તમારા શહેરના લેટેસ્ટ સમાચાર અને ફ્રી ઈ-પેપર મેળવો

ડાઉનલોડ કરો

િવવિધ બજાર

4 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક

ઘઉંનવા 1900-2800

બાજરો નવો 1400-1500

ચોખા 2000-2150

ચોખા બેગમી 2300-2500

ચોખા જીરાસર 5300-6000

મગ નવા 5400-6400

મગ ફાડા 5300-5600

મોગરદાળ 5900-6200

તુવેરદાળ 6000-6800

તુવેરદાળ 8100-8400

તુવરદાળ 7200-7400

ચણાદાળ 6200-6500

અડદદાળ 5300-6100

ખાંડ એમ 3880-3950

ખાંડ એસ 3050-3850

ટીનનાભાવ (વેટ સહિત)

વેજીટેબલ1000-1060

સિંગતેલ 1430-1440

સિંગતેલ 1540-1570

કપાસિયા તેલ 1130-115

કપાસિયા તેલ 1130-1135

કોપરેલ 1130-1230

પામોલીન 1058-1060

સૂરજમુખી 1200-1310

સોયાબીન 1170-1250

20(કિલોના ભાવ)

કોલ્હાપુરીગોળ 920-960

યુપી 590-620

એકગૂણીના ભાવ

ઝીણુંભૂસું 780-860

ખોળ 880-980

બેસન 3200-4400

ગાંધીધામબિલ્ટી

એરંડા905

અંજારમાર્કેટયાર્ડ

કપાસ1800-1865

ગુવાર 3690-3730

તલી 3650-3850

ધાણા 1456-1480

એરંડા 1663-1670

જુવાર 1800-2250

રાપરમાર્કેટયાર્ડ

ગુવાર715-716

જીરૂ 3355-3675

મગ 257-880

જુવાર 447

ઇસબગુલ 1510

મઠ 500-651

એરંડા 861

તલ 1650-1801

ભચાઉમાર્કેટયાર્ડ

એરંડા835-840

ગુવાર 690-694

મગ 750-884

મઠ 500-709

અડદ 720-735

ધાણા 650-751

તલ 1300-1750

જીરૂ 3150-3333

ઇસબગુલ 1500-1650

વરિયાળી 800-935

અજમો 700-801

ઉંઝામાર્કેટયાર્ડ

જીરૂ3270-4055

વરિયાળી 901-2360

રાયડો 692-709

તલ 1528-2041

અજમો 645-1151

ઇસબગુલ 1800-2251

1કિલોના ભાવ

ડુંગળી30-35

બટેટા 3-5

ટમેટા 25-43

રીંગણા-કારા 5-10

રીંગણા-બાજરિયા 10-15

ફૂલાવર 8-10

વટાણા 35-40

ધાણા 12-15

ભીંડા 20-30

કાકળી કાળી 10-12

કાકડી ખીરા 20-24

પાલક 10-12

લસણ સુકું 25-35

લીબું 10-13

દુધી 10-15

આદુ 20-25

કારેલા 20-25

સકરિયા 20-22

ચોળા ડોલર 20-40

ટિંડોળા 8-12

મરચા સિમલા 40-50

ગુવાર દેશી 30-40

ગીસોડા 25-30

મૂરી 12-15

મેથી 8-20

કેળા કાચા 12-13

કેળા પાકા 15-16

પપૈયા કાચા 3-4

પપૈયા પાકા 15-20

જામફળ 15-20

ચીકુ 10-15

સક્કેટી 20-25

ગેલકા 10-14

કોળું ડાંગર 8-10

પરવળ 30-35

સરગવો 25-30

દાળમ 10-30

ક્લીંગર 8-12

100કિલોના ભાવ

ગોવાર3540-3670

મઠ 2600-3142

મગ નવા 3801-5040

40કિલોના ભાવ

એરંડા1700-1728

ઇસબગુલ 1280-1365

તલ 3400-3825

કચ્છબુલિયન ફેડરેશન

ચાંદીચોરસા 40300

સોનું સ્ટાન્ડર્ડ(99.50) 30550

દાગીના 21 કેરેટ(1 ગ્રામ) 2720

દાગીના 22 કેરેટ(1 ગ્રામ) 2845

હોલમાર્ક દાગીના 3000

હોલમાર્ક દાગીના પરત 2800

100 ગ્રામ બિસ્કિટ (99.90) 3,06,500

વિદેશીહુંડિયામણ

કરન્સી

ડોલર 63.40-65.85

પાઉન્ડ 84.20-88.05

યુરો 75.30-78.85

ટ્રાવેર્લ્સ ચેક

ડોલર 63.05-66.00

પાઉન્ડ 83.80-88.25

યુરો 74.90-79.05

રાજકોટ

કપાસબી. ટી. 852-943

ઘઉં લોકવન 326-365

ઘઉં ટુકડા 325-428

જુવાર સફેદ 470-510

જુવાર પીળી 235-275

બાજરી 170-265

મકાઇ 230-290

તુવેર 600-720

ચણા પીળા 750-885

અડદ 530-813

મગ 740-1015

વાલ દેશી 450-650

વાલ પાપડી 425-560

ચોળી 950-1228

મઠ 575-750

કળથી 755-821

મગફળી જાડી 635-769

મગફળી જીણી 670-890

તલી 1550-1908

એરંડા 770-842

અજમો 825-1181

સુવા 821-925

સોયાબિન 500-565

સિંગફાડા 575-875

કાળા તલ 1250-1720

લસણ 240-600

વરિયાળી 950-1011

જીરું 3650-3855

રાઇ 1080-1131

મેથી 450-571

ઇસબગુલ 1625-1891

રાયડો 648-690

ગુવારનું બી 670-730

મહેસાણા

ઘઉં309-335

બાજરી 235-370

અડદ 750-865

વરીયાળી 1000-1000

એરંડા 859-863

રાયડો 650-696

તલ 1800-1926

ગવાર 695-718

ઊંઝા

જીરૂ3270-4055

વરીયાળી 901-2360

ઈસબગુલ 1800-2251

રાયડો 692-709

તલ 1528-2041

સવા 940-975

અજમો 645-1151

પાટણ

જીરૂ2776-3800

વરીયારી 900-1350

મેંથી 350-584

સુવા 675-1020

રાયડો 660-682

અડદ 865-888

તલ 1500-1740

મગફળી 708-738

અજમો 490-780

બાજરી 222-275

બંટી 320-340

જવ 315-315

મગ 650-825

અડદ 685-883

ગવાર 550-730

હારીજ

અેરંડા850-867

બાજરી 116-262

ઘઉં 313-341

મગ 700-970

અડદ 670-850

ચણા 600-890

ગવાર 770-885

જીરૂ 3300-3870

મેંથી 411-460

કપાસ 900-935

રાધનપુર

મગ772-843

મઢ 565-617

ચોળા 825-856

તલ 1165-1400

જીરૂ 3100-3680

ઇસબગુલ 1730-1860

પાલનપુર

ઘઉં315-360

બાજરી 212-270

એરંડા 871-885

રાયડો 692-708

રાજગરો 700-818

મગફળી 800-839
અન્ય સમાચારો પણ છે...