ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Gujarat » Power & People» Know About Favorite Food Dishes of Gujarati Businessman

  બાજરાના રોટલા અને ઓળો: ગુજરાતના ઉદ્યોગપતિઓને પસંદ છે આ FOOD

  divyabhaskar.com | Last Modified - Feb 21, 2018, 04:55 PM IST

  ગુજરાતના ઘણા ઉદ્યોગપતિઓના મનપસંદ ફૂડમાં બાજરાના રોટલા અને રિંગળના ઓળાનો સમાવેશ થાય છે
  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   અમદાવાદ: ભોજનના ‘સ્વાદ’નો ચસ્કો તો તમામ લોકોને હોય, પછી તે ગરીબ હોય કે ફોર્બ્સની યાદીમાં નામ ધરાવતો ધનાઢ્ય વ્યક્તિ. દરેક વ્યક્તિ કોઈ ખાસ પ્રસંગ કે ખુશીના સમયમાં પોતાની મનપસંદ ભોજન ડીસ ખાવાનો આગ્રહી હોય છે. કરોડોનું ટર્નઓવરનો બિઝનેસ ધરાવતા ગુજરાતના ઉદ્યોગપતિઓ પણ આ જ શ્રેણીમાં આવે છે. હાલ શિયાળાની સિઝનમાં બાજરાના રોટલા અને રિંગણનો ઓળો મોટાભાગના લોકોની ફેવરિટ ડીસમાની એક હોય છે. ગુજરાતના ઘણા ઉદ્યોગપતિઓના મનપસંદ ફૂડમાં બાજરાના રોટલા અને રિંગળના ઓળાનો સમાવેશ થાય છે.

   દેશ સહિત વિદેશના અનેક ખૂણે લટાર મારતા ઉદ્યોગપતિઓ વિદેશના અનેક ભોજનનો સ્વાદનો આનંદ માણતા હશે. પણ ગુજરાતના મોટાભાગના ઉદ્યોગપતિઓના મનપસંદ ફૂડમાં સાદુ ગુજરાતી અને કાઠીયાવાડી ભોજનનો સમાવેશ થાય છે.

   આગળ વાંચો ગુજરાતના કેટલાક ઉદ્યોગપતિઓના મનપસંદ ભોજન વિશે.....
  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   અમદાવાદ: ભોજનના ‘સ્વાદ’નો ચસ્કો તો તમામ લોકોને હોય, પછી તે ગરીબ હોય કે ફોર્બ્સની યાદીમાં નામ ધરાવતો ધનાઢ્ય વ્યક્તિ. દરેક વ્યક્તિ કોઈ ખાસ પ્રસંગ કે ખુશીના સમયમાં પોતાની મનપસંદ ભોજન ડીસ ખાવાનો આગ્રહી હોય છે. કરોડોનું ટર્નઓવરનો બિઝનેસ ધરાવતા ગુજરાતના ઉદ્યોગપતિઓ પણ આ જ શ્રેણીમાં આવે છે. હાલ શિયાળાની સિઝનમાં બાજરાના રોટલા અને રિંગણનો ઓળો મોટાભાગના લોકોની ફેવરિટ ડીસમાની એક હોય છે. ગુજરાતના ઘણા ઉદ્યોગપતિઓના મનપસંદ ફૂડમાં બાજરાના રોટલા અને રિંગળના ઓળાનો સમાવેશ થાય છે.

   દેશ સહિત વિદેશના અનેક ખૂણે લટાર મારતા ઉદ્યોગપતિઓ વિદેશના અનેક ભોજનનો સ્વાદનો આનંદ માણતા હશે. પણ ગુજરાતના મોટાભાગના ઉદ્યોગપતિઓના મનપસંદ ફૂડમાં સાદુ ગુજરાતી અને કાઠીયાવાડી ભોજનનો સમાવેશ થાય છે.

   આગળ વાંચો ગુજરાતના કેટલાક ઉદ્યોગપતિઓના મનપસંદ ભોજન વિશે.....
  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   અમદાવાદ: ભોજનના ‘સ્વાદ’નો ચસ્કો તો તમામ લોકોને હોય, પછી તે ગરીબ હોય કે ફોર્બ્સની યાદીમાં નામ ધરાવતો ધનાઢ્ય વ્યક્તિ. દરેક વ્યક્તિ કોઈ ખાસ પ્રસંગ કે ખુશીના સમયમાં પોતાની મનપસંદ ભોજન ડીસ ખાવાનો આગ્રહી હોય છે. કરોડોનું ટર્નઓવરનો બિઝનેસ ધરાવતા ગુજરાતના ઉદ્યોગપતિઓ પણ આ જ શ્રેણીમાં આવે છે. હાલ શિયાળાની સિઝનમાં બાજરાના રોટલા અને રિંગણનો ઓળો મોટાભાગના લોકોની ફેવરિટ ડીસમાની એક હોય છે. ગુજરાતના ઘણા ઉદ્યોગપતિઓના મનપસંદ ફૂડમાં બાજરાના રોટલા અને રિંગળના ઓળાનો સમાવેશ થાય છે.

