ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Gujarat » Power & People» Surat Abbas Abdul Rahim Hajoori Made Sosyo Cold Drink

  આ સુરતીએ બનાવી હતી Sosyo, યુએસ-કેનેડામાં પણ મચાવી રહ્યું છે ધૂમ

  divyabhaskar.com | Last Modified - Feb 26, 2018, 05:30 PM IST

  1927માં સુરતના અબ્બાસ અબુલ રહીમ હજુરીએ બ્રિટિશ ડ્રિંક વિટમોની સામે સ્વદેશી એરેટેડ ડ્રિંક લોન્ચ કર્યું
  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   અમદાવાદ: ગુજરાતીઓએ બનાવેલી ઘણી બ્રાન્ડ આજે દેશના સિમાડા વટાવી વિદેશમાં પણ પોપ્યુલરની સાથે ઉત્તમ સાબિત થઈ છે. એમાંની એક એટલે ‘સોસ્યો’. ગુજરાત સહિત મહારાષ્ટ્ર, રાજસ્થાન અને મધ્યપ્રદેશમાં આ નામથી લગભગ કોઈ અજાણ નહીં હોય. ચિલ્ડ થયા બાદ આલ્કોહોલ જેવા ટેસ્ટના કારણે જાણીતી બનેલી આ બ્રાન્ડ પણ એક સુરતીની દેન છે.

   ગાંધીજીના સ્વદેશી આંદોલનની પ્રેરિત થઈને 1927માં સુરતના અબ્બાસ અબુલ રહીમ હજુરીએ બ્રિટિશ ડ્રિંક વિટમોની સામે લોન્ચ કરેલું એરેટેડ ડ્રિંક થોડા જ સમયમાં એટલું પોપ્યુલર બન્યું કે આજે તેની મહેક અમેરિકા, કેનેડા, ઈંગ્લેન્ડ અને ઓસ્ટ્રેલિયા જેવા દેશોમાં પણ ફેલાઈ ચૂકી છે. એટલું જ નહીં વર્ષે પાંચ કરોડ કરતા વધારે બોટલનું વેચાણ કરતી સોસ્યો સાથે જોડાયેલી હજૂરી પરિવારની ત્રીજી પેઢી અબ્બાસ હજુરી અને તેમના પુત્ર અલી હજુરી કંપનીની કમાન સંભાળી રહ્યાં છે.

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   અમદાવાદ: ગુજરાતીઓએ બનાવેલી ઘણી બ્રાન્ડ આજે દેશના સિમાડા વટાવી વિદેશમાં પણ પોપ્યુલરની સાથે ઉત્તમ સાબિત થઈ છે. એમાંની એક એટલે ‘સોસ્યો’. ગુજરાત સહિત મહારાષ્ટ્ર, રાજસ્થાન અને મધ્યપ્રદેશમાં આ નામથી લગભગ કોઈ અજાણ નહીં હોય. ચિલ્ડ થયા બાદ આલ્કોહોલ જેવા ટેસ્ટના કારણે જાણીતી બનેલી આ બ્રાન્ડ પણ એક સુરતીની દેન છે.

   ગાંધીજીના સ્વદેશી આંદોલનની પ્રેરિત થઈને 1927માં સુરતના અબ્બાસ અબુલ રહીમ હજુરીએ બ્રિટિશ ડ્રિંક વિટમોની સામે લોન્ચ કરેલું એરેટેડ ડ્રિંક થોડા જ સમયમાં એટલું પોપ્યુલર બન્યું કે આજે તેની મહેક અમેરિકા, કેનેડા, ઈંગ્લેન્ડ અને ઓસ્ટ્રેલિયા જેવા દેશોમાં પણ ફેલાઈ ચૂકી છે. એટલું જ નહીં વર્ષે પાંચ કરોડ કરતા વધારે બોટલનું વેચાણ કરતી સોસ્યો સાથે જોડાયેલી હજૂરી પરિવારની ત્રીજી પેઢી અબ્બાસ હજુરી અને તેમના પુત્ર અલી હજુરી કંપનીની કમાન સંભાળી રહ્યાં છે.

