ અને પરફેક્ટ લુક આપે છે.

   ચહેરા મુજબ પસંદ કરો હેરસ્ટાઇલ કરવાની રીત

   ઓવલ શેપના ફેસ માટે આવી હેરસ્ટાઇલ હોવી જોઈએ.

   સ્કવેર શેપના ફેસ માટે આવી હેરસ્ટાઇલ હોવી જોઈએ.

   રાઉન્ડ શેપના ફેસ માટે આવી હેરસ્ટાઇલ હોવી જોઈએ.

   ડાયમંડ શેપના ફેસ માટે આવી હેરસ્ટાઇલ હોવી જોઈએ.

   હાર્ટ શેપના ફેસ માટે આવી હેરસ્ટાઇલ હોવી જોઈએ.

   આગળ જુઓ ગ્રાફિક્લ પ્રેઝન્ટેશનમાં હેરસ્ટાઇલ્સ...

  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ પરફેક્ટ લુક માટે પરફેક્ટ હેરસ્ટાઇલ પણ ખૂબ મહત્વ ધરાવે છે. પરંતુ કેટલાક લોકો પાસે તેની કોઈ માહિતી નથી હોતી. એવામાં ચહેરા મુજબ લોકોની હેરસ્ટાઇલ સારી નથી લાગતી. આ પ્રોબ્લેમને દૂર કરવા માટે અહીં અમે ચહેરા મુજબ કેટલીક હેરસ્ટાઇલ વિશે જણાવી રહ્યા છીએ જે ખૂબ જ સ્ટાઇલિશ અને પરફેક્ટ લુક આપે છે.

   ચહેરા મુજબ પસંદ કરો હેરસ્ટાઇલ કરવાની રીત

   ઓવલ શેપના ફેસ માટે આવી હેરસ્ટાઇલ હોવી જોઈએ.

   સ્કવેર શેપના ફેસ માટે આવી હેરસ્ટાઇલ હોવી જોઈએ.

   રાઉન્ડ શેપના ફેસ માટે આવી હેરસ્ટાઇલ હોવી જોઈએ.

   ડાયમંડ શેપના ફેસ માટે આવી હેરસ્ટાઇલ હોવી જોઈએ.

   હાર્ટ શેપના ફેસ માટે આવી હેરસ્ટાઇલ હોવી જોઈએ.

   આગળ જુઓ ગ્રાફિક્લ પ્રેઝન્ટેશનમાં હેરસ્ટાઇલ્સ...

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Beauty Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: ચહેરા મુજબ પસંદ કરો હેર સ્ટાઇલ કરવાની રીત | How To Choose The Right Hairstyle For Your Face Shape
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  Top
  `