બકરીનો શિકાર / આ વ્યક્તિએ 78 લાખ રૂપિયા આપીને PAKની બકરીનો શિકાર કર્યો

અમેરિકાનાં રહેવાસી શિકારી બ્રિહાન હાર્લને 78 લાખ રૂપિયા અપીને બકરીને મારવાનું લાયસન્સ લીધુ હતુ.
અમેરિકાનાં રહેવાસી શિકારી બ્રિહાન હાર્લને 78 લાખ રૂપિયા અપીને બકરીને મારવાનું લાયસન્સ લીધુ હતુ.
બ્રિહાન ત્રીજી વખત પાકિસ્તાન આવ્યા છે. પહેલા પણ તેઓ ઘણા પ્રકારનાં પ્રાણીઓનો શિકાર કરી ચુક્યા છે.
બ્રિહાન ત્રીજી વખત પાકિસ્તાન આવ્યા છે. પહેલા પણ તેઓ ઘણા પ્રકારનાં પ્રાણીઓનો શિકાર કરી ચુક્યા છે.
પાકિસ્તાને સ્થાનિક લોકો પર આ બકરીઓનાં શિકાર માટે પ્રતિબંધ લગાવ્યો છે, પરંતુ વિદેશીઓને દરેક સિઝનમાં 12 બકરીઓનાં શિકારનું લાઈસન્સ આપવામાં આવે છે.
પાકિસ્તાને સ્થાનિક લોકો પર આ બકરીઓનાં શિકાર માટે પ્રતિબંધ લગાવ્યો છે, પરંતુ વિદેશીઓને દરેક સિઝનમાં 12 બકરીઓનાં શિકારનું લાઈસન્સ આપવામાં આવે છે.
Hunter paid 78 laks rupee to pakistan govt for kill himalayn got
આ દુર્લભ બકરી ઉત્તરી હિમાલયનાં ગિલગિત બાલ્ટિસ્તાનમાં જોવા મળે છે.
આ દુર્લભ બકરી ઉત્તરી હિમાલયનાં ગિલગિત બાલ્ટિસ્તાનમાં જોવા મળે છે.

Divyabhaskar

Feb 14, 2019, 05:28 PM IST
X
અમેરિકાનાં રહેવાસી શિકારી બ્રિહાન હાર્લને 78 લાખ રૂપિયા અપીને બકરીને મારવાનું લાયસન્સ લીધુ હતુ.અમેરિકાનાં રહેવાસી શિકારી બ્રિહાન હાર્લને 78 લાખ રૂપિયા અપીને બકરીને મારવાનું લાયસન્સ લીધુ હતુ.
બ્રિહાન ત્રીજી વખત પાકિસ્તાન આવ્યા છે. પહેલા પણ તેઓ ઘણા પ્રકારનાં પ્રાણીઓનો શિકાર કરી ચુક્યા છે.બ્રિહાન ત્રીજી વખત પાકિસ્તાન આવ્યા છે. પહેલા પણ તેઓ ઘણા પ્રકારનાં પ્રાણીઓનો શિકાર કરી ચુક્યા છે.
પાકિસ્તાને સ્થાનિક લોકો પર આ બકરીઓનાં શિકાર માટે પ્રતિબંધ લગાવ્યો છે, પરંતુ વિદેશીઓને દરેક સિઝનમાં 12 બકરીઓનાં શિકારનું લાઈસન્સ આપવામાં આવે છે.પાકિસ્તાને સ્થાનિક લોકો પર આ બકરીઓનાં શિકાર માટે પ્રતિબંધ લગાવ્યો છે, પરંતુ વિદેશીઓને દરેક સિઝનમાં 12 બકરીઓનાં શિકારનું લાઈસન્સ આપવામાં આવે છે.
Hunter paid 78 laks rupee to pakistan govt for kill himalayn got
આ દુર્લભ બકરી ઉત્તરી હિમાલયનાં ગિલગિત બાલ્ટિસ્તાનમાં જોવા મળે છે.આ દુર્લભ બકરી ઉત્તરી હિમાલયનાં ગિલગિત બાલ્ટિસ્તાનમાં જોવા મળે છે.
COMMENT

Next Stories

    ની  સંપૂર્ણ વાંચનસામગ્રી