િવવિધ બજાર

5 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક

ઘઉં નવા 1950-2800

બાજરો નવો 1400-1550

ચોખા IR 2150-2250

ચોખા બેગમી 2450-2550

ચોખા જીરાસર 5300-6000

મગ નવા 5800-7000

મગ ફાડા 5700-6200

મોગરદાળ 6300-6600

તુવેરદાળ 6000-7000

તુવેરદાળ રેંટિયો 8900-9200

તુવરદાળ અંગૂર 7200-7400

ચણાદાળ 5000-5100

અડદદાળ 5200-6000

ખાંડ એમ 3530-3580

ખાંડ એસ 3460-3500

ટીનના ભાવ (વેટ સહિત)

વેજીટેબલ 15 કિલો 1060-1080

સિંગતેલ 15 કિ. 1490-1510

સિંગતેલ 15 લિ. 1370-1390

કપાસિયા (15kg) 1190-1290

કપાસિયા (15 લિ.) 1190-1200

કોપરેલ (15kg) -

પામોલીન 1065-1070

સૂરજમુખી 1110-1130

સોયાબીન 1220-1300

20 (કિલોના ભાવ)

કોલ્હાપુરી ગોળ 810-850

યુપી 550-560

એક ગૂણીના ભાવ

ઝીણું ભૂસું 770-870

ખોળ 860-930

બેસન 2500-3800

ગાંધીધામ બિલ્ટી

એરંડા 808

અંજાર માર્કેટયાર્ડ

એરંડા 1565-1578

કપાસ 1700-2076

તલી 3251

જીરૂ 5000-5950

જુવાર 2900-3325

ગોવાર 3880-3900

ધાણા 1420-1720

રાયડો 1120-1200

રાપર માર્કેટયાર્ડ

ગુવાર 775-790

મગ 911-914

એરંડા 785

મઠ 540-609

તલ 1254

ઇસબગુલ 1657

રાયડો 650-651

જુવાર 642

જીરૂ 2400-2905

ભચાઉ માર્કેટયાર્ડ

એરંડા 785-801

ગુવાર 790-799

મગ 850-900

મઠ 550-651

તલ 1300-1336

અજમો 800-901

જીરૂ 2500-2900

અળદ 720-727

અસેરિયો 800-851

વરિયાળી 3150-3351

ધાણા 700-780

મેથી 500-501

જુવાર 500-590

તુવેર 500-600

રાયડો 600-622

ઉંઝા માર્કેટયાર્ડ

જીરૂ 2511-3758

વરિયાળી 911-3825

રાયડો 645-724

તલ 1450-1561

અજમો 411-1175

ઇસબગુલ 1735-2122

વિદેશી હુંડિયામણ

કરન્સી

ડોલર 63.50-65.73

પાઉન્ડ 88.40-92.45

યુરો 77.95-81.60

ટ્રાવેર્લ્સ ચેક

ડોલર 63.15-66.10

પાઉન્ડ 87.95-92.70

યુરો 77.55-81.80

કચ્છ બુલિયન ફેડરેશન

ચાંદી ચોરસા 39500

સોનું સ્ટાન્ડર્ડ(99.50) 31650

દાગીના 21 કેરેટ 2820

દાગીના 22 કેરેટ 2950

હોલમાર્ક દાગીના 3110

હોલમાર્ક દાગીના પરત 2910

100 ગ્રામ બિસ્કિટ (99.90) 3,17,500

રાજકોટ

કપાસ બીટી 905-1031

ઘઉં લોકવન 307-361

ઘઉં ટુકડા 310-405

જુવાર સફેદ 480-710

જુવાર પીળી 380-450

બાજરી 230-252

મકાઇ 225-280

તુવેર 680-830

ચણા પીળા 680-715

અડદ 600-780

મગ 800-1100

વાલ દેશી 425-695

વાલ પાપડી 435-635

ચોળી 725-1350

મઠ 550-695

કળથી 450-625

મગફળી જાડી 525-735

મગફળી જીણી 475-690

તલી 1500-1700

એરંડા 740-770

અજમો 850-1351

સુવા 750-925

સીંગફાડા 625-930

કાળા તલ 1375-1545

લસણ 90-300

ધાણા 840-1260

વિસાવદર

ઘઉં લોકવન 284-356

ઘઉં ટુકડા 312-368

કપાસ 742-900

ચણા 620-680

અળદ 600-700

ચોળી 650-680

તુવેર 700-794

મગફળી જાડી 623-679

સીંગદાણા જાડા 750-800