   દેશ સહિત વિદેશના અનેક ખૂણે લટાર મારતા ઉદ્યોગપતિઓ વિદેશના અનેક ભોજનનો સ્વાદનો આનંદ માણતા હશે. પણ ગુજરાતના મોટાભાગના ઉદ્યોગપતિઓના મનપસંદ ફૂડમાં સાદુ ગુજરાતી અને કાઠીયાવાડી ભોજનનો સમાવેશ થાય છે.

   આગળ વાંચો ગુજરાતના કેટલાક ઉદ્યોગપતિઓના મનપસંદ ભોજન વિશે.....
  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   અમદાવાદ: ભોજનના ‘સ્વાદ’નો ચસ્કો તો તમામ લોકોને હોય, પછી તે ગરીબ હોય કે ફોર્બ્સની યાદીમાં નામ ધરાવતો ધનાઢ્ય વ્યક્તિ. દરેક વ્યક્તિ કોઈ ખાસ પ્રસંગ કે ખુશીના સમયમાં પોતાની મનપસંદ ભોજન ડીસ ખાવાનો આગ્રહી હોય છે. કરોડોનું ટર્નઓવરનો બિઝનેસ ધરાવતા ગુજરાતના ઉદ્યોગપતિઓ પણ આ જ શ્રેણીમાં આવે છે. હાલ શિયાળાની સિઝનમાં બાજરાના રોટલા અને રિંગણનો ઓળો મોટાભાગના લોકોની ફેવરિટ ડીસમાની એક હોય છે. ગુજરાતના ઘણા ઉદ્યોગપતિઓના મનપસંદ ફૂડમાં બાજરાના રોટલા અને રિંગળના ઓળાનો સમાવેશ થાય છે.

   દેશ સહિત વિદેશના અનેક ખૂણે લટાર મારતા ઉદ્યોગપતિઓ વિદેશના અનેક ભોજનનો સ્વાદનો આનંદ માણતા હશે. પણ ગુજરાતના મોટાભાગના ઉદ્યોગપતિઓના મનપસંદ ફૂડમાં સાદુ ગુજરાતી અને કાઠીયાવાડી ભોજનનો સમાવેશ થાય છે.

   આગળ વાંચો ગુજરાતના કેટલાક ઉદ્યોગપતિઓના મનપસંદ ભોજન વિશે.....
  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   અમદાવાદ: ભોજનના ‘સ્વાદ’નો ચસ્કો તો તમામ લોકોને હોય, પછી તે ગરીબ હોય કે ફોર્બ્સની યાદીમાં નામ ધરાવતો ધનાઢ્ય વ્યક્તિ. દરેક વ્યક્તિ કોઈ ખાસ પ્રસંગ કે ખુશીના સમયમાં પોતાની મનપસંદ ભોજન ડીસ ખાવાનો આગ્રહી હોય છે. કરોડોનું ટર્નઓવરનો બિઝનેસ ધરાવતા ગુજરાતના ઉદ્યોગપતિઓ પણ આ જ શ્રેણીમાં આવે છે. હાલ શિયાળાની સિઝનમાં બાજરાના રોટલા અને રિંગણનો ઓળો મોટાભાગના લોકોની ફેવરિટ ડીસમાની એક હોય છે. ગુજરાતના ઘણા ઉદ્યોગપતિઓના મનપસંદ ફૂડમાં બાજરાના રોટલા અને રિંગળના ઓળાનો સમાવેશ થાય છે.

   દેશ સહિત વિદેશના અનેક ખૂણે લટાર મારતા ઉદ્યોગપતિઓ વિદેશના અનેક ભોજનનો સ્વાદનો આનંદ માણતા હશે. પણ ગુજરાતના મોટાભાગના ઉદ્યોગપતિઓના મનપસંદ ફૂડમાં સાદુ ગુજરાતી અને કાઠીયાવાડી ભોજનનો સમાવેશ થાય છે.

