ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Gujarat » Power & People» From rags to riches and beyond to design the Prime Ministers wardrobe

  આ અમદાવાદી સીવે છે મોદીના કપડાં, એક સમયે ઝૂંપડામાં વિતાવ્યા દિવસો

  divyabhaskar.com | Last Modified - Feb 21, 2018, 06:13 PM IST

  જીતેન્દ્રએ કોલેજના અભ્યાસ બાદ નોકરી કરવાને બદલે પોતાના પેઢીગત ટેલરિંગના વ્યવસાયમાં જોડાયા
  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   અમદાવાદ : નાનપણમાં પોતાનો અલગ ચીલો ચીતરી આગળ આવેલા ઘણા બિઝનેસમેનો છે, પણ નાની ઉંમરથી જ પોતાનો પેઢીગત વ્યવસાય જોડાયેલા બે ભાઈઓએ આજે એજ વ્યવસાયને મોટી કંપનીમાં રૂપાંતરીત કર્યો છે. આપણે અહીં વાત કરી રહ્યાં છીએ Jade Blue લાઈફસ્ટાઈલના સીએમડી જીતેન્દ્રચૌહાણ અને એમડી બિપીન ચૌહાણની. એક સમયે અમદાવાદની નાની ચાલીમાં રહેતા જીતેન્દ્રએ કોલેજના અભ્યાસ બાદ નોકરી કરવાને બદલે પોતાના પેઢીગત ટેલરિંગના વ્યવસાયમાં જોડાયા હતા.

   ભાઈ સાથે મળીને 1981માં નાના પાયે અમદાવાદમાં ટેલરિંગ દુકાન શરૂ કરનાર જીતેન્દ્ર ચૌહાણની Jade Blue આજે ભારતભરમાં 51 જેટલા રિટેલ સ્ટોર્સ દ્વારા કરોડો રૂપિયાનું ટર્નઓવર કરે છે.

   જો કે Jade Blueની બીજી ઓળખ નરેન્દ્ર મોદીના કારણે પણ છે. નરેન્દ્ર મોદી આરએસએસના પ્રચારક સમયથી જીતેન્દ્ર અને બિપીન ચૌહાણે તૈયાર કરેલા કૂર્તા અને જેકેટ પહેરે છે. આ ઉપરાંત ગુજરાતના અનેક નેતાઓ અને બિઝનેસમેન પણ Jade Blueના ગ્રાહક લીસ્ટમાં સામેલ છે.
   (આગળ વાંચો Jade Blue અને ચૌહાણ બંધુઓની સફળતા વિશે)
  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   અમદાવાદ : નાનપણમાં પોતાનો અલગ ચીલો ચીતરી આગળ આવેલા ઘણા બિઝનેસમેનો છે, પણ નાની ઉંમરથી જ પોતાનો પેઢીગત વ્યવસાય જોડાયેલા બે ભાઈઓએ આજે એજ વ્યવસાયને મોટી કંપનીમાં રૂપાંતરીત કર્યો છે. આપણે અહીં વાત કરી રહ્યાં છીએ Jade Blue લાઈફસ્ટાઈલના સીએમડી જીતેન્દ્રચૌહાણ અને એમડી બિપીન ચૌહાણની. એક સમયે અમદાવાદની નાની ચાલીમાં રહેતા જીતેન્દ્રએ કોલેજના અભ્યાસ બાદ નોકરી કરવાને બદલે પોતાના પેઢીગત ટેલરિંગના વ્યવસાયમાં જોડાયા હતા.

   ભાઈ સાથે મળીને 1981માં નાના પાયે અમદાવાદમાં ટેલરિંગ દુકાન શરૂ કરનાર જીતેન્દ્ર ચૌહાણની Jade Blue આજે ભારતભરમાં 51 જેટલા રિટેલ સ્ટોર્સ દ્વારા કરોડો રૂપિયાનું ટર્નઓવર કરે છે.

