ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Beauty» ગ્લોઇંગ સ્કિન માટે 10 બેસ્ટ ટિપ્સ । Beauty Habits You Should Do Every Night

  ગ્લોઇંગ સ્કિન માટે સૂતા પહેલા કરો આ 10માંથી કોઈ 1 કામ, ઝડપથી દેખાશે અસર

  Divyabhaskar.com | Last Modified - May 24, 2018, 06:42 PM IST

  દિવસમાં તમને સ્કિનની કેર કરવાનો સમય નથી મળતો તો રાતના સૂતા પહેલા ચહેરાની કેર કરો.
  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ જો દિવસમાં તમને સ્કિનની કેર કરવાનો સમય નથી મળતો તો રાતના સૂતા પહેલા ચહેરાની કેર કરો. કેટલીક નેચરલ વસ્તુઓમાં રહેલા ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સ સ્કિન માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક હોય છે. તેને રાતમાં સૂતા પહેલા ચહેરા પર લગાવવાથી અનેક ફાયદા મળે છે. બ્યુટી એક્સપર્ટ રશ્મિ શીતલાની જણઆવી રહ્યા છે આવી જ 10 વસ્તુઓ વિશે.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો સૂતા પહેલા ચહેરા પર કઈ વસ્તુઓ લગાવવાથી થશે ફાયદો..

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ જો દિવસમાં તમને સ્કિનની કેર કરવાનો સમય નથી મળતો તો રાતના સૂતા પહેલા ચહેરાની કેર કરો. કેટલીક નેચરલ વસ્તુઓમાં રહેલા ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સ સ્કિન માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક હોય છે. તેને રાતમાં સૂતા પહેલા ચહેરા પર લગાવવાથી અનેક ફાયદા મળે છે. બ્યુટી એક્સપર્ટ રશ્મિ શીતલાની જણઆવી રહ્યા છે આવી જ 10 વસ્તુઓ વિશે.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો સૂતા પહેલા ચહેરા પર કઈ વસ્તુઓ લગાવવાથી થશે ફાયદો..

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ જો દિવસમાં તમને સ્કિનની કેર કરવાનો સમય નથી મળતો તો રાતના સૂતા પહેલા ચહેરાની કેર કરો. કેટલીક નેચરલ વસ્તુઓમાં રહેલા ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સ સ્કિન માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક હોય છે. તેને રાતમાં સૂતા પહેલા ચહેરા પર લગાવવાથી અનેક ફાયદા મળે છે. બ્યુટી એક્સપર્ટ રશ્મિ શીતલાની જણઆવી રહ્યા છે આવી જ 10 વસ્તુઓ વિશે.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો સૂતા પહેલા ચહેરા પર કઈ વસ્તુઓ લગાવવાથી થશે ફાયદો..

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ જો દિવસમાં તમને સ્કિનની કેર કરવાનો સમય નથી મળતો તો રાતના સૂતા પહેલા ચહેરાની કેર કરો. કેટલીક નેચરલ વસ્તુઓમાં રહેલા ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સ સ્કિન માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક હોય છે. તેને રાતમાં સૂતા પહેલા ચહેરા પર લગાવવાથી અનેક ફાયદા મળે છે. બ્યુટી એક્સપર્ટ રશ્મિ શીતલાની જણઆવી રહ્યા છે આવી જ 10 વસ્તુઓ વિશે.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો સૂતા પહેલા ચહેરા પર કઈ વસ્તુઓ લગાવવાથી થશે ફાયદો..

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ જો દિવસમાં તમને સ્કિનની કેર કરવાનો સમય નથી મળતો તો રાતના સૂતા પહેલા ચહેરાની કેર કરો. કેટલીક નેચરલ વસ્તુઓમાં રહેલા ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સ સ્કિન માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક હોય છે. તેને રાતમાં સૂતા પહેલા ચહેરા પર લગાવવાથી અનેક ફાયદા મળે છે. બ્યુટી એક્સપર્ટ રશ્મિ શીતલાની જણઆવી રહ્યા છે આવી જ 10 વસ્તુઓ વિશે.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો સૂતા પહેલા ચહેરા પર કઈ વસ્તુઓ લગાવવાથી થશે ફાયદો..