   આગળ વાંચો ગુજરાતના કેટલાક ઉદ્યોગપતિઓના મનપસંદ ભોજન વિશે.....
  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   અમદાવાદ: ભોજનના ‘સ્વાદ’નો ચસ્કો તો તમામ લોકોને હોય, પછી તે ગરીબ હોય કે ફોર્બ્સની યાદીમાં નામ ધરાવતો ધનાઢ્ય વ્યક્તિ. દરેક વ્યક્તિ કોઈ ખાસ પ્રસંગ કે ખુશીના સમયમાં પોતાની મનપસંદ ભોજન ડીસ ખાવાનો આગ્રહી હોય છે. કરોડોનું ટર્નઓવરનો બિઝનેસ ધરાવતા ગુજરાતના ઉદ્યોગપતિઓ પણ આ જ શ્રેણીમાં આવે છે. હાલ શિયાળાની સિઝનમાં બાજરાના રોટલા અને રિંગણનો ઓળો મોટાભાગના લોકોની ફેવરિટ ડીસમાની એક હોય છે. ગુજરાતના ઘણા ઉદ્યોગપતિઓના મનપસંદ ફૂડમાં બાજરાના રોટલા અને રિંગળના ઓળાનો સમાવેશ થાય છે.

   દેશ સહિત વિદેશના અનેક ખૂણે લટાર મારતા ઉદ્યોગપતિઓ વિદેશના અનેક ભોજનનો સ્વાદનો આનંદ માણતા હશે. પણ ગુજરાતના મોટાભાગના ઉદ્યોગપતિઓના મનપસંદ ફૂડમાં સાદુ ગુજરાતી અને કાઠીયાવાડી ભોજનનો સમાવેશ થાય છે.

   આગળ વાંચો ગુજરાતના કેટલાક ઉદ્યોગપતિઓના મનપસંદ ભોજન વિશે.....
  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   અમદાવાદ: ભોજનના ‘સ્વાદ’નો ચસ્કો તો તમામ લોકોને હોય, પછી તે ગરીબ હોય કે ફોર્બ્સની યાદીમાં નામ ધરાવતો ધનાઢ્ય વ્યક્તિ. દરેક વ્યક્તિ કોઈ ખાસ પ્રસંગ કે ખુશીના સમયમાં પોતાની મનપસંદ ભોજન ડીસ ખાવાનો આગ્રહી હોય છે. કરોડોનું ટર્નઓવરનો બિઝનેસ ધરાવતા ગુજરાતના ઉદ્યોગપતિઓ પણ આ જ શ્રેણીમાં આવે છે. હાલ શિયાળાની સિઝનમાં બાજરાના રોટલા અને રિંગણનો ઓળો મોટાભાગના લોકોની ફેવરિટ ડીસમાની એક હોય છે. ગુજરાતના ઘણા ઉદ્યોગપતિઓના મનપસંદ ફૂડમાં બાજરાના રોટલા અને રિંગળના ઓળાનો સમાવેશ થાય છે.

   દેશ સહિત વિદેશના અનેક ખૂણે લટાર મારતા ઉદ્યોગપતિઓ વિદેશના અનેક ભોજનનો સ્વાદનો આનંદ માણતા હશે. પણ ગુજરાતના મોટાભાગના ઉદ્યોગપતિઓના મનપસંદ ફૂડમાં સાદુ ગુજરાતી અને કાઠીયાવાડી ભોજનનો સમાવેશ થાય છે.

   આગળ વાંચો ગુજરાતના કેટલાક ઉદ્યોગપતિઓના મનપસંદ ભોજન વિશે.....
  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   અમદાવાદ: ભોજનના ‘સ્વાદ’નો ચસ્કો તો તમામ લોકોને હોય, પછી તે ગરીબ હોય કે ફોર્બ્સની યાદીમાં નામ ધરાવતો ધનાઢ્ય વ્યક્તિ. દરેક વ્યક્તિ કોઈ ખાસ પ્રસંગ કે ખુશીના સમયમાં પોતાની મનપસંદ ભોજન ડીસ ખાવાનો આગ્રહી હોય છે. કરોડોનું ટર્નઓવરનો બિઝનેસ ધરાવતા ગુજરાતના ઉદ્યોગપતિઓ પણ આ જ શ્રેણીમાં આવે છે. હાલ શિયાળાની સિઝનમાં બાજરાના રોટલા અને રિંગણનો ઓળો મોટાભાગના લોકોની ફેવરિટ ડીસમાની એક હોય છે. ગુજરાતના ઘણા ઉદ્યોગપતિઓના મનપસંદ ફૂડમાં બાજરાના રોટલા અને રિંગળના ઓળાનો સમાવેશ થાય છે.