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   અમદાવાદ: ગુજરાતીઓએ બનાવેલી ઘણી બ્રાન્ડ આજે દેશના સિમાડા વટાવી વિદેશમાં પણ પોપ્યુલરની સાથે ઉત્તમ સાબિત થઈ છે. એમાંની એક એટલે ‘સોસ્યો’. ગુજરાત સહિત મહારાષ્ટ્ર, રાજસ્થાન અને મધ્યપ્રદેશમાં આ નામથી લગભગ કોઈ અજાણ નહીં હોય. ચિલ્ડ થયા બાદ આલ્કોહોલ જેવા ટેસ્ટના કારણે જાણીતી બનેલી આ બ્રાન્ડ પણ એક સુરતીની દેન છે.

   ગાંધીજીના સ્વદેશી આંદોલનની પ્રેરિત થઈને 1927માં સુરતના અબ્બાસ અબુલ રહીમ હજુરીએ બ્રિટિશ ડ્રિંક વિટમોની સામે લોન્ચ કરેલું એરેટેડ ડ્રિંક થોડા જ સમયમાં એટલું પોપ્યુલર બન્યું કે આજે તેની મહેક અમેરિકા, કેનેડા, ઈંગ્લેન્ડ અને ઓસ્ટ્રેલિયા જેવા દેશોમાં પણ ફેલાઈ ચૂકી છે. એટલું જ નહીં વર્ષે પાંચ કરોડ કરતા વધારે બોટલનું વેચાણ કરતી સોસ્યો સાથે જોડાયેલી હજૂરી પરિવારની ત્રીજી પેઢી અબ્બાસ હજુરી અને તેમના પુત્ર અલી હજુરી કંપનીની કમાન સંભાળી રહ્યાં છે.

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   અમદાવાદ: ગુજરાતીઓએ બનાવેલી ઘણી બ્રાન્ડ આજે દેશના સિમાડા વટાવી વિદેશમાં પણ પોપ્યુલરની સાથે ઉત્તમ સાબિત થઈ છે. એમાંની એક એટલે ‘સોસ્યો’. ગુજરાત સહિત મહારાષ્ટ્ર, રાજસ્થાન અને મધ્યપ્રદેશમાં આ નામથી લગભગ કોઈ અજાણ નહીં હોય. ચિલ્ડ થયા બાદ આલ્કોહોલ જેવા ટેસ્ટના કારણે જાણીતી બનેલી આ બ્રાન્ડ પણ એક સુરતીની દેન છે.

   ગાંધીજીના સ્વદેશી આંદોલનની પ્રેરિત થઈને 1927માં સુરતના અબ્બાસ અબુલ રહીમ હજુરીએ બ્રિટિશ ડ્રિંક વિટમોની સામે લોન્ચ કરેલું એરેટેડ ડ્રિંક થોડા જ સમયમાં એટલું પોપ્યુલર બન્યું કે આજે તેની મહેક અમેરિકા, કેનેડા, ઈંગ્લેન્ડ અને ઓસ્ટ્રેલિયા જેવા દેશોમાં પણ ફેલાઈ ચૂકી છે. એટલું જ નહીં વર્ષે પાંચ કરોડ કરતા વધારે બોટલનું વેચાણ કરતી સોસ્યો સાથે જોડાયેલી હજૂરી પરિવારની ત્રીજી પેઢી અબ્બાસ હજુરી અને તેમના પુત્ર અલી હજુરી કંપનીની કમાન સંભાળી રહ્યાં છે.

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   અમદાવાદ: ગુજરાતીઓએ બનાવેલી ઘણી બ્રાન્ડ આજે દેશના સિમાડા વટાવી વિદેશમાં પણ પોપ્યુલરની સાથે ઉત્તમ સાબિત થઈ છે. એમાંની એક એટલે ‘સોસ્યો’. ગુજરાત સહિત મહારાષ્ટ્ર, રાજસ્થાન અને મધ્યપ્રદેશમાં આ નામથી લગભગ કોઈ અજાણ નહીં હોય. ચિલ્ડ થયા બાદ આલ્કોહોલ જેવા ટેસ્ટના કારણે જાણીતી બનેલી આ બ્રાન્ડ પણ એક સુરતીની દેન છે.