   જો કે Jade Blueની બીજી ઓળખ નરેન્દ્ર મોદીના કારણે પણ છે. નરેન્દ્ર મોદી આરએસએસના પ્રચારક સમયથી જીતેન્દ્ર અને બિપીન ચૌહાણે તૈયાર કરેલા કૂર્તા અને જેકેટ પહેરે છે. આ ઉપરાંત ગુજરાતના અનેક નેતાઓ અને બિઝનેસમેન પણ Jade Blueના ગ્રાહક લીસ્ટમાં સામેલ છે.
   (આગળ વાંચો Jade Blue અને ચૌહાણ બંધુઓની સફળતા વિશે)
  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   અમદાવાદ : નાનપણમાં પોતાનો અલગ ચીલો ચીતરી આગળ આવેલા ઘણા બિઝનેસમેનો છે, પણ નાની ઉંમરથી જ પોતાનો પેઢીગત વ્યવસાય જોડાયેલા બે ભાઈઓએ આજે એજ વ્યવસાયને મોટી કંપનીમાં રૂપાંતરીત કર્યો છે. આપણે અહીં વાત કરી રહ્યાં છીએ Jade Blue લાઈફસ્ટાઈલના સીએમડી જીતેન્દ્રચૌહાણ અને એમડી બિપીન ચૌહાણની. એક સમયે અમદાવાદની નાની ચાલીમાં રહેતા જીતેન્દ્રએ કોલેજના અભ્યાસ બાદ નોકરી કરવાને બદલે પોતાના પેઢીગત ટેલરિંગના વ્યવસાયમાં જોડાયા હતા.

   ભાઈ સાથે મળીને 1981માં નાના પાયે અમદાવાદમાં ટેલરિંગ દુકાન શરૂ કરનાર જીતેન્દ્ર ચૌહાણની Jade Blue આજે ભારતભરમાં 51 જેટલા રિટેલ સ્ટોર્સ દ્વારા કરોડો રૂપિયાનું ટર્નઓવર કરે છે.

   જો કે Jade Blueની બીજી ઓળખ નરેન્દ્ર મોદીના કારણે પણ છે. નરેન્દ્ર મોદી આરએસએસના પ્રચારક સમયથી જીતેન્દ્ર અને બિપીન ચૌહાણે તૈયાર કરેલા કૂર્તા અને જેકેટ પહેરે છે. આ ઉપરાંત ગુજરાતના અનેક નેતાઓ અને બિઝનેસમેન પણ Jade Blueના ગ્રાહક લીસ્ટમાં સામેલ છે.
   (આગળ વાંચો Jade Blue અને ચૌહાણ બંધુઓની સફળતા વિશે)
  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   અમદાવાદ : નાનપણમાં પોતાનો અલગ ચીલો ચીતરી આગળ આવેલા ઘણા બિઝનેસમેનો છે, પણ નાની ઉંમરથી જ પોતાનો પેઢીગત વ્યવસાય જોડાયેલા બે ભાઈઓએ આજે એજ વ્યવસાયને મોટી કંપનીમાં રૂપાંતરીત કર્યો છે. આપણે અહીં વાત કરી રહ્યાં છીએ Jade Blue લાઈફસ્ટાઈલના સીએમડી જીતેન્દ્રચૌહાણ અને એમડી બિપીન ચૌહાણની. એક સમયે અમદાવાદની નાની ચાલીમાં રહેતા જીતેન્દ્રએ કોલેજના અભ્યાસ બાદ નોકરી કરવાને બદલે પોતાના પેઢીગત ટેલરિંગના વ્યવસાયમાં જોડાયા હતા.

   ભાઈ સાથે મળીને 1981માં નાના પાયે અમદાવાદમાં ટેલરિંગ દુકાન શરૂ કરનાર જીતેન્દ્ર ચૌહાણની Jade Blue આજે ભારતભરમાં 51 જેટલા રિટેલ સ્ટોર્સ દ્વારા કરોડો રૂપિયાનું ટર્નઓવર કરે છે.