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ જો દિવસમાં તમને સ્કિનની કેર કરવાનો સમય નથી મળતો તો રાતના સૂતા પહેલા ચહેરાની કેર કરો. કેટલીક નેચરલ વસ્તુઓમાં રહેલા ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સ સ્કિન માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક હોય છે. તેને રાતમાં સૂતા પહેલા ચહેરા પર લગાવવાથી અનેક ફાયદા મળે છે. બ્યુટી એક્સપર્ટ રશ્મિ શીતલાની જણઆવી રહ્યા છે આવી જ 10 વસ્તુઓ વિશે.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો સૂતા પહેલા ચહેરા પર કઈ વસ્તુઓ લગાવવાથી થશે ફાયદો..

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ જો દિવસમાં તમને સ્કિનની કેર કરવાનો સમય નથી મળતો તો રાતના સૂતા પહેલા ચહેરાની કેર કરો. કેટલીક નેચરલ વસ્તુઓમાં રહેલા ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સ સ્કિન માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક હોય છે. તેને રાતમાં સૂતા પહેલા ચહેરા પર લગાવવાથી અનેક ફાયદા મળે છે. બ્યુટી એક્સપર્ટ રશ્મિ શીતલાની જણઆવી રહ્યા છે આવી જ 10 વસ્તુઓ વિશે.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો સૂતા પહેલા ચહેરા પર કઈ વસ્તુઓ લગાવવાથી થશે ફાયદો..

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ જો દિવસમાં તમને સ્કિનની કેર કરવાનો સમય નથી મળતો તો રાતના સૂતા પહેલા ચહેરાની કેર કરો. કેટલીક નેચરલ વસ્તુઓમાં રહેલા ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સ સ્કિન માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક હોય છે. તેને રાતમાં સૂતા પહેલા ચહેરા પર લગાવવાથી અનેક ફાયદા મળે છે. બ્યુટી એક્સપર્ટ રશ્મિ શીતલાની જણઆવી રહ્યા છે આવી જ 10 વસ્તુઓ વિશે.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો સૂતા પહેલા ચહેરા પર કઈ વસ્તુઓ લગાવવાથી થશે ફાયદો..

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ જો દિવસમાં તમને સ્કિનની કેર કરવાનો સમય નથી મળતો તો રાતના સૂતા પહેલા ચહેરાની કેર કરો. કેટલીક નેચરલ વસ્તુઓમાં રહેલા ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સ સ્કિન માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક હોય છે. તેને રાતમાં સૂતા પહેલા ચહેરા પર લગાવવાથી અનેક ફાયદા મળે છે. બ્યુટી એક્સપર્ટ રશ્મિ શીતલાની જણઆવી રહ્યા છે આવી જ 10 વસ્તુઓ વિશે.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો સૂતા પહેલા ચહેરા પર કઈ વસ્તુઓ લગાવવાથી થશે ફાયદો..

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ જો દિવસમાં તમને સ્કિનની કેર કરવાનો સમય નથી મળતો તો રાતના સૂતા પહેલા ચહેરાની કેર કરો. કેટલીક નેચરલ વસ્તુઓમાં રહેલા ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સ સ્કિન માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક હોય છે. તેને રાતમાં સૂતા પહેલા ચહેરા પર લગાવવાથી અનેક ફાયદા મળે છે. બ્યુટી એક્સપર્ટ રશ્મિ શીતલાની જણઆવી રહ્યા છે આવી જ 10 વસ્તુઓ વિશે.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો સૂતા પહેલા ચહેરા પર કઈ વસ્તુઓ લગાવવાથી થશે ફાયદો..

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ જો દિવસમાં તમને સ્કિનની કેર કરવાનો સમય નથી મળતો તો રાતના સૂતા પહેલા ચહેરાની કેર કરો. કેટલીક નેચરલ વસ્તુઓમાં રહેલા ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સ સ્કિન માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક હોય છે. તેને રાતમાં સૂતા પહેલા ચહેરા પર લગાવવાથી અનેક ફાયદા મળે છે. બ્યુટી એક્સપર્ટ રશ્મિ શીતલાની જણઆવી રહ્યા છે આવી જ 10 વસ્તુઓ વિશે.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો સૂતા પહેલા ચહેરા પર કઈ વસ્તુઓ લગાવવાથી થશે ફાયદો..

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Beauty Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: ગ્લોઇંગ સ્કિન માટે 10 બેસ્ટ ટિપ્સ । Beauty Habits You Should Do Every Night
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  Top
  `