   ગાંધીજીના સ્વદેશી આંદોલનની પ્રેરિત થઈને 1927માં સુરતના અબ્બાસ અબુલ રહીમ હજુરીએ બ્રિટિશ ડ્રિંક વિટમોની સામે લોન્ચ કરેલું એરેટેડ ડ્રિંક થોડા જ સમયમાં એટલું પોપ્યુલર બન્યું કે આજે તેની મહેક અમેરિકા, કેનેડા, ઈંગ્લેન્ડ અને ઓસ્ટ્રેલિયા જેવા દેશોમાં પણ ફેલાઈ ચૂકી છે. એટલું જ નહીં વર્ષે પાંચ કરોડ કરતા વધારે બોટલનું વેચાણ કરતી સોસ્યો સાથે જોડાયેલી હજૂરી પરિવારની ત્રીજી પેઢી અબ્બાસ હજુરી અને તેમના પુત્ર અલી હજુરી કંપનીની કમાન સંભાળી રહ્યાં છે.

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   અમદાવાદ: ગુજરાતીઓએ બનાવેલી ઘણી બ્રાન્ડ આજે દેશના સિમાડા વટાવી વિદેશમાં પણ પોપ્યુલરની સાથે ઉત્તમ સાબિત થઈ છે. એમાંની એક એટલે ‘સોસ્યો’. ગુજરાત સહિત મહારાષ્ટ્ર, રાજસ્થાન અને મધ્યપ્રદેશમાં આ નામથી લગભગ કોઈ અજાણ નહીં હોય. ચિલ્ડ થયા બાદ આલ્કોહોલ જેવા ટેસ્ટના કારણે જાણીતી બનેલી આ બ્રાન્ડ પણ એક સુરતીની દેન છે.

   ગાંધીજીના સ્વદેશી આંદોલનની પ્રેરિત થઈને 1927માં સુરતના અબ્બાસ અબુલ રહીમ હજુરીએ બ્રિટિશ ડ્રિંક વિટમોની સામે લોન્ચ કરેલું એરેટેડ ડ્રિંક થોડા જ સમયમાં એટલું પોપ્યુલર બન્યું કે આજે તેની મહેક અમેરિકા, કેનેડા, ઈંગ્લેન્ડ અને ઓસ્ટ્રેલિયા જેવા દેશોમાં પણ ફેલાઈ ચૂકી છે. એટલું જ નહીં વર્ષે પાંચ કરોડ કરતા વધારે બોટલનું વેચાણ કરતી સોસ્યો સાથે જોડાયેલી હજૂરી પરિવારની ત્રીજી પેઢી અબ્બાસ હજુરી અને તેમના પુત્ર અલી હજુરી કંપનીની કમાન સંભાળી રહ્યાં છે.

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   અમદાવાદ: ગુજરાતીઓએ બનાવેલી ઘણી બ્રાન્ડ આજે દેશના સિમાડા વટાવી વિદેશમાં પણ પોપ્યુલરની સાથે ઉત્તમ સાબિત થઈ છે. એમાંની એક એટલે ‘સોસ્યો’. ગુજરાત સહિત મહારાષ્ટ્ર, રાજસ્થાન અને મધ્યપ્રદેશમાં આ નામથી લગભગ કોઈ અજાણ નહીં હોય. ચિલ્ડ થયા બાદ આલ્કોહોલ જેવા ટેસ્ટના કારણે જાણીતી બનેલી આ બ્રાન્ડ પણ એક સુરતીની દેન છે.

   ગાંધીજીના સ્વદેશી આંદોલનની પ્રેરિત થઈને 1927માં સુરતના અબ્બાસ અબુલ રહીમ હજુરીએ બ્રિટિશ ડ્રિંક વિટમોની સામે લોન્ચ કરેલું એરેટેડ ડ્રિંક થોડા જ સમયમાં એટલું પોપ્યુલર બન્યું કે આજે તેની મહેક અમેરિકા, કેનેડા, ઈંગ્લેન્ડ અને ઓસ્ટ્રેલિયા જેવા દેશોમાં પણ ફેલાઈ ચૂકી છે. એટલું જ નહીં વર્ષે પાંચ કરોડ કરતા વધારે બોટલનું વેચાણ કરતી સોસ્યો સાથે જોડાયેલી હજૂરી પરિવારની ત્રીજી પેઢી અબ્બાસ હજુરી અને તેમના પુત્ર અલી હજુરી કંપનીની કમાન સંભાળી રહ્યાં છે.