   જો કે Jade Blueની બીજી ઓળખ નરેન્દ્ર મોદીના કારણે પણ છે. નરેન્દ્ર મોદી આરએસએસના પ્રચારક સમયથી જીતેન્દ્ર અને બિપીન ચૌહાણે તૈયાર કરેલા કૂર્તા અને જેકેટ પહેરે છે. આ ઉપરાંત ગુજરાતના અનેક નેતાઓ અને બિઝનેસમેન પણ Jade Blueના ગ્રાહક લીસ્ટમાં સામેલ છે.
   (આગળ વાંચો Jade Blue અને ચૌહાણ બંધુઓની સફળતા વિશે)
  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   અમદાવાદ : નાનપણમાં પોતાનો અલગ ચીલો ચીતરી આગળ આવેલા ઘણા બિઝનેસમેનો છે, પણ નાની ઉંમરથી જ પોતાનો પેઢીગત વ્યવસાય જોડાયેલા બે ભાઈઓએ આજે એજ વ્યવસાયને મોટી કંપનીમાં રૂપાંતરીત કર્યો છે. આપણે અહીં વાત કરી રહ્યાં છીએ Jade Blue લાઈફસ્ટાઈલના સીએમડી જીતેન્દ્રચૌહાણ અને એમડી બિપીન ચૌહાણની. એક સમયે અમદાવાદની નાની ચાલીમાં રહેતા જીતેન્દ્રએ કોલેજના અભ્યાસ બાદ નોકરી કરવાને બદલે પોતાના પેઢીગત ટેલરિંગના વ્યવસાયમાં જોડાયા હતા.

   ભાઈ સાથે મળીને 1981માં નાના પાયે અમદાવાદમાં ટેલરિંગ દુકાન શરૂ કરનાર જીતેન્દ્ર ચૌહાણની Jade Blue આજે ભારતભરમાં 51 જેટલા રિટેલ સ્ટોર્સ દ્વારા કરોડો રૂપિયાનું ટર્નઓવર કરે છે.

   જો કે Jade Blueની બીજી ઓળખ નરેન્દ્ર મોદીના કારણે પણ છે. નરેન્દ્ર મોદી આરએસએસના પ્રચારક સમયથી જીતેન્દ્ર અને બિપીન ચૌહાણે તૈયાર કરેલા કૂર્તા અને જેકેટ પહેરે છે. આ ઉપરાંત ગુજરાતના અનેક નેતાઓ અને બિઝનેસમેન પણ Jade Blueના ગ્રાહક લીસ્ટમાં સામેલ છે.
   (આગળ વાંચો Jade Blue અને ચૌહાણ બંધુઓની સફળતા વિશે)
  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   અમદાવાદ : નાનપણમાં પોતાનો અલગ ચીલો ચીતરી આગળ આવેલા ઘણા બિઝનેસમેનો છે, પણ નાની ઉંમરથી જ પોતાનો પેઢીગત વ્યવસાય જોડાયેલા બે ભાઈઓએ આજે એજ વ્યવસાયને મોટી કંપનીમાં રૂપાંતરીત કર્યો છે. આપણે અહીં વાત કરી રહ્યાં છીએ Jade Blue લાઈફસ્ટાઈલના સીએમડી જીતેન્દ્રચૌહાણ અને એમડી બિપીન ચૌહાણની. એક સમયે અમદાવાદની નાની ચાલીમાં રહેતા જીતેન્દ્રએ કોલેજના અભ્યાસ બાદ નોકરી કરવાને બદલે પોતાના પેઢીગત ટેલરિંગના વ્યવસાયમાં જોડાયા હતા.

   ભાઈ સાથે મળીને 1981માં નાના પાયે અમદાવાદમાં ટેલરિંગ દુકાન શરૂ કરનાર જીતેન્દ્ર ચૌહાણની Jade Blue આજે ભારતભરમાં 51 જેટલા રિટેલ સ્ટોર્સ દ્વારા કરોડો રૂપિયાનું ટર્નઓવર કરે છે.