   દેશ સહિત વિદેશના અનેક ખૂણે લટાર મારતા ઉદ્યોગપતિઓ વિદેશના અનેક ભોજનનો સ્વાદનો આનંદ માણતા હશે. પણ ગુજરાતના મોટાભાગના ઉદ્યોગપતિઓના મનપસંદ ફૂડમાં સાદુ ગુજરાતી અને કાઠીયાવાડી ભોજનનો સમાવેશ થાય છે.

   આગળ વાંચો ગુજરાતના કેટલાક ઉદ્યોગપતિઓના મનપસંદ ભોજન વિશે.....
  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   અમદાવાદ: ભોજનના ‘સ્વાદ’નો ચસ્કો તો તમામ લોકોને હોય, પછી તે ગરીબ હોય કે ફોર્બ્સની યાદીમાં નામ ધરાવતો ધનાઢ્ય વ્યક્તિ. દરેક વ્યક્તિ કોઈ ખાસ પ્રસંગ કે ખુશીના સમયમાં પોતાની મનપસંદ ભોજન ડીસ ખાવાનો આગ્રહી હોય છે. કરોડોનું ટર્નઓવરનો બિઝનેસ ધરાવતા ગુજરાતના ઉદ્યોગપતિઓ પણ આ જ શ્રેણીમાં આવે છે. હાલ શિયાળાની સિઝનમાં બાજરાના રોટલા અને રિંગણનો ઓળો મોટાભાગના લોકોની ફેવરિટ ડીસમાની એક હોય છે. ગુજરાતના ઘણા ઉદ્યોગપતિઓના મનપસંદ ફૂડમાં બાજરાના રોટલા અને રિંગળના ઓળાનો સમાવેશ થાય છે.

   દેશ સહિત વિદેશના અનેક ખૂણે લટાર મારતા ઉદ્યોગપતિઓ વિદેશના અનેક ભોજનનો સ્વાદનો આનંદ માણતા હશે. પણ ગુજરાતના મોટાભાગના ઉદ્યોગપતિઓના મનપસંદ ફૂડમાં સાદુ ગુજરાતી અને કાઠીયાવાડી ભોજનનો સમાવેશ થાય છે.

   આગળ વાંચો ગુજરાતના કેટલાક ઉદ્યોગપતિઓના મનપસંદ ભોજન વિશે.....
  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   અમદાવાદ: ભોજનના ‘સ્વાદ’નો ચસ્કો તો તમામ લોકોને હોય, પછી તે ગરીબ હોય કે ફોર્બ્સની યાદીમાં નામ ધરાવતો ધનાઢ્ય વ્યક્તિ. દરેક વ્યક્તિ કોઈ ખાસ પ્રસંગ કે ખુશીના સમયમાં પોતાની મનપસંદ ભોજન ડીસ ખાવાનો આગ્રહી હોય છે. કરોડોનું ટર્નઓવરનો બિઝનેસ ધરાવતા ગુજરાતના ઉદ્યોગપતિઓ પણ આ જ શ્રેણીમાં આવે છે. હાલ શિયાળાની સિઝનમાં બાજરાના રોટલા અને રિંગણનો ઓળો મોટાભાગના લોકોની ફેવરિટ ડીસમાની એક હોય છે. ગુજરાતના ઘણા ઉદ્યોગપતિઓના મનપસંદ ફૂડમાં બાજરાના રોટલા અને રિંગળના ઓળાનો સમાવેશ થાય છે.

   દેશ સહિત વિદેશના અનેક ખૂણે લટાર મારતા ઉદ્યોગપતિઓ વિદેશના અનેક ભોજનનો સ્વાદનો આનંદ માણતા હશે. પણ ગુજરાતના મોટાભાગના ઉદ્યોગપતિઓના મનપસંદ ફૂડમાં સાદુ ગુજરાતી અને કાઠીયાવાડી ભોજનનો સમાવેશ થાય છે.

   આગળ વાંચો ગુજરાતના કેટલાક ઉદ્યોગપતિઓના મનપસંદ ભોજન વિશે.....
  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Power & People Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Gujarat Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Know About Favorite Food Dishes of Gujarati Businessman
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Gujarat

  Trending

  Top
  `