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   અમદાવાદ: ગુજરાતીઓએ બનાવેલી ઘણી બ્રાન્ડ આજે દેશના સિમાડા વટાવી વિદેશમાં પણ પોપ્યુલરની સાથે ઉત્તમ સાબિત થઈ છે. એમાંની એક એટલે ‘સોસ્યો’. ગુજરાત સહિત મહારાષ્ટ્ર, રાજસ્થાન અને મધ્યપ્રદેશમાં આ નામથી લગભગ કોઈ અજાણ નહીં હોય. ચિલ્ડ થયા બાદ આલ્કોહોલ જેવા ટેસ્ટના કારણે જાણીતી બનેલી આ બ્રાન્ડ પણ એક સુરતીની દેન છે.

   ગાંધીજીના સ્વદેશી આંદોલનની પ્રેરિત થઈને 1927માં સુરતના અબ્બાસ અબુલ રહીમ હજુરીએ બ્રિટિશ ડ્રિંક વિટમોની સામે લોન્ચ કરેલું એરેટેડ ડ્રિંક થોડા જ સમયમાં એટલું પોપ્યુલર બન્યું કે આજે તેની મહેક અમેરિકા, કેનેડા, ઈંગ્લેન્ડ અને ઓસ્ટ્રેલિયા જેવા દેશોમાં પણ ફેલાઈ ચૂકી છે. એટલું જ નહીં વર્ષે પાંચ કરોડ કરતા વધારે બોટલનું વેચાણ કરતી સોસ્યો સાથે જોડાયેલી હજૂરી પરિવારની ત્રીજી પેઢી અબ્બાસ હજુરી અને તેમના પુત્ર અલી હજુરી કંપનીની કમાન સંભાળી રહ્યાં છે.

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   અમદાવાદ: ગુજરાતીઓએ બનાવેલી ઘણી બ્રાન્ડ આજે દેશના સિમાડા વટાવી વિદેશમાં પણ પોપ્યુલરની સાથે ઉત્તમ સાબિત થઈ છે. એમાંની એક એટલે ‘સોસ્યો’. ગુજરાત સહિત મહારાષ્ટ્ર, રાજસ્થાન અને મધ્યપ્રદેશમાં આ નામથી લગભગ કોઈ અજાણ નહીં હોય. ચિલ્ડ થયા બાદ આલ્કોહોલ જેવા ટેસ્ટના કારણે જાણીતી બનેલી આ બ્રાન્ડ પણ એક સુરતીની દેન છે.

   ગાંધીજીના સ્વદેશી આંદોલનની પ્રેરિત થઈને 1927માં સુરતના અબ્બાસ અબુલ રહીમ હજુરીએ બ્રિટિશ ડ્રિંક વિટમોની સામે લોન્ચ કરેલું એરેટેડ ડ્રિંક થોડા જ સમયમાં એટલું પોપ્યુલર બન્યું કે આજે તેની મહેક અમેરિકા, કેનેડા, ઈંગ્લેન્ડ અને ઓસ્ટ્રેલિયા જેવા દેશોમાં પણ ફેલાઈ ચૂકી છે. એટલું જ નહીં વર્ષે પાંચ કરોડ કરતા વધારે બોટલનું વેચાણ કરતી સોસ્યો સાથે જોડાયેલી હજૂરી પરિવારની ત્રીજી પેઢી અબ્બાસ હજુરી અને તેમના પુત્ર અલી હજુરી કંપનીની કમાન સંભાળી રહ્યાં છે.

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Power & People Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Gujarat Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Surat Abbas Abdul Rahim Hajoori Made Sosyo Cold Drink
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Gujarat

  Trending

  Top
  `