   જો કે Jade Blueની બીજી ઓળખ નરેન્દ્ર મોદીના કારણે પણ છે. નરેન્દ્ર મોદી આરએસએસના પ્રચારક સમયથી જીતેન્દ્ર અને બિપીન ચૌહાણે તૈયાર કરેલા કૂર્તા અને જેકેટ પહેરે છે. આ ઉપરાંત ગુજરાતના અનેક નેતાઓ અને બિઝનેસમેન પણ Jade Blueના ગ્રાહક લીસ્ટમાં સામેલ છે.
   (આગળ વાંચો Jade Blue અને ચૌહાણ બંધુઓની સફળતા વિશે)
  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   અમદાવાદ : નાનપણમાં પોતાનો અલગ ચીલો ચીતરી આગળ આવેલા ઘણા બિઝનેસમેનો છે, પણ નાની ઉંમરથી જ પોતાનો પેઢીગત વ્યવસાય જોડાયેલા બે ભાઈઓએ આજે એજ વ્યવસાયને મોટી કંપનીમાં રૂપાંતરીત કર્યો છે. આપણે અહીં વાત કરી રહ્યાં છીએ Jade Blue લાઈફસ્ટાઈલના સીએમડી જીતેન્દ્રચૌહાણ અને એમડી બિપીન ચૌહાણની. એક સમયે અમદાવાદની નાની ચાલીમાં રહેતા જીતેન્દ્રએ કોલેજના અભ્યાસ બાદ નોકરી કરવાને બદલે પોતાના પેઢીગત ટેલરિંગના વ્યવસાયમાં જોડાયા હતા.

   ભાઈ સાથે મળીને 1981માં નાના પાયે અમદાવાદમાં ટેલરિંગ દુકાન શરૂ કરનાર જીતેન્દ્ર ચૌહાણની Jade Blue આજે ભારતભરમાં 51 જેટલા રિટેલ સ્ટોર્સ દ્વારા કરોડો રૂપિયાનું ટર્નઓવર કરે છે.

   જો કે Jade Blueની બીજી ઓળખ નરેન્દ્ર મોદીના કારણે પણ છે. નરેન્દ્ર મોદી આરએસએસના પ્રચારક સમયથી જીતેન્દ્ર અને બિપીન ચૌહાણે તૈયાર કરેલા કૂર્તા અને જેકેટ પહેરે છે. આ ઉપરાંત ગુજરાતના અનેક નેતાઓ અને બિઝનેસમેન પણ Jade Blueના ગ્રાહક લીસ્ટમાં સામેલ છે.
   (આગળ વાંચો Jade Blue અને ચૌહાણ બંધુઓની સફળતા વિશે)
  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   અમદાવાદ : નાનપણમાં પોતાનો અલગ ચીલો ચીતરી આગળ આવેલા ઘણા બિઝનેસમેનો છે, પણ નાની ઉંમરથી જ પોતાનો પેઢીગત વ્યવસાય જોડાયેલા બે ભાઈઓએ આજે એજ વ્યવસાયને મોટી કંપનીમાં રૂપાંતરીત કર્યો છે. આપણે અહીં વાત કરી રહ્યાં છીએ Jade Blue લાઈફસ્ટાઈલના સીએમડી જીતેન્દ્રચૌહાણ અને એમડી બિપીન ચૌહાણની. એક સમયે અમદાવાદની નાની ચાલીમાં રહેતા જીતેન્દ્રએ કોલેજના અભ્યાસ બાદ નોકરી કરવાને બદલે પોતાના પેઢીગત ટેલરિંગના વ્યવસાયમાં જોડાયા હતા.

   ભાઈ સાથે મળીને 1981માં નાના પાયે અમદાવાદમાં ટેલરિંગ દુકાન શરૂ કરનાર જીતેન્દ્ર ચૌહાણની Jade Blue આજે ભારતભરમાં 51 જેટલા રિટેલ સ્ટોર્સ દ્વારા કરોડો રૂપિયાનું ટર્નઓવર કરે છે.

   જો કે Jade Blueની બીજી ઓળખ નરેન્દ્ર મોદીના કારણે પણ છે. નરેન્દ્ર મોદી આરએસએસના પ્રચારક સમયથી જીતેન્દ્ર અને બિપીન ચૌહાણે તૈયાર કરેલા કૂર્તા અને જેકેટ પહેરે છે. આ ઉપરાંત ગુજરાતના અનેક નેતાઓ અને બિઝનેસમેન પણ Jade Blueના ગ્રાહક લીસ્ટમાં સામેલ છે.
   (આગળ વાંચો Jade Blue અને ચૌહાણ બંધુઓની સફળતા વિશે)
  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   અમદાવાદ : નાનપણમાં પોતાનો અલગ ચીલો ચીતરી આગળ આવેલા ઘણા બિઝનેસમેનો છે, પણ નાની ઉંમરથી જ પોતાનો પેઢીગત વ્યવસાય જોડાયેલા બે ભાઈઓએ આજે એજ વ્યવસાયને મોટી કંપનીમાં રૂપાંતરીત કર્યો છે. આપણે અહીં વાત કરી રહ્યાં છીએ Jade Blue લાઈફસ્ટાઈલના સીએમડી જીતેન્દ્રચૌહાણ અને એમડી બિપીન ચૌહાણની. એક સમયે અમદાવાદની નાની ચાલીમાં રહેતા જીતેન્દ્રએ કોલેજના અભ્યાસ બાદ નોકરી કરવાને બદલે પોતાના પેઢીગત ટેલરિંગના વ્યવસાયમાં જોડાયા હતા.

   ભાઈ સાથે મળીને 1981માં નાના પાયે અમદાવાદમાં ટેલરિંગ દુકાન શરૂ કરનાર જીતેન્દ્ર ચૌહાણની Jade Blue આજે ભારતભરમાં 51 જેટલા રિટેલ સ્ટોર્સ દ્વારા કરોડો રૂપિયાનું ટર્નઓવર કરે છે.

   જો કે Jade Blueની બીજી ઓળખ નરેન્દ્ર મોદીના કારણે પણ છે. નરેન્દ્ર મોદી આરએસએસના પ્રચારક સમયથી જીતેન્દ્ર અને બિપીન ચૌહાણે તૈયાર કરેલા કૂર્તા અને જેકેટ પહેરે છે. આ ઉપરાંત ગુજરાતના અનેક નેતાઓ અને બિઝનેસમેન પણ Jade Blueના ગ્રાહક લીસ્ટમાં સામેલ છે.
   (આગળ વાંચો Jade Blue અને ચૌહાણ બંધુઓની સફળતા વિશે)
  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   અમદાવાદ : નાનપણમાં પોતાનો અલગ ચીલો ચીતરી આગળ આવેલા ઘણા બિઝનેસમેનો છે, પણ નાની ઉંમરથી જ પોતાનો પેઢીગત વ્યવસાય જોડાયેલા બે ભાઈઓએ આજે એજ વ્યવસાયને મોટી કંપનીમાં રૂપાંતરીત કર્યો છે. આપણે અહીં વાત કરી રહ્યાં છીએ Jade Blue લાઈફસ્ટાઈલના સીએમડી જીતેન્દ્રચૌહાણ અને એમડી બિપીન ચૌહાણની. એક સમયે અમદાવાદની નાની ચાલીમાં રહેતા જીતેન્દ્રએ કોલેજના અભ્યાસ બાદ નોકરી કરવાને બદલે પોતાના પેઢીગત ટેલરિંગના વ્યવસાયમાં જોડાયા હતા.

   ભાઈ સાથે મળીને 1981માં નાના પાયે અમદાવાદમાં ટેલરિંગ દુકાન શરૂ કરનાર જીતેન્દ્ર ચૌહાણની Jade Blue આજે ભારતભરમાં 51 જેટલા રિટેલ સ્ટોર્સ દ્વારા કરોડો રૂપિયાનું ટર્નઓવર કરે છે.

   જો કે Jade Blueની બીજી ઓળખ નરેન્દ્ર મોદીના કારણે પણ છે. નરેન્દ્ર મોદી આરએસએસના પ્રચારક સમયથી જીતેન્દ્ર અને બિપીન ચૌહાણે તૈયાર કરેલા કૂર્તા અને જેકેટ પહેરે છે. આ ઉપરાંત ગુજરાતના અનેક નેતાઓ અને બિઝનેસમેન પણ Jade Blueના ગ્રાહક લીસ્ટમાં સામેલ છે.
   (આગળ વાંચો Jade Blue અને ચૌહાણ બંધુઓની સફળતા વિશે)
  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Power & People Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Gujarat Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: From rags to riches and beyond to design the Prime Ministers wardrobe
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Gujarat

  Trending

  Top
  `